Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, 1978
Перелік місць роботи
Національний університете біоресурсів і природокористування України, проректор
Академія праці і соціальних відносин, проректор
Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова, доцент кафедри інформатики
Теми дисертацій (захищених)
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 - теорія і методика навчання інформатики " Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах", 2003 р.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
49 297 9 2024.05.18 06:09:10 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
7 Кафедра комп'ютерних наук R-1665-2018 39 6 2021 https://publons.com/researcher/1863669/nataliia-morze/
248 Кафедра комп'ютерних наук R-1665-2018 54 6 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/39328
380 Кафедра комп'ютерних наук R-1665-2018 58 6 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/39328

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 7127 40 174 2024.05.14 10:06:57 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 3399 27 98

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
500 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук 1029 13 2023 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Morze

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5119 Міжнародна конференція «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті» ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1316 Міжнародна науково-практична конференція INTERNATIONAL CONFERENCES ON ITS 2016, ICEduTech 2016 AND STE 2016 RMIT University 1. MOOCs – theoretical and practical aspects: comparison of selected research results: poland, russia, ukraine, and australia. 2. Educational robots in primary school teachers’ and students’ opinion about stem education for young learners Мельбурн, Австралія document.pdf
1312 Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (DLCC-2016) Openness and quality of e-educational university environment Чешен, Польща document.pdf
1313 Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (DLCC-2016) Teacher-student collaboration: challenges and opportunities Чешен, Польща document.pdf
1314 Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (DLCC-2016) Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspect Чешен, Польща document.pdf
1315 Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (DLCC-2016) Collaboration in research activities: ict tools assessment Чешен, Польща document.pdf
1310 Міжнародна науково-практична конференція « Відкрите електронне освітнє середовище сучасного університету» ВПРОВАДЖЕННЯ STEAM НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 3D ТЕХНОЛОГІЙ: МОДЕЛЮВАННЯ, СКАНУВАННЯ ТА ДРУК Київ, Україна document.pdf
1349 ICTERI2016 Educator’s e-Portfolio in the Modern University Київ, Україна document
1309 Міжнародна науково-практична конференція III SCIENTIFIC CONFERENC Cyberspace and virtual worlds - Grand Opening? Open science and education Academy of Special Pedagogy Some results of research in the use of online resources to research in education: a case study Варшава, Польща document
1308 Міжнародна науково-практична конференція DIVAI2016 Communication in Education: ICT Tools Assessment, Recommended Applications for Making Presentations and Didactic Videos. Some Research Results; Штурово, Словаччина document.pdf

Монографії (колективні) (35)

ID Назва Рік
47890 Comparative International Research in the Area of Educational Platforms and MOOCS: an Opinion of It Students Using Data Mining Analysis
43709 Graduate Students’ Attitudes to The Development of Digital Opportunities at The Level Of Individuals And Educational Organisations
43710 Selfie as A Tool for Measuring the Digital Competence of Participants in The Educational Process
43708 Training of Pre-Service Teachers of Computer Science in Computer Graphics
39662 Building Social And Emotional Skills in Students in the Context of Distance Learning
40287 Experience in Implementing IBME at the Borys Grinchenko Kyiv University
39661 How to balance synchronous and asynchronous teaching and learning: a local study
40284 Mathematical Modelling and Inquiry-Based Mathematics Education
40176 Portrait of a social educator as a carrier of information-digital competence
39690 Preliminary Analysis of the Project's MOOCs Development and its Implementation: A Case Study
39689 Some Theoretical and Practical Aspects of the Organization of the Community of Teachers (on the Example of Inquiry-Based Learning Implementation)
39660 STEAM competence for teachers: features of model development
39663 The Organization of the Educational and Informational Electronic Environment for Applicants of the Professional MA Program: “Management of E-Learning in the Intercultural Space”
38542 Модернізація освіти в цифровому вимірі: монографія
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці
33449 Communication and Cooperation in Distance Learning
33443 STEM and STEAM in Contemporary Education: Challenges, Contemporary Trends and Transformation
31739 Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка
27843 Digital Competencies of University Teachers
29982 How to create an effective flipped learning sequence in higher education
30040 The impact of educational trends on the digital competence of students in Ukraine and Poland
29471 Methodology of research into the dynamic formation of professionally important cognitive and personal qualities of it specialties students
26063 Methodology of research into the dynamic formation of professionally important cognitive and personal qualities of it specialties students
31943 Selected aspects of IBL in STEM-education
26269 Students’ digital portfolio as a tool for defining Generic competences
24183 Development of educational, scientific collaboration and project management with IC tools in universities
22603 Formative and peer assessment in higher education
22564 Smart Technology Applications in Business Environments. Chapter 11: Design of a University Learning Environment for SMART Education
22604 Use of bot-technologies for educational communication at the university
18692 Collaboration in research activities: ICT tools assessment
18690 Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspects
18691 Teacher-student collaboration: challenges and opportunities
12906 Formation of ICT competences through the system of competency tasks: from idea to practical implementation
11356 Implementation of corporate standards of ict competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university
10019 Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри /редкол. Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л. та ін./ (Розділ ІІ. ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційного освітнього середовища університету. с.151-196)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (79)

