Додаткові відомості

Освіта
Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, рік закінчення 1997, спеціальність “Біологія і хімія”.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, рік закінчення 2004, спеціальність “ Біологія”, кваліфікація “Магістр біології, викладач біології”
Перелік місць роботи
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ
Теми дисертацій (захищених)
Тема дисертації «Кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata), які мешкають на рослинах дендропарків та ботанічних садів Лісостепу України», кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2023.12.05 06:03:33 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 137 6 1 11 2023.12.10 14:32:26 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 72 5 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
491 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 45 4 2023 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Omeri

Конференції (18)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9251 ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики» МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ДОМЕНІВ МІЖНАРОДНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ОБМЕЖЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗДОРОВ’Я ФІЗИЧНИМ ТЕРАПЕВТОМ м. Київ document
9059 VIII Міжнародна науково-практична конференція «Trends, theories and ways of improving science» Зв’язок особистісної зрілості з фізичною активністю хворих і здорових людей Мадрид, Іспанія document
6801 «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ». Особистісна зрілість людини та її зв’язок з інтегральними висновками про функціональний стан кардіореспіраторної системи м. Київ document
6297 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (у циклі Анохінських читань) РІВНІ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ м. Київ document
5042 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань). Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи м. Київ document
4234 Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики». Стан спадковості та його зв'язок з самооцінкою здоров'я у студентів м. Київ document
3446 V I Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) Фізичне виховання: досвід, проблеми, перспективи м. Київ document
2285 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи м. Київ document
2110 ІІІ Міжнародний конгресзі спеціальноїпедагогіки, психології та реабілітології Інклюзія в новій українській школі м. Київ document
1940 Олімпійський урок доктора Анохіна Олімпійський урок доктора Анохіна м. Київ document
2024 VII Всеукраїнська науково-практична конференція“Педагогіка здоров’я” Здоров’язбережувальні технології у формуванні творчої уяви дітей старшого дошкільного віку м. Чернігов document.pdf
1981 Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) Використання здоров’язберігаючих технологій в розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку м. Київ document
593 VI Всеукраїнська науково-практична конференція“Педагогіка здоров’я” МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ ЯК АСПЕКТ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 8 І-ІІ ступенів document
592 Здоров’яформуючі та здоров’язберігаючі технології в роботі дошкільних навчальних закладів Здоров’яформуючі та здоров’язберігаючі технології в роботі дошкільних навчальних закладів Харків, 15 травня 2015 р. document
596 Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми здоров?язбереження в Україні: педагогічні та медичні проблеми репродуктивного здоров?я» Репродуктивне здоров?я: шляхи формування та умови збереження м. Київ document
595 'Актуальні проблеми здоров’я збереження у молодіжному середовищі ХХІ століття' Міжнародна науково-практична конференціїя ПРИЧИНИ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ м. Київ document
594 Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти» ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ-СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ТА АСПЕКТИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ м. Суми document
5601 XIІІ міжнародна науково-практична конференція адаптаційні можливості дітей та молоді Вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток основних психічних функцій юних спортсменів м. Одеса document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
41094 Духовність за рисами характеру хворих і здорових людей та її зв’язок з показниками фізичного, психічного і соціального здоров’я, способу життя та особистісними факторами
6924 Хищные клещи семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) дендрологических парков и ботанических садов Лесостепи Украины

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
38115 Personal maturity of sick and healthy people and its relationship to gender, age and anthropometric indicators
33760 Research of peculiarities of development of time perception function in 13-15 year-old athletes with different blood groups

