Додаткові відомості

Освіта

Херсонський державний педагогічний інститут,1978 р., фізико-математичний факультет.

Перелік місць роботи

Міжрегіональна академія управління персоналом, заступник директора інституту

Інститут педагогіки НАПН України, 2001-2006 р.р., старший науковий співробітник

Доцент, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту, завідувач кафедри освітології та психолого-педагогічних наук Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів (дис.на здобуття наукового ступеня д.пед.наук ,2004 р.), спеціальність 13.00.04. Теорія та методика професійної освіти.
Громадська активність
Член експертної комісії комісії з етики та предметів морально-духовного спрямування МОН України ( наказ № 95 від 22.01.2021 р.)
Експерт НАЗЯВО за спеціальністю 011 Освітні,педагогічні науки
Член міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки та психології, спеціальність 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти.
Експерт НАЗЯО (договір Е-20-0134 від 28.01 2020 р.)
член редакційної колегії науково фахового збірника "Педагогічна освіта: теорія і практика" (Психологія, Педагогіка)

Координатор по міжнародних проектах кафедри. Подана аплікаційна форма до Вишеградського фонду ID № 21640476 "Компетентність викладачів вищої школи" (2016-2017 н.р.)

Виграний грант та підписаний договір з Вишеградським фондом за проектом ID № 21720008 "Компетентність викладача вищої школи в добу змін" на період з 01.01.2018 до 31.12.2018

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
5 6 2 2024.07.13 06:02:01 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
134 Кафедра теорії та історії педагогіки - 1 0 2021 -
334 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук CAG-7032-2022 5 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3937448
459 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук ADA-5752-2022 5 2 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/ADA-5752-2022

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 1349 15 24 2024.07.14 10:04:12 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 572 13 16

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
108 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 95 3 2023 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Khoruzha

