Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 0 0 0 0 2023.03.16 15:08:13 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
913 Факультет романо-германської філології Кафедра германської філології 2.3 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Mariia-Holtseva

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8240 Modern science : innovations and prospects Тактика маніпулювання задля введення в оману на засіданнях РБ ООН Стокгольм document
8215 Science of XXI century: development, main theories and achievements АСОЦІАТИВНИЙ ПРОСТІР МІФОЛОГІЧНОГО ТА РАЦІОНАЛЬНОГО У ДИПЛОМАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ РБ ООН Helsinki, Republic of Finland document.pdf
8217 VІIІ Всеукраїнської мультидисциплінарної конференції «Чорноморські наукові студії» Фреймовий аналіз концепту брехня в англомовному дипломатичному дискурсі Ради Безпеки ООН Одеса document
8216 V Міжнародної науково-практичної конференції "Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти" Ієрархія лінгвопрагматичних інтенцій міфологічного простору концепту брехун у дипломатичному дискурсі Ради Безпеки ООН Львів document.pdf
8001 Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі Лінгвопрагматичні характеристики тактики введення в оману в англомовних промовах на засіданнях ради безпеки ООН за 2020 рік Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського document
8002 ІІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми романо-германської філології у контексті антропоцентричної парадигми" Pragmatics of the speech genre of lies of the UN Security Council: hierarchy of pragmatic attitudes Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
41397 Lies and deception in modern english diplomatic discourse: pragmatics in interdisciplinary focus

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
41397 Lies and deception in modern english diplomatic discourse: pragmatics in interdisciplinary focus

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2188 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.05.2018
2419 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2420 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2421 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
6079 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 1.pdf 01.10.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
10318 Інститут філології Теоретичний курс англійської мови (3 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10320 Інститут філології Теоретичний курс другої іноземної (англійської) мови (3 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
11879 Інститут філології Теоретичний курс англійської мови (3 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1048 Кафедра германської філології 4,79 12.01.2017
1904 Кафедра германської філології 4,79 26.12.2018
2568 Кафедра германської філології 4,63 28.12.2019
3636 Кафедра германської філології 4,08 28.12.2020
4698 Кафедра германської філології 4,69 28.12.2021
5863 Кафедра германської філології 5,00 30.12.2022