ID Назва Рік
47080 Development of advanced digital ecosystems at universities: A study comparing experiences from Ukraine, Poland and Slovakia
47484 Structuring and visualizing fictional and real life empirical concepts with emoji symbols: a case study of José Ángel Buesa’s poetry and Borys Grinchenko’s image
47025 Digital transformation of secondary education of Ukraine and the quality of teaching natural and mathematical sciences in the conditions of war
47519 Digitization of learning environment of higher education institutions: conceptual foundations and practical cases
40717 Adaptive learning in university students’ opinions: Cross-border research
43065 Experience in training specialists with mathematical computer modeling skills, taking into account the needs of the modern labor market
43067 Microlearning as an Educational Technology: Information Requests and Bibliometric Analysis
43066 New technologies in personalisation of STEM and STEAM education - international context
40445 Designing a rating system based on competencies for the analysis of the University teachers’ research activities
41022 Digital formats of learning outcomes assessment in the COVID-19 Paradigm: Survey study
41023 Educating Future Digital Leaders: Developing e-Governance Curriculum in Estonia and Ukraine
35487 Digital Competence in E-Governance Education: A Survey Study
43369 Digital competence of future researchers: empirical research, Ukrainian context The Digital Humanities Workshop
39631 Digital transformation in society: key aspects for model development
40287 Experience in Implementing IBME at the Borys Grinchenko Kyiv University
42289 Formation of Internet Resources Critical Evaluation Skills of Future Primary School Teachers
39661 How to balance synchronous and asynchronous teaching and learning: a local study
36299 Implementation of adaptive learning at higher education institutions by means of Moodle LMS
40284 Mathematical Modelling and Inquiry-Based Mathematics Education
40176 Portrait of a social educator as a carrier of information-digital competence
39689 Some Theoretical and Practical Aspects of the Organization of the Community of Teachers (on the Example of Inquiry-Based Learning Implementation)
39663 The Organization of the Educational and Informational Electronic Environment for Applicants of the Professional MA Program: “Management of E-Learning in the Intercultural Space”
39658 The Relevance of Training Primary School Teachers Computational Thinking
39621 Web-based community-supported online education during the Covid-19 pandemic
38539 Роль цифрових технологій у розвитку екосистеми STEM-освіти.
33425 Digital Learning Environment of Ukrainian Universities: The Main Components to Influence the Competence of Students and Teachers
32753 Learning Style Identification System: Design and Data Analysis
32752 Наукова освіта як основа формування інноваційно компетентності в умовах цифрової трансформації суспільства
30466 The use of ICT tools by academic teachers in the international comparative context
30035 3D Mapping Ukrainian Digital Education
27269 3D картування цифрової компетентності в системі освіти України
30028 Attitude to the Digital Learning Environment in Ukrainian Universities
30049 Develop and Implement MOOCs Unit: A Pedagogical Instruction for Academics, Case Study
30030 Development of Professional Competencies of Information Technology University Teachers: Motivation and Content
27843 Digital Competencies of University Teachers
30047 Formation of Computing and Coding Competences of Computer Science Teachers in Ukraine
29982 How to create an effective flipped learning sequence in higher education
30060 In The Digital Space: Programme Design And Case Implementation
30463 Innovative MA Programme "E-Learning in Cultural Diversity"
30465 Networking Through Scholarly Communication: Case IRNet Project
30022 Study of Digital Competence of the Students and Teachers in Ukraine
34892 The Impact of Educational Trends On the Digital Competence of Students in Ukraine and Poland
30464 Universities in the Networked Society Cultural Diversity and Digital Competences in Learning Communities Introduction to This Book
30017 Використання наукових е-конференцій для розвитку дослідницької компетентності: точка зору студентів
25773 Формування ключових і предметних компетентностей учнів робототехнічними засобами STEM-освіти
26265 Digital competency of the students and teachers in Ukraine: Measurement, analysis, development prospects
26264 Mapping and Visualization of a Research Network: Case Study
26268 Mapping and visualization: selected examples of international research networks
29471 Methodology of research into the dynamic formation of professionally important cognitive and personal qualities of it specialties students
31943 Selected aspects of IBL in STEM-education
26266 The academic information transparency: from teachers' e-portfolio to upgrading the ranking of universities
26267 Training of E-learning Managers at Universities
22557 Robotics in primary school in the opinion of prospective and in-service teachers. A comparison study
22566 Blended learning in practice of e-learning managers training
22567 Designing module “Presence and Online Tutoring” for the massive open online course “Ict Tools for E-Learning”
24183 Development of educational, scientific collaboration and project management with IC tools in universities
19666 E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators
22572 Flipped Learning Model: Tools and Experience of Its Implementation in Higher Education
22571 Flipped Learning: Learning Based On Students Experience.
22603 Formative and peer assessment in higher education
22565 Identification of Differences in University E-environment between Selected EU and Non-EU Countries Using Knowledge Mining Methods: Project IRNet Case Study
22573 Selected aspects and conditions of the use of robots in STEM education for young learners as viewed by teachers and students
22564 Smart Technology Applications in Business Environments. Chapter 11: Design of a University Learning Environment for SMART Education
22570 Training of e-learning managers: competency approach (in Ukrainian)
22604 Use of bot-technologies for educational communication at the university
22555 Using effective and adequate IT tools for developing teachers’ skills
19906 Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників – ключова вимога якості освітнього процесу
16051 Educator’s e-Portfolio in the Modern University
15832 Communication in Education: ICT Tools Assessment
18713 Recommended Applications for Making Presentations and Didactic Videos. Some Research Results
14831 Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету
18669 Modern education quality requirements and information technologies in academic teachers' activities
18668 New Educational Strategies in Contemporary Digital Environment
18675 Title: Quality features of university information environment in its external indicators
10369 MOOCs – selected social and educational aspect
13595 Designing a Modern Cloud-Oriented Virtual Personalized Educational Environment
13692 Designing an e-university environment based on the needs of net-generation students
36820 Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT
22569 Аналіз конкурентоспроможності економіки України через призму інформаційно-комунікаційних технологій

