Додаткові відомості

Освіта

КНУ ім. Т.Г.Шевченка, Інститут філології

2014 рік

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 0 0 0 2023.03.14 15:44:20 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
790 Факультет східних мов Кафедра японської мови і перекладу 1 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Yulia-Boryshpolets

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9040 Питання сходознавства в Україні Каліграфічні підписи Као як частина писемної культури Японії Харків document.pdf
9041 IV Міжнародної науково-методичної конференції “СХОДОЗНАВСТВО. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ” КОМПЛЕКС ПІДРУЧНИКІВ «МАРУГОТО» У ВИКЛАДАННІ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ Харків document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
48488 Проблема актуального членування речення у контексті навчання японської мови як іноземної
46375 Синтагматичні та парадигматичні виміри японської мови як лінгвістична основа методики її навчання
46150 Семантико-функціональні особливості засобів репрезентації модальності у сучасній японській мові як лінгводидактична проблема

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
48488 Проблема актуального членування речення у контексті навчання японської мови як іноземної
46375 Синтагматичні та парадигматичні виміри японської мови як лінгвістична основа методики її навчання
46150 Семантико-функціональні особливості засобів репрезентації модальності у сучасній японській мові як лінгводидактична проблема

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
45830 Засоби вираження семантики місцезнаходження у сучасній японській мові: лінгводидактичний аспект
44853 Каліграфічні підgиси Као як частина писемної культури Японії
48487 Лінгводидактичні засади створення сприятливої психологічної атмосфери у процесі навчання японської мови на початковому етапі
44861 Методи викладання фразеологічних одиниць в японській мові
44915 Методи викладання фразеологічних одиниць в японській мові
45347 Методи викладання фразеологічних одиниць в японській мові

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
160 Факультет східних мов Кафедра японської мови і перекладу Аналітик-дослідник 26.04.2023

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1612 Фаховий модуль (стажування) - document 14.06.2017
2221 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2497 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_pk.pdf 04.09.2018
3011 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2019
5656 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.11.2021
7515 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_756_29.12.2022.pdf 29.12.2022
7917 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
9086 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023
9139 Інший Інший модуль Боришполець Юлія Василівна.pdf 31.05.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
26231 ХІРАГАНА Навчальний посібник для студентів 1 курсу

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
390 Кафедра східних мов і перекладу 4,44 29.12.2016
964 Кафедра східних мов і перекладу 4,81 12.01.2017
1828 Кафедра східних мов і перекладу 4,79 26.12.2018
2973 Кафедра східних мов і перекладу 4,76 28.12.2019
3492 Кафедра східних мов і перекладу 4,62 28.12.2020
4421 Кафедра східних мов і перекладу 4,80 28.12.2021
5993 Кафедра японської мови і перекладу 4,52 30.12.2022
6873 Кафедра японської мови і перекладу 4,93 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
104 Фестиваль східної казки під новий рік особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка - 22.12.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (2)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
70 20-й Всеукраїнський конкурс промов японською мовою Benrontaikai Київський національний лінгвістичиний університет 14.11.2017
71 Кваліфікаційний іспит з японської мови Ніхонгонорьоку щікен Київський міжнародний університет 03.12.2017