Додаткові відомості

Освіта
Дніпропетровський державний університет
Перелік місць роботи

Інститут кібернетики АН України, науковий співробітник, 1978-1995 р.

Київська дитяча академія мистецтв, проректор з інноваційних технологій навчання, 1995-2000 р.

Університет економіки та права "КРОК", заступник проректора з навчальної роботи, завідувач навчальним відділом, 2000-2008 р,

Київський національний університет культури і мистецтв, декан факультету менеджменту та економіки, доцент кафедри комп'ютерних наук, 2008-2017 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка, заступник декана факультету інформаційних технологій та управління, з 1 вересня 2017 р.

Доцент кафедри комп`ютерних наук з вересня 2022 р.

Теми дисертацій (захищених)
Управління складним технологічним процесом в умовах невизначенності
Громадська активність
Член Української федерації інформатиків (УФІ) (з 2018 р.),
Член Української асоціації STEM-освіти (з 2017 року).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2024.07.13 06:03:10 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 69 5 2 2024.07.11 10:35:13 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 50 3 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
756 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук 7.4 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Iryna-Melnyk-2

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7745 Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнес Цифрова трансформація вивчення математичних дисциплін як невід’ємна складова якісної фундаментальної освіти Київ document.pdf
9398 Початок роботи з ChatGPT ChatGPT Прометеус document.pdf
9397 VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 20-21 квітня 2023 р ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КУЛЬТУРІ, МИСТЕЦТВІ, ОСВІТІ, НАУЦІ, ЕКОНОМІЦІ ТА БІЗНЕСІ Конструювання імерсивних світів в пізнавальній діяльності студента Київ document.pdf
9083 MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY СТОРІТЕЛІНГ, ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Київ document
2893 ХVІІІ Міжнародної наукової конференції ім. академіка Михайла Кравчука Борис Якович Букрєєв (06.ІХ.1859-02.Х.1962) – український математик, педагог, творець та керівник київської школи математиків м. Рівне document.pdf
2892 І Міжнародна науково-практична конференція «Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокултурної сфери XXІ століття. Інформаційно-комунікацій-ні технології у формуванні менеджерських компетен-цій в соціокультурній сфері КНУКІМ document.pdf
2891 Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції./ М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ, нац. ун-т культури і мистецтв Ключові компетенції сучасного освітнього середовища Київ, нац. ун-т культури і мистецтв document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
36878 Challenges of the COVID-19 Pandemic Concerning the Work: Organization of Employees of Business Structures
31651 Tourism as a factor of regional development of the territories and communities along the Ukrainian-Polish border

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
47362 Practical Aspects of Using Fully Homomorphic Encryption Systems to Protect Cloud Computing
43199 Models and Methods for Determining Application Performance Estimates in Distributed Structures

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (23)

ID Назва Рік
46780 До питання про класи Гарді
46701 Професор Ніна Вірченко – засновник та організатор конференцій імені Михайла Кравчука
46692 Створення цифрового освітнього контенту з доповненою реальністю на прикладі дослідження з історії математики
45910 Метод позитивно-орієнтованого дослідження з доповненою реальністю (AR) в навчальній діяльності студентів
45317 Самоосвіта студентів з використанням навчальних курсів
45481 Імерсивні технології навчання
45318 Прикладна спрямованість викладання математичних дисциплін у технічних вишах як основа фахової підготовки студентів
45652 Конструювання імерсивних світів в пізнавальній діяльності студента
44601 Сторітелінг, як один з методів організації навчального процесу
36885 Інноваційні підходи до навчання студентів І курсу технічних спеціальностей в умовах пандемії
30174 Електронні освітні ресурси–механізм формувального оцінювання студентів
30173 Візуалізація навчальної інформації як стратегічна складова при вивченні вищої математики в технічних вишах
30172 Впровадження моделі дуальної освіти в технічних вишах – крок до європейських стандартів
25880 Застосування методів віртуальної реальності при вивченні математичних дисциплін
25876 Формування творчого потенціалу студентів технічних вишів в процесі вивчення вищої математики
25746 Доповнена та віртуальна реальність як ресурс навчальної діяльності студентів
25745 STEM освіта в Україні та шляхи її впровадження в навчальний процес
25743 Інноваційно-науковий розвиток КПІ імені Ігоря Сікорського як стратегія високотехнологічної освіти
25742 Формування сучасної моделі математичної підготовки студентів із застосуванням інформаційних технологій
25739 STEM-навчання як основа технологічної грамотності університетської освіти
24965 Гуманітарна складова підготовки майбутніх фахівців у системі вищої технічної освіти
24959 Практико-орієнтована стратегія сучасної університетської освіти
22264 Борис Якович Букреєв (06.ІХ.1859—02.Х.1962) — український математик, педагог, творець та керівник Київської школи математиків