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (81)

ID Назва Рік
48899 Implementing innovative teaching methods for asynchronous learning using Moodle LMS
47913 Штучний інтелект у ролі асистента вчителя початкової школи
47080 Development of advanced digital ecosystems at universities: A study comparing experiences from Ukraine, Poland and Slovakia
47520 A methodology for flipped learning in a cloud-oriented environment: enhancing future IT specialists' training
47523 Advancing educational robotics: competence development for pre-service computer science teachers
47522 Effectiveness analysis of e-learning implementation models and resource support in higher education institutions: case studies and insights amidst the COVID-19 pandemic
47891 Importance, Popularity and Elements of Educational Platforms – A Study of the Opinions of Students from Poland, Ukraine and Kazakhstan
43060 Applied Technology of Fiction and Non-fiction Conceptual Presentation via ICT Tools: Pedagogical Function of Graphic Mimesis
43068 Artifiicial Intelligence in Education. A Study on Using Bibliometric System.
43057 Methodology for using Cloud-oriented Environment for Flipped Learning of the Future IT Specialists
43054 Model of the Competences in Educational Robotics
43053 Moodle Tools for Educational Analytics of the Use of Electronic Resources of the University's Portal
43062 Perception and Interpretation of Emoji in the Pedagogical Process: Aposterior Features of Artificial Digital Language
43176 System for digital professional development of university teachers
43631 Teaching computer science in general education in Ukraine: status and prospects
47524 The Development of the Digital Competences and Their Use In Education of Pre-Service and in-Service Teachers Using The MOOC: Rasch Measurement Model In Assessing
43063 The importance of computational thinking training for primary school teachers
43070 Для чого майбутнім учителям інформатики вивчати комп’ютерний дизайн?
39618 New technologies in personalisation of STEM and STEM Education - International context
43069 Preliminary Analysis of the Development and Implementation of the Mooc Project: a Case Study
39626 SMART Education – Evolution in Digital World in Conditions of Internationalisation of Higher Education – Experts’ Opinions
39973 System for digital professional development of university teachers
41618 Use of digital tools as a component of STEM education ecosystem
34049 Digital Competence in E-Governance Education: A Survey Study
33431 Web-Based Community-Supported Online Education During the Covid-19 Pandemic
31299 Організація STEAM-занять в інноваційному класі
30072 Implementation of robotics as a modern trend in STEM-education
30041 Programme “E-learning in Cultural Diversity
30069 Smart Education – Evolution in Digital World in Conditions of Internationalisation of Higher Education– Experts’ Opinions
30054 Virtual Educational Space For Young Learners: Advantages And Challenges. Comparative Research
27991 Використання цифрових технологій для формувального оцінювання
27270 Впровадження пірінгового оцінювання в освітній процес
27905 Опис цифрової компетентності педагогічного працівника
26080 Шляхи підвищення мотивації викладачів університетів до розвитку їх цифрової компетентності
26084 Didactic video creation as a component of the implementation xxi century teachers’ methodological competencies
26284 From Socratic behaviourism to digital constructivism
26272 Implementation of robotics as the modern trend in STEM education
26286 Internationalization of education and competences approach in the digital world - experts’ opinions (Round table debate hosted by IRNet project researchers)
26264 Mapping and Visualization of a Research Network: Case Study
24295 Methodology of MOOC creation on Wiki-portal
26285 Report on the Implementation of Work Package 7 "DISSEMINATION OF THE PROJECT RESULTs" in the Framework of the IRNet Project
26270 Освітня робототехніка як перспективний напрям розвитку STEM-освіти
22970 Research in education: survey study
13949 Формування сучасного хмароорієнтованого персоналізованого освітнього середовища враховуючи ІКТ- компетентність учасників навчального процесу
22956 MOOCs--Theoretical and Practical Aspects: Comparison of Selected Research Results: Poland, Russia, Ukraine, and Australia
22625 Bibliometric science mapping as a popular trend: chosen examples of visualisation of international research network results
22962 Discussion Papers on the Topic of More Adequate and Effective ICT Tools. Category: Tools for Making Didactic Videos
24111 E-learning Specialists Training for IT Infrastructure of an Educational Institution Management
22572 Flipped Learning Model: Tools and Experience of Its Implementation in Higher Education
20919 Formation Students’ ICT Competence: Case Study
22559 Quality Hybrid Education Evaluation: Academic Staff Performance Assessment (Cases: Borys Grinchenko Kyiv University and the University of Silesia)
22628 Report on the Implementation of WorkPackage 5: "Pilot Methodology Development" in the Framework of the IRNet Project
22629 Report on the implementation of workpackage 6: “implementation of methodology” in the framework of the IRNET project
16682 Educational e-environment of modern University: foreign experts’ perspective
14831 Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету
18692 Collaboration in research activities: ICT tools assessment
19667 E-learning Managers Training to Design High-tech Electronic Learning Environment
18671 From programmed teaching to constructivism and personally-oriented approach to e-learning
16224 Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing
18670 Międzynarodowa sieć naukowa IRNet w dobie nowych technologii, globalizacji i internacjonalizacji edukacji oraz kompetencji kluczowych – wstępny raport z implementacji projektu
22626 Report on the Implementation of Work Package 4 “Selection and Testing New ICT Tools” in the Framework of the IRNet Project.
18690 Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspects
18691 Teacher-student collaboration: challenges and opportunities
22609 The Roadmap of Collaboration Skills from Programmed Teaching to E-learning
18677 Training of Primary School Teachers for the Implementation of Educational Robotics International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering
15412 Модель ІКТ компетентності вчителів
13193 Distance Learning Technology as Tool for Monitoring and Inprovement of ICT-Competence of Teachers of Computer Science
12906 Formation of ICT competences through the system of competency tasks: from idea to practical implementation
11356 Implementation of corporate standards of ict competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university
16418 OPEN E-ENVIRONMENT – THE KEY INSTRUMENT OF THE EDUCATION QUALITY
10221 Public Information and Educational Environment as One of the Ways to Improve the ICT Competence of Future Specialists
13691 Quality of higher education and structure of ICT competence of teachers in ukrainian high schools
36820 Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT
16432 Імплементація корпоративних стандартів ік-компетентності – запорука якісного відкритого е- середовища університету
10019 Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри /редкол. Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л. та ін./ (Розділ ІІ. ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційного освітнього середовища університету. с.151-196)
3861 Corporate Standard of ICT competence of masters
4081 Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів
6339 Формирование навыков сотрудничества у студентов с использованием сервисов Веб 2.0
4080 Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу
864 Формування інформатичних компетентностей учнів середньої школи
854 Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом при навчанні?

