Додаткові відомості

Освіта
У 1996 р. закінчив Глухівський державний педагогічний інститут імені С.М. Сергєєва-Ценського (спеціальність «Дошкільне виховання»)
Перелік місць роботи

Протягом 1996-2006 рр. працював старшим викладачем кафедри психології Глухівського державного педагогічного університету;


2006-2007 рр. – старший викладач кафедри соціальної та організаційної психології Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П. Драгоманова;


з 2007 р. працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка;


з вересня 2010 р. – заступник директора Педагогічного інституту з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи.

з вересня 2023 р. - доцент кафедри освітології та психолого-педагогічних наук Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
«Становлення психологічної статі дитини дошкільного віку в умовах сім’ї» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 1 1 2024.07.14 06:01:35 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 113 5 1 2024.07.16 10:20:16 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 72 5 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
178 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 49.1 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Yurii_Savchenko

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2256 ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми практичної психології» Особливості морально-духовного розвитку дошкільника в умовах сім'ї м. Глухів document.pdf
2257 Всеукраїнський науково-методичний семінар "Особливості створення освітнього середовища для формування творчої особистості молодшого школяра" Психолого-педагоічні умови формування творчої особистості молодшого школяра м. Умань document
2263 Всеукраїнська науково-практична конференція "" Дитинство як цінність: минуле та сучасне" Дошкільне дитинство крізь призму світоглядних позицій С.Є. Кулачківської м. Київ document
2258 Міжнародна науково-практична конференція Стратегія здоров'язбереження в психолого-педагогічній підготовці фахівця м. Київ document
2266 Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого - погляд у майбутнє" Запобігання, регулювання та розв'язання конфліктів у студентському середовищі м. Ніжин document
2267 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону" Застосування механізмів психологічного захисту в міжособистісному спілкуванні м. Івано-Франківськ document
1355 III всеукраїнська науково-практична конференція Діагностика психічного розвитку дитини раннього віку м. Глухів document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
30479 Сім’я як чинник становлення психологічної статі дошкільника

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
46274 Practices of psychological and pedagogical support of future teachers’ personal and professional development in the conditions of distance learning
45893 Causes of anxiety during play as a factor of negative impact on the health of preschool and school children
41489 The influence of dynamic society on students’ health
43578 Study of neuroticism and extraversion as predictors of the syndrome of emotional burnout (EBS) in students
36639 Розвиток охорони здоров’я у професійній підготовці майбутніх учителів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
46274 Practices of psychological and pedagogical support of future teachers’ personal and professional development in the conditions of distance learning
41489 The influence of dynamic society on students’ health
43578 Study of neuroticism and extraversion as predictors of the syndrome of emotional burnout (EBS) in students
42490 Саморегуляція особистості як умова формування лідерських якостей майбутнього педагога
36591 Організаційно-педагогічні аспекти розвитку громадського здоров’я у студентській спільноті гуманітарних зво
22108 Особливості формування статево-рольових уявлень у старших дошкільників

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
49388 Social and psychological factors and conditions of the formation of responsible parenthood
45423 Змістово-технологічне забезпечення психолого-педагогічного супроводу особистісного та професійного розвитку майбутніх педагогів
42490 Саморегуляція особистості як умова формування лідерських якостей майбутнього педагога
36591 Організаційно-педагогічні аспекти розвитку громадського здоров’я у студентській спільноті гуманітарних зво
25793 Арт-терапія як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку
16668 Батьківство в аспекті перинатальної психології
16325 Статеве виховання дітей та підготовка їх до майбутнього суспільного та сімейного життя
6221 Цінність бтьківсько-дитячих стосунків у процесі особистісного розвитку дошкільника

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
34107 Функціональна готовність дитини до шкільного навчання: чому це важливо
23972 Колеги, з якими складно...
22111 Застосування механізмів психологічного захисту в міжособистісному спілкуванні
22109 Захистити дитину від інформаційної навали: місія можлива
2659 Становлення психологічної статі дошкільника в умовах батьківсько-дитячих стосунків
2657 Особливості статевої соціалізації дітей дошкільного віку
2344 Методологічні підходи до вивчення психологічної статі дошкільника
2662 Використання літературних творів у процесі формування адекватних статево-рольових уявлень дітей старшого дошкільного віку

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
202 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
39 Координація заходів соціального проекту Педагогічного інституту 2016 5
206 Системна робота впродовж року 2017 10

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
174 Фаховий модуль (стажування) - document 17.04.2015
352 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
437 Лідерський модуль - document 21.05.2015
450 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
526 Модуль з ІКТ - document 27.06.2013
3444 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
3559 Лідерський Інший модуль document 08.11.2019
4414 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.11.2020
4515 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_282_26.05.2020.pdf 26.05.2020
4668 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4983 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
9568 Спілкування без вигорання Лідерський модуль document 01.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1240 "Вчити-це модно. Педагог -це тренд" Молодіжний форум Київський університет імені Бориса Грінченка 07.11.2017 10
1247 «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017 10
1256 "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
38814 Психологія сім’ї: підручник

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
18 Психологія дитяча (1 курс) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2013 345 27.06.2013
749 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 282 26.05.2020 21/22 н.р.

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5481 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
7634 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 9 5 10 10.12.2020
7702 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (6 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7708 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна) (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
8024 Педагогічний інститут Університетські студії (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 31.12.2020
9684 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти (5-6 курс, ДО, ПМДО) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9690 Педагогічний інститут Організація і управління в дошкільній освіті (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10047 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, ПМДО) Магістр Денна 10 5 3 30.11.2021
11076 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (5-6 курс, ДО) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11190 Педагогічний інститут Практика виробнича (2-4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11825 Педагогічний інститут Університетські студії (1 курс, ДО) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
12491 Факультет педагогічної освіти Психологія (1-2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12495 Факультет педагогічної освіти Людинознавство (1 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12528 Факультет педагогічної освіти Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ПО, ДО, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 31.12.2022
12976 Факультет педагогічної освіти Психологія (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13296 Факультет педагогічної освіти Психологія (1-2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується 31.12.2023
13338 Факультет педагогічної освіти Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ДО) Магістр Денна 10 5 не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
621 Кафедра педагогіки та психології 4,79 30.12.2016
1402 Кафедра педагогіки та психології 5,00 12.01.2017
2236 Кафедра дошкільної освіти 4,81 27.12.2018
2792 Кафедра дошкільної освіти 4,77 28.12.2019
4020 Кафедра дошкільної освіти 4,84 28.12.2020
4893 Кафедра дошкільної освіти 4,88 28.12.2021
5714 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,93 30.12.2022
6589 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,94 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
10 Бачинська Валентина Вікторівна Кафедра педагогіки та психології VI Дошкільна освіта II document 2017

Заходи мистецького спрямування (2)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
508 Шоу-програма "ось ми які" Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка - 16.11.2017
516 Щорічний конкурс "Словник Грінченка та сучасність" Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка - 05.12.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
85 Всеукраїнський конкурс "Моральний вчинок" м. Київ 20.04.2017