Додаткові відомості

Освіта
Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, рік закінчення 1997, спеціальність “Біологія і хімія”.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, рік закінчення 2004, спеціальність “ Біологія”, кваліфікація “Магістр біології, викладач біології”
Перелік місць роботи
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ
Теми дисертацій (захищених)
Тема дисертації «Кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata), які мешкають на рослинах дендропарків та ботанічних садів Лісостепу України», кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
54 4 0 2022.11.28 12:04:26 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2022.11.21 06:02:49 Перейти до Scopus link

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6801 «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ». Особистісна зрілість людини та її зв’язок з інтегральними висновками про функціональний стан кардіореспіраторної системи м. Київ document
6297 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (у циклі Анохінських читань) РІВНІ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ м. Київ document
5042 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань). Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи м. Київ document
4234 Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики». Стан спадковості та його зв'язок з самооцінкою здоров'я у студентів м. Київ document
3446 V I Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) Фізичне виховання: досвід, проблеми, перспективи м. Київ document
2285 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи м. Київ document
2110 ІІІ Міжнародний конгресзі спеціальноїпедагогіки, психології та реабілітології Інклюзія в новій українській школі м. Київ document
1940 Олімпійський урок доктора Анохіна Олімпійський урок доктора Анохіна м. Київ document
2024 VII Всеукраїнська науково-практична конференція“Педагогіка здоров’я” Здоров’язбережувальні технології у формуванні творчої уяви дітей старшого дошкільного віку м. Чернігов document.pdf
1981 Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) Використання здоров’язберігаючих технологій в розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку м. Київ document
593 VI Всеукраїнська науково-практична конференція“Педагогіка здоров’я” МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ ЯК АСПЕКТ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 8 І-ІІ ступенів document
592 Здоров’яформуючі та здоров’язберігаючі технології в роботі дошкільних навчальних закладів Здоров’яформуючі та здоров’язберігаючі технології в роботі дошкільних навчальних закладів Харків, 15 травня 2015 р. document
596 Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми здоров?язбереження в Україні: педагогічні та медичні проблеми репродуктивного здоров?я» Репродуктивне здоров?я: шляхи формування та умови збереження м. Київ document
595 'Актуальні проблеми здоров’я збереження у молодіжному середовищі ХХІ століття' Міжнародна науково-практична конференціїя ПРИЧИНИ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ м. Київ document
594 Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти» ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ-СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ТА АСПЕКТИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ м. Суми document
5601 XIІІ міжнародна науково-практична конференція адаптаційні можливості дітей та молоді Вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток основних психічних функцій юних спортсменів м. Одеса document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
41094 Spirituality by human character traits of sick and healthy people and its relationship with their physical, mental, social health, lifestyle and personal indicators
6924 Predatory mites of the family Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) of dendrological parks and botanical gardens of the Forest-Steppe of Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
38115 Personal maturity of sick and healthy people and its relationship to gender, age and anthropometric indicators
33760 Research of peculiarities of development of time perception function in 13-15 year-old athletes with different blood groups

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
41085 Human personal maturity and its relationship to integral conclusions about the functional state of the cardio-respiratory system
36550 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
35785 Зв’язок духовності за рисами характеру з фізичною активністю хворих і здорових людей
36460 Motivation to health and its relationship with biodemographic and anthropometric parameters and functional state of cardio-respiratory system of patients and healthy people
33372 Express method of assessment of somatic health among people with locomotor system disorders on reserves of bioenergy (problem of the athletes’ health assessment)
33365 Levels of personal maturity among the students of humanitarian university
27800 Стан спадковості у студентів та його зв’зок із самооцінкою здоров’я
28866 Стан духовного здоров’я хворих людей та його зв’язок з медичними висновками про соматичне здоров’я на курорті
19636 Peculiarities of motivation for children’s learning in pre-school and primary school education
36798 Peculiarities of motivation for children’s learning in pre-school and primary school education
377 Здоров’язберігальна компетентність студентів-соціальних педагогів та аспекти її формування
6924 Predatory mites of the family Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) of dendrological parks and botanical gardens of the Forest-Steppe of Ukraine

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
41085 Human personal maturity and its relationship to integral conclusions about the functional state of the cardio-respiratory system
36460 Motivation to health and its relationship with biodemographic and anthropometric parameters and functional state of cardio-respiratory system of patients and healthy people
33372 Express method of assessment of somatic health among people with locomotor system disorders on reserves of bioenergy (problem of the athletes’ health assessment)
33365 Levels of personal maturity among the students of humanitarian university
31658 Вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток основних психічних функцій юних спортсменів
19636 Peculiarities of motivation for children’s learning in pre-school and primary school education
36798 Peculiarities of motivation for children’s learning in pre-school and primary school education
18067 A status of formation of health-preserving competence in the future social teachers at the higher educational institutions in Ukraine
12189 Health-technologies in kindergartens
3255 Effects of the biological and chemical agents on the pollen germination of invasive species Impatiens parviflora DC. (Balsaminaceae)
3260 The syndrome "burnout ˮ in pedagogues is a result of excessive emotional exhaustion
3834 Current status of knowledge of plant-inhabiting predatory phytoseiid mites (Parasitiformes: Phytoseiidae)
3805 The dominant species Euseius finlandicus Oudemans, 1915 (Parasitiformes, Phytoseiidae) mites of the family Phytoseiidae from acarocomplexes in garden’s and park’s phytocenoses Forest Steppe of Ukraine
1513 A New Species of Predeceous Mite of the Genus Amblyseiella (Parasitiformes, Phytoseiidae) from Ukraine

