Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000 р.
Перелік місць роботи
Апарат Центрального проводу Народного Руху України, керівник організаційного відділу (1998-2006); Меморіальний комплекс "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років", організатор екскурсій (2006-2007); Вальдорфський дитячий садок (2007-2008), адміністратор.
Теми дисертацій (захищених)
Православна церква в суспільних процесах України другої половини ХІХ століття: історіографія
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
10 2 0 2022.11.29 01:42:41 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6351 Україна. Європа. Світ. Історія та сучасність Римо-католицизм і польське питання в Україні на зламі ХІХ-ХХ століть Київ, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського document
4910 ДОБА ЯРОСЛАВА МУДРОГО: ТИСЯЧОЛІТНІЙ ДОСВІД УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ Церковний чинник державотворення доби Ярослава Мудрого: діяльність митрополита Іларіона м. Київ document
155 Шості Гуржіївські історичні читання Вплив сектантських організацій на молодь в Україні (початок ХХІ ст.) м. Черкаси document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
33960 Культурницький аспект суспільної діяльності православного духовенства в Україні на початку ХХ ст
28295 Православна церква в Україні другої половини ХІХ століття. Історіографія : монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
40331 «Polish Question» and the Roman Catholic Church in Ukrainian Lands in the Russian Empire (1864–1914)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
20241 Modern confessional processes in Donbass: preconditions, essense, tendencies of development
21149 Organizational principles of the diocesan administration of the Russian Orthodox Church in Ukraine in the second half of the 19th century: historiography
21143 Russian Orthodox Church in Ukrainian social-political process in the second half of the 19th century: historiography

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
40331 «Polish Question» and the Roman Catholic Church in Ukrainian Lands in the Russian Empire (1864–1914)
27880 Політичні та етнокультурні передумови автономістських рухів у православній церкві Бессарабії (ХІХ-поч.ХХ ст)
20241 Modern confessional processes in Donbass: preconditions, essense, tendencies of development
21149 Organizational principles of the diocesan administration of the Russian Orthodox Church in Ukraine in the second half of the 19th century: historiography
21143 Russian Orthodox Church in Ukrainian social-political process in the second half of the 19th century: historiography
20238 Russian Orthodox Church in the system of public education of Ukraine in the second half of 19th century^ prerevolutionary historiografy of the problem
21157 Sourcestudy aspect of Orthodox Church's historiography in Ukraine the second part of XIX century.
21158 Соціальний статус православного духовенства в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія проблеми

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
34250 Римо-католицизм і польське питання в Україні на зламі ХІХ-ХХ століть
22324 Православна церква в Бессарабії на етапі російської революції та початку румунської окупації (1917-1919 рр.)
6519 The territorial-administrative structure and the highest administration of the Orthodox Church in Ukraine of the second half of the XIX century: pre-revolutionary historiography

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
142 «Polish Question» and the Roman Catholic Church in Ukrainian Lands in the Russian Empire (1864–1914) https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40331/ 2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
471 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра всесвітньої історії 0.1 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Inna_Horpynchenko

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1062 Фаховий модуль (стажування) - document 22.05.2017
4832 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
4997 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5227 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
880 Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020
960 Аналіз і моделювання етнокультурних процесів у регіонах світу (6 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2021 252 05.04.2021

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6726 Історико-філософський факультет Нова історія Західної цивілізації (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8326 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10 10.12.2020
9999 Історико-філософський факультет Нова історія Західної цивілізації (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10246 Історико-філософський факультет Соціальна історія країн регіону (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10604 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 3 30.11.2021
10673 Історико-філософський факультет Аналіз і моделювання етнокультурних процесів у регіонах світу (6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10 30.11.2021
11869 Історико-філософський факультет Ранньомодерна історія Західної цивілізації (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
52 Кафедра всесвітньої історії 4,4 20.05.2016
1055 Кафедра всесвітньої історії 4,29 12.01.2017
1908 Кафедра всесвітньої історії 4,32 26.12.2018
2598 Кафедра всесвітньої історії 4,52 28.12.2019
3644 Кафедра всесвітньої історії 4,54 28.12.2020
4713 Кафедра всесвітньої історії 4,89 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
315 ІСб-1-16-4.0д II 5 5 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
45 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Університету (1)

ID Шифр ради Назва спеціальностей Рік
3 К 26.133.02 07.00.01 – Історія України та 07.00.02 – всесвітня історія 2019