Додаткові відомості

Освіта
Глухівський державний педагогічний інститут імені С. М. Сергєєва-Ценського 
Перелік місць роботи

Посади: практичний психолог у Путивльській ЗОШ № 1 ім. Р. Руднєва,

практичний психолог і викладач психології у Путивльському педагогічному коледжі ім. С. В. Руднєва,

викладач у Педагогічному коледжі ГУОН КМДА при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,

2008-2012 - викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка

2012-2014 - старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

2014-2019 - доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

З 2019 - доцент кафедри психології особистості та соціальних практик Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
"Психологічні особливості формування здатності до партнерської взаємодії майбутніх учителів"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 1 1 2023.12.05 06:06:24 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
301 Кафедра психології особистості та соціальних практик FFV-4089-2022 3 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/24094483

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 585 7 7 136 2023.12.08 10:09:27 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 428 7 5

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
58 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра психології особистості та соціальних практик 12.2 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Kokhanova

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9618 Огнев'юковські читання "Освіта - сутність часу" Освітологічні концепти психології особистості Київський університет імені Бориса Грінченка document
8857 XI Міжнародна науково-практична конференція Вплив гендерних стереотипів на самореалізацію жінок Львів, Україна document
8847 III International Scientific and Practical Conference «Theoretical and practical aspects of science» Самореалізація особистості в умовах трансформацій суспільних відносин Prague, Czech Republic document
7365 V International Conference of Mental Health Care "Mental Health: Global Challenges of XXI century" Social workers' activities in tne field of population' mental health preservation in the XXI century Agrigento, Italy document.pdf
6596 Modern systems of science and education in the USA, EU and post-Soviet countries 2021 Переваги та ризики дистанційного навчання для адаптації першокурсників USA document
5635 Actual Trends of Modern Scientific Research Вивчення життєздатності внутрішньо переміщених осіб Munich document.pdf
4314 Public health - social, educational and psychological dimensions (Публічне здоров’я – соціальні, освітні та психологічні аспекти) Harmonization of personality's self-regard: psychological dimension (Гармонізація самоставлення особистості: психологічний вимір) Lublin, Poland (Люблін, Польща) document
4315 Public health - social, educational and psychological dimensions Harmonization of personality's self-regard: psychological dimension Lublin, Poland document
4101 Аксіогенез обдарованої особистості: стратегії емпіричного дослідження Особистісний потенціал як засіб самореалізації сучасної молоді Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія психології обдарованості document
2570 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Соціально-психологічні особливості входження першокурсників в освітнє середовище сучасного університету Київський університет імені Бориса Грінченка document
1621 Інноваційні наукові дослідження в сфері соціології, психології та політичних наук Інформаційно-психологічна культура особистості: теоретичний аспект м. Сладковічево, Словацька республіка document
317 'Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців' Індивідуальний стиль діяльності педагога як фактор формування особистості майбутнього фахівця м. Хмельницький document
318 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Психологічна культура особистості сучасних студентів Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
41789 Psychological Aspects of Professional Development: Through the Eyes of Students and Professors
41233 Academic Procrastination As A Challenge For Students’ Mental Health In The Context Of Distance Learning And The Virtual World During The Covid-19 Pandemic
41791 Ukrainian Students’ Analysis of Abuse Treatment by Parents: Retrospective and Perspective in Virtual and Real Environments
40381 Social Workers' Activities in the Field of Population' Mental Health Preservation in the XXI century

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
41789 Psychological Aspects of Professional Development: Through the Eyes of Students and Professors
41788 Дослідження настановлень жінок щодо самореалізації чоловіків
44426 How teenagers view bullying: gender differences and psychological implications
41791 Ukrainian Students’ Analysis of Abuse Treatment by Parents: Retrospective and Perspective in Virtual and Real Environments
40381 Social Workers' Activities in the Field of Population' Mental Health Preservation in the XXI century
37089 Динаміка академічної прокрастинації студентів
31751 Психологічні засади успішностіф професійного становлення студентів-психологів
24226 Психологія захоплень сучасних підлітків
20351 Віртуальне спілкування як вид ділової комунікації
18502 Психологічний супровід входження особистості в освітнє середовище
13333 Problen of integration of first-year students on educational environment
5563 Individual style of professional activity: value and problem of formation

