Додаткові відомості

Освіта
Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, 1974 р.
Київський державний педагогічний інститут ім.О.М.Горького, 1990 р.
Перелік місць роботи
Київський педагогічний коледж ім.К.Д.Ушинського, викладач української мови і літератури
Теми дисертацій (захищених)
Формування  соціокультурної компетентності учнів 8-9 класів  у позакласній роботі з української мови
Громадська активність
Культмасовий сектор кафедри

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
18 3 0 2022.11.15 11:42:51 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7915 Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії Розвиваємо творче мислення студентів на заняттях з культури усного і писемного мовлення Переяслав document
10 Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах Європи та Азії Організація дослідницької діяльності старшокласників в рамках роботи лінгвістичного гуртка у сучасній школі Переяслав-Хмельницький document
15 Міжнародна науково-практична конференція Методична розробка засідання тематичного гуртка з української мови 'Шанувальники української фразеології' для учнів старших класів Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького document
13 XХ Міжнародаї науково-практична інтернет-конференція ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document
14 XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція НЕ СТРИМУЙ СЕБЕ РОБИТИ ДОБРО… (CЦЕНАРІЙ ЗАСІДАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ГУРТКА ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ) Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document
12 XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document
11 XIІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document
17 У Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 1. Интерактивные технологии обучения в формировании профессиональной компетентности будущего учителя русского языка а Уманський державний педагогічний університет м.Умань 18 жовтня 2012 р. document
16 VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів». Мовленнєва культура сучасної молоді м.Умань document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
19031 Образовательные модели внеклассной работы по украинскому языку

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
28848 Использование технологий комплексного анализа текста на уроках украинского языка и во внеклассной работе с учащимися 8-9 классов
22222 Extraclass activity content in ukrainian in the 8-9-th years of secondary school

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (29)

ID Назва Рік
41877 Щоденник. Невигадані історії про війну (продовження)
41876 Щоденник. Невигадані історії про війну
40720 Розвиваємо творче мислення студентів на заняттях з культури усного і писемного мовлення
34736 Сторітелінг як складова культурологічного підходу в контексті сучасного уроку з української мови
34774 Розвиток креативності студентів на заняттях з культури усного і писемного мовлення
28839
25496 "A journey to the underground rivers of Kiev" Methoddevelopment of the meeting of the toponymic circle for students of grades 9-10
25075 "Journey to the underground rivers of Kiev". Meeting of toponymic circle for students of grades 9-10
25072 Phraseological games in extra-curricular work in the Ukrainian language with senior pupils
24850 Use of text material from the ukrainian language c critically-culturally focus in extracurricular work with senior pupils
24847 Organization of pupils' project activity grade 9 in in extra-curricular work in the Ukrainian language
24869 Організація проектної діяльності учнів 9 класу у позакласній роботі з української мови
22224 Образовательные модели внеклассной работы по украинскому языку
22223 Організація позакласної роботи з української мови та літератури в школі
14318
16982
12183
13561
11353
11238 Не стримуй себе робити добро...(Сценарій засідання літературного гуртка для старшокласників)
11352
6921 «Комунікативний аналіз прецедентних текстів на практичних заняттях з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» студентами нефілологічних спеціальностей»
6894 Нова радість стала... (Сценарій вертепної драми для учнів)
6920 Навчальний текст у рамках педагогічного дискурсу
6903 Удосконалення технологій навчання української мови на текстовій основі та формування комунікативної вправності учнів
6909 Мовленнєва культура сучасної молоді
2208 Свято Великодня(конкурс на кращий Великодній стіл)
5286 Interactive learninq technology in the of professional competence of future teachers of Russian lanquaqe
5285 Использование интерактивных технологий обучении русскому языку в педагогическом вузе

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
31

Караман Станіслав Олександрович, завідувач кафедри
української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса
Грінченка

«Формування соціокультурної компетентності учнів 8-9 класів у позакласній роботі з української мови» / 13.00.02 - теорі та методика навчання (українська мова) Київський університет імені Бориса Грінченка, здобувач Київський університет імені Бориса Грінченка document 2018

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
164 Фаховий модуль (стажування) - document 23.06.2015
516 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
1140 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2052 Інше Інший модуль document 12.12.2017
2432 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2574 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
4360 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.11.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
11959 Українська мова за професійним спрямуванням
17094 Українська мова за професійним спрямуванням

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
13765 Поглиблюємо знання з української мови у процесі позакласної роботи

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
71 Сучасна російська мова з практикумом (1 курс, ПО) Інститут філології Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
10508 Інститут філології Українські студії (1 курс, ФА денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11028 Інститут журналістики Українські студії (1 курс, ІБА, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11132 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2 Кафедра української мови 3,8 20.05.2016
916 Кафедра української мови 3,71 12.01.2017
1781 Кафедра початкової освіти 4,42 26.12.2018
2510 Кафедра української мови 4,04 28.12.2019
3389 Кафедра української мови 3,63 28.12.2020
4260 Кафедра української мови 3,36 28.12.2021