Додаткові відомості

Освіта

Київський політехнічний інститут, 1979 р.Докторантура Міжнародної кадрової
академії, 2003 р.Аспірантура
Київського славістичного університету, , 2011 р.

Перелік місць роботи

Президент, головний редактор Української видавничо-поліграфічної
компанії "Експрес-об'ява" (м.Київ)  
1991–2017 рр.Професор кафедри журналістики НПУ імені М.П. Драгоманова  (2007–2016).З 2017 р. – професор кафедри видавничої справи Інституту
журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Теми дисертацій (захищених)

Дисертації на здобуття вченого ступеня доктора філософії в галузі
економіки «Становлення і розвиток малого підприємництва на етапі перехідної економіки України (на прикладі Української видавничо-поліграфічної компанії «ЕксОб»)»,
2003 р.Кандидатська дисертація «Розвиток видавничої справи України в 1990–2010 рр.», 2011 р.Докторська дисертація «Мале
підприємництво видавничої галузі України (1991–2010 рр.)», 2016 р.

Громадська активність
Віце-президент ГО " Національна академія наук вищої освіти України", академік-секретар відділення масової комунікації
Член Національної спілки журналістів України з 1994 р. Секретар Національної спілки журналістів України (2003–2017 рр.)
Перший заступник голови правління Київської організації Національної спілки журналістів України з 2007 року.
Голова координаційної ради Співдружності рекламно-інформаційних видань України з 1998 р., з 2003 - голова ради Співдружності інформаційних видань України.
Голова редакційної ради Видавничо-поліграфічної компанії «ДП «Експрес-об’ява”
Заступник головного редактора, член редакційної колегії Наукового історично-філософського журналу «Університтет» (фахове наукове видання: історія, філософія).
Заступник головного редактора , член редакційної колегії Науково-інформаційного вісника ГО " Національна академія наук вищої освіти України".
Член редакційної колегії серії книг «Зірки української журналістики».
Член редакційної ради "Вісника Книжкової палати України" (фахове видання).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 1 1 2024.07.14 06:00:57 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 165 7 4 2023.03.14 15:09:33 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 90 6 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
370 Факультет журналістики Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 59.4 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Shpak2

Конференції (29)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9921 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ТРАДИЦІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ» НАН ВО України - 20 років поступу Черкаси document.pdf
9367 ПЕРША НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ В УМОВАХ ВІЙНИ» Світове книговидання в умовах криз (2019-2023) Київ document.pdf
9366 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ В ДІАЛОЗІ КУЛЬТУР: ВИКЛИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ Сучасні тенденції світового книговидання Київ document.pdf
8326 V Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ТРАДИЦІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ» Освіта в період війни Черкаси: ЧДТУ document.pdf
8627 Науково-освітня дипломатія: нові виклики та завдання ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ Київ document.pdf
8153 VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ» ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В УМОВАХ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ м. Луцьк document.pdf
7960 The ХV International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», Civilized media reform Madrid, Spain document
7685 Міжнародна науково-практична конференція «Права людини: від декларації – до забезпечення» Мовна видавнича політика як об’єднуючий фактор Київ document.pdf
6972 Міжнародна науково-практична конференція «Конфлікти ХХІ століття: наслідки і шляхи подолання» Освітні установи в умовах конфліктів Київ document
6971 Х-та Міжнародна науково-практична конференція \ Роль журналістських об'єднань у формуванні інформаційного простору Київ document
6196 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі» Інклюзивна література: погляд видавця Київ document
5888 Науково-практична конференції «Українські революції доби Незалежності у контексті націотворення» Освітяни і Революція Гідності Київ document.pdf
5725 Міжнародна науково-практична конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» Українська книга: електронний вимір Київ document.pdf
5651 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) "Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження" Зародки підприємництва в Україні Черкаси document
5543 «Людяність в умовах конфліктів: виклики, рішення, завдання» Українська журналістика початку 90-х. Київ document
5309 Міжнародна науково-практична конференція «Виклик COVID-19: безпековий та інформаційний виміри» «Дистанційне навчання в період пандемії» Київ document.pdf
5308 III International Scientific and Practical Conference "MAN AND ENVIRONMENT, TRENDS AND PROSPECTS" SMALL BUSINESS AS THE CORE OF MODERN ECONOMICS Tokyo, Japan document.pdf
5307 I International Scientific and Practical Conference "PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE" PUBLISHING BUSINESS OF UKRAINE: FORMATION AND DEVELOPMENT ASPECTS Graz, Austria document.pdf
4859 Міжнародна науково-практична конференція "Українські революції ХХ–ХХІ століть у контексті націо- та державотворення" Місце і роль громадянських інституцій у суспільних перетвореннях м. Київ document.pdf
4574 ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційний простір. Українські реалії: у пошуках історичної правди» Голодомор: у пошуках історичної правди. м. Київ document.pdf
4588 Видавнича справа: виклики сучасності Новації Міністерства освіти і науки щодо напряму знань "Видавнича справа та редагування" м. Київ document.pdf
3591 VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційний простір. Українські реалії: проблеми журналістської доброчесності» Тренди сучасної журналістської освіти Київ document.pdf
3596 Актуальні питання підготовки фахівців з видавничої справи та редагування Робота кафедри в умовах практико-орієнтованого навчання Київ document.pdf
3597 Міжнародна науково-практична конференція "Пропаганда та журналістика у добу інформаційного протиборства: проблеми та виклики" Журналістика і патріотизм в умовах війни Київ document.pdf
3592 Міжнародна науково-практична конференція «Медіа: минуле, сучасність, майбутнє» Науковець з полум’яним серцем патріота (пам’яті Ігоря Леонідовича Михайлина) Харків document.pdf
2773 VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір. Українські реалії: проблеми військової журналістики та освіти" Роздержавлення ЗМІ: за і проти Київ document.pdf
2705 Друга Міжнароднаї науково-практична конференція "С о ціа льи і к о м ун ік а ц ії в ін те р к уль тур н о м у просторі" Книговидання України: стан ьа перспективи розвитку Київ document.pdf
2704 Комунікація у ХХІ столітті: безпековий вимір Видавнича продукція: безпекові перестороги Київ document.pdf
2632 ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЯ «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України Нові можливості ефективного медіабізнесу – інноваційна складова Київ document.pdf