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
43221 Зв’язок особистісної зрілості людини зі способом життя
41085 Особистісна зрілість людини та її зв'язок з інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
36550 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
35785 Зв’язок духовності за рисами характеру з фізичною активністю хворих і здорових людей
36460 Мотивація до здоров’я та її зв’язок із біодемографічними й антропометричними характеристиками та функціональним станом кардіо-респіраторної системи хворих і здорових людей
33372 Express method of assessment of somatic health among people with locomotor system disorders on reserves of bioenergy (problem of the athletes’ health assessment)
33365 Levels of personal maturity among the students of humanitarian university
27800 Стан спадковості у студентів та його зв’зок із самооцінкою здоров’я
28866 Стан духовного здоров’я хворих людей та його зв’язок з медичними висновками про соматичне здоров’я на курорті
19636 Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті
36798 Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті
377 Здоров’язберігальна компетентність студентів-соціальних педагогів та аспекти її формування
6924 Хищные клещи семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) дендрологических парков и ботанических садов Лесостепи Украины

Фахові видання, що затверджені МОН (15)

ID Назва Рік
43221 Зв’язок особистісної зрілості людини зі способом життя
41085 Особистісна зрілість людини та її зв'язок з інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
36460 Мотивація до здоров’я та її зв’язок із біодемографічними й антропометричними характеристиками та функціональним станом кардіо-респіраторної системи хворих і здорових людей
33372 Express method of assessment of somatic health among people with locomotor system disorders on reserves of bioenergy (problem of the athletes’ health assessment)
33365 Levels of personal maturity among the students of humanitarian university
31658 Вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток основних психічних функцій юних спортсменів
19636 Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті
36798 Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті
18067 Стан сформованості здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах України
12189 Здоровьесохраняющие технологии в дошкольных учебных учреждениях
3255 Вплив біологічних і хімічних агентів на проростання пилку інвазійного виду Impatiens Parviflora DC. (Balsaminaceae)
3260 Синдром "профессионального выгорания ˮ у педагогов как следствие чрезмерного эмоционального истощения
3834 Сучасний стан вивченості хижих кліщів-фітосеїд (Parasitiformes: Phytoseiidae), що мешкають на рослинах
3805 Домінуючий вид Euseius finlandicus Oudemans, 1915 (Parasitiformes, Phytoseiidae) акарокомплексів родини Phytoseiidae в садово-паркових фітоценозах Лісостепу України
1513 A New Species of Predeceous Mite of the Genus Amblyseiella (Parasitiformes, Phytoseiidae) from Ukraine

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (37)

ID Назва Рік
45305 Зв’язок особистісної зрілості людини з фізичною активністю хворих і здорових людей
42720 Зв’язок особистісної зрілості з вживанням алкоголю та ставленням до куріння хворих і здорових людей
36550 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
35785 Зв’язок духовності за рисами характеру з фізичною активністю хворих і здорових людей
38529 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
27030 Стан духовного здоров’я хворих людей та його зв’язок з медичними висновками про соматичне здоров’я на курорті
21813 Використання здоров’язберігаючих технологій у розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку
19359 Здоров’язбережувальні технології у формуванні творчої уяви дітей старшого дошкільного віку
15225 Мотивація навчання дошкільнят як аспект здоров’язбережувального освітнього середовища
15075 Особливості мотивації навчання дітей дошкільного віку
10134 Здоров’яформуючі та здоров’язберігаючі технології в роботі дошкільних навчальних закладів
6938 Синдром „професійного вигоранняˮ у педагогів як наслідок надмірного емоційного виснаження
3601 Особливості синдрому „професійного вигоранняˮ у педагогів
12846 Репродуктивне здоров’я: шляхи формування та умови збереження
3203 Компоненти синдрому „професійного вигоранняˮ та їх прояви у педагогів вищої школи
3238 Причины и возрастные особенности синдрома профессионального выгорания
1628 Медико-биологические аспекты иксодовых клещей на территории Украины
1616 Здоровий спосіб життя в уявленні студентської молоді
1683 Кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) на рослинах Національного дендрологічного парку «Софіївка» (Україна)
1684 Клещи-фитосейиды (Parasitiformes, Phytoseiidae) растений-интродуцентов дендропарков лесостепной зоны Украины
1682 Особенности существования устойчивой изолированной популяции вида-вселенца Typhlodromus beglarovi (Parasitiformes, Phytoseiidae) в лесостепной зоне Украины
1623 Кліщі-фітосеїди (Parasitiformes, Phytoseiidae) як складова біологічного захисту рослин в трансформованих фітоценозах Києва
1626 Гигиенические требования к организации полевой практики студентов ВУЗов
1622 Девіантна поведінка як ознака проблемного соціального здоров'я підлітків та молоді України
1621 Медико-біологічні аспекти іксодових кліщів як однієї з проблем безпеки життєдіяльності
1620 Вікові фізіологічні особливості розвитку дітей за час навчання в середній школі
1401 Physiological characteristics of school children and hygiene aspects of their learning
1611 Надійні ознаки ідентифікації двох морфологічно близьких видів кліщів роду Amblyseius (Acari, Phytoseiidae)
1613 Освоєння кліщами-фітосеїдами (Parasitiformes, Phytoseiidae) рослин-інтродуцентів дендропарку «Олександрія» НАН України
1514 New data to successful invasion in the Forest-Steppe of Ukraine a species-invader — the Mediterranean mite Typhlodromus beglarovi (Parasitiformes, Phytoseiidae)
1609 Іксодові кліщі - одна з проблем безпеки життєдіяльності
1602 Фізіологічні аспекти діі кобальту та кадмію на здоров’я людини
1606 Польова практика як інтегруюча ланка теоретичної та прикладної складових навчального процесу в курсі «Основи природознавства"
1819 Пример успешной инвазии в лесостепную зону Украины вида-вселенца — средиземноморского хищного клеща Typhlodromus beglarovi Kuznetsov, 1984 (Parasitiformes, Phytoseiidae)
1714 Species diversity of plant-inhabiting phytoseiid mites (Parasitiformes, Phytoseiidae) in botanical garden of Karasin National university of Kharkov (Ukraine)
1818 Phytoseiid mites (Parasitiformes, Phytoseiidae) on the plants in dendrological park «Trostyanets»
1817 Ботанические сады и дендропарки Киева – резерваты видового разнообразия клещей семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata)