Конференції (37)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10525 International Scientific Conference "Colours and shades of life - personal, educational, social and cultural spaces of everyday life" Readiness of academic staff for innovation as a challenge of the times Cracow document.pdf
9974 VІІІ Міжнародна Грінченківська наукова школа для докторантів, аспірантів і молодих науковців у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» Дослідницька компетентність молодого науковця Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка (онлайн) document.pdf
9973 VІІІ Міжнародна Грінченківська наукова школа для докторантів, аспірантів і молодих науковців у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» - Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка (онлайн) document.pdf
9971 Треті Всеукраїнські педагогічні читання пам'яті О.Я. Савченко Контексти творчості Олександри Яківни Савченко. Цілі і цінності початкової освіти: реалізація в умовах сьогодення Київ document.pdf
9659 4th International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2023) Transgressiveness and innovation: what should a modern teacher be like? м. Кривий Ріг document.pdf
9334 ІХ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Київ document.pdf
9017 VI Всеукраїнська (заочна) науково-практична конференція Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти Україна. Київ document
8662 ІV Міжнародна наукова онлайн-конференція Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти Київ document.pdf
8325 14-та щорічна міжнародна науково-фантастична конференція – DLCC2022 Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання Польща document.pdf
8264 XI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD PEDAGOGICZNY Obrady plenarne – panel dyskusyjny Edukacja w cieniu wojny Познань. Польща document
8226 Tożsamość, kondycja i powinnośći pedagogiki międzykulturowej – tradycja i współczesność Projektowanie pedagogiczne: moda czy wymogi czasu? Ustron (Rzeczpospolita Polska) document.pdf
8050 VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  z zakresu edukacji globalnej pt. Młodzi w Ukrainie: kim się czują, czego pragną, co budują Warszawa , Polska document.pdf
7712 Перші Всеукраїнські педагогічні читання О. Я. Савченко Мистецтво особистісної і наукової супервізії О.Я. Савченко Київ document.pdf
7199 ІІІ Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції з міжнародною участю «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики» Перехід педагогічного знання в інновацію: особистісний, психологічний і соціальний виміри Київ document.pdf
8049 “Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experiences” "European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities" LVIV, UKRAINE document.pdf
6742 VI Міжнародна Грінченківська наукова онлайн-школа для докторантів, аспірантів, молодих учених та магістрантів - Київ document.pdf
6013 "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" - Київ document
5831 "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої школи" - Київ document.pdf
6018 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри - Київ document.pdf
6020 Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського союзу" "Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу" Київ document.pdf
4793 Міжнародний форум до 100річчя вальдорфської педагогіки "Навчати бачити світ, любити світ, змінювати світ" Ідеї вальдорфської педагогіки в контексті реформ української освіти Київ document.pdf
4483 II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Андрагогічні засади підготовки сучасного педагога Київ document.pdf
4378 3. SETKÁNÍ ANDRAGOGŮ VE ZLÍNĚ Socio-pedagogical aspects of the development of andragogy in Ukraine Zlín, Česká republika document.pdf
4379 11th Annual International Scientifi c Conference Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning DIGITAL COMPETENCE: ABILITIES OF A LECTURER AND EXPECTATIONS OF STUDENTS (UKRAINIAN-POLISH CONTEXT) Katowice,Poland document.pdf
4269 Edukacja międzykulturowa w Polsce s na swiece 30 lat doświadczenia - problemy - perspektywy Edukacja międzykulturowa w perspektywie "Human Rights Education" Cieszyn - Ustroń document.pdf
4112 Освітологія - 2019. Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до Європейського Союзу Освітологічні підходи до розробки комплексної стандартизації оцінювання результатів діяльності викладачів вищої школи Київ document.pdf
4074 Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень Як залучати молодь до педагогічної науки: досвід організації наукової школи Херсон document.pdf
3715 "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: Варіативність моделей неперервної педагогічної освіти" Модель педагогічної освіти сучасного університету Київ document
2583 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Ціннісні орієнтації сучасного студентства: соціологічні виміри Київ document
2168 Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культорологічний, інформаційний виміри Громадянські цінності студентів у Республіці Польщі та України: порівняльний аспект Київ document.pdf
1973 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Інваріативність та варіативність у діяльності педагога: як не розгубитись у час освітніх реформ? Київ document
2582 Освітні шляхи поляків за кордоном Сучасна педагогічна наука в Польщі у рецепціях українських вчених Torun-Ciechocinek document.pdf
833 Акмеологія: наука XXI століття Потенціал педагогіки у професійному розвитку і вдосконаленні вчителя Київський університет імені Бориса Грінченка document
835 Pedagogicka diagnostika a evaluace 2016 Diagnosticke metody v terciarnim vzdelavani Ostravice document
834 Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: щоб у серці жила Батьківщина Проблеми національної ідентичності особистості у спадщині В.О.Сухомлинського М. Луцьк document
837 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування' Історико-педагогічні дослідження в Україні: розвиток наукового дискурсу (вступна стаття) м. Київ document
836 Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості Взаємозв'язок матеріального і духовного в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. Керівник секції № 1 'В.О.Сухомлинський про розвиток духовних потреб дитини'' м. Херсон document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
27963 Recommendations on the standardization of academic staff activities and suggestions for the further development of university teachers competences

Монографії (колективні) (20)

ID Назва Рік
49010 Інноваційність розвитку вищої педагогічної освіти: від теорії до практики
47165 Światopoglądowe i wartościowe wymiary teorii i praktyki pedagogicznej (analiza dorobku naukowego Ewy Wysockiej)
44758 Organization of the educational process in the schools of the city of Kyiv under martial law
43704 Online education at a modern university: tools for interactive learning
41609 The values regulating the social life of university youth in Ukraine - a report from the Polish-Ukrainian studies
40475 Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів математики та інформатики засобами цифрових технологій
41826 Якість природничо-математичної освіти учнів шкіл міста Києва: аналітичний звіт
34201 Distance learning: on the way to developing a new didactic model of university education
34461 Professional ethics of the modern teacher: realities and transformations
27958 High school teacher competence in change
23501 Інваріантність та варіативність професійної діяльності викладача вищої школи в епоху змін
25384 Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
18773 The educator as a subject of moral perfection of spiritual upbringing
15451 Потенціал педагогіки у професійному розвитку і вдосконаленні вчителя
18862 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
11299 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
11367 Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи
920 Проблеми підготовки майбутнього вчителя в наукових працях О.Я. Савченко
2181 Сфера образования как объект исследования
2182 Этические доминанты воспитания личности (по материалам "Хрестоматии по этике" В. А. Сухомлинского)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (10)

