Додаткові відомості

Освіта
У 1990 році закінчив Уманське педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Музичне виховання" та здобув кваліфікацію учитель музики і співів, музичний вихователь.
У 1995 році закінчив Уманський державний педагогічний інститут імені П.Г. Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання та музики» та здобув кваліфікацію вчителя початкових класів і музики.
З 1996 р. по 1999 р. навчався в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
У 2012 році закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» та здобув кваліфікацію менеджера (управителя) з адміністративної діяльності.
Перелік місць роботи

З 1995 року працював в Уманському державному педагогічному університеті на посадах завідувача кафедри риторики та українознавства, директора Інституту філології та суспільствознавства, проректора з організаційно-методичної роботи заочного та дистанційного навчання.

З 2003 по 2006 рр. працював за сумісництвом в Уманському навчально-виховному комплексі "ЗОШ І- ІІІ ступенів №7 - колегіум" учителем риторики вищої категорії.

З 2007 року працював у Міжрегіональній Академії управління персоналом на посадах декана, заступника директора Інституту міжнародної економіки, фінансів та інформаційних технологій.

З 2011 року працює  на Факультеті педагогічної освіти (раніше - Педагогічний інститут) Київського університету імені Бориса Грінченка.

Член спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 у Київському університеті імені Бориса Грінченка 

Теми дисертацій (захищених)
Захистив дисертацію з теми: «Формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – «теорія та історія педагогіки».
Працює над дисертаційним дослідженням із теми: «Теоретичні та методичні засади підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - «теорія і методика професійної освіти».
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2023.01.27 06:13:19 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
166 Кафедра початкової освіти AAZ-7825-2021 5 2 2021 https://publons.com/researcher/4693410/hennadii-gennady-bondarenko/
283 Кафедра початкової освіти AAZ-7825-2021 6 3 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2508772

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості – 04.01-30.12.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
61 4 1 2 2023.01.27 10:02:57 Перейти на сторінку link

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
128 Факультет педагогічної освіти Кафедра початкової освіти 62.4 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Hennadii_Bondarenko