Фахові видання, що затверджені МОН (46)

ID Назва Рік
47913 Штучний інтелект у ролі асистента вчителя початкової школи
43070 Для чого майбутнім учителям інформатики вивчати комп’ютерний дизайн?
39624 Деякі результати дослідження в галузі формування цифрової компетентності вчителів закладів середньої освіти
38539 Роль цифрових технологій у розвитку екосистеми STEM-освіти.
34024 3D-картографування системи освіти в Україні (Звіт 2).
34021 Звіт 1. Інноваційне навчання та найкращі практики: українські університети
34025 Звіт 3. Методологічне та технічне проєктування інноваційного класу
34026 Профіль викладача з напрямку цифрової компетентності з використанням інноваційних інструментів навчання (Звіт 4)
31299 Організація STEAM-занять в інноваційному класі
32750 Самооцінювання рівня цифровізації освітнього закладу за умов трансформації середньої освіти
32751 Шляхи розвитку Smart-університету (досвід Київського університету імені Бориса Грінченка)
27269 3D картування цифрової компетентності в системі освіти України
28348 Використання технологій «перевернутого» навчання на основі відео-матеріалів
27991 Використання цифрових технологій для формувального оцінювання
27905 Опис цифрової компетентності педагогічного працівника
26084 Didactic video creation as a component of the implementation xxi century teachers’ methodological competencies
19906 Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників – ключова вимога якості освітнього процесу
19722 Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів
14831 Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету
15412 Модель ІКТ компетентності вчителів
13688 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка
11795 Система компетентнісних завдань як засіб формування компетентностей на уроках інформатики
9986 Формування компетентностей майбутніх фахівців з програмної інженерії
13188 Шляхи формування підприємницької компетентності майбутніх інформатиків
3865 Вбудовані системи, програмне забезпечення для їх проектування в системі навчання майбутніх студентів
3861 Corporate Standard of ICT competence of masters
6323 Інформатика-6: навчання через діяльність
4081 Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів
6337 Використання вікі-рушіїв для організації електронного навчального середовища навчального закладу
6203 Електронне портфоліо як інструмент вимірювання результатів діяльності викладача сучасного ВНЗ
6198 Модель стандарту ікт-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти
6204 Організація MOOC на основі Вікі-технології
6320 Проектна діяльність як засіб формування ІКТ-компетентності учнів
6197 Система інформаційної підтримки набуття магістрами наукової складової ІКТ-компетентності
4080 Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу
3377 Cистема вправ з інформатики для формування алгоритмічного мислення в учнів молодших класів
6603 Навчально-методичний комплект «Інформатика, 5»: у ногу з вимогами суспільства
6327 Формувальне оцінювання: від теорії до практики
897 Концепція навчання учнів інформатиці у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладах
898 Концепція підручника «Сходинки до інформатики»
891 Чи має керівник навчального закладу володіти ІКТ-компетентністю?
864 Формування інформатичних компетентностей учнів середньої школи
903 Інформатична компетентність учнів може бути вищою від компетентності тих, хто їх навчає?
902 Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у системі заочної освіти
918 Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання
900 Методична підготовка майбутніх учителів інформатики до використання дослідницьких методів навчання

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (36)