ID Назва Рік
45320 Psychoemotional problems of participants in the educational process under martial law: from emergence to overcoming
41489 The influence of dynamic society on students’ health
40936 Doctoral Education in Ukraine: the Application of Digital Tools and Services by Doctoral Students under COVID-19 Pandemic
41401 Improving the quality of mathematical education of pupils: diagnostics and analytics
41400 STEM education in the context of improving the science and mathematics literacy of pupils
31760 Academic staff`s social-personal dominant activity
34201 Distance learning: on the way to developing a new didactic model of university education
32381 Компетентнісний розвиток викладачів вищої школи засобами цифрових технологій
30066 Digital competence: abilities of a lecturer and expectations of students (Ukrainian-Polish context)
26962 The Study of the Higher School Lecturer's Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (21)

ID Назва Рік
48572 Актуальність сучасних наукових розвідок у педагогіці: україно-польський дискурс
41489 The influence of dynamic society on students’ health
40936 Doctoral Education in Ukraine: the Application of Digital Tools and Services by Doctoral Students under COVID-19 Pandemic
42751 Recognition of foreign educational documents (nostrification) in Ukraine
39575 Cоціально-психологічні аспекти переходу педагогічного знання в інновацію
43230 Expert-led research on the educational environment of a higher education institution: findings and analysis
40301 Проблема створення електронного підручника для вищої школи в умовах сучасних парадигмальних змін
32961 The research on educational environment of institution of higher education involving experts: results and analysis.
33451 Теорія і методологія неперервної професійної освіти
31545 Толерантність вчителя у міжкультурному середовищі університету
26679 Intercultural education at the university: from theory to practice
25128 Polish pedagogy and intercultural education perceived by Ukrainian researchers
26032 Модель педагогічної освіти сучасного університету
20022 Педагогіка вищої школи: сучасні дидактичні стратегії
18576 The Values of Modern Ukrainian Students
18773 The educator as a subject of moral perfection of spiritual upbringing
18136 У пошуках нової педагогіки: критичний аналіз
18862 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
11299 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
11367 Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи
4598 Теоретическая и практическая ценность международной коллективной монографии «Духовность воспитания»: рефлексии ученого

Фахові видання, що затверджені МОН (21)

ID Назва Рік
48572 Актуальність сучасних наукових розвідок у педагогіці: україно-польський дискурс
45918 Scientific and methodological approaches to the formation of the innovation-oriented personality of the future teacher of physical education
45919 Educological origins of establishing the value paradigm of modern pedagogy
46396 Освіта дорослих і педагогічний дизайн: мода чи виклик часу?
42751 Recognition of foreign educational documents (nostrification) in Ukraine
39575 Cоціально-психологічні аспекти переходу педагогічного знання в інновацію
36675 Елективість як провідний принцип освіти дорослих
31731 Сучасні стратегії трансформації змісту педагогічної освіти
33451 Теорія і методологія неперервної професійної освіти
29076 Як залучати молодь до педагогічної науки: досвід наукової школи
26032 Модель педагогічної освіти сучасного університету
24236 Педагогічна культура та професійна етика як ціннісна основа діяльності вчителя (за матеріалами праць В. О. Сухомлинського)
21993 Аксіологічні орієнтири професійної підготовки педагога (наукові ідеї доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України О.Я. Савченко)
20710 Конструктивний підхід у навчанні: з досвіду діяльності центрів компетентностей у європейських університетах
20022 Педагогіка вищої школи: сучасні дидактичні стратегії
15062 "Науки про освіту" : чи є в них місце педагогіці?
15061 Професійна діяльність учителя крізь призму педагогічної інноватики
18136 У пошуках нової педагогіки: критичний аналіз
11147 Історико-педагогічні дослідження в Україні: розвиток наукового дискурсу
10920 Морально-етичні принципи та норми наукової діяльності викладача вищої школи
9992 Розвиток акмеологічної позиції педагога у процесі розв'язання моральних дилем

