Додаткові відомості

Освіта

Харьківський національний університет ім. В. Каразіна (1972-1977) - Диплом за спеціальністю "Іноземні мови", викладач англійської та французької мов та літератур


Київський національний педагогічний університет (1999-2002) - Докторантура з вікової та педгогічної психології

Перелік місць роботи

Лектор з психолінгвістики за програмою пост-докторською підготовки в Афінському національному університеті ім. Каподистрії, Греція (2015-2016)

Доцент кафедри перекладу у Східноукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля (2008-2014)

Проректор з наукової роботи, завідувач кафедрою психолінгвістики та перекладу, професор у Луганському національному інституті культури (2002-2008) 

Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація "Розвиток пізнавального інтересу у студентів ВУЗу (на матеріалі англійської мови)"
Громадська активність
Експерт-консультант з психології та освіти у Дослідницькій та освітній організації суспільного та індивідуального розвитку "REOSIDE"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 10 3 0 0 2023.11.22 11:15:34 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 1 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
16 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації 11.9 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Raisa_Gladushyna

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7525 Changing Roles and Expanding Responsibilities of ELT Teachers in Post-Covid Era Enhancing Critical Thinking Skills Through Media Literacy Doha, State of Qatar document
6062 5th Annual Qatar University International (Virtual) Conference on English Language Teaching and 21st Century Skills – Communicate, Collaborate, Create Developing 21st Century Skills Among Foreign Language Learners Доха, Катар document.pdf
6063 The II International Conference “European Dimensions of Sustainable Development” Voluntary Commitments in Sustainable Development Processes: Lessons for Ukraine м. Київ document.pdf
6060 V Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу" The Impact of Globalization on Foreign Language Teaching Policies and Practice м. Київ document
6055 National Geographic Learning and Linguist Online Conference "Double Impact on Your Teaching" Effective Approaches in Foreign Language Teaching Online document
5086 І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ» LEARNING ORIENTED ASSESSMENT APPROACH TO EVALUATING STUDENTS’ SPEAKING м. Переяслав document.pdf
5101 XVIII Міжнародна науково-практична конференція "Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології" " Перспективи та потенціал інформаційно-комунікаційних технологій в українському ландшафті вищої освіти м. Київ document
5103 SCELT Spring Fling ELT Mini-Conference CLIL Methodology in Foreign Language Teaching Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, Slovakia document.pdf
3207 Methodology of Modern Research The Impact of Foreign Academics’ Recruitment on Higher Education in Western China Dubai, UAE document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
46988 Social-emotional well-being in language learning

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
46986 Ергономічність мультимедійної презентації як предмет оцінювання
33763 Вади й недоліки у мультимедійних презентаціях: досвід побудови класифікації
29846 Challenging critical and creative thinking in foreign language teaching and learning
23999 The Impact of Foreign Academics' Recruitment on Higher Education in Western China
17985 Парадигма освіти ХХІ століття

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
46986 Ергономічність мультимедійної презентації як предмет оцінювання

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
43101 Towards a Multilingual and Multicultural Future: A New Dimension in Ukrainian Education
38630 Fostering Intercultural Sensitivity in a Diverse Academic Environment
32992 Voluntary commitments in sustainable development processes: lessons for Ukraine
32993 The Impact of Globalization on Foreign Language Teaching Policies and Practice
30554 Learning Oriented Assessment Approach to Evaluating Students’ Speaking
30378 The prospects and potential of information and communication technology in Ukrainian higher education landscape
29926 Promoting research ethics awareness among graduate students at Ukrainian universities
23355 The Role of Positive Emotions in Teaching Foreign Languages
23354 Підготовка майбутніх фахівців в контексті позитивної психології

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
70 Стипендія Уряду Словаччини Наукове дослідження з білінгвальної освіти 01.09.2018-31.03.2019

Університет Константина Філософа в Нітрі

https://www.ukf.sk/ru/ob-universitete

Учасник проекту Letter of Award.pdf
71 Пекінський педагогічний університет (КНР) Наукове стажування 14.04.2018-01.05.2018

Пекінський педагогічний університет (КНР)

Учасник проекту -

Індивідуальні гранти (2)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
41 Наукове дослідження Програма імені Фулбрайта в Україні Виграно document 2020
200 Наукове дослідження Уряд Словацької Республіки Виграно SAIA Letter of Award_Raisa Gladushyna.pdf 2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2283 Інше Інший модуль document 06.02.2018
2284 Інше Інший модуль document 19.03.2018
2285 Інше Інший модуль document 17.12.2017
2286 Інше Інший модуль document 29.06.2017
2287 Інше Інший модуль document 31.05.2017
3394 ІКТ Інший модуль Сертифікат Гладушина .pdf 25.06.2019
3548 Лідерський Інший модуль document 13.11.2019
4736 інше Інший модуль document 20.10.2020
4782 Інше Інший модуль document 05.12.2020
5804 інше Інший модуль document 18.04.2021
5805 інше Інший модуль document 24.09.2021
6383 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6458 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6965 інше Інший модуль document 08.11.2022
7499 інше Інший модуль document 28.12.2022
7914 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 28.11.2023
7982 Лідерський модуль Інший модуль nakaz_675_27.10.2023 (1).pdf 27.10.2023

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6895 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
8691 Інститут філології Практична англійська мова і переклад (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
9804 Інститут філології Гостьовий спецкурс (6 курс, ФА, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10790 Інститут філології Поглиблений курс англійської мови (4 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10814 Інститут філології Практична англійська мова і переклад (4 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10816 Інститут філології Практична англійська мова і переклад (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
429 Кафедра лінгвістики та перекладу 2,92 29.12.2016
1035 Кафедра лінгвістики та перекладу 3,07 12.01.2017
1895 Кафедра лінгвістики та перекладу 3,24 26.12.2018
2537 Кафедра лінгвістики та перекладу 3,35 28.12.2019
3627 Кафедра англійської мови та комунікації 4,21 28.12.2020
5807 Кафедра англійської мови та комунікації 4,26 30.12.2022