Додаткові відомості

Освіта

Донецький політехнічний інститут (1983). Спеціальність - економіка та організація гірничої промисловості.

Донецький політехнічний інститут (1986-1989). Аспірантура  за кафедрою економіки гірничої промисловості.

Київський національний університет технологій та дизайну (2010-2013). Докторантура за кафедрою економіки, обліку і аудиту.

Перелік місць роботи

Донецький політехнічний інститут, асистент кафедри організації та планування гірничої промисловості (1990-1993)

Донецький технічний університет, доцент кафедри організації виробництва (1993-1995)

Донецький технічний університет, доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств (1995-2005)

Київський національний університет технологій та дизайну, доцент кафедри економіки, обліку та аудиту (2005-2007)

Київський національний університет технологій та дизайну, заступник декана інженерно-економічного факультету з науково-педагогічної роботи (2007-2009)

Київський національний університет технологій та дизайну, доцент кафедри економіки підприємства (2009-2014)

Київський національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедри економіки підприємства (2014-2016)

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", професор кафедри національної економіки та фінансів (2016-2017)

Київський університет імені Бориса Грінченка, професор кафедри фінансів та економіки (2017 - 08.2022)

Київський університет імені Бориса Грінченка, професор кафедри міжнародної економіки (09.2022 по теперішній час)

Теми дисертацій (захищених)

"Планування витрат та організація робіт при освоєнні нової гірничої техніки" (1990). Спеціальність 08.00.05 - Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями

"Науково-методологічні основи державного регулювання економічної безпеки на регіональному рівні" (2013). Спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством

Громадська активність
Голова Наглядової ради ГО "Європейська асоціація економістів"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
303 9 9 20 2022.11.28 19:39:04 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
6 19 2 2022.12.03 23:36:28 Перейти до Scopus link

Конференції (21)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8180 Research methods (Introduction) Course Conducting scientific research in the conditions of martial law in Ukraine Humburg, Hermany document.pdf
7791 2nd International Conference on Economics, Accounting and Finance (ICEAF) FEATURES OF MARKETING STRATEGY OF INTERNET PROMOTION OF SERVICES Tallinn, Estonia document.PDF
7164 Abstracts of XII international scientific and practical conference. Моделювання та прогноз перспектив розвитку будівельних підприємств в Україні. London. Great Britain. document
6680 European Scientific Discussions ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОТГ Rome, Italy document
5510 Global science and education in the modern realities ‘2020 METHODOLOGICAL TOOLS FOR ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION AND ASSESSMENT OF PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE HOUSING FUND OF UKRAINE Seattle, Washington, USA document
5509 Global science and education in the modern realities ‘2020 INFLUENCE OF PRODUCTION VOLUMES OF HYDROCARBONS ON GDP OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF THE CONGO Seattle, Washington, USA document
5443 Eurasian scientific congress Зростання добробуту населення як чинник забезпечення соціальної безпеки країни Barcelona, Spain document.pdf
5442 Science, society, education: topical issues and development prospects Впровадження інноваційних продуктів у банках як чинник забезпечення соціальної безпеки Харків, Україна document.pdf
5611 International Conference on Economics, Accounting and Finance TARGETED ADVERTISING AS A MODERN TOOL OF INTERNET MARKETING Prague, Czech Republic document
5414 Dynamics of development of world science. School education financing system of Ukraine Vankuver, Kanada. document
5267 Impact of modernity of science and practice THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF BUILDING ENTERPRISES IN THE MODERN ECONOMIC CONDITIONS Edmonton, Canada document
5198 Perspective directions of science of practice Development of housing and communal infrastructure of Ukraine in the conditions of circular economy Athens, Greece document
4849 Research and Practice City problems in the conditions of circular economy development Paris, France document.PDF
4389 Proceedings of the XVII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society Сучасні проблеми та напрями удосконалення системи фінансування шкільної освіти Warsaw, Poland document.pdf
4346 From the Baltic to the Black Sea: the formation of modern economic area Проблеми розвитку циркулярної економіки в Україні Riga, Latvia document
4282 Глобальні проблеми економіки і фінансів Забезпечення якості освіти економістів в сучасних українських закладах вищої освіти в умовах глобалізації Київ – Відень – Берлін document.pdf
3263 Трансформаційні процеси в сучасному суспільстві: українсько-китайський контекст Соціальна політика в Україні як чинник подолання бідності: амбівалентність сущого і належного Київський університет імені Бориса Грінченка document.PDF
3194 Фінансові механізми інноваційного розвитку України в умовах євроінтеграції Конкурентоспроможність економіки м. Києва в умовах євроінтеграції Київський університет імені Бориса Грінченка document
3079 Конкурентоспроможність як основа розвитку економіки в сучасних умовах Конкурентоспроможність національної економіки України: інноваційний аспект м. Київ, Університет економіки та права "КРОК" document.pdf
2707 Євроінтеграційні та глобальні аспекти економічного розвитку України Розвиток індустрії моди України в умовах глобалізації Київський університет імені Бориса Грінченка document
2706 Економічні основи української державності в творчості видатних українських політичних діячів та науковців другої половиниХІХ - початку ХХ століття Видатні укранські політичні діячі кінця ХІХ століття та їх вплив на становлення української державності Університет економіки та права "КРОК", м. Київ document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
36307 Analytical aspects of the impact of a pandemic on business development in Ukraine on the basis of social security
31814 Analysis of the current state of development of banking services in Ukraine in terms of optimizing the banking system
28769 Financial mechanisms of development residential fund of the city of Kiev in the conditions of European integration
24142 Banking system stress-testing as a tool for the development ofeconomic systems