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (19)

ID Назва Рік
47910 Інваріантність педагогічних ідей академіка О.Я.Савченко в контексті викликів сьогодення
48902 Transgressiveness, Innovation, and Readiness of the Modern Teacher for Change
43605 Аксіологічні особистісно-професійні інваріанти науково-педагогічної діяльності О. Я. Савченко
32961 The research on educational environment of institution of higher education involving experts: results and analysis.
11147 Історико-педагогічні дослідження в Україні: розвиток наукового дискурсу
10919 Взаємозв'язок матеріального і духовного у педагогічній спадщині В. Сухомлинського
15058 Етика педагогічного взаємодії викладача та студента: принципи та особливості
9992 Розвиток акмеологічної позиції педагога у процесі розв'язання моральних дилем
4556 Ценностные ориентации будущего профессионала
4555 Розвиток людини як сутнісна ідея педагогіки К. Ушинського
4585 Аксіалогічний потенціал сучасного педагога
6488 Этика учителя как базовая составляющая духовного контекста воспитания личности
4634 Особенности реализации этико-педагогического подхода в профессиональном образовании
10553 Наукові школи — основа розвитку сучасного університету
2180 Етичні основи реалізації завдань неперервної освіти людини
2228
4572 Етичний розвиток сучасного педагога
2671 Аксіологічні засади освітології: держава, суспільство і особистість
4550 Етична компетентність педагогічного працівника у контексті компетентнісно спрямованої освіти

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
157 Учасник проекту Міжнародний фонд Відродження Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні

“Ініціатива з розвитку аналітичних центрів” міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Ініціативою
відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні». 

наказ №682.pdf 01.07.2020-30.10.2021
171 Учасник проєкту Національне агентство освіти Фінляндії Розвиток кар’єрного радництва для України CARE Carita Cruz, Career Guidance Counsellor , HAMK наказ №667.pdf 01.08.2023-31.12.2025

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
78 Digital competence: abilities of a lecturer and expectations of students (Ukrainian-Polish context) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30066/ 2021
231 Distance learning: on the way to developing a new didactic model of university education https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34201/ 2022
309 Academic staff`s social-personal dominant activity https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31760/ 2023

Реєстр наукових публікацій (4)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
106 Іntercultural education at the university: from theory to practice наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26679 2019
197 Толерантність вчителя у міжкультурному середовищі університету наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31545/ 2020
228 Professional ethics of the modern teacher: realities and transformations монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34461/ 2021
371 Expert-led research on the educational environment of a higher education institution: findings and analysis наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43230/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
267 Університет Ігнаціо в Кракові (Польща) Міжнародне стажування Еразмус+ 15-19.11.2021

Mikołaj Murkociński

International Relations Specialist

Institutional Erasmus+ Coordinator

International Relations Office
Jesuit University Ignatianum in Krakow

Учасник програми Khoruzha.pdf
517 Університет прикладних наук, Хяме (Фінляндія) «Розвиток кар’єрного радництва для України CARE» 08-14.10.2023

Carita Cruz, EDU Research Unit, HAMK,  carita.cruz@hamk.fi

Учасник проєкту document

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
21 Малі гранти 21720008 Вишеградський фонд Компетенції викладача вищої школи в добу змін 01.01.2018 – 30.05.2019 р. Координатор проекту

Участь у державних науково-дослідних проєктах (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
16 Teach for all Меморандум про співпрацю між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Громадською організацєю «Навчай для України» ГО «Навчай для України» Навчай для України 2017 розробник освітньої програми, координатор
30 Teach for all Меморандум про співпрацю між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Громадською організацєю «Навчай для України» ГО «Навчай для України» Навчай для України 2017-2020 розробник освітньої програми, координатор

Консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
6 Братко Марія Василівна "Теоретичні і методичні засади управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу" / 13.00.04; 13.00.06 Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджемнту освіти" НАПН України document 2019

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
5 Руденко Ніна Миколаївна «Підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу до застосування і н терактивних технологій на уроках математики» Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016