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (36)

ID Назва Рік
42720 Зв’язок особистісної зрілості з вживанням алкоголю та ставленням до куріння хворих і здорових людей
36550 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
35785 Зв’язок духовності за рисами характеру з фізичною активністю хворих і здорових людей
38529 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
27030 The state of spiritual health of patients and its connection with medical conclusions on somatic health in the resort
21813 Health-USE TECHNOLOGY DEVELOPMENT imagination preschool children
19359 Health preserving technologies in the formation of creative imagination of senior preschool age children
15225 Motivation of preschool education as aspect of the health-preserving of educational environment
15075 Features of motivation training of preschool children
10134 Health-technologies in the pre-schools
6938 Syndrome „burnoutˮ with teachers as a result of excessive emotional exhaustion
3601 Peculiarities of the syndrome of „burnout ˮ in teachers
12846 REPRODUCTIVE HEALTH: HOW TO FORMATION AND CONDITIONS OF CONSERVATION
3203 Components of the syndrome "professional burnout" and their manifestations in Higher School of teachers
3238 Ground and age features of professional burnout syndrome
1628 Medical and biological aspects of Ixodes ticks on the territory of Ukraine
1616 A healthy lifestyle in the representation of students
1683 Phytoseiid mites (Parasitiformes, Mesostigmata) on the plants in dendrological park «Soviyivka» (Ukraine)
1684 Phytoseiid mites (Parasitiformes, Mesostigmata) on the introduction-plants in dendrological parks in Forest-Steppe of Ukraine
1682 Features of the existence of stable isolated population of invasive species Typhlodromus beglarovi (Parasitiformes, Phytoseiidae) in the forest-steppe zone of Ukraine
1623 Ticks fitoseyidy (Parasitiformes, Phytoseiidae) as a component of biological protection of plants transformed phytocenoses Kyiv
1626 Hygiene requirements for the organization of field practice education students
1622 Deviant behavior as a sign of problematic social health of adolescents and youth in Ukraine
1621 Medical and biological aspects of ticks as one of the problems safety of life
1620 Age-related physiological characteristics of children at the time of high school
1401 Physiological characteristics of school children and hygiene aspects of their learning
1611 Reliable signs of identification of two morphologically similar species of mites of the genus Amblyseius (Acari, Phytoseiidae)
1613 Mastering of phytoseiid mites (Parasitiformes, Phytoseiidae) Introduction Plants arboretum "Alexandria" NAS
1514 New data to successful invasion in the Forest-Steppe of Ukraine a species-invader — the Mediterranean mite Typhlodromus beglarovi (Parasitiformes, Phytoseiidae)
1609 Ixodid ticks - one of the problems safety of life
1602 Physiological aspects of the action of cobalt and nickel on human health
1606 Field practice as an integrating link theoretical and applied components of the educational process in the course "Fundamentals of Natural History"
1819 An example of a successful invasion of the forest-steppe zone of Ukraine invasive species - Mediterranean predatory mite Typhlodromus beglarovi Kuznetsov, 1984 (Parasitiformes, Phytoseiidae)
1714 Species diversity of plant-inhabiting phytoseiid mites (Parasitiformes, Phytoseiidae) in botanical garden of Karasin National university of Kharkov (Ukraine)
1818 Phytoseiid mites (Parasitiformes, Phytoseiidae) on the plants in dendrological park «Trostyanets»
1817 Botanical gardens and arboretums in Kiev - reserves of species diversity mites of the family Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata)

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
159 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 57220173673 2 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220173673

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
491 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 27.5 3 2022 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Omeri

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (4)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
70 Координація заходів соціального проекту на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту 8.10.16 -1.12.16 3
71 Керівництво волонтерським заходом під час святкування дня фізичної культури 10.09.16 1
84 Координатор волонтерської групи на чемпіонат України з карате 19-20.11.16 3
161 Системна робота впродовж року 01.01.2017-10.12.2017 10

