Додаткові відомості

Освіта

2006 – 2009 рр. Український державний університет фінансів
та міжнародної торгівлі,
аспірантура за фахом "Міжнародне право" на
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.2003 – 2006 рр. Українська академія зовнішньої торгівлі, спеціальність "Міжнародне право", магістр міжнародного права.1992 – 1997 рр. Український державний педагогічний
університет ім.
М.П. Драгоманова, філологічний
факультет, спеціальність  - "Українська мова та література та іноземна мова",
кваліфікація – вчитель української мови та літератури і англійської мови.

Перелік місць роботи

Вересень 2016 р. – по
теперішній час. 

Київський університет
імені Бориса ГрінченкаПосада:
старший викладач кафедри  іноземних мов;Грудень 2015 р. – серпень
2016 р. 

Київський національний
торгово-економічний університетПосада:
старший
викладач кафедри сучасних європейських мовВересень 2002 р. –
грудень 2015 р. 

Український державний
університет фінансів та міжнародної торгівлі, 

який був приєднаний до 

Київського національного
торгово-економічного університетуПосада:
старший
викладач кафедри іноземних мовВересень 1994 р. – серпень
2002 р. 

спеціалізована школа № 80
з поглибленим вивченням англійської мови м. КиєваПосада:
вчитель англійської мови

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
339 Факультет права та міжнародних відносин 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Yuliia_Zaverukha

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9842 Study of intercultural communication and its role in the modern world Study of intercultural communication and its role in the modern world Poland, Lodz document.pdf
7535 Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права. Х міжвузівська науково-практична Інтернет-конференція. Квітень 2021. Заверуха Ю.Г. Сучасні технології в умовах дистанційного навчання студентів юридичних спеціальностей. м. Київ, Національна академія внутрішніх справ. document.pdf
6028 IV International Scientific and Practical Conference "Ukraine, Bulgaria, EU: Economic, Technical and Social Development Trends" Human Rights: Teaching Techniques Burgas, Bulgaria document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
39570 The ways to bring Ukraine's tax legislation to European standards

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
48559 Актуальні виклики та тенденції у сфері професійної підготовки юристів в Україні

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
47567 Study of intercultural communication and its role in the modern world
47197 Дослідження міжкультурної комунікації і її роль у сучасному світі
39445 Сучасні технології в умовах дистанційного навчання студентів юридичних спеціальностей
20898 Використання домашнього читання як засобу розвитку критичного мислення студентів факультету права та міжнародних відносин

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
267 Rights Protection in Private Law in Ukraine National Endowment for Democracy Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1807 Лідерський модуль - document 01.12.2017
2045 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 06.02.2018
2446 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2447 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
4613 інше Інший модуль document 17.11.2020
6390 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
7022 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 2.pdf 01.12.2022
9428 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
58 Формування критичного мислення в процесі викладання навчальних дисциплін навчально-методичний семінар Факультет права та міжнародних відносин, кафедра англійської мови (вул. Маршала Тимошенко 13б) 12.10.2016 2

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8538 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate) (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8540 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate) (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
9087 Факультет права та міжнародних відносин Теорія і практика перекладу (англійська мова) (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9933 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate) (2-3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10698 Факультет права та міжнародних відносин Ділова іноземна мова та практика перекладу (5 курс, ПР, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10788 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (3 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10889 Факультет права та міжнародних відносин Теорія і практика перекладу першої іноземної мови (3 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12954 Факультет романо-германської філології Перша іноземна мова (англійська) (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13189 Факультет романо-германської філології Перша іноземна мова (англійська) (2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
485 Кафедра іноземних мов 4,64 30.12.2016
1107 Кафедра іноземних мов 4,33 12.01.2017
1964 Кафедра іноземних мов 4,45 26.12.2018
2850 Кафедра іноземних мов 4,46 28.12.2019
3705 Кафедра іноземних мов 4,89 28.12.2020
4290 Кафедра іноземних мов 4,81 28.12.2021
5888 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,87 30.12.2022
6767 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,93 30.12.2023