Додаткові відомості

Освіта
Київське міське педагогічне училище № 2 (1988 р.) з відзнакою;
• Київський державний педагогічний інститут імені Драгоманова (1993 р.) з відзнакою
Перелік місць роботи

З 1993 року працювала у Київському педагогічному коледжі імені Ушинського викладачем музичних дисциплін,

з 2000 року займала посаду завідувача музично-педагогічного відділення та голови циклової комісії викладачів музичного виховання.

• Закінчила аспірантуру та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності» (2007 р.).

• З 1.01.2008 р. працювала завідувачем кафедри теорії і методики музичної освіти Інституту дошкільної, початкової і мистецької освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка.

• З 1.09.2008 року працювала на посаді заступника директора з наукової роботи.

• З 1.09.2010 року працювала   на посаді заступника директора з науково-педагогічної то соціально-гуманітарної роботи.

З 01.09.2017 року працювала на посаді заступника директора з науково-педагогічної та творчої роботи.

З 01.09.2022 року працює на посаді декана Факультету музичного мистецтва і хореографії

Теми дисертацій (захищених)
«Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності»(2007)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2024.05.26 06:03:22 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
184 Кафедра музикознавства та музичної освіти - 1 0 2021 -
480 Кафедра музикознавства та музичної освіти ACH-8980-2022 2 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2873528

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 56 4 2 2024.05.21 10:41:46 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 21 2 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
190 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра музикознавства та музичної освіти 4.2 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Ganna_Kondratenko

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10050 IІI Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції (з міжнародною участю) «Мистецтво танцю і хореографічна освіта: досвід, тенденції, перспективи@ Трансформація мистецької освіти в умовах війни в Україні м.Київ document
9358 Огнев’юківські читання . м.Київ document
8193 ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ Трансформація концертно-виконавської діяльності майбутніх бакалаврів музичного мистецтва в умовах війни Київ document
7058 VII Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура" Проєктна діяльність студентів мистецьких спеціальностей на засадах арт-менеджменту м. Київ document
6491 Всеукраїнський науковий онлайн-форум "Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" Мистецький проєкт як результат професійної підготовки музиканта-педагога м. Київ document.pdf
6490 VI Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура" Теоретичні засади формування професійно-особистісних цінностей майбутніх бакалаврів музичного мистецтва м. Київ document
7057 III Міжнародна науково-практична конференція \ Специфіка професійної підготовки майбутніх бакалаврів музичного мистецтва на аксіологічних засадах\ м. Умань, Україна document
4095 "Мистецтво танцю і хореографічна освіта:досвід, тенденції, перспективи" Мистецьке освітнє середовище як умова професійної підготовки майбутніх хореографів та вчителів музичного мистецтва м. Київ document
4057 "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття" Формування професійно-особистісних цінностей майбутніх бакалаврів музичного мистецтва в освітньому середовищі університету Київський університет імені Бориса Грінченка document
3309 Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства Мистецька освіта в аспекті аксіологічного підходу Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського document
3310 III Науково-практичний форум "Інновації в науці: виклики сучасності" A PROSPECTIVE MUSIC TEACHER’S CREATIVE PERSONALITY FORMATION IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY Болгарія, Варненський вільний університет ім. Чорноризця Храбра document
304 Sfery zycia duchowego dzieci, mlodziezy i doroslych w srodowiskach zroznicowanych kulturowo Ценности студентов-музыкантов на этапе адаптации к обучению в университете Cieszyn-Ustron, Polska document
305 European Conference on Education and Applied Psychology Розвиток творчої особистості майьутнього вчителя музики в процесі музично-сценічної діяльності Vienna, Austria document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
44329 5.12: Educational Environment of Higher Educational Institutions

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
45756 Repertoire policy as a basis for the development of performance skills of an instrumentalist musician
37147 Current trends in instrumental training of future concert performers
40040 Emotional expressiveness of the vocalist: a cross-sectional study

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
36889 Музично-виконавська діяльність як засіб формування творчої особистості майбутнього бакалавра музичного мистецтва
36879 Ціннісні виміри майбутніх бакалаврів музичного мистецтва на етапі адаптації до навчання в університеті
24493 A prospective music teacher’s creative personality formation in the educational environment of the university
10608 Формування цінностей і ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів музичного мистецтва

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
36889 Музично-виконавська діяльність як засіб формування творчої особистості майбутнього бакалавра музичного мистецтва
36879 Ціннісні виміри майбутніх бакалаврів музичного мистецтва на етапі адаптації до навчання в університеті
12197 Формування професійно-особистісних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті компетентнісно зорієнтованої освіти
14437 Музично-сценічна діяльність як засіб формування професійно-особистісних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва
10668 Оптимізація професійної підготовки майбутніх учителів музики засобами позааудиторної діяльності

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
14473 Формування творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в освітньому середовищі університету
12197 Формування професійно-особистісних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті компетентнісно зорієнтованої освіти
10608 Формування цінностей і ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів музичного мистецтва
5206 Формування корпоративної культури майбутнього вчителя музики в умовах соціально-гуманітарної роботи вищого навчального закладу
10652 Розвиток творчої особистості майбутнього вчителя музики в процесі музично-сценічної діяльності
10524 Оптимізація професійної підготовки майбутнього вчителя музики засобами музично-театралізованої діяльності
2216

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
136 Emotional expressiveness of the vocalist: a cross-sectional study https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40040/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
94 Варненський вільний університет (Болгарія) Наукове стажування 08-16.09.2018

Варненський
вільний університет ім. Чорноризця Храбра є єдиним болгарським університетом, удостоєним
спеціального знака якості і визнання освіти в Європі - ECTSLabel і DSLabel.