ID Назва Рік
45746 Analysis of Research Activities of University Teachers as Part of the Education Quality Assurance System
45743 Differentiated System for Digital Professional Development of University Teachers
47533 Digital Transformation in Education: Model for Higher Educational Institutions
46873 Stages of adaptive learning implementation by means of Moodle LMS
47537 The Role of Digital Competency in Educational Process of Participants When Designing a Digital Educational Environment
25580 Персональний кабінет учасника освітнього процесу у системі Moodle
22567 Designing module “Presence and Online Tutoring” for the massive open online course “Ict Tools for E-Learning”
18705 Educational Robots In Primary School Teachers’ And Students’ Opinion About Stem Education For Young Learners
16337 3D -printing Studying as a Component of Modern STEAM Education
16051 Educator’s e-Portfolio in the Modern University
15832 Communication in Education: ICT Tools Assessment
18713 Recommended Applications for Making Presentations and Didactic Videos. Some Research Results
18630 Educational e-environment of modern University: foreign experts’ perspective
18631 Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing
18632 Open Educational E-environment of modern university. Introduction
12318 Використання wiki-технології для організації навчального середовища сучасного університету
16237 Open Educational E-environment of modern university. Introduction
16233 Use of wiki-technology for modern university learning environment
16234 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Вступ
6637 Educational Technologies in the Preparation of Future Teachers
6189 An analysis of information society development in Ukraine
6184 Contrastive analyses and evaluation of the ICT and e-learning and intercultural competences in Australia, Czech republic, the Netherlands, Poland, Portugal, Russia, Slovakia, Spain and Ukraine within the framework of the IRNET international research network project
6191 Informal learning as an integral part of e-learning environment of the modern education
6188 Information environment of blended learning: aspects of teaching and quality
6192 Scientific component of masters ICT competence in modern university
6195 Способы интеграции цифрового контента в электронном учебном курсе
10640 Яким має бути «розумний» університет у «розумному» суспільстві?
893 Pedagogical aspects of cloud computing
899 Інформатизація середньої освіти України: сучасні підходи та стратегія впровадження (за матеріалами Державної цільової програми «Сто відсотків»)
863 Підготовка конкурентноздатного випускника магістратури в умовах сучасного університету
865 Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень
853 Інформатичні компетентності професора – міф чи реальність?
901 Компетентнісні завдання як засіб формування інформатичної компетентності в умовах неперервної освіти
6058 Проблеми впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів
6057 Проблеми впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів
6303 Як визначити педагогічну цінність електронних засобів навчального призначення?

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
133 Учасник проекту Міжнародний фонд Відродження Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні

“Ініціатива з розвитку аналітичних центрів” міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Ініціативою
відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні». 

наказ №742 (1).pdf 01.07.2020-30.10.2021

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (2)

ID Назва статті DOI Назва видання Профіль журналу на порталі Scimago Посилання на статтю в репозиторії Рік публікації Рік внесення до реєстру
12 Adaptive learning in university students’ opinions: Cross-border research https://doi.org/10.1007/s10639-021-10830-7 Education and Information Technologies Посилання Посилання 2022 2022
34 Development of advanced digital ecosystems at universities: A study comparing experiences from Ukraine, Poland and Slovakia https://doi.org/10.1111/ejed.12588 European Journal of Education Посилання Посилання 2023 2023

Індексування публікацій у Scopus, WoS (19)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
1 Формувальне та пірінгове оцінювання у вищій школі / Formative and peer assessment in higher education http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22603/ 2018
2 Використання бот-технологій для освітньої комунікації в університеті / Use of bot-technologies for educational communication at the university http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22604/ 2018
4 Development of educational, scientific collaboration and project management with IC tools in universities http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24183/ 2018
76 In The Digital Space: Program Design And Case Implementation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30060/ 2021
79 The Impact of Educational Trends On the Digital Competence of Students in Ukraine and Poland http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34892/ 2021
106 How to create an effective flipped learning sequence in higher education https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29982/ 2021
131 Designing a rating system based on competencies for the analysis of the University teachers’ research activities https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40445/ 2022
144 Educating Future Digital Leaders: Developing e-Governance Curriculum in Estonia and Ukraine https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41023/ 2022
145 Digital formats of learning outcomes assessment in the COVID-19 Paradigm: Survey study https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41022/ 2022
164 How to balance synchronous and asynchronous teaching and learning: a local study https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39661/ 2022
165 Some Theoretical and Practical Aspects of the Organization of the Community of Teachers (on the Example of Inquiry-Based Learning Implementation) https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39689/ 2022
187 Portrait of a social educator as a carrier of information-digital competence https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40176/ 2022
189 The Organization of the Educational and Informational Electronic Environment for Applicants of the Professional MA Program: “Management of E-Learning in the Intercultural Space” https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39663/ 2022
209 Formation of Internet Resources Critical Evaluation Skills of Future Primary School Teachers https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42289/ 2022
225 The Relevance of Training Primary School Teachers Computational Thinking https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39658/ 2022
233 Digital competence of future researchers: empirical research, Ukrainian context The Digital Humanities Workshop https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43369/ 2022
274 Microlearning as an Educational Technology: Information Requests and Bibliometric Analysis https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43067/ 2023
291 Mathematical Modelling and Inquiry-Based Mathematics Education https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40284/ 2023
292 Experience in Implementing IBME at the Borys Grinchenko Kyiv University https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40287/ 2023

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (6)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
1 НДЛ Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Зміст Головний редактор № 10 Дотримано 2021
64 НДЛ Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Зміст Головний редактор № 11 Дотримано 2021
94 Факультет інформаційних технологій та математики Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Зміст Головний редактор № 12 Дотримано 2022
95 Факультет інформаційних технологій та математики Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Зміст Головний редактор № 13 Дотримано 2022
177 Факультет інформаційних технологій та математики Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Зміст Головний редактор № 14 Дотримано 2023
178 Факультет інформаційних технологій та математики Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Зміст Головний редактор № 15 Дотримано 2023