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
110 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук Аналітик-дослідник 31.07.2023

Підвищення кваліфікації (35)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1815 Лідерський модуль - document 01.12.2017
1831 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
1863 Фаховий модуль (стажування) - document 23.06.2017
2206 Інше Інший модуль document 26.01.2018
2207 Інше Інший модуль document 31.03.2018
2255 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2951 Інше Інший модуль БЦ-С-3116.pdf 26.10.2018
2954 Інше Інший модуль сертифікат лютий 2019 Мельник І.Ю..pdf 18.02.2019
2955 Інше Інший модуль Сертифікат №081.pdf 29.10.2018
3414 ІКТ Інший модуль Сертифікат Мельник .pdf 25.06.2019
4188 інше Інший модуль document 31.07.2020
5470 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021
5558 інше Інший модуль document 04.10.2021
5559 інше Інший модуль document 22.10.2021
5560 інше Інший модуль document 26.05.2021
5619 інше Інший модуль document 04.11.2021
6185 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
6248 інше Інший модуль document 18.02.2022
6817 інше Інший модуль document 13.11.2022
7567 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.03.2023
7682 TECH SUMMER FOR TEACHERS BOOTCAMP Інший модуль document 04.08.2022
7750 Створення та розвиток IT-продуктів Інший модуль document 24.02.2023
7759 Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти Інший модуль document 01.05.2023
7760 Teachers smart up: winter productivity Інший модуль document 27.01.2023
8272 Фаховий курс для вчителів природничих наук, математики, інформатики, STEM, STEAM, STREAM Інший модуль Мельник Ірина Юрієвна сертифікат 24-29 вересня.pdf 29.09.2023
8289 Дні освітнього лідерства Інший модуль Освітнє лідерство_ Мельник Ірина Юріївна_compressed.pdf 03.06.2023
8290 Фаховий курс для вчителів початкових класів "Найкращі ЄС практики.." Інший модуль Мельник (1).pdf 29.06.2023
8291 Маркетинг ІТ-продуктів Інший модуль Мельник.pdf 03.08.2023
8803 Цифровий модуль Інший модуль Мельник.pdf 23.11.2023
8804 Дослідницький модуль Інший модуль Мельник І.Ю..pdf 13.12.2023
8897 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_819_20.12.2023.pdf 20.12.2023
9621 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. ПК Дослідницький модуль document 01.04.2024
9644 Методика створення тестів для організації онлайн-тестування Дидактичний модуль document 15.04.2024
9734 Життєвий простір і психологічна пружність Інший модуль document 29.03.2024
9767 Менеджмент у продуктовому ІТ Дидактичний модуль Сертифікат_Мельник.pdf 12.04.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1071 ІКТ в управлінні та бізнесі (5 курс, МОА, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2021 448 30.06.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3670 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в галузі фінансів (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
3673 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в управлінні та бізнесі (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 28.12.2018
3704 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 28.12.2018
4009 Факультет інформаційних технологій та управління Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 28.12.2018
5080 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в управлінні та бізнесі (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
5172 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
6334 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в управлінні та бізнесі (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6457 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6458 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комунікаційні технології в галузі (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7282 Факультет інформаційних технологій та управління Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
9059 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в управлінні та бізнесі (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 5 10 30.11.2021
9172 Факультет інформаційних технологій та управління Університетські студії (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9202 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9206 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комунікаційні технології в галузі (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11449 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в управлінні та бізнесі (5 курс, МЕН, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12798 Факультет інформаційних технологій та математики ІКТ в управлінні та бізнесі (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 4 3 31.12.2022
13788 Факультет інформаційних технологій та математики ІКТ в управлінні та бізнесі (5 курс, МОА, денна) Магістр Денна 10 4 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2112 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,77 27.12.2018
2572 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,75 28.12.2019
3885 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,76 28.12.2020
5081 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,82 28.12.2021
5473 Кафедра комп'ютерних наук 4,83 30.12.2022
6365 Кафедра комп'ютерних наук 4,80 30.12.2023