Додаткові відомості

Освіта

Національний Університет Фізичного Виховання і Спорту України

2016 р. – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту з теми «Застосування засобів екологічного туризму у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку» за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

2008 р.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Спеціаліст з «Фізичного виховання», кваліфікація магістра з фізичного виховання (спеціалізація – теорія і методика оздоровчої фізичної культури та масового спорту)

2007 р.

Перелік місць роботи

01.09.2020 - Доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту

2019 - 2020 - Заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Факультету здоров"я, фізичного виховання і спорту КУБГ

2018 -Заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Факультету здоров"я, фізичного виховання і спорту КУБГ

2017 -  Київський університет імені Бориса Грінченка,

Старший викладач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту.

2016 р. - старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання НУФВСУ. 
2008 р. - викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання НУФВСУ.

Теми дисертацій (захищених)
Застосування засобів екологічного туризму у фізичному вихованні молодших школярів
Громадська активність
Участь у волонтерських заходах університету. Член Київської міської федерації спортивного туризму.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 7 1 2023.12.05 06:04:29 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 196 5 3 35 2023.11.30 11:23:23 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 158 5 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
462 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 44 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Inna_Holovach

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9429 X Міжнародна науково-практична конференція «PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD» Практичні рекомендації для підвищення рівня рухових якостей учнів середнього шкільного віку засобами карате USA, BOSTON document
9250 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладне значення фізичної та військової підготовки у майбутній професії» Прикладне значення фізичної підготовки м. Київ document.pdf
9249 ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики» ОПТИМІЗАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З АКВАФІТНЕСУ З УРАХУВАННЯМ МОТИВАЦІЙНИХ ПРИОРІТЕТІВ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ м. Київ document
8870 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНИХ ІГОР ТА ОДНОБОРСТ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Важливість досягнень на змаганнях U23 з вільної боротьби м. Харків document
8920 Modern systems of science and education in the USA, EU and other countries ‘2023 МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧОЮ ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ USA, Seattle document
8774 Міжнародний семінар-практикум для фахівців освітньої галузі \ Фізичний стан під час стресу м. Київ document.pdf
7923 XVIII наукова конференція " Проблеми та перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств в закладах вищої освіти" Вплив занять хортінгом на рівень рухових якостей дітей 10-11 років м. Харків document
7787 V Международная научно-практическая конференция «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТУРИЗМУ (ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ) ДЛЯ РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ ПІДГОТОВЧОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Ванкувер, Канада document
7744 VII Міжнародна науково-практична конференція “MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ АСКАНІЯ - НОВА Чикаго, США document
7786 IX Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (У ЦИКЛІ АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ) ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТУРИЗМУ (ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ) ДЛЯ ПІДГОТОВЧОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ м. Київ document
7641 Науковий вебінар "Академічна доброчесність у спортивній науці" Академічна доброчесність м. Київ, КУБГ document
7332 Актуальні проблеми спортивної медицини та боротьби з допінгом в спорті • Профілактика спортивного травматизму м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет document
6786 III Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: Перспективи та кращі практики» ВІК ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ У СПОРТИВНІЙ БОРОТЬБІ м. Київ document
3619 VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) Комплексний підхід до психології харчування викладача м. Київ document.pdf
3142 Health,Physical Education and Sports: Perspectives and best Practices ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОТКОЧАСНОЇ ЗОРОВОЇ ПАМ’ЯТІ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ УВАГИ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (З УРАХУВАННЯМ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ) Kyiv document.pdf
3143 Дитячий фестиваль з айкідо Безпека під час тренувань Київ, Федерація айкідо document.pdf
3144 Туризм - парк пригод Seiklar Техніка подолання природніх та штучних перешкод Київ document.pdf
3010 Всеукраїнська конференція Європейські цінності спортивної освіти Формування мотивації досягнення успіху учнів старшого шкільного віку в процесі фізичного виховання Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2239 V Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань) Формування мотивації досягнення учнів старшого шкільного віку КУБГ document
2240 V Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань) Формування мотивації досягнення учнів старшого шкільного віку КУБГ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
33252 Умови реалізації програми позакласних занять з використанням засобів екологічного туризму.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37173 Improvement of the Technical and Tactical Preparation of Wrestlers with the Consideration of an Individual Combat Style
31322 Management of the technical training process of athletes in cycling sports

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
44379 Мотивація студентів закладів вищої освіти до занять оздоровчою туристичною діяльністю
44696 Важливість досягнень на змаганнях U23 з вільної боротьби
42559 Вплив занять хортингом на рівень розвитку рухових якостей дітей 10-11 років
31422 Технологія планування підготовки в баскетболі з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень
23893 Формування мотивації досягнення успіху учнів старшого шкільного віку в процесі фізичного виховання

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
46570 Соматичні заняття як засіб покращення психофізичного стану студентів. моніторинг другого домену MAIA-2ukr
45814 Соматичні заняття як засіб покращення психофізичного стану студентів
44696 Важливість досягнень на змаганнях U23 з вільної боротьби
42559 Вплив занять хортингом на рівень розвитку рухових якостей дітей 10-11 років
38735 Порівняльний аналіз показників змагальної діяльності найсильніших бійців чоловіків і жінок змішаних єдиноборств ММА
33173 Female wrestling: performances analysis of the National team of Ukraine results
29771 Analysis of performances of European Championship participants among women’s wrestling cadets
21062 Теоретичні та прикладні аспекти формування екологічної культури школярів у процесі фізичного виховання

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
44379 Мотивація студентів закладів вищої освіти до занять оздоровчою туристичною діяльністю
23906 Характеристика короткочасної зорової пам’яті та властивостей уваги студентів різних спеціальностей (з урахуванням занять фізичним вихованням)

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
292 Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті Повноцінне дослідження 04.2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1637 Фаховий модуль (стажування) - document 01.07.2016
2162 Інше Інший модуль Головач_Cертифікат_Полск.pdf 31.03.2018
2449 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2450 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
4764 Інше Інший модуль document 30.11.2020
4995 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5147 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.05.2021
7359 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_162_08.04.2022.pdf 08.04.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
44445 Оздоровчий туризм. Робочий зошит для проведення практичних та самостійних робіт студентів закладів вищої освіти

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1188 Оздоровчий туризм (2 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2022 162 08.04.2022 22/23 н.р.

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6268 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Екологічний туризм (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
10730 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Екологічний туризм (3 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11949 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології в галузі ФКіС (2 курс, ТД, ФіР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12047 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Оздоровчий туризм (2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12759 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Оздоровчий туризм (2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1045 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,80 12.01.2017
1902 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,47 26.12.2018
2563 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,66 28.12.2019
3634 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,62 28.12.2020
4692 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,61 28.12.2021
5411 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,37 30.12.2022

Підготовка переможців спортивних змагань (1)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
164 Шимоненко Ростислав Ігорович Чемпіонат України серед студентів та учнів зі спортивного туризму Київ Чемпіонат України II document 2021