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (12)

ID Назва Рік
41215 Innovative potential of the consumer sector of the economy: financial, economic and legal aspects
39522 Waste management and prospects for the development of circular economy technologies
37739 Critical Infrastructure of the Housing Sector of the National Economy: Economic and Legal Aspect
41795 Economic Security Parameters in the Conditions of Increasing Information Risks and Threats
35564 Methodical tools for security level diagnostics of the modern university’s activity
41796 Risk analysis and determination of the level of security of the information ecosystem of the educational institution with the help of an expert system
34221 Economic and legal principles of ensuring the protection of critical infrastructure
33048 Trade in the Decade Following the Collapse of the USSR
31247 Dynamics of Design Solutions in the Objects of Trade in the Period after the Collapse of the USSR (up to 2000)
31612 Ensuring financial capability of the united territorial societies
29247 Analysis of competitive strategies of startups under conditions of global challenges
22430 “Integration of Ukraine into the European banking system: cleaning,rebooting and Basel III”

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (31)

ID Назва Рік
41215 Innovative potential of the consumer sector of the economy: financial, economic and legal aspects
40940 Dynamics of household development of the city of Kyiv as a component of social security of the city
39522 Waste management and prospects for the development of circular economy technologies
37275 Global urban trends in urban development as separate socio-economic systems
35442 Adaptation of the strategy of internet promotion of advertising services for management of an apartment building
36660 Intellectual property of the enterprise: protection and effective use
34514 Methodical approach to the distribution of budget expenditures for the organization of the educational process in general secondary education institutions
36232 State and prospects of development of wast-free technologies in Ukraine in the conditions of progress of circular economy
34095 Analysis of economic and legal support of activities of united territorial communities (UTC)
34096 Financial support of the decentralization process in Ukraine
31620 Development of households of Ukraine as a component of economic security of national economy
31622 Dynamics of development of construction enterprises of Ukraine and cities of Kyiv in the context of ensuring economic security
31399 Аpplication of the internet marketing tools as a modern means of advertising activity of the enterprise
31461 Еconomic and legal aspects of creating and operating associations of co-owners of multiple-dwelling houses (ACMHs)
30871 Аnalysis of the effectiveness of attracting investments in the development of housing and communal infrastructure
30635 Analysis of the current state of housing and communal infrastructure of the city of Kiev
31767 Analysis of the current state of the national economy of the Republic of the Congo (Brazzaville)
31612 Ensuring financial capability of the united territorial societies
32329 Modeling the influence of economic sectors on the GDP of the national economy of the republic of the Congo (Brazzaville)
31566 Theoretical and methodological bases and problems of functioning the mechanism of financing institutions of general secondary education
28173 City problems in the conditions of circular economy development
27573 Analysis of the effectiveness of attracting foreign investment in the economy of Kyiv
31211 Dynamics of Ukraine industry development as an integrated provision of economic security of national economy
27748 Management of financial risks of insurance company
24246 Socio-economic satisfaction of economic safety of the national economy Congo Brazzavil
24141 System of effective governance of objects of the housing fund of the city of Kyiv
26811 Innovations as a power of banking activity
23626 Mechanisms of export control in the system regulators of development of the global economy
23622 Methods of risk assessment for improving export control in Ukraine
23672 Problems and perspectives of creation and commercialization of intellectual products in higher educational establishments
27013 Providing quality of forming fax competences of economics in the modern ukrainian university in the conditions of euro integration

