Додаткові відомості

Освіта

2005-2009 - Київський національний лінгвістичний університет - факультет англійської мови, спеціальність "Психологія" (бакалаврат)

2009-2011 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка - факультет психології, спеціальність "Психологія" (магістратура, диплом з відзнакою)

2011-2014 -  Київський національний університет імені Тараса Шевченка - факультет психології, спеціальність "Загальна психологія, історія психології" (аспірантура)

2018-2022 - Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, спеціальність "Когнітивно-поведінкова психотерапія".

2019-2021 - Київський університет імені Бориса Грінченка - Інститут людини, спеціальність "Психологія" (докторантура)

Перелік місць роботи

З 01.08.2023 до теперішнього часу - Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ - завідувач кафедри практичної психології. Задачі: органіізація роботи кафедри. Викладання низки дисциплін, таких як «Основи психотерапії», «Лінгвістичні аспекти психологічного консультування», «Психологічна допомога і самодопомога при депресії та тривозі», «Вступ до спеціальності» та ін; участь у громадських проектах та соціально-орієнтованих заходах.

З 15.06.2022 до 14.06.2023 - Байройтський університет, м. Кульмбах (Німеччина) - гостьовий дослідник. Задачі: проведення дослідження на тему «Харчова поведінка осіб, переміщених з України у зв'язку з війною»

З 01.09.2019 до 31.07.2023 - Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ - доцент кафедри практичної психології. Задачі: викладання низки дисциплін, таких як «Психолінгвістика», «Психопрофілактика та психокорекція», «Психологія реабілітаційної діяльності», «Диференціальна психологія» та ін; участь у громадських проектах та соціально-орієнтованих заходах.

З 12.11.2019 до 01.10.2022 у - Освітній портал «Всеосвіта», м. Київ - Лектор. Задачі: проведення лекцій просвітницького та психопрофілактичного характеру для педагогів та практичних психологів закладів освіти. 

З 20.06.2018 по 31.05.2019 - Giunti Psychometrics Ukraine, м. Київ - Експерт-психолог. Задачі: проведення співбесід за результатами психологічного тестування з держслужбовцями, визначення відповідності їх індивідуально-психолгічних якостей вимогам професійної діяльності, написання звітів.

З 01.09.2017 до 31.08.2019 - Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ - старший викладач кафедри практичної психології. Задачі: викладання низки дисциплін, таких як «Психолінгвістика», «Психопрофілактика та психокорекція», «Психологія реабілітаційної діяльності», «Диференціальна психологія» та ін; участь у громадських проектах та соціально-орієнтованих заходах.

З 13.01.2016 по 01.09.2017 - ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості», м. Київ - Практичний психолог, викладач психології. Задачі: діагностична, психокорекційна і тренінгова робота зі студентами, їх батьками та викладачами; проведення розвиваючих та просвітницьких заходів психологічної спрямованості; індивідуальне консультування; викладання курсу «Основи психології».

З 02.03.2015 до 03.08.2023 - Школа І-ІІІ ступенів №36 ім. С. П. Корольова, м. Київ - Практичний психолог. Задачі: психологічна, психокорекційна і тренінгова робота з учнями, їх батьками та вчителями; психологічний супровід впровадження експериментальних програм в освітній процес; проведення вступних кампаній.

З 15.09.2013 по 30.05.2015 - Гімназія «Київська Русь», м. Київ - Вчитель психології. Задачі: викладання ряду предметів психологічної спрямованості, зокрема: психологія спілкування, етика і психологія сімейного життя та ін.; психологічне консультування учнів, їх батьків та вчителів. 

З 01.11.2011 по 01.11.2014 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ - Викладач психології (у межах навчання в аспірантурі). Задачі: проведення практичних, лабораторних і семінарських занять з курсів: «Психологія відчуття та сприймання», «Психологія емоцій і волі», «Психологія особистості», «Диференційна психологія», «Конфліктологія». Організація групової та самостійної діяльності студентів.