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
280 Критерії оцінки функціонального стану та ефективності фізичної терапії осіб із хворобами і травмами опорно-рухової та нервової систем (на основі міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я) Повноцінне дослідження 04.2023

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (4)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
70 Координація заходів соціального проекту на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту 8.10.16 -1.12.16 3
71 Керівництво волонтерським заходом під час святкування дня фізичної культури 10.09.16 1
84 Координатор волонтерської групи на чемпіонат України з карате 19-20.11.16 3
161 Системна робота впродовж року 01.01.2017-10.12.2017 10

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
161 Фаховий модуль (стажування) - document 05.05.2015
221 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
335 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
393 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
3626 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
3914 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
8043 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_178_04.04.2023.pdf 04.04.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (7)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
95 Інноваційний практико-орієнтований навчальний проект «Конкурс віршованих руханок серед студентів першого курсу» Майстер-клас - конкурс Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2) 24.11.2016 2
248 Флешмоб студентів Університету до Дня фізичної культури та спорту України Масовий презентаційний захід Майдан поблизу державної адміністрації Оболонського району 10.09.2016 2
256 Інноваційний проект для вихователів-методистів ДНЗ «Еко-середовище і технічні пристрої: ризики та переваги» науково-методичний семінар Київський міський Будинок природи 23.06.2016 5
270 Міжвузівський круглий стіл за участі студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» та співробітників НДІ екології людини науково-методичний семінар Кафедра дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 17.05.2016 5
1296 Організація урочистої церемонії проводів олімпійської збірної України на ХХІІІ зимові Олімпійські ігри у Пхьончхані (Республіка Організаційно-волонтерський Національна філармонія України 23.01.2018 10
1297 ХІІ Всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року-2017» Організаційно-волонтерський Націона́льний це́нтр ділово́го та культу́рного співробі́тництва «Украї́нський дім» 04.04.2018 10
1298 "Олімпійський день-2018" за ініціативи Національного олімпійського комітету України Організаційно-волонтерський на Оболонській набережній 02.06.2018 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
27805 Medical and biological bases of sexual relations
20541 Medical and biological bases of sexual relations