Реєстр наукових публікацій (4)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
35 E-learning Specialists Training for IT Infrastructure of an Educational Institution Management наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24111/ 2018
346 Use of digital tools as a component of STEM education ecosystem наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41618/ 2022
369 Preliminary Analysis of the Development and Implementation of the Mooc Project: a Case Study наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43069/ 2022
482 The Development of the Digital Competences and Their Use In Education of Pre-Service and in-Service Teachers Using The MOOC: Rasch Measurement Model In Assessing наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/47524/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
416 Таллінський технолгічний університет Міжнародне стажування 20-22.09.2022

Ingrid Pappel, Vice-Dean of Master's Studies,

Department of Software Scince

Учасник програми Certificate_study visit_Morze.pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (9)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
2 Сьома рамкова програма (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange) PIRSES-GA-2013-612536 Європейська Комісія Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІК 1/01/2014 – 31/12/2017 Учасник проекту
11 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія DESIRE 01.12.-2013-31.03.2017 Учасник проекту
22 Малі гранти 21720008 Вишеградський фонд Компетенції викладача вищої школи в добу змін 01.12.2017 – 31.12.2018 р. Експерт проекту
34 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Менеджер проекту
54 Еразмус+ КА2 2018-1-NO01-KA203-038887 Європейська комісія Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) 01.09.2018-31.08.2021 р. Координатор проекту
69 Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 Університет Агдера (NO-UiA) Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання DeDiMaMo 01.06.2019 – 01.06.2021 Координатор
84 МЗС Естонії УС-282/20 Таллінський технологічний університет (Естонія) Консультування українських університетів щодо розробки навчальних планів магістерської роботи в електронному уряді 01.09.2019-01.03.2022 Координатор
111 Jean Monnet №101099006 — DigTriES — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA / ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH Erasmus+ Цифрова трансформація в освіті: найкращі практики ЄС — DigTriES 01.10.2022-30.09.2025 Координатор проєкту
118 Jean Monnet №101127007— e-DEBUT— ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA Erasmus+ Європейський досвід цифрового управління для України: інструменти та наслідки e-DEBUT 01.10.2023 - 01.10.2026 Координатор проєкту

Участь у державних науково-дослідних проєктах (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
8 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017 член науково-методичної ради
21 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017-2022 член науково-методичної ради

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (4)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
8 Кочарян Артур Борисович «Розвиток інформаційно - комунікаційної компетентності науково - педагогічних працівників гуманітарних спеціальностей класичних університетів» Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України - 2016
15 Варченко-Троценко Лілія Олександрівна Wiki-технологія як засіб підтримки проектної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей університету / 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України document 2017
34 Бойко Марія Анатоліївна Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання інформатики учнів початкової школи/ 13.00.10 ІКТ в освіті Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” document 2019
35 Співак Світлана Михайлівна Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища підготовки студентів галузі знань "Інформаційні технології" / 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології і освіті державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" (м. Старобільськ ) document 2019

Заявки на колективні гранти (26)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
161 «Підвищення знань у студентів, зацікавлених у кар'єрі в ІТ шляхом негайного використання навчального підходу» ЄВРАЗІЯ Коллективний - 2018
162 «Розвиток науки, техніки, інженерного і математичної освіти: університети підтримують нові, інноваційні експерименти для дітей (UNIKIDS)» Європейська комісія Коллективний - 2018
169 «Електронне навчання в культурному розмаїтті - розвиток цифрових та міжкультурних компетенцій в умовах глобалізації та оцифрування (ELCDnet)» Європейська комісія Коллективний - 2018
300 UAccess Європейська комісія Коллективний - 2019
301 MOOC Uptake Європейська комісія Коллективний - 2019
302 Консультування українських університетів щодо розробки навчальних планів магістерської роботи в електронному уряді та інформування про електронне управління Міністерство закордонних справ Естонії Коллективний - 2019
305 Дослідження і розвиток концепції SMART університету, її опрацювання та впровадження Міністерство закордонних справ Польщі Коллективний - 2019
307 Knowledge Alliance Еразмус+ Коллективний - 2019
399 Studies EU through Digital Transformation Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
403 Innovative pedagogical approaches to the design and delivery of blended learning courses at Ukrainian universities (BlendIT) Erasmus+KA2 Коллективний - 2020
406 European Master in E-learning in Cultural Diversity Erasmus Mundus Коллективний - 2020
422 Creative implementation of innovative educational technologies in professional teachers’ training (CREATE-EDU) Erasmus+KA2 Коллективний - 2020
451 Integration into European Scientific Space Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
471 Digital Learning in STEAM Education for a Sustainable Green World Програма Еразмус+ КА2 Коллективний - 2020
487 ScienceEXTRA Горизонт 2020 Коллективний - 2020
490 STEMify ME Горизонт 2020 Коллективний - 2020
491 SAFICT Горизонт 2020 Коллективний - 2020
497 DIGITAL STEAM Програма Еразмус+ КА2 Коллективний - 2020
539 Digital leArning iN sTeam Education for Sustainability Еразмус+ Коллективний - 2021
563 DIGNITY Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
639 Дослідження і розвиток концепції SMART університету Міністерство освіти і науки Польщі Коллективний - 2021
663 Center for European peace and conflict studies Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education Коллективний - 2022
679 Цифрова трансформація в освіті: найкращі практики ЄС Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2022
782 e-Debut Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2023
803 DiGreU ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2 Коллективний - 2023
857 RESISTsoft Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024

