Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007 р.
Перелік місць роботи

Київський коледж будівництва, дизайну та архітектури (2005 - 2009)

Центральний державний архів зарубіжної україніки (2012 - 2015)

Український інститут національної пам'яті (2015 - 2016)

від вересня 2016 р. - доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Культурно-освітня діяльність українських студентів у країнах Центрально-Східної Європи у 1920 - 1939 роках
Громадська активність
секретар Українсько-польського форуму істориків 2015 - 2017 рр.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
21 3 0 2 2022.11.15 10:43:31 Перейти на сторінку link

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4731 Україна і Польща: європейський досвід полікультурності та добросусідства Українські студентські організації в таборах інтернованої Армії УНР в Польщі в першій половині 1920-х років Київський університет імені Бориса Грінченка document.doc
4730 Baltic Connections: Conference in Social Science History Ukrainian Students' Corporations in the Free City of Danzig in 1920 - 1939: Under the Polish and German Influences or Finding Their Own Way Helsinki, Finland document.pdf
3834 ІІ Міжнародна конференція україністів у Празі. До 100-річчя дипломатичних відносин між Україною та Чеською Республікою (Чехословаччиною) Український студентський рух у міжвоєнній Чехословаччині: становлення, форми діяльності, ідеологічне підгрунтя Карлів Університет, Прага (Чеська Республіка) document.pdf
3533 "1938" and the Politics of Homogenization. Protecting the Nation in Europe on the Eve of World War II Status of Ukrainian Emigrants as the Example of State Policy Protecting the Nation in the Countries of Interwar Europe Prague (the Czech Republic) document.pdf
2378 Архіви в сучасному світі: виклики та завдання Українські молодіжні організації в міжвоєнній Європі на прикладі документів зарубіжної україніки Державна архівна служба України (Київ, Україна) document.pdf
2338 Українсько-польські відносини на тлі суспільно-політичних і культурних процесів в Центрально-Східній Європі (ХХ - ХХІ ст.) Український студентський рух у міжвоєнній Польщі: організаційна структура, ідеологічні засади, форми діяльності Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди document.pdf
2337 Україна як культурний та історичний наратив (мова, історія, література) Українська молодь у Європі в 1920 - 1939 рр.: еволюція від воїна до студента Інститут східноєвропейських студій філософського факультету Карлового університету (Прага, Чеська Республіка) document.pdf
2376 Євроінтеграційний досвід Польщі: виклики для України Польські стипендіальні програми як приклад євроінтеграції української молоді Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2375 Українська історична наука в сучасному інформаційному і освітньому просторі Вітчизняна історіографія українських молодіжних організацій в Європі в 1920 - 1939 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2336 III International VIII Interdisciplinary Conference Nature - Human - Culture Młodzieżowe organizacji w obozach internowanej Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie document.pdf
2335 Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот Київська творча інтелігенція на еміграції у ХХ ст.: суспільно-політичний контекст Київський університет імені Бориса Грінченка Історико-філософський факультет document.pdf
2377 Українсько-польські відносини в контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів в Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ століття) Українська молодь в Польщі в 1920 - 1939 рр.: джерела, характер діяльності, ідеологія Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України (Львів, Україна) document.pdf
2374 Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки і перспективи Український молодіжний рух у міжвоєнній Європі: проблеми та перспективи дослідження Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, відділ зарубіжної україніки document.pdf
2334 Людина, етнос, нація в світовій історії: державотворчі процеси на євразійському просторі (ХІХ - початку ХХІ століття) Українські молодіжні організації в Польщі: типологізація і форми діяльності (1920 - 1939 рр.) Київський університет імені Бориса Грінченка Історико-філософський факультет document.pdf

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
33200 Українська середня освіта за кордоном: школа в таборі інтернованих
27033 Youth organizations in the interned camps Army of Ukrainian National Respublik in Poland
29527 Нестор Махно в Польщі: маріонетка польсько-радянського протистояння чи безкомпромісний лідер анархістів
21038 "Miracle on the Wisla": Ukrainian Dimension

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
41972 Ukrainian secondary school („Ukrainian Gymnasium“) in Czechoslovakia. Organizational structure and educational process
31166 Plast of emigration as part of Ukrainian youth movement of the interwar Europe
21037 Ukrainian youth organizations in Poland: typologization and forms of activity (1920-1939 gg.)
21014 The Political Activity of Oleksander Shulhyn in Ukraine and in Exile in the First Half of the 20th Century
31645 Ukrainian student movement in czechoslovakia in the 1920–1930s: brief outline
21495 Professor Omelian Visha (December 1, 1940 - October 21, 2014)
21875 Cultural and educational activities in interned camps in Poland in the context of Ukrainian student emigration
21880 Cultural and educational activity of Ukrainian students in Poland in 1920-1939