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
46432 Гендерні стереотипи: сутність, види та вплив на самореалізацію жінок різного віку
41788 Дослідження настановлень жінок щодо самореалізації чоловіків
44426 How teenagers view bullying: gender differences and psychological implications
37089 Динаміка академічної прокрастинації студентів
31751 Психологічні засади успішностіф професійного становлення студентів-психологів
27959 Особистісний потенціал як засіб самореалізації сучасної молоді
24226 Психологія захоплень сучасних підлітків
26309 Уявлення сучасних студентів про майбутню професію
20351 Віртуальне спілкування як вид ділової комунікації
21948 Проблема становлення особистості в період дорослішання
12601 Inquiry-based learning of future specialists on the partnership principles
13895 Values and value orientations, their role in the personality development
2004 Partnership as factor of socialization of the personality

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
35495 Benefits and Risks of Distance Learning for the First-year Students' Adaptation
31486 Проблема академічної прокрастинації студентів в умовах дистанційного навчання
31121 Розвиток особистісно-професійного потенціалу студентів
31120 Роль особистісного потенціалу в переживанні студентами криз професійного навчання
30829 Особистісно-професійний потенціал як засіб досягнення психологічного благополуччя майбутніх психологів
26696 Формування світоглядних знань майбутніх фахівців
19539 Інформаційно-психологічна культура особистості: теоретичний аспект
7678 Psychological aspects of innovative activity in the conditions of the higher school
3757 Psychological culture of the person of modern students
5561 Valued orientations of modern youth: meaningfulness and realized
1347 Problem of culture of pedagogical communication in the conditions of education informatization
956 Psychological features of pedagogical communication in the conditions of partner interaction of the teacher and pupils
1362 Development of relations of partnership as most productive system of relations in the conditions of pedagogical interaction

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
205 Social Workers' Activities in the Field of Population' Mental Health Preservation in the XXI century https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40381/ 2022

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
50 Уявлення сучасних студентів про майбутню професію фахове службова 2018
410 Як підлітки ставляться до булінгу: гендерні відмінності та психологічні наслідки фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44426/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
136 Люблінський католицький університет Іона Павла II (Польща) Наукове стажування 31.07.09.08.2019

Юлія Горбанюк, доктор габілітований, професор Люблінського католицького університету Іона Павла II

Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
118 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (21)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
830 Лідерський модуль - document 16.11.2016
893 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
1016 Фаховий модуль (стажування) - document 06.04.2017
1580 Інше - document 01.03.2017
1796 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
2483 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
2702 Інше Інший модуль document 18.12.2018
3798 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
3911 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
4214 інше Інший модуль document 31.01.2020
4215 інше Інший модуль document 30.06.2020
4216 інше Інший модуль document 31.08.2020
5346 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5904 Цифровий модуль Інший модуль document 30.11.2021
6014 ІКТ(енк) Інший модуль наказ №785.pdf 25.11.2021
6664 інше Інший модуль document 08.08.2022
6680 інше Інший модуль document 22.08.2022
6710 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.10.2022
7440 ІКТ(енк) Інший модуль наказ № 749.pdf 27.12.2022
7633 Лідерський модуль Інший модуль document 12.04.2023
8040 Цифровий модуль Фаховий модуль (в Україні) nakaz_178_04.04.2023.pdf 04.04.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
67 “Психологія в моєму житті” Студентський battle Інститут суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка 12.04.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
16139 The Hystory of Psychology: from Antiquity to the beginning of the XXth century