Монографії (колективні) (14)

ID Назва Рік
49133 Publishing business: peculiarities of the interaction of publishing houses and printing houses
48826 Global entrepreneurship at the turn of the millennium
47351 Formation of a new generation of publishing specialists in the first decades of independence
47341 Publishing: current trends of training specialists
45015 Development of ukrainian entrepreneurship
45031 Peculiarities of interaction of the Ukrainian institute of books with professional audiences
42803 Small enterprise at the end of the twentieth century
39261 Specifics of publishing business at the stage of transition from planned to market economy
35799 Electronic editons in Ukraine: status and prospects
35798 Small business as a foundation for progressive development
29230 Національна безпека України у викликах новітньої історії
29401 Publishing Activity in the Conditions of Development of the Newest Technologies:Study of Experts' Needs
29863 Видавничий потенціал сучасної України як інструмент політичної боротьби
22562 Мова і бізнес: історичний екскурс

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
48389 Newspaper Periodicals in Ukraine in 1991 – 2013: formation, development trends
31493 Inclusive literature as an innovative marketing resource of publishing activities

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (15)

ID Назва Рік
47929 Evaluation of distance learning in ukrainian higher media education: Perspectives and impact of stakeholders
40713 Innovative aspects of the restructuring of the publishing business of the late XX - early XXI centuries
35738 PUBLISHING INDUSTRY OF UKRAINE AT THE END OF XX - BEGINNING OF XXI CENTURY: LINGUISTIC ASPECT
32838 Ukrainian entrepreneurship in the conditions of revival of market relations (1990-1995)
31696 Сучасні тренди видавничої освіти
31599 Linguistic trends of the publishing industry of Ukraine (1991-2012)
29184 Формування нормативно-правового забезпечення видавничого бізнесу сучасної України
25399 Review of Shpak V. on the book "Gorelov M., Mutsya O., Rafalsky O. The civilization collapse of the Pereiaslav project (Ukraine and Muscovy: the history of coexistence and hostility)"
25318 Revolutionary changes in the publishing industry of Ukraine at the borders of the Millennium
25398 Printed mass media of Ukraine: historiographical aspect
22558 Начерки з методології дослідження видавничого підприємництва
22538 Правидавництво трансформацій
22456 Книговидання України: фактори розвитку
25308 Modern trends of Ukrainian book publishing
36702 Українське книговидання на межі тисячоліть

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
38711 Видавнича програма: комунікаційний місток і маркетингова стратегія
31696 Сучасні тренди видавничої освіти
25399 Review of Shpak V. on the book "Gorelov M., Mutsya O., Rafalsky O. The civilization collapse of the Pereiaslav project (Ukraine and Muscovy: the history of coexistence and hostility)"
25637 Scientist with the flaming heart of a patriot
36702 Українське книговидання на межі тисячоліть

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
47986 The place of printed mass media at the stage of transition to the information society
40974 Civilized media reform
32618 Зародки підприємництва в Україні
31359 Small business as the core of modern economics
31357 Publishing business of Ukraine: formation and development aspects
25451 Change in the form of ownership of communal media as a necessity of the present
25310 The privatization of the media: for and against
25553 Journalism and patriotism in a war
22561 Методологія дослідження історії видавничого підприємництва
22535 Ukrainian printed media in the information space
22537 Нові можливості ефективного медіабізнесу - інноваційна складова
22462 Історіографія друкованих ЗМІ України
22531 Журналістська освіта: нові виклики
22463 Талант, огранений долею