Робота у складі експертних рад МОН (2)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
38 Комісія з християнської етики Науково-методичної ради з питань освіти МОН України document 2017
48 Експертна комісія з етики та предметів морально-духовного спрямування Khoruzha.pdf 2021

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
235 Інновації у педагогічній освіті та підготовці лідера нової школи: досвід країн Європейського Союзу Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
253 Підготовка вчителів початкових класів по викладанню іноземних мов:західно-європейські практики до українських реалій Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
326 Інновації у підготовці вчителя-лідера для нової Європейської школи Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
600 Розвиток підприємницької компетентності: університетські практики Міжнародний Вишеградський Фонд. Коллективний - 2021

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
214 Проєкт SG54709 «Підтримка сталості аналітичного центру «ОсвітАналітика» Київського університету імені Бориса Грінченка». Міжнародний фонд «Відродження» Виграно Документ відсутній 2022

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
56 Зміст і технології забезпечення якості неперевної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 02.2021 https://pi.kubg.edu.ua/images/Звіт.pdf

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
39364 Етика (Енциклопедія освіти)

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
126 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Аналітик-дослідник 17.05.2023

Підвищення кваліфікації (22)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
81 Фаховий модуль (стажування) - document 01.03.2016
247 Дидактичний модуль - document 23.05.2016
327 Лідерський модуль - document 02.07.2015
671 Дослідницький модуль - document 22.01.2016
882 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
2471 Модуль з ІКТ Інший модуль stazh_04_16_18.pdf 16.04.2018
2705 Інше Інший модуль document 31.01.2018
3123 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3970 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4945 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.03.2021
4988 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5391 інше Інший модуль document 09.06.2021
5727 інше Інший модуль document 10.11.2021
6580 інше Інший модуль document 08.08.2022
6617 інше Інший модуль document 22.08.2022
7014 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_63_01.02.2022.pdf 01.02.2022
7179 інше Інший модуль document 07.12.2022
8262 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023
8382 Дидактичний модуль Інший модуль Хоружа Л.Л..pdf 16.11.2023
8734 Дослідницький модуль Інший модуль наказ №782_.pdf 04.12.2023
9570 Спілкування без вигорання Лідерський модуль document 01.04.2024
10057 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль Наказ 330.pdf 02.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1031 Міжнародна конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій" Міжнародна конференція м. Київ 30.11.2016 2
1032 Круглий стіл "Стратегії міжнародної співпраці" (Україна-Польща) Круглий стіл м. Київ 29.11.2016 2
1035 Грінченківська наукова зимова школа для аспірантів і докторантів у галузі знань "Освіта/Педагогіка" Школа для аспірантів м. Київ 04.02.2016 2
1253 "Нова початкова школа-простір освітніх можливостей" Київський педагогічний форум Київський університет імені Бориса Грінченка 18.01.2017 10

Зимові та літні школи (2)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
2 Факультет педагогічної освіти Зимова VІІ міжнародна Грінченківська наукова школа для докторантів, аспірантів, молодих вчених та магістрантів у галузі знань «Освіта / Педагогіка» Київський університет імені Бориса Грінчека Керівник робочої групи 2022 наказ № 306.pdf
49 Факультет педагогічної освіти Зимова VIIІ міжнародна наукова школа для докторантів, аспірантів, молодих учених та магістрантів з галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» Київський університет імені Бориса Грінченка Керівник робочої групи 2023 наказ №727.pdf

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
18854 Соціологія виховання особистості
26917 Етичний розвиток педагога

Підручники, навчальні посібники (колективні) (15)

ID Назва Рік
46143 Я — студент
44698 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
41852 Я — студент
40446 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
37185 Я — студент
31809 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
31834 Я — студент
27967 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
27966 Я — студент
20107 Я — студент
14990 Я — студент
11357 Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент"
10195 Я — студент
3852 Я – студент: навч.посіб
6657 Я – студент: навч.посіб

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
31543 Практикум з критичного мислення
4582 Методи навчання та їх класифікація