З 01.09.2013 до теперішнього часу - Психологічне консультування та психотерапія.

Теми дисертацій (захищених)

«Індивідуально-психологічні особливості сприймання літературних текстів», 2015 р.

«Онтогенез і дизонтогенез особистісного становлення підлітків», 2022 р.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 3 1 2024.05.18 06:08:02 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
109 Кафедра практичної психології - 3 0 2021 -
463 Кафедра практичної психології DWW-5239-2022 3 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/15655649

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 52 4 0 2024.05.17 10:34:28 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 52 4 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
65 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра практичної психології 7.8 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Lytvynenko

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7760 Perspectives of Development of Science and Practice Emotional intelligence of teenagers as a prerequisite of their professional determination Prague, Czech Republic document
6223 Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії Онлайн-технології психокорекційної роботи зі школярами Київ document
6160 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Робота з імпульсивністю підлітків в контексті їх особистісного становлення Київ document
5517 Education and Development of Communicative Skills of the Deaf in the Pandemic - Київ document
5472 Розвиток програм турботи про психічне здоров'я дітей та молоді в школах: огляд міжнародного досвіду і рекомендованих практик - Львів document
5338 Актуальні проблеми психології розвитку особистості Структура та специфіка академічної мотивації підлітків, які мають порушення зору Київ document
4411 Domestic Violence Cause, Consequences and Management The Role of School Psychological Service in Prevention of Domestic Violence in Ukraine Vilnius, Lithuania document
3449 Навчання-Якість-Моніторинг - Київ document
3827 Training of Trainers (TOT) Елементи психологічного тренінгу у роботі викладача Kyiv document
3399 Практичні основи використання MMPI-2 - Київ document
3398 Основи використання тесту BFQ-2 - Київ document
3092 Здоров'язбережувальна свідомість в теорії та практиці шкільної освіти Психологічний супровід інноваційної діяльності у школі: задачі та вектори розвитку Обухів document
2573 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Психологічний супровід та підтримка слабочуючих студентів як запорука їх особистісного становлення Київ document
3091 Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни Особливості адаптації внутрішньо-переміщених студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ Київ document
2627 Психологія спільноти ЛГБТ: наукові дослідження, результати, проблеми та перспективи - Київ document
2572 Насильство серед студентської та учнівської молоді: алгоритм протидії Особливості психоемоційної реакції підлітків на агресію та насильство Київ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
37272 Становлення особистості підлітка (онтогенетичний і дизонтогенетичний аспект)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
45983 Investigation of Ukrainian refugees’ eating behavior and psychological distress: study protocol and baseline data
40644 Representation of the rules for living in personal narratives of adolescents with hearing impairments
39763 Semantic Indicators of Personal Orientation in the Narratives of Adolescents with Deprivation of Verbal Development
30284 Наративні індикатори дисфункційних когнітивних схем підлітків

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
41014 A Conceptual Rationale for a Contemporary Unified Code of Ethics in Ukraine
39763 Semantic Indicators of Personal Orientation in the Narratives of Adolescents with Deprivation of Verbal Development
37267 The Influence Of Maladaptive Cognitive Schemas of Adolescents With Vision Impairments On Their Affective Sphere
39008 Специфіка когнітивної сфери підлітків у контексті їх особистісного становлення
31315 Взаємозв'язок когніцій та емоцій підлітків у контексті їх особистісного становлення
31838 Адаптація україномовної версії Дюссельдорфського опитувальника схем для дітей
30162 The Problems of Psychological Adaptation and Support of Internally Displaced First-Year Students