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
33114 Creating Ukrainian youth academic community in the interwar Poland: sources, tasks, centers, activity
30422 Education of interned soldiers of Ukrainian people's army in Poland: the case of the camp in Aleksandrów Kujawski
31166 Plast of emigration as part of Ukrainian youth movement of the interwar Europe
21010 Sources of the research of ukrainian youth mobility in the European countries in 1920-1939
21012 Ukrainian youth movement in the context of the european system of international relations in 1920–1939s
21876 The Union of Ukrainian Plast Émigrés in the Czechoslovak Republic in the Context of International Scout Movement
21867 Student corporations in the context of the international activity of Ukrainian inter-war emigration in Europe
21866 Central Union of Ukrainian Student's - the main cultural and educational organization of the Ukrainian student's emigration

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (17)

ID Назва Рік
29594 Вбили нашу совість
29591 "Мусить скінчитися роздор!"
29589 100 років тому: Галицька армія на південно-західному фронті
29586 Український ідеолог прометеїзму
29533 Еротизм в українському стилі
29462 Фантастичний світ Марії
29454 Французький українець
25948 Lawyer with soul writer
22019 "Mr. Helicopter" from Kiev
22029 "You want - and you will. In a person, a trick, lies the invisible force ... "
22020 Crimean Tatar pilot
20441 Cultural activitiesof Ukrainian student organizations in Europe (1920–1939)
22033 Plast - speaker of the interests of Ukrainians
22035 State-building processes of November 1917
21878 Ukrainian youth organizations in inter-war Europe: typology and forms of activity
22017 Kyiv in the life art of painter Liudmyla Morozova
21497 Sports movement of Ukrainian youth in Europe in 1920-1939

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
502 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України 2.7 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Humeniuk

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
137 Пласт на еміграції як чинник українського молодіжного руху міжвоєнної Європи фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31166/ 2020
169 Ukrainian student movement in czechoslovakia in the 1920–1930s: brief outline наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31645/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (8)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
12 Німецько-українська комісія істориків "Український студентський рух в міжвоєнній Німеччині" 28 листопада - 28 грудня 2016 р.

Наукова стипендія від Німецько-української комісії істориків для
проведення досліджень в Українському Вільному Університеті в Мюнхені та
Мюнхенському університеті Людвіга-Максиміліана.

Kudin, Kateryna <kateryna.kudin@lrz.uni-muenchen.de

Учасник проекту document
23 Міжнародна фундація досліджень та освітньої політики, Варшавський університет. Молодіжні організації в польських таборах інтернування Армії Української Народної Республіки 1 червня – 31 липня 2017 р.

Krystyna Szczytyńska krystyna@al.uw.edu.ua

Учасник проекту AL zaproszenie 2017.pdf
83 Гердер Інститут з Історичних досліджень країн Центрально-Східної Європи (Марбург, Німеччина) Українські молодіжні організації в Європі в 1920 – 1939 рр. 01.04.2018-30.04.2018

Jana Gleich stipendien@herder-institut.de

Учасник проекту Herder_certificate.pdf
84 Польський Комітет до справ ЮНЕСКО Молодіжна організації в польських таборах інтернування Армії Української Народної Республіки 04.06.2018-04.08.2018

Prof UMK, dr
hab. Zbigniew Karpuszk@umk.pl


Учасник проекту UNESCO_certificate.pdf
85 Вишеградський фонд Православні українці в Поморському регіоні 1921 – 1939 (військові і політичні емігранти) 01.09.2018-01.07.2019

Prof UMK, dr
hab. Zbigniew Karpuszk@umk.pl


Учасник проекту Visegrad_certificate.pdf
101 Інституту Гердера (Німеччина) Інтерактивна мапа. Українська діаспора 20-24.08.2018

Jana Gleich stipendien@herder-institut.de

Учасник проекту Humeniuk_Certificate_Digitally_Mapping.pdf
139 Стипендія факультету «Артес Лібералес» Варшавського університету Українські молодіжні організації в Польщі в 1920 – 1939 рр. 1 – 31 грудня 2019

Krystyna Szczytyńska krystyna@al.uw.edu.pl

Учасник програми AL_2019_certificate.pdf
140 Польський Комітет до справ ЮНЕСКО Познань – осередок корпорацій студентських в 1920 – 1939 рр. 1 червня – 30 вересня 2019

