Додаткові відомості

Освіта

- Міжрегіональний інститут удосконалення
вчителів, 1998 р., англійська мова, вчитель англійської мови;-  Київський
державний лінгвістичний університет, 1999 р., мова та література (англійська мова); філолог, викладач
англійської та зарубіжної літератури;- Українська академія зовнішньої торгівлі, 2005 р., міжнародне право; магістр
міжнародного права

Перелік місць роботи

·     Київський університет імені Бориса
Грінченка - 01.09.2016 -по теперішній час, посада: старший викладач кафедри англійської мови;

·    Київський національний торговельно-економічний
університет - 01.01.2016 - 01.09.2016, посада: старший
викладач кафедри сучасних європейських мов;

·  Український державний університет
фінансів та міжнародної торгівлі - 12.02.01-01.01.2016, посада: старший викладач кафедри англійської
мови;

·     Гімназія №191 -25.08.95-11.02.01, посада: вчитель
англійської мови;

·      с/ш №295 - 15.01.90-24.08.95, посада: вчитель
англійської мови.

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 1 1 0 1 2023.11.30 11:20:22 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 1 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
228 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу 7.2 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Kushevska

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9706 Global Innovations and Collaborative Solutions in Contemporary Science Study of intercultural communication and its role in the modern world Poland, Lodz document.pdf
9483 Навчальний рік 2023-2024: якісні умови для усіх учасників освітнього процесу Європейський педагогічний досвід. Кращі закордонні практики освіти ATOMS HUB - ГО "Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів" document.pdf
9484 Навчальний рік 2023-2024: якісні умови для усіх учасників освітнього процесу Розвиток цифрової компетентності педагога. BookWidgets та цифрові інструменти на основі штучного інтелекту. ATOMS HUB - ГО "Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів" document.pdf
9485 Навчальний рік 2023-2024: якісні умови для усіх учасників освітнього процесу Навчальний рік 2023-2024: якісні умови для усіх учасників освітнього процесу ATOMS HUB - ГО "Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів" document.pdf
8948 Ефективні методи, прийоми та форми організації навчання під час воєнного стану Проблематика навчання під час війскової агресії Платформа ОСВІТИ ПІФАГОР document.pdf
8949 Проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти Сучасна освіта: виклики та методи подолання Національна освітня платформа "Рух Освіта" document.pdf
8944 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ПОСТБІПОЛЯРНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН» INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS – EXPECTATIONS AND RESULTS THROUGH THE PRISM OF RUSSIAN AGGRESSION КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин Кафедра міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції document.pdf
8945 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ПОСТБІПОЛЯРНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН» UN'S EFFECT ON THE INTERNATIONAL SECURITY SYSTEM'S REFORM SINCE OF ITS CREATION TO THE PRESENT КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин Кафедра міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції document.pdf
8946 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ПОСТБІПОЛЯРНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН» THE U.S.-RUSSIAN CONFRONTATION OR A NEW COLD WAR КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин Кафедра міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції document.pdf
8947 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ПОСТБІПОЛЯРНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН» THE BALTIC-BLACK SEA UNION: PROSPECTS FOR UKRAINE КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин Кафедра міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції document.pdf
5799 X Міжнародна науково - практична конференція “Trends in the development of modern scientific thought” The experience of distance and virtual teaching in the pandemic period Ванкувер, Канада document
5800 Актуальні дослідження правової та історичної науки ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=3083 document.docx
5706 Міжнародна науково–практична конференція «Україна, Болгарія, ЄС: економічні, технічні та соціальні тенденції розвитку» “Information security during interstate conflicts” УНІВЕРСИТЕТ «ПРОФ. Д–Р АСЕН ЗЛАТАРОВ» (БУРГАС, БОЛГАРІЯ) document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
41711 Innovative Technology of Teaching Moodle in Higher Pedagogical Education: from Theory to Practice

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
45914 Evaluating Future Teacher Competencies in the Face of Contemporary Global Challenges: A Comprehensive Analysis
41711 Innovative Technology of Teaching Moodle in Higher Pedagogical Education: from Theory to Practice