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
41865 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії
20308 Анатомія і фізіологія дитини
6907 Зоологія: навчальний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
6888 БОТАНІКА: Навчальний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Навчальні та методичні матеріали (17)

ID Назва Рік
33636 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]
27807 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії
24170 Жива природа: особливості і таємниці
22813 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб.з питань проведення практичних робіт
15076 Вікова фізіологія та валеологія
14963 Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
36752 Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.]
18489 Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.]
18491 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
12849 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії
13203 Організація польової практики для спеціальності 6.010102 Початкова освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») : методичні рекомендації. – 5-те вид. перероб. і доп.
6747 Організація польової практики
5507 Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
5501 Основи природознавства: навч-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] / І. Д. Омері, Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко. – 3-тє вид. перероб. і доп. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2014. – 44 с.
6885 Землезнавство: навчально-методичний посібник з питань проведення практичних і самостійних робіт для студентів негеографічних спеціальностей вищих навчальних закладів
6880 Zoology: teaching tool for students of non-biological specialties of higher educational institutions
6869 Ботаніка: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів

Сертифіковані ЕНК (9)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
3 Екологія (2 курс) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2012 459 05.10.2012
109 Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2014 398 01.10.2014
110 Основи природознавства (1 курс, ПО) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2014 398 01.10.2014
138 Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики (1 курс, з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2015 168 08.04.2015
139 Основи природознавства (5 курс, ПО(ДВ), з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015
562 Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 735 31.10.2019
693 Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2020 198 19.03.2020 22/23 н.р.
758 Прикладні технології (5 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Денна 2020 282 26.05.2020 21/22 н.р.
1430 Діяльність реабілітаційних закладів (1-2 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2023 178 04.04.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (32)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
317 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
318 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики (5 курс, ПО(ДВ), з.ф.н.) Магістр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
339 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Екологія (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 1 не враховується 30.12.2016
364 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи природознавства (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
365 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи природознавства (5 курс, ПО(ДВ), з.ф.н.) Магістр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
725 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Екологія (4 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 3 5 не враховується 29.12.2017
5226 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 7 5 10 27.12.2019
5551 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології: Охорона праці в галузі (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
6244 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Діяльність реабілітаційних закладів (1-2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6958 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології: Охорона праці в галузі (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6959 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології: Охорона праці в галузі (6 курс, УМ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7415 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 10.12.2020
7572 Педагогічний інститут Організація і управління в дошкільній освіті (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7574 Педагогічний інститут Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 5 10 10.12.2020
7797 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 8 5 10 10.12.2020
8711 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології: Охорона праці в галузі (5 курс, УМЗЛ , заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
9327 Педагогічний інститут Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9411 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладні технології (5-6 курс, УМ) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
9689 Педагогічний інститут Організація і управління в дошкільній освіті (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9692 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9809 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Діяльність реабілітаційних закладів (1-2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9898 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Курортологія (2 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10476 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 9 не враховується 3 30.11.2021
10917 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Медико-біологічні основи фізичного виховання (1-2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10936 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Виробнича (асистентська) практика (6 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11492 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології (5 курс, ФІС, ФІТ, ФІФ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11493 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології (5 курс, ФК, ФІЯ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11648 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології (5 курс, ФА, ФН, ФП, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11961 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Медико-біологічні основи фізичного виховання (1-2 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2021
12163 Факультет педагогічної освіти Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12508 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія (1 курс, ТД, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2022
12510 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
576 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,35 30.12.2016
1595 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,28 12.01.2017
2157 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,65 27.12.2018
2871 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,94 28.12.2019
3942 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,85 28.12.2020
4438 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,95 28.12.2021
5434 Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 4,88 30.12.2022

Заходи мистецького спрямування (3)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3 Відкриття стадіону в університецькому коледжі особиста участь м. Київ document 15.09.2017
4 Шоу-програма "Ось ми які" особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 16.11.2017
5 щорічний конкурс «Словник Грінченка та сучасність» особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 05.12.2017