Нові освітні програми (5)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
2 Педагогічний інститут Корпоративна освіта та розвиток персоналу Не міжгалузева Створення програми 27.02.2020 nakaz_2020_153.pdf
3 Педагогічний інститут Корпоративна освіта та розвиток персоналу Не міжгалузева Набір на програму 27.02.2020 nakaz_2020_794_s.pdf
43 Факультет педагогічної освіти Освітній дизайн і коучинг в освіті дорослих Не міжгалузева Створення програми 24.02.2022 nakaz_157_07.04.2022.pdf
46 Факультет педагогічної освіти Освітній дизайн і коучинг в освіті дорослих Не міжгалузева Набір на програму 26.09.2022 одкод_д-м-б.pdf
48 Факультет педагогічної освіти Педагогіка середньої освіти Не міжгалузева Набір на програму 04.09.2023 псо-м-з-к.pdf

Сертифіковані ЕНК (11)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
246 Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм) Педагогічний інститут Магістр Денна 2016 200 13.04.2016
401 Соціальна педагогіка: теорія і практика: Модуль 6. Соціологія виховання (2 курс, СП, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2018 736 13.11.2018
430 Педагогічна етика (3 курс, КВД, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019
746 Методологія і методи науково-педагогічних досліджень (5 курс, ПВШ, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 251 12.05.2020
786 Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПВШ, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 464 01.09.2020 21/22 н.р.
1180 Корпоративна культура та етика (5 курс, КОРП, заочна) Факультет педагогічної освіти Магістр Заочна 2022 63 01.02.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1181 Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПСО, заочна) Факультет педагогічної освіти Магістр Заочна 2022 63 01.02.2022 23/24 н.р.
1372 Методологія та методи науково-педагогічних досліджень (5 курс, ОДКОД, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 756 29.12.2022 23/24 н.р.
1552 Освітній дизайн змісту та технологій навчання дорослих (5 курс, ОДКОД, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2023 398 03.07.2023 23/24 н.р.
1756 Практика виробнича (асистентська) (5-6 курс, ОДКОД, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2024 330 02.04.2024
1784 Культурологічні контексти сучасної освіти (5 курс, ОДКОД, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2024 420 02.05.2024

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
367 Педагогічний інститут Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм, з.ф.н.) Магістр Заочна 5 не враховується не враховується 30.12.2016
3936 Педагогічний інститут Соціальна педагогіка: теорія і практика: Модуль 6. Соціологія виховання (2 курс) Бакалавр Денна 9 не враховується 25 28.12.2018
7817 Педагогічний інститут Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 10 5 10 10.12.2020
8127 Історико-філософський факультет Філософія і методологія наукової діяльності (1 курс, АСП) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
10599 Педагогічний інститут Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 10 5 3 30.11.2021
10903 Історико-філософський факультет Філософія і методологія наукової діяльності (1 курс, АСП) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11168 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11176 Педагогічний інститут Практика виробнича (асистентська) (5-6 курс, ПВШ) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11474 Педагогічний інститут Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПСО, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
11623 Педагогічний інститут Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
12651 Факультет педагогічної освіти Корпоративна культура та етика (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 10 31.12.2022
13465 Факультет педагогічної освіти Корпоративна культура та етика (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 5 31.12.2023
13621 Факультет педагогічної освіти Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПСО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 5 31.12.2023
13680 Факультет педагогічної освіти Освітній дизайн змісту та технологій навчання дорослих (5 курс, ОДКОД, денна) Магістр Денна 9 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
198 Кафедра теорії та історії педагогіки 4.9 20.05.2016
1511 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,84 12.01.2017
2350 Кафедра теорії та історії педагогіки 5,00 27.12.2018
3238 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,90 28.12.2019
4135 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,72 28.12.2020
4768 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,78 28.12.2021
5716 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 5,00 30.12.2022
6576 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,61 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
31 Москальчук Ганна Олексіївна Педагогічний інститут VI Професійна освіта I document 2018
51 Кабанова Крістіна Юріївна Педагогічний інститут V Професійна освіта I document 2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
180 Оксаніченко Анастасія Вікторівна V Освітні, педагогічні науки I 2022