Фахові видання, що затверджені МОН (24)

ID Назва Рік
40940 Dynamics of household development of the city of Kyiv as a component of social security of the city
39522 Waste management and prospects for the development of circular economy technologies
37275 Global urban trends in urban development as separate socio-economic systems
34514 Methodical approach to the distribution of budget expenditures for the organization of the educational process in general secondary education institutions
34095 Analysis of economic and legal support of activities of united territorial communities (UTC)
34221 Economic and legal principles of ensuring the protection of critical infrastructure
31620 Development of households of Ukraine as a component of economic security of national economy
31622 Dynamics of development of construction enterprises of Ukraine and cities of Kyiv in the context of ensuring economic security
31461 Еconomic and legal aspects of creating and operating associations of co-owners of multiple-dwelling houses (ACMHs)
30871 Аnalysis of the effectiveness of attracting investments in the development of housing and communal infrastructure
30635 Analysis of the current state of housing and communal infrastructure of the city of Kiev
31767 Analysis of the current state of the national economy of the Republic of the Congo (Brazzaville)
31612 Ensuring financial capability of the united territorial societies
32329 Modeling the influence of economic sectors on the GDP of the national economy of the republic of the Congo (Brazzaville)
30512 Ensuring of the financial security of agricultural enterprise enterprises
27569 Analysis of current development of enterprises of the city of Kyiv in the conditions of euro integration
27568 Analysis of efficiency of foreign investment attraction in the economy of Kyiv
27573 Analysis of the effectiveness of attracting foreign investment in the economy of Kyiv
31211 Dynamics of Ukraine industry development as an integrated provision of economic security of national economy
28423 Organizational and economic aspects of the development of housing and communal infrastructure of Ukraine in the circular economy
24571 Economic cooperation between Ukraine and China: realities and perspectives
24141 System of effective governance of objects of the housing fund of the city of Kyiv
26810 The problem of poverty of the working population in Ukraine
22102 Export control as a factor of regulation of economic activity

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
35571 The impact of the pandemic on business development in Ukraine
31249 Threats to the economic security of construction companies in modern conditions of management
31248 Development of housing and communal infrastructure of Ukraine in the conditions of circular economy
30109 Economic development of Ukraine after 2014
28173 City problems in the conditions of circular economy development
27973 Current problems and directions of improvement of school education financing system
27911 Problems of circular economy development in Ukraine
22620 Ensuring financial security for a business entity
22618 Justification of the strategy of using the property of the territorial community of the city of Kiev
22619 Substantiation of measures to improve the financial status of business entities

Індексування публікацій у Scopus, WoS (4)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
36 Аналіз конкурентних стратегій стартапів в умовах глобальних викликів http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29247/ 2020
109 Economic and legal principles of ensuring the protection of critical infrastructure https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34221/ 2021
180 Economic Security Parameters in the Conditions of Increasing Information Risks and Threats https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41795/ 2022
190 Risk analysis and determination of the level of security of the information ecosystem of the educational institution with the help of an expert system https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41796/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
61 Кафедра фінансів та економіки 57200068437 4 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200068437&eid=2-s2.0-85039074254

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
272 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра фінансів та економіки 29.8 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Valeriia_Loiko
818 Факультет економіки та управління Кафедра міжнародної економіки 54.8 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Valeriia-Loiko

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
131 Програма Європейського Союзу Еразмус+ Наукове стажування 19-26.03.2019

