Додаткові відомості

Освіта

2018-2020 рр.

Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ. Докторантура. Спеціальність – 25.00.02 – Механізми державного управління


2004-2008 рр.

Донецький університет економіки та права, м. Донецьк. Аспірантура. Спеціальність – 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).


1999-2004 рр.

Донецький національний технічний університет, м. Донецьк.

Спеціальність - економіка гірничої промисловості. Кваліфікація - економіст.

Перелік місць роботи

2016 р. по нині

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ. 

Посада – доцент кафедри управління


2004-2016 рр.

Донецький університет економіки та права, м. Донецьк. 

Посада – старший викладач кафедри економіки підприємства та менеджменту.

Теми дисертацій (захищених)

27 вересня 2021 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно науковий ступінь доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. 

Тема дисертації: «Інвестиційний механізм публічної політики щодо розвитку соціального потенціалу регіонів України». 

Місце захисту: Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ.


26 січня 2011 року рішенням президії ВАК України присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальністі 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Тема дисертації: «Оцінка ефективності маркетингових інвестицій підприємств торгівлі». 

Місце захисту: Полтавський університет споживчої кооперації України, м. Полтава.Громадська активність
• Голова громадської організації "Материнська любов".
• Громадська наукова організація «Міжнародний центр з розвитку науки і технологій» (Державний реєстраційний номер: 1494300), вих. № 07/2020-44 від 22 липня 2020 року.
• Громадська організація «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME». 15/10/2019.
• Громадська організація “Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права”. (Експерт з питань розвитку соціального потенціалу регіонів).
• Громадська організація «Європейський інститут післядипломної освіти».
• Фундатор Науково-освітнього центру «Science Study Service» (Україна).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2023.12.05 06:06:03 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
339 Кафедра управління GEC-4327-2022 1 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/29974711

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 20 3 1 2 2023.11.30 11:07:27 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 17 3 0

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
642 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління 0.5 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Oksana-Maruhlenko
809 Факультет економіки та управління Кафедра управління 0.8 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Oksana-Maruhlenko/stats

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9136 Форсайт-сесія «Актуальні проблеми управління сучасним закладом освіти» у рамках Огнев’юківських читань «Освіта — сутність часу» Актуальні проблеми управління сучасним закладом освіти Київ document.pdf
9137 Бренд-менеджмент: маркетингові технології Тренди формування й розвитку бренд-менеджменту України в умовах воєнного стану Київ document
9135 X Міжнародний бізнес-форум «Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство» Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах війни Київ document.pdf
7904 Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні політичні технології" ЗАВДАННЯ ЩОДО НАРОЩУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ Київ document.pdf
7903 XXXIX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ Переяслав document
3238 ПУБЛІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Фактори впливу на публічну інвестиційну політику розвитку соціально-економічного потенціалу регіонів України Київ document
3239 Управління соціально-економічними трансформаціями у сучасному місті Управління соціально-економічним потенціалом регіонів Київ document
1813 Open educational e-environment of modern university СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ У ВИЩИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1754 Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти Матриця інноваційного розвитку регіону як основа планування інвестицій в інноваційну продукцію м. Хмельницький - смт Сатанів document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
36136 Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
45485 Development of territorial communities’ potential as a factor of socio-ecological development of territories
47238 Development of territorial communities’ potential as a factor of socio-ecological development of territories

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
47239 Cluster approach as a public policy tool
47241 Mechanism for forming innovative clusters
40657 Вплив Covid-19 на публічну політику гендерної рівності в Україні
24128 Кластери як інструмент регіонального розвитку

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
47239 Cluster approach as a public policy tool
47241 Mechanism for forming innovative clusters
40657 Вплив Covid-19 на публічну політику гендерної рівності в Україні
24128 Кластери як інструмент регіонального розвитку
19652 Планування інвестицій в інноваційну продукцію на основі матриці інноваційного потенціалу регіону
19856 Механізм державного регулювання економіки: сутнісний аспект

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
24127 Фактори впливу на публічну інвестиційну політику розвитку соціально-економічного потенціалу регіонів України
19857 Матриця інноваційного розвитку регіону як основа планування інвестицій в інноваційну продукцію

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
418 Таллінський технолгічний університет Міжнародне стажування 20-22.09.2022

Ingrid Pappel, Vice-Dean of Master's Studies,

Department of Software Scince

Учасник програми Certificate_study visit_Marukhlenko.pdf

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
96 Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва Повноцінне дослідження 04.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
109 Факультет економіки та управління Кафедра управління Аналітик-дослідник 03.05.2023

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
29 Марухленко Оксана В’ячеславівна Інвестиційний механізм публічної політики щодо розвитку соціального потенціалу регіонів України / 25.00.02 – механізми державного управління Національна академія державного управління при Президентові України, докторантура, денна, 2018-2020 рр. Спеціалізована вчена рада Д 26.810.02 у Національній академії державного управління при Президентові України document 2021

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
822 Лідерський модуль - document 16.11.2016
1616 Фаховий модуль (стажування) - document 30.06.2017
5240 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
6714 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 27.09.2021
7076 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_266_03.06.2022.pdf 03.06.2022
7166 інше Інший модуль document 06.12.2022
7735 Дослідницький модуль Інший модуль document 03.04.2023
8110 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
35425 Методичні рекомендації щодо написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Реїнжиніринг бізнес-процесів»

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
969 Стратегія регіонального розвитку (5 курс, ДУ, заочна) - Магістр Заочна 2021 252 05.04.2021
1000 Реінжинірінг бізнес процесів (3 курс, МЕН, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1237 Прикладна економіка (5 курс, УЕН, заочна) Факультет економіки та управління Магістр Заочна 2022 266 03.06.2022 22/23 н.р.
1268 Сталий розвиток регіону (міста) (7 курс, ДУ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2022 335 30.06.2022
1296 Стратегія регіонального розвитку (5 курс, ДУ, заочна) Факультет економіки та управління Магістр Заочна 2022 599 15.11.2022
1338 Аудит персоналу (3 курс, МЕН, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022
1470 Гендерна політика в системі публічного управління (5 курс, ДУ, заочна) Факультет економіки та управління Магістр Заочна 2023 244 08.05.2023

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6108 Факультет інформаційних технологій та управління Аудит персоналу (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7469 Факультет інформаційних технологій та управління Логістика (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
10217 Факультет інформаційних технологій та управління Реінжинірінг бізнес процесів (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 30.11.2021
10269 Факультет інформаційних технологій та управління Стратегія регіонального розвитку (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 10 30.11.2021
10765 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент та маркетинг інновацій (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11835 Факультет інформаційних технологій та управління Аудит персоналу (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021
12290 Факультет економіки та управління Аудит персоналу (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 31.12.2022
12418 Факультет економіки та управління Реінжинірінг бізнес процесів (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
455 Кафедра управління 4,49 30.12.2016
1260 Кафедра управління 4,45 12.01.2017
3914 Кафедра управління 3,77 28.12.2020
5057 Кафедра управління 4,61 28.12.2021
5286 Кафедра управління 4,72 30.12.2022

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
106 Антонова Вікторія Олександрівна III Менеджмент організації I 2019
107 Рибалко Вероніка Ігорівна III Менеджмент організації I 2019
240 Ольшанецька Ольга Борисівна V Публічне управління та адміністрування I 2022