Додаткові відомості

Освіта

У
2002 р. – закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.
Драгоманова (присвоєна кваліфікація – «Викладач правознавства, юрист»).

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Адміністративно-правове регулювання діяльності корпорацій в Україні" спеціальності 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".

У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри правознавства

У 2018 р. захистила докторську дисертацію на тему "Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання" спеціальності 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".

У 2019 р. обрана академіком Національної академії наук вищої освіти України (відділення право)

У 2019 р. обрана академіком Академії адміністративно-правових наук

У 2021 р. присвоєно вчене звання професора кафедри публічного та приватного права

Перелік місць роботи

2003-2006 рр. – викладач кафедри правознавства Інституту муніципального менеджменту та бізнесу.

2006-2007 рр. – старший викладач кафедри «Філософії та соціальних дисциплін» Української академії бізнесу та підприємництва.

2007-2011
рр. – старший викладач кафедри конституційного і адміністративного
права Юридичного інституту Національного авіаційного університету.

2011-2014
рр. – доцент кафедри конституційного і адміністративного права
Юридичного інституту Національного авіаційного університету.

2014-2016 рр.–  доцент кафедри правознавства Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка.

2016-2017 рр. - завідувач кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.

З жовтня 2017 р.- заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи Факультету права та міжнародних відносин

Теми дисертацій (захищених)

"Адміністративно-правове регулювання діяльності корпорацій в Україні"
спеціальність12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право".

"Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання" спеціальність 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".

Громадська активність
Експерт з проведення акредитацій освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Спеціальність – 81 Право
Переможець Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання у номінації "Навчальні посібники" (2020 р.)
Член Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань (2020-2022 рр.)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
127 Кафедра публічного та приватного права - 2 0 2021
500 Кафедра публічного права DIU-1582-2022 2 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/12201988

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 261 7 7 2024.07.16 10:45:08 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 148 5 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
290 Факультет права та міжнародних відносин 0.2 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Nashynets_Naumova_Anfisa

Конференції (18)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10229 Публічна влада: проблеми реалізації повноважень в умовах воєнного стану та відбудовного періоду Впровадження та використання системи електронного правосуддя під час воєнного стану Київ document.pdf
8223 Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку і права: теорія і практика ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Полтава document.pdf
7773 Досвід Європейського Союзу у сфері реагування на виклики безпеки Кібербезпека:міжнародний досвід Глухівський НПУ ім. О. Довженка document.pdf
7302 СУЧАСНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ Київ document
5362 „Запорізькі правові читання” Правова охорона комерційної таємниці Запоріжжя document.doc
5087 КІБЕРБЕЗПЕКА В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ Кібершпіонаж - загроза сучасному інформаційному суспільству Одеса document.pdf
5193 Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження Інтернет речей: реалії сьогодення Київ document
4504 Сучасна освіта - доступність, якість, визнання УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ м. Краматорськ document.pdf
4156 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Pracownik nie praca, nie ucieknie? Współczesne tendencje na rynku pracy» „Methods of work with personnel in the field of information protection system” м. Плоцьк, Польща document
4284 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "НАУКОВІ РОЗВІКИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА" "Міжнародний досвід правового регулювання інформаційної безпеки" Київ document.pdf
4294 Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні Концептуальні засади інформаційної безпеки в Україні м. Київ document
3159 ІІІ школа кримінального процесуального права України Зловживання інсайдерською інформацією за кримінальним законодавством України та США м. Київ document
2224 ІІ школа з кримінального процесального права України Правовий захист інформації субєктів господарювання м. Київ document
2155 Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права Інформаційне суспільство та інформаціна цивилізація: поняття, моделі управління Київ, Київський університет імені Б.Грінченка document
1641 «Правова освіта в Україні: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку» ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО» м. Київ, Академія адвокатури України document.pdf
1696 Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку Засади становлення інституту адміністративних послуг в Україні Кривий Ріг document.pdf
1442 Перша школа з кримінально-процесуального права Адміністративно-процесуальна діяльність Київ, Київський університет імені Б. Грінченка document
1539 Актуальні питання реалізації нового закону України \ Інформаційна політика держави як сфера відповідальності державних службовців м. Запоріжжя, Запорізький національний університет document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
18860 Information security: issues of legal regulation

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
43361 Концепт «електронної держави» у рамках нової системи публічного управління
36292 Hermeneutic of law and philosophy of jurisprudence
31663 Legal provision of information security in higher education institutions of Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine
36778 Exercise of the right of healthcare workers to rest in the context of fighting Covid-19: experience of PRC, USA, EU countries

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
41739 Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності історико-культурних заповідників в Україні
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine
27107 До питання щодо боротьби з кібершпіонажем: вивчення та осмислення
27632 Legal protection of commercial security in business sphere
29711 The organizational-management aspects of the tourism industry as a component of sоciocultural development of the state
23668 Ensuring information security of business entities: legal methods and practice
19423 Access to sensitive information, prevent new challenges and threats
18859 Conceptual approaches of national security, information and legal and institutional framework
15065 CONTENTS ADMINISTRATIVE AND LEGAL PROTECTION MEASURES INSIDER
14766 Insider information as a special subject of information security companies