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
37559 The Factors of Ontogenesis and Dysontogenesis of Adolescents’ Personal Formation
39637 Вікова динаміка онтогенезу та дизонтогенезу особистісного становлення підлітків
37265 Психологічна типологізація підлітків з огляду на генетичний аспект їх становлення
39008 Специфіка когнітивної сфери підлітків у контексті їх особистісного становлення
37264 Специфіка поведінкових проявів підлітків в контексті їх особистісного становлення
31315 Взаємозв'язок когніцій та емоцій підлітків у контексті їх особистісного становлення
31838 Адаптація україномовної версії Дюссельдорфського опитувальника схем для дітей
34377 Технології психокорекційної роботи в контексті онтогенезу та дизонтогенезу особистісного становлення підлітків
34794 Технології психопрофілактичної роботи в контексті онтогенезу та дизонтогенезу особистісного становлення підлітків
30969 Депресивні та тривожні прояви у старшокласників залежно від соціодемографічних факторів
30284 Наративні індикатори дисфункційних когнітивних схем підлітків
27783 Особистісні чинники формування навичок довгострокового планування у підлітків
30967 Практичні аспекти роботи психолога із внутрішньо переміщеними студентами першого курсу
24188 Психологічний супровід та підтримка студентів зі зниженим слухом як запорука їх особистісного становлення
22450 Психологічний супровід інноваційної діяльності у школі: задачі та вектори розвитку
20335 Особливості практичної роботи з мріями студентів, які мають порушення слуху

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
40016 Emotional intelligence of teenagers as a prerequisite for their professional determination
39771 Особливості долаючої поведінки осіб схильних до залежності
34206 Онлайн-технології психокорекційної роботи зі школярами
34208 Об’єктивні та суб’єктивні критерії гармонійності особистісного становлення підлітків
34207 Структура та специфіка академічної мотивації підлітків, які мають порушення зору
30564 Особливості ставлення підлітків до їх зовнішнього вигляду (залежно від акцентуацій характеру)
24189 Особливості адаптації внутрішньо-переміщених студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ

Міжнародні науково-дослідні проєкти (3)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
104 Учасник проекту Ріджент Університет (США) Дослідження постдипломної кроскультурної супервізійної програми у галузі психологічного консультування та травмотерапії

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/проект_Ріджент.pdf 01.09.2016-30.06.2020
141 Учасник проекту Ріджент Університет (США) Характеристики і перспективи індивідуальної стійкості, стресу та благополуччя дорослих в Україні

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/Наказ.PDF 01.04.2021-31.12.2022
175 Учасник проєкту Національне агентство освіти Фінляндії Розвиток кар’єрного радництва для України CARE Carita Cruz, Career Guidance Counsellor , HAMK наказ №667.pdf 01.08.2023-31.12.2025

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (1)

ID Назва статті DOI Назва видання Профіль журналу на порталі Scimago Посилання на статтю в репозиторії Рік публікації Рік внесення до реєстру
26 Investigation of Ukrainian refugees' eating behavior, food intake, and psychological distress: Study protocol and baseline data https://doi.org/10.1111/aphw.12477 Applied Psychology: Health and Well-Being Посилання Посилання 2023 2023

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
49 Наративні індикатори дисфункційних когнітивних схем підлітків http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30284/ 2020
143 Representation of the rules for living in personal narratives of adolescents with hearing impairments https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40644/ 2022

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
121 Депресивні та тривожні прояви у старшокласників залежно від соціодемографічних факторів фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30969/ 2020
122 Практичні аспекти роботи психолога із внутрішньо переміщеними студентами першого курсу фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30967/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
522 Університет прикладних наук, Хяме (Фінляндія) «Розвиток кар’єрного радництва для України CARE» 08-14.10.2023

Carita Cruz, EDU Research Unit, HAMK,  carita.cruz@hamk.fi

Учасник проєкту document
526 Університет Байрота, Німеччина Наукове дослідження 01.07.2022-31.05.2023 Dr. Robert Tietze Учасник програми document
627 Університет імені Адама Міцкевича (Польща) Міжнародне стажування 16-19.12.2023 Kostiantyn Mazur, IRO coordinator Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
135 Наукове стажування Університет Фоджа (Італія) Індивідуальний - 2018