Дослідно-експериментальна робота (3)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
1 Модель Столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства СЗШ № 81 Науковий керівник Reestr.pdf 2014-2021
136 «Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання основ інформатики учнів початкової школи» Гімназія № 154, СЗШ № 245, СЗШ № 281, школа І ступеня № 310 «Творчість» Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2018-2022
154 Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання основ інформатики учнів початкової школи Гімназія № 154, СЗШ № 245, СЗШ № 281, школа І ступеня № 310 «Творчість» Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2018-2023

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
83 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html
236 Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти Повноцінне дослідження 05.2022 https://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/doslidzhennia-ndl-informatyzatsii-osvity/rozvytok-vidkrytoho-osvitnoho-informatsiinoho-seredovyshcha-universytetu-dlia-zabezpechennia-iakosti-osvity.html

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (32)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
324 Лідерський модуль - document 02.07.2015
551 Фаховий модуль (стажування) - document 24.04.2015
552 Модуль з ІКТ - document 01.04.2015
1302 Дидактичний модуль - document 29.12.2016
1303 Дослідницький модуль - document 29.12.2016
1860 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 21.10.2017
1985 Інше - document 15.12.2017
2103 Інше Інший модуль document 23.03.2018
2136 Інше Інший модуль document 13.04.2018
2150 Інше Інший модуль DIVAI2018-Certificate-CCF20180506.pdf 04.05.2018
2263 Інше Інший модуль document 12.06.2018
2276 Інше Інший модуль document 08.06.2018
2339 Інше Інший модуль document 19.09.2018
2396 Дослідницький модуль Інший модуль document 16.10.2018
2917 Інше Інший модуль CERTIFICATE OF ATTENDANCE-Nataliia Morze.pdf 23.02.2019
3050 Інше Інший модуль document 14.03.2019
3416 ІКТ Інший модуль Сертифікат Морзе.pdf 25.06.2019
3535 Інше Інший модуль Morze-Spain-16-04-19.pdf 16.04.2019
3536 Інше Інший модуль Morze-Ode-Cyp-16-05-19.pdf 16.05.2019
3652 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
4558 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
4785 Інше Інший модуль document 21.12.2020
5207 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5729 інше Інший модуль document 19.11.2021
6089 інше Інший модуль document 10.12.2021
6928 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 08.06.2022
7165 інше Інший модуль document 06.12.2022
7367 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_162_08.04.2022.pdf 08.04.2022
8686 ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ” Інший модуль № GDTfE-11-Б-04436.pdf 18.06.2023
8687 РІШЕННЯ GOOGLE FOR EDUCATION ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ДОКУМЕНТІВ І ЗВІТІВ Інший модуль № ЦІРАОПД-7870.pdf 20.06.2023
8688 ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ Інший модуль № GDTfE-11-C-02174.pdf 25.06.2023
8689 ШІ майбутнє освіти Інший модуль Морзе НаталіяШІ-1280 (1).pdf 23.11.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
690 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 09.09.2016 10
706 Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти" - ТEI 2016 Міжнародний семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Київський університет імені Бориса Грінченка 15.04.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (61)

ID Назва Рік
46143 Я — студент
42980 Інформатика -9. Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти.
42979 Інформатика-5. Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
42915 Освіта. Діти. айбутнє. Чому в школі цікаво?
42910 Освіта. Діти. Майбутнє. Хто і що попомагає мені в житті?
42955 Освіта. Діти. Майбутнє. Що завжди поруч зі мною?
42960 Освіти. Діти. Майбутнє. Що приносить зима?
42977 Сходинки до знань. Мої досягнення.
44698 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
41852 Я — студент
35888 Інноваційні педагогічні методи в цифрову епоху
40327 Інформатика - 4
40324 Інформатика -8
40350 Ключики до інформатики. Робочий зошит
40446 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
37185 Я — студент
32856 Iнновацiйнi педагогiчнi методики в цифрову епоху
34030 Інформатика. Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти
32492 Ключі до інформатики. Інтегрований посібник для 3-го класу Нової української школи
31809 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
31834 Я — студент
30076 Інформатика. Підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти»
28016 Інформатика. Підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти
29084 Ключі до інформатики. Інтегрований посібник для 2-го класу Нової української школи
27967 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
30075 Я досліджую світ: складові успіху. 2 клас
27966 Я — студент
24581 Підручник "Інформатика" для учнів 5 класів закладів загальної середньої освіти
25586 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
21178 Інформатика: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
22868 Навички наукового спілкування з використанням технології Wiki
21164 Робочий зошит з інформатики. 2 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл
21179 Робочий зошит з інформатики. 3 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл
21163 Робочий зошит з інформатики. 4 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл
21165 Робочий зошит з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл
20983 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
20107 Я — студент
15942 Інформатика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів
15962 Інформатика: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
16120 Информатика: учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке
18706 Методика створення електронного навчального курсу (на базі платформи дистанційного навчання Moodle 3)
18686 Основи робототехніки
18684 Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE
16478 Сходинки зростання: практикум до навчального посібника "Я - студент"
14990 Я — студент
11410 Інформатика: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів
11422 Інформатика: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
11357 Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент"
10195 Я — студент
5788 Інформатика: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
6193 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики 11 клас
6194 Збірник задач для державної підсумкової атестації з інформатики, 9-й клас
3849 Я студент (Розділ V)
3852 Я – студент: навч.посіб
5786 Інформатика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів
5789 Сходинки до інформатики: книга для учня 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів
6657 Я – студент: навч.посіб
5785 Інформатика: підручник для 11 класу
5782 Інформатика: підручник для 10 класу
5774 Інформатика: підручник для 9 класу
5781 Інформатика: експериментальний підручник для 10 класу