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
161 Фаховий модуль (стажування) - document 05.05.2015
221 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
335 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
393 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
3626 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
3914 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (7)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
95 Інноваційний практико-орієнтований навчальний проект «Конкурс віршованих руханок серед студентів першого курсу» Майстер-клас - конкурс Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2) 24.11.2016 2
248 Флешмоб студентів Університету до Дня фізичної культури та спорту України Масовий презентаційний захід Майдан поблизу державної адміністрації Оболонського району 10.09.2016 2
256 Інноваційний проект для вихователів-методистів ДНЗ «Еко-середовище і технічні пристрої: ризики та переваги» науково-методичний семінар Київський міський Будинок природи 23.06.2016 5
270 Міжвузівський круглий стіл за участі студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» та співробітників НДІ екології людини науково-методичний семінар Кафедра дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 17.05.2016 5
1296 Організація урочистої церемонії проводів олімпійської збірної України на ХХІІІ зимові Олімпійські ігри у Пхьончхані (Республіка Організаційно-волонтерський Національна філармонія України 23.01.2018 10
1297 ХІІ Всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року-2017» Організаційно-волонтерський Націона́льний це́нтр ділово́го та культу́рного співробі́тництва «Украї́нський дім» 04.04.2018 10
1298 "Олімпійський день-2018" за ініціативи Національного олімпійського комітету України Організаційно-волонтерський на Оболонській набережній 02.06.2018 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
27805 Medical and biological bases of sexual relations
20541 Medical and biological bases of sexual relations

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
41865 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії
20308 Анатомія і фізіологія дитини
6907 Zoology: textbook for students of non-biological specialties of higher educational institutions
6888 BOTANY: A manual for students of non-biological specialties of higher educational institutions

Навчальні та методичні матеріали (17)

ID Назва Рік
33636 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]
27807 Anatomy, physiology and life safety in choreography
24170 Жива природа: особливості і таємниці
22813 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб.з питань проведення практичних робіт
15076 Вікова фізіологія та валеологія
14963 Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
36752 Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.]
18489 Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.]
18491 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
12849 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії
13203 Організація польової практики для спеціальності 6.010102 Початкова освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») : методичні рекомендації. – 5-те вид. перероб. і доп.
6747 Тhe organization of field practice
5507 Anatomy, Physiology and Medicine in the basics of choreography
5501 Fundamentals of Natural Science
6885 Earth Science: study guide for practical and independent work for students of non-geographic specialties of higher educational institutions
6880 Zoology: teaching tool for students of non-biological specialties of higher educational institutions
6869 Botany: teaching tool for students of non-biological specialties of higher educational institutions

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
3 Екологія (2 курс) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2012 459 05.10.2012
109 Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2014 398 01.10.2014
110 Основи природознавства (1 курс, ПО) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2014 398 01.10.2014
138 Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики (1 курс, з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2015 168 08.04.2015
139 Основи природознавства (5 курс, ПО(ДВ), з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015
562 Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 735 31.10.2019
693 Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 198 19.03.2020
758 Прикладні технології (5 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Денна 2020 282 26.05.2020 21/22 н.р.

Використання ЕНК (29)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
317 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
318 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики (5 курс, ПО(ДВ), з.ф.н.) Магістр Заочна 2 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
339 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Екологія (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується 1 не враховується 30.12.2016
364 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи природознавства (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
365 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи природознавства (5 курс, ПО(ДВ), з.ф.н.) Магістр Заочна 2 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
725 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Екологія (4 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 3 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
5226 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується 5 10 27.12.2019
5551 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології: Охорона праці в галузі (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
6244 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Діяльність реабілітаційних закладів (1-2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6958 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології: Охорона праці в галузі (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6959 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології: Охорона праці в галузі (6 курс, УМ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7415 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7572 Педагогічний інститут Організація і управління в дошкільній освіті (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7574 Педагогічний інститут Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 не враховується 5 10 10.12.2020
7797 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 10 10.12.2020
8711 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології: Охорона праці в галузі (5 курс, УМЗЛ , заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9327 Педагогічний інститут Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9411 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладні технології (5-6 курс, УМ) Магістр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9689 Педагогічний інститут Організація і управління в дошкільній освіті (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9692 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9809 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Діяльність реабілітаційних закладів (1-2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9898 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Курортологія (2 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10476 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 3 30.11.2021
10917 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Медико-біологічні основи фізичного виховання (1-2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10936 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Виробнича (асистентська) практика (6 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11492 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології (5 курс, ФІС, ФІТ, ФІФ, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11493 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології (5 курс, ФК, ФІЯ, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11648 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології (5 курс, ФА, ФН, ФП, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11961 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Медико-біологічні основи фізичного виховання (1-2 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 6 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
576 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,35 30.12.2016
1595 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,28 12.01.2017
2157 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,65 27.12.2018
2871 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,94 28.12.2019
3942 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,85 28.12.2020
4438 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,95 28.12.2021

Заходи мистецького спрямування (3)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3 Відкриття стадіону в університецькому коледжі особиста участь м. Київ document 15.09.2017
4 Шоу-програма "Ось ми які" особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 16.11.2017
5 щорічний конкурс «Словник Грінченка та сучасність» особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 05.12.2017