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
10 Сучасні тренди українського книговидання наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25308/ 2018
166 Видавничий потенціал сучасної України як інструмент політичної боротьби монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29863/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
209 Wyższa Szkoła Lingwistyczna у Ченстохово, Польща Наукове стажування 01.11.2019 – 01.02.2020

Ректор
університету  д-р Едіта Садовська

Учасник програми document

Словники, енциклопедії (2)

ID Назва Рік
32840 Термінологічний словник видавничого бізнесу: книга редактора : українсько-англійський
29248 Dictionary of modern printing terms: editor's book

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1952 Фаховий модуль (стажування) - document 24.11.2017
2523 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2580 Модуль з ІКТ Інший модуль pk_736_13_11_18.pdf 13.11.2018
3128 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3821 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 01.02.2020
5084 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
5322 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
7242 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_599_15.11.2022.pdf 15.11.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
41832 Видавничий бізнес: книга редактора
29225 Управління сучасним видавництвом
22466 Поліграфія: книга редактора

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
12 Інститут журналістики Контент-продюсування цифрових медіапроєктів Не міжгалузева Створення програми 27.04.2020 nakaz_2020_318.pdf
13 Інститут журналістики Контент-продюсування цифрових медіапроєктів Не міжгалузева Набір на програму 27.04.2020 nakaz_2020_747_793_s.pdf

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
402 Поліграфія (2 курс, ВСР, денна) - Бакалавр Денна 2018 736 13.11.2018 21/22 н.р.
432 Видавниче планування: бізнес-план (3 курс, ВСР, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019 22/23 н.р.; 20/21 н.р.
433 Управління сучасним видавництвом (5 курс, ВСР, денна) Факультет журналістики Магістр Денна 2019 322 10.05.2019 22/23 н.р.; 20/21 н.р.
1021 Практика реклами у видавничій справі (4 курс, ВСР, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1309 Поліграфія (2 курс, ВСР, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2022 599 15.11.2022 23/24 н.р.

Використання ЕНК (19)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3833 Інститут журналістики Поліграфія (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 3 9 25 28.12.2018
5504 Інститут журналістики Поліграфія (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 27.12.2019
5514 Інститут журналістики Практика реклами у видавничій справі: Організація роботи рекламних структур у видавництві (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5938 Інститут журналістики Видавниче планування: бізнес-план (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 27.12.2019
5939 Інститут журналістики Управління сучасним видавництвом (5 курс, ВСР, денна) Магістр Денна 8 5 10 27.12.2019
6880 Інститут журналістики Практика реклами у видавничій справі (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7655 Інститут журналістики Поліграфія (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
8971 Інститут журналістики Практика реклами у видавничій справі (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9110 Інститут журналістики Управління сучасним видавництвом (5 курс, ВСР, денна) Магістр Денна 10 не враховується 3 30.11.2021
9185 Інститут журналістики Поліграфія (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 30.11.2021
11536 Інститут журналістики Видавниче планування: бізнес-план (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 30.11.2021
12092 Факультет журналістики Управління сучасним видавництвом (5 курс, ВСР, денна) Магістр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12123 Факультет журналістики Поліграфія (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 31.12.2022
12386 Факультет журналістики Практика реклами у видавничій справі (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 31.12.2022
12810 Факультет журналістики Видавниче планування: бізнес-план (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12871 Факультет журналістики Управління сучасним видавництвом (5 курс, ВСР, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023
12897 Факультет журналістики Поліграфія (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 4 5 31.12.2023
13193 Факультет журналістики Практика реклами у видавничій справі (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
13799 Факультет журналістики Видавниче планування: бізнес-план (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
743 Кафедра видавничої справи 4,71 31.12.2016
1547 Кафедра видавничої справи 4,65 12.01.2017
2392 Кафедра видавничої справи 4,48 28.12.2018
3132 Кафедра видавничої справи 4,66 28.12.2019
4172 Кафедра видавничої справи 4,49 28.12.2020
4946 Кафедра видавничої справи 4,66 28.12.2021
5334 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 4,49 30.12.2022
6229 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 4,84 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
108 Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів BookFashion Київський університет імені Бориса Грінченка 22.04.2017

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
55 Григоренко Марина Олегівна II Відкритий конкурс студентських наукових робіт з поліграфії та видавничої справи «Молодь і поліграфія» Всеукраїнський рівень document 2024

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
100 Крохмаль Олександра Михайлівна Інститут журналістики IV IV Всеукраїнський фестиваль блогерів "Smart Blog". Київ 2019 Всеукраїнський II document