Навчальні та методичні матеріали (24)

ID Назва Рік
40019 Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті. Методичний посібник.
40006 Нова українська школа. Дорожня карта реформи базової та профільної школи
15932 Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики: навч. посіб. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.
15947 Робочий зошит з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.
11424 Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики. 7 клас.
11416 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 3 кл.
11418 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 4 кл.
11419 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 5 кл.
11420 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 6 кл.
11421 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 7 кл.
11413 Робочий зошит з інформатики. 4 клас
6041 Зошит для контролю знань з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
6040 Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
6042 Робочий зошит з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
5791 Сходинки до інформатики: інтегорваний курс з розвитку алгоритмічного, логічного та критичного мислення молодших школярів: методичний посібник для вчителя, 2 клас
6038 Зошит для контролю знань з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
6039 Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
6046 Курсова робота з методики навчання інформатики: методичні рекомендації
6037 Робочий зошит з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
6035 Сходинки до інформатики: Робочий зошит №1 для учня 2 класу
6036 Сходинки до інформатики: Робочий зошит №2 для учня 2 класу
6043 Опорні конспекти з інформатики, 9 клас
6033 Зошит з інформатики до підруч. для 9 кл. заг.-осв. закладів. Частина 1
6034 Зошит з інформатики до підруч. для 9 кл. заг.-осв. закладів. Частина 2

Сертифіковані ЕНК (19)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
222 Методика викладання інформатики у вищій школі (6 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2015 574 02.12.2015
276 Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології" - - - 2016 611 11.11.2016
307 Методика викладання фахових дисциплін (ІНм) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2017 249 10.04.2017
327 Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2017 392 12.06.2017
346 Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології" - - - 2017 846 28.12.2017
579 Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ПО, MoPed) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Заочна 2019 735 31.10.2019 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
654 Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, MoPED, ПО, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Заочна 2019 902 28.12.2019 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
805 Теоретико-методологічні та прикладні аспекти електронного навчання в міжкультурному просторі (5 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Заочна 2020 706 11.11.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
928 Менеджмент електронного навчання в освітніх установах (6 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2021 181 05.03.2021
941 Освітні тренди та інноваційні педагогічні технології електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2021 181 05.03.2021 21/22 н.р.
942 Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
964 Основи STEAM-освіти (2 курс, MoPED, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021
1003 Менеджмент електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Заочна 2021 301 05.05.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1186 Менеджмент електронного навчання в освітніх установах (6 курс, УЕН, заочна) - Магістр Заочна 2022 162 08.04.2022
1187 Адміністрування систем управління електронним навчанням (6 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Заочна 2022 162 08.04.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1203 Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ДО, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2022 212 02.05.2022
1204 Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, КОРП, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Заочна 2022 212 02.05.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1238 Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5-6 курс, ПВШ) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2022 266 03.06.2022 22/23 н.р.
1369 Принципи та технології бізнес-візуалізації електронного навчання (6 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022 23/24 н.р.

Використання ЕНК (20)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
399 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (з.ф.н.) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується 30.12.2016
3680 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс) Магістр Денна не враховується не враховується 25 28.12.2018
5107 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ПО, MoPed) Магістр Заочна 9 не враховується 10 27.12.2019
5109 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (6 курс, ПВШ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5155 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПО, MoPed) Магістр Заочна 8 не враховується 10 27.12.2019
5757 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні стратегії наукових досліджень: інформаційно-комунікаційні технології в сучасних наукових дослідженнях (УСІ, денна) Доктор філософії Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
8225 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 10.12.2020
8226 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ПО, MoPed) Магістр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
8786 Факультет інформаційних технологій та управління Стратегії наукових досліджень (1-2 курс, АСП) Доктор філософії Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8813 Факультет інформаційних технологій та управління Теоретико-методологічні та прикладні аспекти електронного навчання в міжкультурному просторі (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 10 31.12.2020
8941 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ПО, MoPed) Магістр Денна 9 5 3 30.11.2021
9123 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9124 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10478 Факультет інформаційних технологій та управління Стратегії наукових досліджень (1-2 курс, АСП) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11037 Факультет інформаційних технологій та управління Освітні тренди та інноваційні педагогічні технології електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 30.11.2021
12098 Факультет інформаційних технологій та математики Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 10 31.12.2022
12251 Факультет інформаційних технологій та математики Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ПО, MoPed) Магістр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12665 Факультет інформаційних технологій та математики Освітні тренди та інноваційні педагогічні технології електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 3 31.12.2022
12686 Факультет інформаційних технологій та математики Дизайн мислення (6 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 31.12.2022
13515 Факультет інформаційних технологій та математики Принципи та технології бізнес-візуалізації електронного навчання (6 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1291 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,93 12.01.2017
2127 Кафедра комп'ютерних наук і математики 5,00 27.12.2018
2666 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,48 28.12.2019
3904 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,80 28.12.2020
4326 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,91 28.12.2021
5476 Кафедра комп'ютерних наук 4,91 30.12.2022
6371 Кафедра комп'ютерних наук 4,92 30.12.2023