Додаткові відомості

Освіта
Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, 1974 р.
Київський державний педагогічний інститут ім.О.М.Горького, 1990 р.
Перелік місць роботи
Київський педагогічний коледж ім.К.Д.Ушинського, викладач української мови і літератури
Теми дисертацій (захищених)
Формування  соціокультурної компетентності учнів 8-9 класів  у позакласній роботі з української мови
Громадська активність
Культмасовий сектор кафедри

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 61 4 2 8 2023.12.09 10:18:26 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 40 3 2

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7915 Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії Розвиваємо творче мислення студентів на заняттях з культури усного і писемного мовлення Переяслав document
8647 ХХХШ Міжнародна інтернет-конференція\ Організація проектної діяльності учнів 9-го класу у позакласній роботі з української мови м.Харків document.docx
10 Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах Європи та Азії Організація дослідницької діяльності старшокласників в рамках роботи лінгвістичного гуртка у сучасній школі Переяслав-Хмельницький document
15 Міжнародна науково-практична конференція Методична розробка засідання тематичного гуртка з української мови 'Шанувальники української фразеології' для учнів старших класів Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького document
13 XХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document
14 XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція НЕ СТРИМУЙ СЕБЕ РОБИТИ ДОБРО… (CЦЕНАРІЙ ЗАСІДАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ГУРТКА ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ) Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document
12 XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document
11 XIІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document
16 VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів». Мовленнєва культура сучасної молоді м.Умань document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
19031 Образовательные модели внеклассной работы по украинскому языку

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
28848 Використання технологій комплексного аналізу тексту на уроках української мови та у позакласній роботі з учнями 8-9 класів
22222 Змістовий компонент позакласної роботи з української мови у 8-9 класах загальноосвітнього навчального закладу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (28)

ID Назва Рік
47416 Деякі аспекти національно-патріотичного виховання студентської молоді на прикладах створення текстів листів воїнам ЗСУ
41877 Щоденник. Невигадані історії про війну (продовження)
41876 Щоденник. Невигадані історії про війну
40720 Розвиваємо творче мислення студентів на заняттях з культури усного і писемного мовлення
34736 Сторітелінг як складова культурологічного підходу в контексті сучасного уроку з української мови
34774 Розвиток креативності студентів на заняттях з культури усного і писемного мовлення
28839 Розгадуємо кросворди із фразеологізмами на уроках української мови та у процесі позакласної роботи
25496 «Мандрівка підземними річками Києва» (Закінчення) Методрозробка засідання топонімічного гуртка для учнів 9-10 класів
25075 «Мандрівка підземними річками Києва». Засідання топонімічного гуртка для учнів 9-10 класів
25072 Фразеологічні ігри у позакласній роботі з української мови зі старшокласниками
24850 Використання текстового матеріалу з української мови соціокультурного спрямування у позакласній роботі зі старшокласниками
24847 Організація проектної діяльності учнів 9 класу у позакласній роботі з української мови
24869 Організація проектної діяльності учнів 9 класу у позакласній роботі з української мови
22224 Образовательные модели внеклассной работы по украинскому языку
22223 Організація позакласної роботи з української мови та літератури в школі
14318 Методична розробка засідання тематичного гуртка з української мови "Шанувальники української фразеології" для учнів старших класів
16982 Організація дослідницької діяльності старшокласників в рамках роботи лінгвістичного гуртка у сучасній школі
12183 Організація позакласної роботи з української мови та літератури в школі
13561 Мово моя українська
11238 Не стримуй себе робити добро...(Сценарій засідання літературного гуртка для старшокласників)
11353 Не стримуй себе робити добро… (cценарій засідання літературного гуртка для старшокласників)
11352 Роль учителя-словесника в організації позакласної роботи з української мови у сучасній школі
6921 «Комунікативний аналіз прецедентних текстів на практичних заняттях з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» студентами нефілологічних спеціальностей»
6894 Нова радість стала... (Сценарій вертепної драми для учнів)
6920 Навчальний текст у рамках педагогічного дискурсу
6903 Удосконалення технологій навчання української мови на текстовій основі та формування комунікативної вправності учнів
6909 Мовленнєва культура сучасної молоді
2208 Свято Великодня(конкурс на кращий Великодній стіл)

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
31

Караман Станіслав Олександрович, завідувач кафедри
української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса
Грінченка

«Формування соціокультурної компетентності учнів 8-9 класів у позакласній роботі з української мови» / 13.00.02 - теорі та методика навчання (українська мова) Київський університет імені Бориса Грінченка, здобувач Київський університет імені Бориса Грінченка document 2018

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
164 Фаховий модуль (стажування) - document 23.06.2015
516 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
1140 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2052 Інше Інший модуль document 12.12.2017
2432 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2574 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
4360 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.11.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
11959 Українська мова за професійним спрямуванням
17094 Українська мова за професійним спрямуванням

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
13765 Поглиблюємо знання з української мови у процесі позакласної роботи

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
10508 Інститут філології Українські студії (1 курс, ФА денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11028 Інститут журналістики Українські студії (1 курс, ІБА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11132 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2 Кафедра української мови 3,8 20.05.2016
916 Кафедра української мови 3,71 12.01.2017
1781 Кафедра початкової освіти 4,42 26.12.2018
2510 Кафедра української мови 4,04 28.12.2019
3389 Кафедра української мови 3,63 28.12.2020
4260 Кафедра української мови 3,36 28.12.2021
6029 Кафедра української мови 3,45 30.12.2022