Сертифіковані ЕНК (15)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
135 Історія психології (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.) Інститут людини Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015
177 Психологія загальна (1 курс, Ф(А), з.ф.н.) Інститут людини Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
227 Історія психології (4 курс, ПП, з.ф.н.) Інститут людини Бакалавр Заочна 2015 600 18.12.2015
304 Історія психології (3 курс) Інститут людини Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
325 Історія психології (2 курс, П) Інститут людини Бакалавр Денна 2017 392 12.06.2017
365 Історія психології (1 курс, ПС, денна) - Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018 -
609 Психологія (2 курс, ФУ, заочна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Заочна 2019 882 21.12.2019 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
690 Історія психології (1 курс, ПП, заочна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Заочна 2020 198 19.03.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
796 Історія психології (1 курс, ПП, КП, ПБ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
847 Психологія (1 курс, ФА, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
854 Університетські студії (1 курс, ПБ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1089 Психологія (2 курс, ФУ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2021 785 25.11.2021 22/23 н.р.
1326 Психологія (1 курс, ФН, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022
1426 Психологія (1 курс, ФІС, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2023 178 04.04.2023
1427 Психологія (1 курс, ФІФ, ФІТ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2023 178 04.04.2023

Використання ЕНК (31)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
312 Інститут людини Історія психології (4 курс, ПП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.12.2016
313 Інститут людини Історія психології (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 30.12.2016
398 Інститут людини Психологія загальна (1 курс, Ф(А), з.ф.н.) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.12.2016
3721 Інститут людини Історія психології (1,2 курс) Бакалавр Денна 15 10 25 28.12.2018
5187 Інститут людини Історія психології (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 27.12.2019
5188 Інститут людини Історія психології (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 9 3 не враховується 27.12.2019
5189 Інститут людини Історія психології (1 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5601 Інститут людини Психологія (2 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 10 27.12.2019
6479 Інститут людини Історія психології (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 7 3 10 10.12.2020
6480 Інститут людини Історія психології (1 курс, ПП, КП, ПБ, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 10.12.2020
7001 Інститут людини Психологія (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 10.12.2020
7008 Інститут людини Психологія (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7009 Інститут людини Психологія (2 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується 10.12.2020
7846 Інститут людини Психологія розвитку (1 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8273 Інститут людини Психологія (1 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8287 Інститут людини Психолого-педагогічні студії (2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
8288 Інститут людини Психолого-педагогічні студії (2 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
8974 Інститут людини Психологія (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9360 Інститут людини Практика (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9426 Інститут людини Психологія (2 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 3 30.11.2021
9764 Інститут людини Історія психології (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 10 4 3 30.11.2021
10195 Інститут людини Психологія (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
10624 Інститут людини Психологія (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10986 Факультет інформаційних технологій та управління Навчальна (педагогічна) практика (3 курс, ІН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11498 Інститут людини Історія психології (1 курс, ПП, КП, ПБ, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 30.11.2021
11738 Інститут людини Соціально-політичні студії (1-3 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12186 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Психологія (2 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 10 4 3 31.12.2022
12285 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Історія психології (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 3 31.12.2022
12411 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Психологія (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12412 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Психологія (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 31.12.2022
12797 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Історія психології (1 курс, ПП, КП, ПБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
634 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,95 30.12.2016
1185 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,82 12.01.2017
2038 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,86 26.12.2018
2711 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,76 28.12.2019
3790 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,84 28.12.2020
4906 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,81 28.12.2021
5738 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,43 30.12.2022

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
26 Гушель Владислав Анатолійович IV Мистецтво жити разом - 2019 Всеукраїнський рівень document 2019
48 Бурячок Єлизавета Романівна II Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад сталого розвитку» у 2022/2023 н.р. Міжнародний рівень 1.pdf 2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
189 Бережна Дар’я Володимирівна V Педагогічна та вікова психологія I 2022