Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000 р.
Перелік місць роботи
Апарат Центрального проводу Народного Руху України, керівник організаційного відділу (1998-2006); Меморіальний комплекс "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років", організатор екскурсій (2006-2007); Вальдорфський дитячий садок (2007-2008), адміністратор.
Теми дисертацій (захищених)
Православна церква в суспільних процесах України другої половини ХІХ століття: історіографія
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
524 Кафедра всесвітньої історії KMY-7513-2024 2 0 2024 https://www.webofscience.com/wos/author/record/KMY-7513-2024

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 13 2 0 2024.07.19 10:39:31 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 5 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
471 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра всесвітньої історії 0.2 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Inna_Horpynchenko

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8819 Уроки історії в сучасній школі: реалії та перспективи Дидактична й караюча функції історії Київ document.pdf
6351 Україна. Європа. Світ. Історія та сучасність Римо-католицизм і польське питання в Україні на зламі ХІХ-ХХ століть Київ, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського document
4910 ДОБА ЯРОСЛАВА МУДРОГО: ТИСЯЧОЛІТНІЙ ДОСВІД УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ Церковний чинник державотворення доби Ярослава Мудрого: діяльність митрополита Іларіона м. Київ document
155 Шості Гуржіївські історичні читання Вплив сектантських організацій на молодь в Україні (початок ХХІ ст.) м. Черкаси document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
48263 Конфесійний розвиток православної церкви в Україні на початку ХХ століття: спроба здійснення церковних реформ
33960 Культурницький аспект суспільної діяльності православного духовенства в Україні на початку ХХ ст
28295 Православна церква в Україні другої половини ХІХ століття. Історіографія : монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
47352 Німці-протестанти на українських землях у складі Російської імперії: характер та особливості соціальної й конфесійної адаптації (1863–1914 рр.)
40331 «Polish Question» and the Roman Catholic Church in Ukrainian Lands in the Russian Empire (1864–1914)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
47352 Німці-протестанти на українських землях у складі Російської імперії: характер та особливості соціальної й конфесійної адаптації (1863–1914 рр.)
21149 Організаційні засади єпархіального управління Російської православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія
20241 Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку
21143 Російська православна церква в суспільно-політичних процесах України другої половини ХІХ століття: історіографія.

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
47352 Німці-протестанти на українських землях у складі Російської імперії: характер та особливості соціальної й конфесійної адаптації (1863–1914 рр.)
40331 «Polish Question» and the Roman Catholic Church in Ukrainian Lands in the Russian Empire (1864–1914)
27880 Політичні та етнокультурні передумови автономістських рухів у православній церкві Бессарабії (ХІХ-поч.ХХ ст)
21149 Організаційні засади єпархіального управління Російської православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія
20241 Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку
21143 Російська православна церква в суспільно-політичних процесах України другої половини ХІХ століття: історіографія.
21157 Джерелознавчий аспект історіографії православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття
20238 Російська православна церква в системі народної освіти України другої половини ХІХ століття: дореволюційна історіографія проблеми
21158 Соціальний статус православного духовенства в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія проблеми

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
34250 Римо-католицизм і польське питання в Україні на зламі ХІХ-ХХ століть
22324 Православна церква в Бессарабії на етапі російської революції та початку румунської окупації (1917-1919 рр.)
6519 Територіально-адміністративна структура й вище церковне управління православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття: дореволюційна історіографія

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
142 «Polish Question» and the Roman Catholic Church in Ukrainian Lands in the Russian Empire (1864–1914) https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40331/ 2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1062 Фаховий модуль (стажування) - document 22.05.2017
4832 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
4997 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5227 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
7606 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 07.04.2023
8783 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_786_04.12.2023-1-8.pdf 04.12.2023
8784 Цифровий модуль Фаховий модуль (за кордоном) nakaz_786_04.12.2023-1-8.pdf 04.12.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
880 Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020
960 Аналіз і моделювання етнокультурних процесів у регіонах світу (6 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2021 252 05.04.2021
1601 Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2 курс, ІСТ, денна) - Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023
1715 Етнокультурні процеси в регіонах світу (6 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Магістр Денна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6726 Історико-філософський факультет Нова історія Західної цивілізації (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8326 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 10 10.12.2020
9999 Історико-філософський факультет Нова історія Західної цивілізації (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10246 Історико-філософський факультет Соціальна історія країн регіону (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10604 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 30.11.2021
10673 Історико-філософський факультет Аналіз і моделювання етнокультурних процесів у регіонах світу (6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 7 не враховується 10 30.11.2021
11869 Історико-філософський факультет Ранньомодерна історія Західної цивілізації (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
13106 Факультет суспільно-гуманітарних наук Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13740 Факультет суспільно-гуманітарних наук Етнокультурні процеси в регіонах світу (6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
52 Кафедра всесвітньої історії 4,4 20.05.2016
1055 Кафедра всесвітньої історії 4,29 12.01.2017
1908 Кафедра всесвітньої історії 4,32 26.12.2018
2598 Кафедра всесвітньої історії 4,52 28.12.2019
3644 Кафедра всесвітньої історії 4,54 28.12.2020
4713 Кафедра всесвітньої історії 4,89 28.12.2021
5939 Кафедра всесвітньої історії 4,93 30.12.2022
6811 Кафедра всесвітньої історії 4,60 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
45 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Університету (1)

ID Шифр ради Назва спеціальностей Рік
3 К 26.133.02 07.00.01 – Історія України та 07.00.02 – всесвітня історія 2019