Конференції (34)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8084 V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення" Інноваційна модель професійної підготовки вчителя початкових класів у Педагогічному інституті Університету Грінченка Полтавський національний педагогічний університет імені В.Короленка document
7318 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна початкова освіта в умовах її реформування: проблеми та перспективи" Інновації в професійній підготовці вчителя початкових класів (досвід кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Університету Грінченка) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
7319 Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція "В.О.Сухомлинський і освіта ХХІ століття: соціальні, педагогічні та психологічні виміри" Аналіз педагогічних поглядів Василя Сухомлинського з проблеми мовленнєво-риторичної діяльності сучасного вчителя Миколаївський національний університет імені В.О,Сухомлинського document
5905 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Підготовка вчителя початкових класів у контексті впровадження освітніх інновацій: досвід Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
5906 ІІI Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» Андрагогічні засади підготовки вчителя початкових класів до мовленнєво-риторичної діяльності м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5524 III Міжнародний науковий конгрес «SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2020» (ISC-SAI 2020) «Health-saving competence of future primary school teachers: indicators of development» Україна - Узбекистан - Латвія - Польща document
5523 Всеукраїнський науковий онлайн-форум "Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" Освітні інновації в професійній підготовці вчителя початкових класів м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4707 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Впровадження фінських освітніх інструментів у професійну підготовку вчителя початкової школи м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4706 Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи" Підготовка вчителя до реалізації концепції "Нова українська школа"" м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
4228 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Упровадження європейського педагогічного досвіду в освітній процес підготовки вчителя початкових класів м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4079 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція \ Підготовка вчителя початкової школи в умовах НУШ м. Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка document
4111 Всеукраїнська науково-практична конференція "Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи" Реалізація Концепції Нової української школи у процесі підготовки мабутніх учителів початкових класів м. Біла Церква document
3331 Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість у просторі виховних інновацій" Теоретичний аспект проблеми формування соціального здоров`я молодших школярів НАПН України, Інститут проблем виховання, Київ document
3332 Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературної освіти" Підготовка вчителя початкових класів до формування у молодших школярів умінь аналізувати та оцінювати медіатексти м. Умань, Уманський державний педагогічний університет document
3334 ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до здоров`я у процесі інтегрованого тематично-проектного навчання Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми document
3305 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Управління навчальними закладами: теорія, історія, практика" Особливості підготовки менеджера систем якості в початковій освіті м. Умань, Уманський державний педагогічний університет document
3333 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва" Підготовка вчителя початкової школи до риторизації освітнього процесу м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2348 ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації "Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення" Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів в інклюзивному середовищі м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2354 IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми практичної психології" Психологічна готовність майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності м. Глухів, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка document
2352 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Мовленнєво-риторична діяльність педагога в контексті вибудовування нових освітніх стратегій підготовки вчителя початкової школи м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2351 Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість у виховному просторі зростання: від дитинства до юності" Формування ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів засобами педагогічної риторики м. Київ, Президія Національної академії педагогічних наук України document
2353 Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Змістове забезпеченя підготовки педагога до мовленнєво-риторичної діяльності в США та Європейських країнах м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2347 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика" Особливості мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи в умовах інтегрованого проектно-тематичного навчання м. Дрогобич, Дрогобицьких державний педагогічний університет імені І.Франка document
2349 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку» Учитель початкової школи як суб’єкт мовленнєво-риторичної діяльності м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2350 Всеукраїнська науково-практична конференція \ Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп'ютерного тренажера м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
1215 Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи" Формування риторичних умінь учнів четвертого класу в практиці сучасної початкової школи м. Київ,Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document
63 Друга Всеукраїнська науково-практична конференці 'Комунікаційні стратегії сучасної школи' Комунікативні стратегії і тактики переконування в мовленнєво-риторичній діяльності вчителя початкової школи Київ, Парламентська бібліотека document
62 Всеукраїнська науково-методична конференція 'Теоретико-методологічні засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді' Формування патріотичних почуттів у студентів під час риторичного виступу Київ document
61 Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Дню початкової освіти Змістове забезпечення підготовки вчителя до мовленнєво-риторичної діяльності в США та Європі м.Ніжин document
65 Всеукраїнський науково-пракичний семінар 'Науково-дослідна лабораторія В.О.Сухомлинський і школа ХХІ століття: історія і традиції'. Актуальність новаторських ідей В.О.Сухомлинського щодо мовленнєво-риторичної діяльності вчителя ХХІ століття Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
64 Міжнародний симпозіум 'Освіта і здоров'я підростаючого покоління' Методичні засади підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності м. Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document
60 'Комунікаційні стратегії сучасної школи' Методи підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності м. Київ, Національна парламентська бібліотека України document
66 Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності м. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія document
67 'Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів' Змістово-методичне забезпечення підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
37512 Organizational and methodological principles of formation of the social component of health of junior schoolchildren
33796 Preparation of future primary school teachers for rhetorical activity in domestic within е-lear-ning: european and domestic theory and practice
33815 Primary education and training of future teachers in EU countries: Significant trends for Ukrainian education
27803 Methods of preparing of a future teacher for organization of health-saving environment as a component of ecology of child's health
24068 Teacher training to rhetoric the educational process in elementary school

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (8)

ID Назва Рік
41478 Decreased learning motivation as a scientific problem of the centuries
40983 Effective education in the conditions of noosphere existence of mankind with objective and virtual realities
36437 An overview of the continuous education system components in dimensions «umwelt», «mitwelt» and «eigenwelt»
36636 ICT as a means of implementing thematic FIN-modeling in the organization of training in institutions of higher pedagogical and adult education
38032 The Use of ICT Tools to Organize Distance Learning of Mathematics for Primary School Students under COVID-19 Pandemic Conditions
37069 Usage of information and communication technologies in foreign and ukrainian practices in continuing pedagogical education of the digital era
35199 А change of human values during the life as an indicator of the formation of a spiritual being
30588 Mastering your body and your health resources: from theoretical scientific developments to individual comprehension

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
31150 Practical aspects of the primary school teacher professional training under the conditions of european integration
27364 The analysis of results of research of the problem of formation of readiness of future teachers to use health saving technologies in primary school
21855 Teacher’s speech-rhetorical activity in thе context оf thе development оf new educational strategies of the preparation of future primary school teacher
20509 Features of development of rhetorical skills of junior pupils by the means of computer simulator
15542 Relevance of innovative ideas VA Sukhomlynsky on-rhetorical speech and of the teacher of the XXI century
4581 Preparation of a primary school teacher in the paradigm of rhetorical speech activity