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
41690 Формування комунікативних навичок у міжкультурній комунікації серед студентів юридичної спеціальності на заняттях з англійської мови

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
47567 Study of intercultural communication and its role in the modern world
47197 Дослідження міжкультурної комунікації і її роль у сучасному світі
44273 International committee of the red cross – expectations and results through the prism of russian aggression
44270 The Baltic-black sea union: prospects for Ukraine
44271 The u.s.-russian confrontation or a new cold war
44272 Un's effect on the international security system's reform since of its creation to the present
40698 E-learning as a prospective model for teaching foreign languages during distance learning
38289 Teen Court Program - практико-орієнтована програма для студентів правничих спеціальностей у рамках діяльності юридичної клініки
32931 The experience of distance and virtual teaching in the pandemic period
32955 The experience of distance and virtual teaching in the pandemic period
32934 Питання класифікації міжгалузевих принципів міжнародного екологічного права
33326 Питання класифікації міжгалузевих принципів міжнародного екологічного права
20967 Розвиток аналітичних здібностей у студентів спеціальності "Міжнародна інформація" як чинник їх професійної компетенції
19748 Understanding of human rights through teaching legal english as a second language

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (21)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1280 Дослідницький модуль - document 21.12.2016
1343 Дидактичний модуль - Coursera intlhumanrightslaw 2015.pdf 22.12.2015
1806 Лідерський модуль - document 01.12.2017
2046 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 06.02.2018
2440 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
3215 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3877 інше Інший модуль КушевськаН.pdf 29.04.2020
3975 інше Інший модуль document 28.05.2020
3985 інше Інший модуль document 16.06.2020
4114 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4549 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
5238 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5359 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
6770 інше Інший модуль document 22.01.2022
7021 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 1.pdf 01.12.2022
7441 ІКТ(енк) Інший модуль наказ № 749.pdf 27.12.2022
7494 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 748.pdf 27.12.2022
7614 Емоційний інтелект; Розвиток пам'яті (у форматі SCORM) Інший модуль document 21.01.2023
7747 Персональна ефективність; Як швидко вивчити іноземну мову (у форматі SCORM); Діловий етикет (у форматі SCORM) Інший модуль document 28.01.2023
8247 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023
8286 Ораторське мистецтво (у форматі SCORM) Інший модуль Сертифікат 39 год.pdf 02.02.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
484 Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate) (2 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
485 Іноземна мова (поглиблене вивчення) (2 курс, ПР, заочна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Заочна 2019 397 03.06.2019 -
582 Іноземна мова (поглиблене вивчення) (3 курс, ПР, заочна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Заочна 2019 735 31.10.2019
595 Перша іноземна мова (англійська) (1 курс, МП, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2019 768 11.11.2019 -
798 Перша іноземна мова (англійська) (2 курс, МП, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020 22/23 н.р.
966 Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate) (2-3 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021
1329 Перша іноземна мова (англійська) (1 курс, МП, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022
1544 Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate) (2-3 курс, ПР, заочна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Заочна 2023 398 03.07.2023

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5119 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (поглиблене вивчення) (2 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 10 27.12.2019
5121 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (поглиблене вивчення) (3 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 8 4 10 27.12.2019
5365 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate) (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 27.12.2019
5367 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate) (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
5493 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 27.12.2019
5495 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
6823 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
7649 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8537 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate) (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8539 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate) (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8960 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate) (2-3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9354 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10056 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12172 Факультет романо-германської філології Перша іноземна мова (англійська) (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12381 Факультет романо-германської філології Перша іноземна мова (англійська) (2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
489 Кафедра іноземних мов 3,86 30.12.2016
1212 Кафедра іноземних мов 4,80 12.01.2017
2057 Кафедра іноземних мов 4,83 26.12.2018
2885 Кафедра іноземних мов 4,41 28.12.2019
3818 Кафедра іноземних мов 4,80 28.12.2020
4977 Кафедра іноземних мов 4,79 28.12.2021
5889 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,88 30.12.2022