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
46412 Гарантії забезпечення прав осіб у кримінальному провадженні шляхом недопущення помилок адвокатами
41739 Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності історико-культурних заповідників в Україні
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine
27107 До питання щодо боротьби з кібершпіонажем: вивчення та осмислення
27632 Legal protection of commercial security in business sphere
29711 The organizational-management aspects of the tourism industry as a component of sоciocultural development of the state
27354 World experience of legislative regulation of confidential information modes
23668 Ensuring information security of business entities: legal methods and practice
19423 Access to sensitive information, prevent new challenges and threats
18859 Conceptual approaches of national security, information and legal and institutional framework
14767 The concept and features of insider information as a particular kind of information with limited access
14601 ORGANIZATION OF INFORMATION SECURITY BUSINESS ENTITIES
9209 Теоретичні аспекти функціонування системи інформаційної безпеки корпорацій
10044 Information aggression as the main component of information warfare.
10043 Theoretical aspects of information security systems corporations
7825 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАЦІЙ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
42396 Нормативно-правове регулювання діяльності пам’яткоохоронних органів у 20-х роках ХХ століття
19751 Енергетична політика на сучасному етапі: впровадження зарубіжного досвіду
14710 European standards of construction and development of the information society
14604 Conceptual framework project creation Code of Administrative offenses
14608 Public administration in the use of inside information
14602 Information Security: ECONOMIC ASPECTS
14603 Information policy as an area of responsibility of civil servants
9211 Питання протидії загроз національній безпеці в інформаційній сфері
580 Поняття та передумови виникнення корпоративного управління

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
33 Наукове дослідження Kirkland Research Program 2020 Подано Документ відсутній 2020

Словники, енциклопедії (2)

ID Назва Рік
34865 Processing of personal data
34328 Адмiнiстративно-правова освiта у персоналiях

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
13 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна "Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання" - ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" document 2018

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
955 Модуль з ІКТ - sert_kurs_08_04_15.pdf 08.04.2015
1357 Фаховий модуль (стажування) - document 11.01.2017
1468 Лідерський модуль - document 17.03.2017
2551 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.10.2018
3132 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 8838754690001-конвертирован.pdf 12.05.2019
3564 Лідерський Інший модуль document 08.11.2019
5208 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
6186 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
7524 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_756_29.12.2022.pdf 29.12.2022
8646 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.11.2023
9094 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023
9306 Тренінг для експертів із написання звіту про результати акредитаційної експертизи Інший модуль Сертифікат НАЗЯВО_Нашинець-Наумова А.Ю..pdf 08.04.2024
10051 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль Наказ 330.pdf 02.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
46 Молодь в інформаційному суспільстві круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра публічного та приватного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 12.05.2016 2
1085 круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми муніципального права» спільно з Координаційною радою молодих юристів міста Києва при Г круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 17.05.2017 2
1089 Круглий стіл спільно з президентом видавничої організації Юрінком Інтер, шеф-редактором загальнонаціональної правової газети «Юр Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 12.06.2017 2
1090 Спільний «День відкритих дверей» та «Ярмарка вакансій» з Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві день відкритих дверей Головне територіальне управління юстиції у місті Києва 15.09.2017 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
36290 Administrative law of Ukraine
30656 Information law

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
6304 Основи інформаційного права: Навчальний посібник

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
30622 Guidelines for writing term papers
6302 Практикум з інформаційного права Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
134 Інформаційне право (4 курс, П) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2015 168 08.04.2015
943 Інформаційне право та ІКТ в галузі права (1-2 курс, ПР, заочна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Заочна 2021 181 05.03.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1748 ІТ-Право (5 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2024 330 02.04.2024

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7389 Факультет права та міжнародних відносин Інформаційно-аналітичні студії (3 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
11404 Факультет права та міжнародних відносин Інформаційне право та ІКТ в галузі права (1-2 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 10 30.11.2021
11773 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-аналітичні студії (1-3 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12705 Факультет права та міжнародних відносин Інформаційне право та ІКТ в галузі права (1-2 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується 3 31.12.2022
13555 Факультет права та міжнародних відносин Інформаційне право та ІКТ в галузі права (1-2 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
499 Кафедра публічного та приватного права 4,61 30.12.2016
1306 Кафедра публічного та приватного права 4,85 12.01.2017
2140 Кафедра публічного та приватного права 4,80 27.12.2018
2742 Кафедра публічного та приватного права 4,95 28.12.2019
3920 Кафедра публічного та приватного права 4,97 28.12.2020
4376 Кафедра публічного та приватного права 4,79 28.12.2021
5660 Кафедра публічного права 4,75 30.12.2022

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
29 Рибальченко Оксана Анатоліївна IV Юридичні науки I 2017