Юлія Шумілова, науковий співробітник Факультету менеджменту та бізнесу Університету Тампере

Yulia.Shumilova@staff.uta.fi
Учасник програми Scan_25.3.2019_11-29-25.pdf

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
222 Центри досконалості Жана Моне «Центр європейської інформації та інтеграції» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
402 Centre of Peace and reconciliation for European integration Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
458 Визначення меж фінансової ефективності здобуття загальної середньої освіти в Україні Національний фонд досліджень України. Конкурс «Наука для безпеки людини та суспільства» Коллективний - 2020
558 EuroMe Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (23)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1844 Фаховий модуль (стажування) - document 20.04.2016
1845 Інше - document 21.12.2016
1852 Дослідницький модуль - document 17.03.2017
2280 Модуль з ІКТ Інший модуль document 22.06.2018
2596 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 29.10.2018
2947 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
2982 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Scan_25.3.2019_11-29-25.pdf 25.03.2019
3178 Інше Інший модуль Лойко.pdf 15.06.2019
3802 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4090 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
4211 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Scan.PDF 24.08.2020
4306 Інше Інший модуль document 29.10.2020
4317 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 04.06.2020
4842 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5019 Цифровий модуль Інший модуль document 19.03.2021
5417 інше Інший модуль document 18.06.2021
5418 інше Інший модуль document 19.06.2021
5882 інше Інший модуль document 30.11.2021
5979 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
6059 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 09.12.2021
6515 інше Інший модуль document 15.06.2022
6522 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022
6976 інше Інший модуль document 23.09.2022

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
40737 Qualification work: teaching aid for bachelors in the field of knowledge 07 "Management and Administration" speciality 072 "Finance, Banking and Insurance"
28792 Кваліфікаційна магістерська робота : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
22363 Business Economics

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
614 Актуальні проблеми фінансів та економіки (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2019 882 21.12.2019 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
888 Економіка підприємства І (2 курс, ЕК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
889 Економіка підприємства ІІ (2 курс, ЕК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
890 Оціночна діяльність (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2020 821 31.12.2020
891 Фінансове моделювання (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
1265 Оцінка вартості бізнесу (Due Diligence) (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2022 335 30.06.2022

Використання ЕНК (13)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
4997 Факультет інформаційних технологій та управління Актуальні проблеми фінансів та економіки (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 7 не враховується 5 10 27.12.2019
6073 Факультет інформаційних технологій та управління Актуальні проблеми фінансів та економіки (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6276 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка підприємства І (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10 10.12.2020
6277 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка підприємства ІІ (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
6789 Факультет інформаційних технологій та управління Оціночна діяльність (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 10 10.12.2020
7339 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансове моделювання (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 6 не враховується 5 10 10.12.2020
8951 Факультет інформаційних технологій та управління Актуальні проблеми фінансів та економіки (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
9345 Факультет інформаційних технологій та управління Оціночна діяльність (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 3 30.11.2021
9662 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансове моделювання (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
9839 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка підприємства ІІ (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
10731 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка міста (3 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11705 Факультет інформаційних технологій та управління Навчальна (адаптаційна) практика (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11723 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка підприємства І (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 7 5 5 3 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1237 Кафедра фінансів та економіки 4,46 12.01.2017
2081 Кафедра фінансів та економіки 4,86 26.12.2018
3042 Кафедра фінансів та економіки 4,24 28.12.2019
3850 Кафедра фінансів та економіки 4,98 28.12.2020
5038 Кафедра фінансів та економіки 4,96 28.12.2021

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
102 Шемчук Катерина Романівна Факультет інформаційних технологій та управління III Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища III 3.pdf 2021

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
46 Курочка Олександра Миколаївна,
Пашиніна Любов Олександрівна
II Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 051 «Економіка» Міжнародний рівень 1.pdf 2022

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (4)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
71 Кузбіт Євгенія Богданівна V Фінанси і кредит I 2018
108 Маляр Станіслав Анатолійович V Фінанси і кредит I 2019
138 Боєва Марія Юріївна V Страхування I 2020
160 Чередниченко Анастасія Олексіївна III Інтелектуальна власність I 2021