Додаткові відомості

Освіта
 • 1972 – Київський інститут фізичної культури. Спеціальність: фізична культура і спорт, кваліфікація: викладач – тренер. З відзнакою.
 • 1975 – Російський державний університет фізичної культури, спорту і туризму (ГЦОЛИФК), курси підвищення кваліфікації для викладачів інститутів фізичної культури.
 • 1978 – Спеціалізовані курси лікувального массажу.
 • 1985 –  Російський державний університет фізичної культури, спорту і туризму (ГЦОЛИФК), курси спортивного масажу.
 • 1986 – Київський НДІ травматології і ортопедії, курси мануальної терапії з додатком до диплому КДІФК.
 • 1996 – заочна аспірантура НУФВСУ.
 • 2006 – докторантура НУФВСУ.
 • 1998 – Заслужений працівник фізичної культури і спорту України

 • 2001 – Заслужений тренер України.

 • 2004 – Орден «За заслуги III ступеня».

 • 2010 – Знак «Почесний динамівець».
 • 2016 – Почесна грамота та пам`ятний знак «За внесок в розвиток олімпійського руху» НОК України.
Перелік місць роботи
 • 2018 – теперішній час – провідний науковий співробітник кафедри спорту та фітнесу Київського універаитету імені Бориса Грінченка, професор. 
 • 2016 – професор кафедри спорту та фітнесу Київського університету імені Бориса Грінченка; професор кафедри теорії та методики фізичного виховання і резервних можливостей у спортсменів НУФВСУ.
 • 2010 – професор кафедри теорії та методики фізичного виховання і резервних можливостей спортсменів НУФВСУ.
 • 2006 – викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і резервних можливостей спортсменів НУФВСУ.
 • 2002 - 2006 – старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту.
 • 1978-2002 – тренер-масажист збірних команд СССР, США, Польші, України, робота с 16 видами спорту, учасник чемпіонатів Європи, 23 чемпіонатів світу, 6 Олімпійських ігор.
 • 1973-1977 – Київський державний інститут фізичної культури. Викладач кафедри легкої атлетики.
Теми дисертацій (захищених)

Чутливість реакцій кардіо-респіраторної  системи при втомі та можливості її корекції позатренувальними засобами - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичної культури і спорту за спеціальністю 24.00.01 " Олімпійський і професійний спорт", 2001 рік.

Стимуляція працездатності та відновлювальних реакцій в системі тренувальних впливів у підготовці квіліфікованих спортсменів - дисертація на здобуття  наукового ступеня доктора наук з фізичної культури і спорту за спеціальністю 24.00.01 " Олімпійський і професійний спорт", 2010 рік.Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
5 10 2 2024.07.13 06:00:37 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
203 Кафедра спорту та фітнесу - 1 0 2021 -
279 Кафедра спорту та фітнесу GJD-2588-2022 1 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/31132974
429 Кафедра спорту та фітнесу GJD-2588-2022 2 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/31132974; https://www.webofscience.com/wos/author/record/3401225

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 947 14 22 2024.07.16 11:08:43 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 321 10 10

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
441 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра спорту та фітнесу 17 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Valerii_Vynohradov

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4031 X International Scientic and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» HARDWARE MAINTENANCE OF TESTING IN NATURAL CONDITIONS OF THE ACTIVITY OF ELITE SPORTSMEN FOR QUANTITATIVE EVALUATION OF THE LEVEL OF FUNCTIONAL PREPAREDNESS IN SPORTS FOR ENDURANCE Warshaw, Poland document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
27335 Краткий обзор современных специальных средств стимуляции восстановительных реакций организма при утомлении
22451 Фізична підготовка футболістів високої кваліфікації

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
42885 Influence of taping on athletes’ psychomotor possibilities in sprint
37103 Improvement of coordination abilities of qualified athletes specializing in fencing
32865 Effect of special exercises on blood biochemical indices in highly skilled athletes of cyclic sports events with endurance manifestation during pre-start preparation

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
33364 Increasing the effectiveness of pre-competitive training in soccer on the student team example
33373 Influence of vegetative regulation of heart rhythm on the manifestation of physical performance of qualified athletes (І message)
32453 Influence of taping on athletes’ psychomotor possibilities in sprint
23847 Application of the individual-group method of organization to student physical health and psychophysiological assessment of the organization
23839 Recovery means after training and performance in race walking

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
33364 Increasing the effectiveness of pre-competitive training in soccer on the student team example
33373 Influence of vegetative regulation of heart rhythm on the manifestation of physical performance of qualified athletes (І message)
22128 Methodological approach to active rehabilitation of a high class sportsman after metatarsal bone fracture

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
26809 Аппаратурное обеспечение тестирования в естественных условиях деятельности элитных спортсменов для количественной оценки уровня функциональной подготовленности в видах спорта на выносливость
23894 Football team players psychological compatibility adjusted on play roles
5918 Тренувальні та позатренувальні засоби як фактор стимуляції працездатності в процесі передстартової підготовки фехтувальників

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
294 Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті Повноцінне дослідження 04.2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2161 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.04.2018
2177 Лідерський модуль Інший модуль document 25.04.2018
4640 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5192 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
7598 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.03.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
26276 Спортивна ходьба
22121 Track and field athletics: textbook

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
929 Кінезіологічне тейпування (2 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021 21/22 н.р.

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6498 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кінезіологічне тейпування (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8934 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кінезіологічне тейпування (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
12236 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кінезіологічне тейпування (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2420 Кафедра спорту та фітнесу 4,72 31.12.2018
3203 Кафедра спорту та фітнесу 4,32 28.12.2019
3588 Кафедра спорту та фітнесу 4,68 28.12.2020
4562 Кафедра спорту та фітнесу 4,67 28.12.2021
5388 Кафедра спорту та фітнесу 4,44 30.12.2022
6276 Кафедра спорту та фітнесу 4,60 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
98 Нагорний Вадим Леонідович VI Фізична культура і спорт I 2019