Учасник проекту -

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
233 координація і проведення заходів мистецького спрямування для соціальних категорій протягом 2017 року 10

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
296 Лідерський модуль - document 20.10.2016
634 Фаховий модуль (стажування) - document 23.06.2017
800 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
2729 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 16.09.2018
2730 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 15.09.2018
5548 інше Інший модуль document 22.10.2021
5549 інше Інший модуль document 19.10.2021
6039 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
6399 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
8970 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.11.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
640 Брейн-ринг "Як ти знаєш Бориса Грінченка?" брейн-ринг Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 07.12.2016 15
915 Куратор мистецького проекту "Музичний антракт" ( 19 випусків) мистецький проект Інститут мистецтв 19.01.2016 15
916 виступ - презентація "Творча майстерня успішного педагога -музиканта" в рамках "Фестивалю методик" фестиваль методик Університет Грінченка 11.02.2016 3
918 Благодійний студентський бал (автор сценарію та режисер) студентський бал Київська міська адміністрація 18.11.2016 10
923 Святкова концертна програма з нагоди Дня працівника освіти в Міністерстві освіти і науки (автор сценарію і режисер) концертна програма Міністерство освіти і науки 30.09.2016 10

Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва заходу Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
7 Інститут мистецтв Режисер Ювілейний вечір Г.М.Чапкіса Київ 2020 document
122 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра музикознавства та музичної освіти Соліст-вокаліст (виконавець головної партії у виставі або сольного концерту) До дня захисника України. «Омріяне… Нескорене… одвічне…» Україна, Київ 2022 День захисника і захисниці України.html

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
36 Постановка опери С.С.Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм" (головний адміністратор вистави) Музичний Україна, м. Київ - 17.05.2018
47 Постановка опери С.С.Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм" (головний адміністратор вистави) Музичний Україна, м. Київ - 05.06.2018
58 ІІ Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності «BELLISSIMO – 2018» Музичний Україна, м. Київ - 17.03.2018
69 ІІ Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності «BELLISSIMO – 2018» Музичний Україна, м. Київ - 18.03.2018
123 Авторський мистецький проект "Разом" Музичний м.Київ document 27.11.2019

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
12899 Вступ до спеціальності: музичне мистецтво. Модуль 2 : навч. посіб
12892 Дипломна робота зі спеціальності 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика"

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
7330 Професійний портрет

Англомовні освітні програми (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва Діяльність Дата Документ, що засвідчує
13 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності Учасник робочої групи "Музичне мистецтво" Створення програми 26.08.2021 Витяги_ОП_26.08.2021.PDF

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1120 Методика загальної мистецької освіти (3 курс, ММ, денна) Факультет музичного мистецтва і хореографії Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 22/23 н.р.

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8434 Інститут мистецтв Захист творчої (магістерської) роботи (6 курс, ОМ, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
12342 Факультет музичного мистецтва і хореографії Методика загальної мистецької освіти (3 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
13155 Факультет музичного мистецтва і хореографії Методика загальної мистецької освіти (3 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
686 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,69 30.12.2016
1167 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,36 12.01.2017
2024 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,57 26.12.2018
2648 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,72 28.12.2019
3773 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,90 28.12.2020
4852 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,85 28.12.2021
5562 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,92 30.12.2022
6448 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,85 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (12)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
11 авторський культурно-мистецький проект "Разом" Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Інститут мистецтв document 13.12.2017
14 Брейн-ринг "Як ти знаєш Бориса Грінченка"link особиста участь Інститут мистецтв document 12.12.2017
37 Урочистості з нагоди вручення дипломів бакалаврам інституту мистецтв Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Інститут мистецтв document 29.06.2017
38 Свято вручення дипломів магістрам Університету (виконання номеру) особиста участь Університет document 30.06.2017
62 "Батл українською" Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Інститут мистецтв - 09.11.2017
126 благодійний студентський бал Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Оболонська у м. Києва державна адміністрація - 25.05.2017
129 "Студентоманія" (автор сценарію і режисер) Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Інститут мистецтв document 17.11.2017
131 Участь у телепередачі на каналі "Культура" "Ранок з культурою" (про організацію і проведення в Університеті Грінченка Всеукраїнського конкурсу "Bellissimo-2017) особиста участь М.Київ, телевізійний канал "Культура" - 04.03.2017
132 Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності "Bellissimo-2017" Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету м.Київ document 25.03.2017
243 Культурно-мистецький проект "Музичний антракт" ( куратор проекту, 26 випусків)link Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Інститут мистецтв Посилання 28.12.2017
244 "Словник Грінченка", підготовка команди ІМ до презентації слів, 05.12.2017 Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет document 05.12.2017
466 "Ось ми які"( підготовка команди ІМ) Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 16.11.2017