Prof UAM dr hab. Grzegorz Skrukwaskrukwa@amu.edu.pl

Учасник програми UNESCO_2019_certificate.pdf

Заявки на колективні гранти (10)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
4 Познань – центр студентських корпорацій у 1920 – 1939 рр. Наукова стипендія ім. Лейна Кіркланда (Польща) - - 2017
5 Інтернаціоналізація вищої освіти: досвід Польщі Стипендія ім. Лейна Кіркланда (Польща) - - 2017
6 Українські молодіжні організації в Польщі в 1920 – 1939 рр. Стипендія Німецького історичного інституту у Варшаві - Гуменюк_4.doc 2017
106 Наукове дослідження Наукова стипендія ім. Лейна Кіркланда (Польща) Індивідуальний - 2018
107 Наукове дослідження Стипендія Thesaurus Poloniae Індивідуальний - 2018
108 Наукове дослідження Cтипендія Гарвардського українського дослідного інституту (HURI) Індивідуальний - 2018
109 Наукове дослідження Стипендія ім. К. Скубішевського Індивідуальний - 2018
110 Наукове дослідження Стипендія Munich Centre for Global History Індивідуальний - 2018
237 «Європейська інтеграція: участь української молоді в процесі децентралізації» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
316 Міждисциплінарний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів суспільних дисциплін: європейський досвід Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Індивідуальні гранти (18)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
11 Українські анархісти в Польщі в 1920 – 1939 рр.: люди, організації, діяльність Лабораторія імені проф.Ричарда Пайпса (Польща) Виграно document 2020
12 Українські молодіжні організації в Польщі в 1920 – 1939 рр. Дослідницька стипендія ім. Лейна Кіркланда Подано Документ відсутній 2020
13 Українські молодіжні організацій в Польщі в 1920 – 1939 рр. Pilecki Institute (Польща) Подано Документ відсутній 2020
14 Польща – центр українських студентських корпорацій в 1920 – 1939 рр. Нагорода ім. Івана Виговського (Польща) Подано Документ відсутній 2020
15 Культурно-освітня діяльність українських студентських організацій в Центрально-Східній Європі в 1920 - 1939 Вишеградський фонд Виграно document 2020
16 Neighborhood cooperation: to the 100th anniversary of the Polish-Ukrainian Union Вишеградський фонд Подано Документ відсутній 2020
17 Українські молодіжні організації у Польщі у 1920 – 1939 рр. Польський Комітет до справ ЮНЕСКО Виграно document 2020
19 Православні українські емігранти в Поморському регіоні в 1920 – 1939 рр. Мережа західних та північних земель (śieć ziem zachodnich i północnych) Польща Подано Документ відсутній 2020
42 Українські анархісти в Польщі в 1920 – 1939 рр.: люди, організації, діяльність Німецький Історичний Інститут у Варшаві Подано Документ відсутній 2020
43 Польща — осередок українських студентських корпорацій в 1920 - 1939 Стипендія Полоніст (Polonist) Виграно document 2020
189 Polska – ośrodek ukraińskich studenckich korporacji w latach 1920–1939 Artes Liberales від NAWA Виграно 1. Humeniuk_O_zaproszenie_AL.pdf 2022
190 Oświata i życie spółeczne Ukraińców w obozie w Aleksandrowie Kujawskim w latach 1920 – 1921 Grant na start dla badacza z Ukrainy Виграно 2_Grant_UMK_Humeniuk.pdf 2022
191 Ukrainian Youth Emigrants’ Identity in Interwar Europe Non-Residential Fellowship for Scholars from Ukraine Виграно 3_IWMHURI_Humeniuk_sign.pdf 2022
192 Ukrainian Refugees in Poland in 1920es and after Russian invasion of Ukraine on February 2022: legal aspect Visegrad Scholarship Program Виграно 4_Humeniuk_confirm_Visegrad_2022.pdf 2022
193 Українські молодіжні організації в міжвоєнній Польщі Стипендія від Лабораторії ім. проф. Ричарда Пайпса (Pipes) Виграно 5_PAN_Humeniuk.pdf 2022
194 Українські студенти в Польщі в 1920 — 1939 рр. Skubishewski Foundation Виграно document 2022
195 Ukrainian Refugees in Poland in 1920-1939 and after Russian Invasion of Ukraine on 24 February 2022: Polish Governmental Aid Program Polsko-Ukrainskiej współpracy naukowej (Fundacja na rzecz nauki polskiej) Подано Документ відсутній 2022
196 Possibilities of Polish higher education and science for Ukrainians in the context of the European integration process Program Polsko-Ukrainskiej współpracy naukowej (Fundacja na rzecz nauki polskiej) Подано Документ відсутній 2022

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
21868 Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Випуск 4. Предметно-тематична частина: П–Я

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1931 Інше - document 06.12.2017
2073 Лідерський модуль Інший модуль document 15.02.2018
2153 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2018
3540 Інше Інший модуль B2.pdf 31.05.2019
3541 Інше Інший модуль C1.pdf 31.08.2019
3998 Дидактичний модуль Інший модуль document 05.02.2020
4067 Модуль ІКТ Інший модуль document 19.03.2020
4833 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
880 Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6203 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7256 Історико-філософський факультет Українські студії (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7264 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7265 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7997 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8008 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФіК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8325 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8423 Історико-філософський факультет Еволюція вітчизняної міської традиції (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8836 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9531 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9540 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11251 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11286 Історико-філософський факультет Еволюція вітчизняної міської традиції (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11699 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 3 30.11.2021
12013 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФіК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
518 Кафедра історії України 4,75 30.12.2016
1068 Кафедра історії України 4,51 12.01.2017
1920 Кафедра історії України 4,75 26.12.2018
2632 Кафедра історії України 4,53 28.12.2019
3658 Кафедра історії України 4,71 28.12.2020
4733 Кафедра історії України 4,83 28.12.2021

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
48 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017