Додаткові відомості

Освіта
Дніпропетровський державний університет
Перелік місць роботи

Інститут кібернетики АН України, науковий співробітник, 1978-1995 р.

Київська дитяча академія мистецтв, проректор з інноваційних технологій навчання, 1995-2000 р.

Університет економіки та права "КРОК", заступник проректора з навчальної роботи, завідувач навчальним відділом, 2000-2008 р,

Київський національний університет культури і мистецтв, декан факультету менеджменту та економіки, доцент кафедри комп'ютерних наук, 2008-2017 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка, заступник декана факультету інформаційних технологій та управління, з 1 вересня 2017 р.

Доцент кафедри комп`ютерних наук з вересня 2022 р.

Теми дисертацій (захищених)
Управління складним технологічним процесом в умовах невизначенності
Громадська активність
Член Української федерації інформатиків (УФІ) (з 2018 р.),
Член Української асоціації STEM-освіти (з 2017 року).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
29 2 2 2022.11.28 21:39:52 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7745 Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнес Цифрова трансформація вивчення математичних дисциплін як невід’ємна складова якісної фундаментальної освіти Київ document.pdf
2893 ХVІІІ Міжнародної наукової конференції ім. академіка Михайла Кравчука Борис Якович Букрєєв (06.ІХ.1859-02.Х.1962) – український математик, педагог, творець та керівник київської школи математиків м. Рівне document.pdf
2892 І Міжнародна науково-практична конференція «Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокултурної сфери XXІ століття. Інформаційно-комунікацій-ні технології у формуванні менеджерських компетен-цій в соціокультурній сфері КНУКІМ document.pdf
2891 Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції./ М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ, нац. ун-т культури і мистецтв Ключові компетенції сучасного освітнього середовища Київ, нац. ун-т культури і мистецтв document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
36878 Challenges of the COVID-19 Pandemic Concerning the Work: Organization of Employees of Business Structures
31651 Tourism as a factor of regional development of the territories and communities along the Ukrainian-Polish border

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
36885 Innovate students in the first year of technical specialties in the minds of the pandemic
30174 Електронні освітні ресурси–механізм формувального оцінювання студентів
30173 Візуалізація навчальної інформації як стратегічна складова при вивченні вищої математики в технічних вишах
30172 Впровадження моделі дуальної освіти в технічних вишах – крок до європейських стандартів
25880 Застосування методів віртуальної реальності при вивченні математичних дисциплін
25876 Формування творчого потенціалу студентів технічних вишів в процесі вивчення вищої математики
25746 Augmented Reality and Virtual Reality as the Resources of Students’ Educational Activity
25745 STEM освіта в Україні та шляхи її впровадження в навчальний процес
25743 Інноваційно-науковий розвиток КПІ імені Ігоря Сікорського як стратегія високотехнологічної освіти
25742 Формування сучасної моделі математичної підготовки студентів із застосуванням інформаційних технологій
25739 STEM-learning as the basis of technological literacy in university education
24965 Гуманітарна складова підготовки майбутніх фахівців у системі вищої технічної освіти
24959 Практико-орієнтована стратегія сучасної університетської освіти
22264 Борис Якович Букреєв (06.ІХ.1859—02.Х.1962) — український математик, педагог, творець та керівник Київської школи математиків

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
756 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук 5.5 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Iryna-Melnyk-2

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (19)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1815 Лідерський модуль - document 01.12.2017
1831 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
1863 Фаховий модуль (стажування) - document 23.06.2017
2206 Інше Інший модуль document 26.01.2018
2207 Інше Інший модуль document 31.03.2018
2255 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2951 Інше Інший модуль БЦ-С-3116.pdf 26.10.2018
2954 Інше Інший модуль сертифікат лютий 2019 Мельник І.Ю..pdf 18.02.2019
2955 Інше Інший модуль Сертифікат №081.pdf 29.10.2018
3414 ІКТ Інший модуль Сертифікат Мельник .pdf 25.06.2019
4188 інше Інший модуль document 31.07.2020
5470 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021
5558 інше Інший модуль document 04.10.2021
5559 інше Інший модуль document 22.10.2021
5560 інше Інший модуль document 26.05.2021
5619 інше Інший модуль document 04.11.2021
6185 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
6248 інше Інший модуль document 18.02.2022
6817 інше Інший модуль document 13.11.2022

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1071 ІКТ в управлінні та бізнесі (5 курс, МЕН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2021 448 30.06.2021 21/22 н.р.

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3670 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в галузі фінансів (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3673 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в управлінні та бізнесі (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3704 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
4009 Факультет інформаційних технологій та управління Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
5080 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в управлінні та бізнесі (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5172 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6334 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в управлінні та бізнесі (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6457 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6458 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комунікаційні технології в галузі (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7282 Факультет інформаційних технологій та управління Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9059 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в управлінні та бізнесі (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
9172 Факультет інформаційних технологій та управління Університетські студії (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9202 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9206 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комунікаційні технології в галузі (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11449 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в управлінні та бізнесі (5 курс, МЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2112 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,77 27.12.2018
2572 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,75 28.12.2019
3885 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,76 28.12.2020
5081 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,82 28.12.2021