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
41 Наукове дослідження ефективності «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та Повноцінне дослідження 12.2019 http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6278-realizatsiia-naukovoho-doslidzhennia-efektyvnosti-postdyplomnoi-kroskulturnoi-superviziinoi-prohramy-v-haluzi-psykholohichnoho-konsultuvannia-ta-travmoterapii-v-umovakh-sotsialno-ekonomichnoi-i-politychnoi
122 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
33 Литвиненко Олена Олександрівна Онтогенез і дизонтогенез особистісного становлення підлітків/19.00.01 – загальна психологія, історія психології Київський університет імені Бориса Грінченка - Інститут людини, спеціальність "Психологія" (докторантура) 2019-2021 рр. Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України document 2022

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
288 Разова участь 2017 1

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1812 Лідерський модуль - document 01.12.2017
1997 Інше - - 28.12.2017
1998 Дослідницький модуль - document 20.12.2017
2043 Модуль з ІКТ Інший модуль document 11.01.2018
2308 Дидактичний модуль Інший модуль document 21.06.2018
2309 Інше Інший модуль document 08.08.2018
2310 Інше Інший модуль document 12.09.2018
2485 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
2570 Інше Інший модуль document 09.11.2018
3039 Інше Інший модуль document 22.02.2019
3129 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 15.05.2019
3484 ІКТ Інший модуль Наказ №215_01.04.19.pdf 01.04.2019
3754 Інше Інший модуль document 29.11.2019
4552 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
7207 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_335_30.06.2022.pdf 30.06.2022
7973 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.02.2022
8951 Mediation and negotiation training Інший модуль document 20.12.2023

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
48258 Психологічна допомога і самодопомога при депресії та тривозі

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
366 Стратегії розвитку науки (2 курс, ПП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018
412 Основи психопрофілактики і психокорекції (3 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2018 843 22.12.2018
419 Експериментальна психологія (2 курс, ПС, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 215 01.04.2019
823 Логопсихологія з основами спеціальної психології (2 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
1264 Основи психотерапії (3 курс, ПП, КП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.

Використання ЕНК (13)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3650 Інститут людини Галузі психологічної науки: Юридична психологія (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 10 не враховується 28.12.2018
3814 Інститут людини Патопсихологія (5 курс) Магістр Заочна 8 10 не враховується 28.12.2018
3956 Інститут людини Стратегії розвитку науки (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 11 9 25 28.12.2018
5537 Інститут людини Практична психологія: Патопсихологія (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5591 Інститут людини Психологічна допомога та самодопомога при депресії та тривозі (3 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 27.12.2019
5930 Інститут людини Експериментальна психологія (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 27.12.2019
8218 Інститут людини Логопсихологія з основами спеціальної психології (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
10025 Інститут людини Основи психотерапії (3 курс, ПП, КП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10207 Інститут людини Психологія стресу та посттравматичний стресовий розлад (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11452 Інститут людини Психологічна допомога і самодопомога при депресії та тривозі (3 курс, КП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12370 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Основи психотерапії (3 курс, ПП, КП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
13183 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Основи психотерапії (3 курс, ПП, КП, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13308 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Університетські студії (1 курс, ПП, КП, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1228 Кафедра практичної психології 4,48 12.01.2017
2072 Кафедра практичної психології 4,89 26.12.2018
2994 Кафедра практичної психології 4,87 28.12.2019
5019 Кафедра практичної психології 4,96 28.12.2021
5765 Кафедра практичної психології 5,00 30.12.2022
6637 Кафедра практичної психології 4,85 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
117 Бандура Юлія Валеріївна VI Загальна та соціальна психологія I 2020
190 Шафорост Аліна Вікторівна V Педагогічна та вікова психологія I 2022
191 Греченко Марія Сергіївна V Загальна та соціальна психологія I 2022