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
39834 Methodical fundamentals of organization of health activities of the future primary school teacher in the extended day group
31150 Practical aspects of the primary school teacher professional training under the conditions of european integration
26913 The new training strategy of manager for quality systems of primary education
20674 Content provision of elementary school teacher training for speech-rhetorical activities in the United States and European countries (Bulgaria, France, Poland).
20509 Features of development of rhetorical skills of junior pupils by the means of computer simulator
15545 Methodical bases of preparation of teachers of elementary school to-speech and rhetorical activity
438 Our welfare rhetoric a national code of verbal decency

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (37)

ID Назва Рік
36169 Research basis of the innovative component of professional training of primary school teachers using european and domestic experience
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
32321 Professional training of primary school teachers in the context of European integration changes: theoretical analysis
24278 Features of training a quality system manager at elementary school
24480 Theoretical aspect of the problem of formation of social health of junior pupils
20284 As an elementary school teacher, effectively prepare an informative speech
18893 The use of computer simulator in the process of rhetorical skills of students 4 class
18901 Formation of the rhetorical skills of fourth grade students of computer simulator
19418 Formation of the rhetorical skills of students in the fourth grade of primary school practice today
19736 Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп’ютерного тренажера
18378 How to prepare and deliver a speech with the purpose of persuasion
15305 Substantial providing teacher training to rhetorical speech activity in the US and Europe
15398 Rhetorical techniques of interest and keeping the attention of younger schoolchildren
14985 The seven secrets of success rhetorical elementary school teacher
14550 Features of formation of creative thinking in elementary school students
14549 Forming of abilities to read in first-class boys as a scientific-pedagogical problem
14548 Methodical aspect of problem of forming of ability of unverbal speech student tourist class on the lessons of rhetoric
13727 Tips rhetorical speech-teacher primary school
10897 Communicative tasks as a means of training future teachers of elementary school to-speech and rhetorical activity
12064 Diagnosis of speech and rhetorical-elementary school teacher in the classroom
10374 Diagnosis of speech and rhetorical-elementary school teacher in the classroom
10186 Analysis Sukhomlynsky pedagogical views on the issue of speech and rhetorical-elementary school teacher
12075 Analysis Sukhomlynsky pedagogical views on the issue of speech and rhetorical-elementary school teacher
10330 Patriotic education of younger students as scientific and pedagogical problem
10347 Theatrical game as a means of development of creative abilities of younger pupils
7566 Formation of readiness of future teacher to speech-rhetorical activity
13814 Analysis of speech and rhetorical, primary school teacher in the classroom
13029 Tips rhetorical speech-teacher primary school
7814 Formation of speech rhetorical competence of future primary school teacher
2625 Formation of the creative personality of the student in the educational heritage Sukhomlinskiy
2623 Alternative forms of teaching unions primary school
2979 Features prepare future elementary school teacher to speech, rhetorical activity
2500 First steps in science
439 Creative teaching practices as a basic condition for the formation of the creative person younger pupils in the pedagogical heritage VA Sukhomlinsky
435 Rhetoric as a learning tool nonverbal features of intercultural communication
436 Rhetorical recommends teachers to prepare and conduct the musical event
437 Teaching ideas VO Sukhomlynsky as a conceptual basis for the development of communicative competence in elementary school teacher

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
83 Учасник проекту Європейський центр імені Вергеланда Розвиток компетентностей для демократичного громадянства у системі підготовки вчителів

Керівник проекту: Ірина Сабор, Європейський центр ім. Вергеланда- 01.12.2017 – 31.12.2018 р.

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
331 Університет природничо-гуманітарних наук (Польща) Міжнародне стажування 01.12.2021-15.02.2022

Директор Інституту педагогіки

професор Анна Клім-Клімашевська

Учасник програми document

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
52 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Учасник проекту

Участь у державних науково-дослідних проєктах (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
5 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017 член науково-методичної ради
26 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017-2022 член науково-методичної ради

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
571 Development of professional potential of future primary school teachers using the experience of Europe Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
104 Навчаємось разом МЗС Фінляндії Виграно Лист ректору Київського університету_Ukr.pdf 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
173 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1007 Модуль з ІКТ - 119_goz_stazh_13.pdf 13.03.2013
1033 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.05.2018
1507 Лідерський модуль - document 21.04.2017
2538 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.11.2018
3052 Інше Інший модуль document 14.03.2019
3303 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
4112 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4236 інше Інший модуль document 25.09.2020
4805 Інше Фаховий модуль (за кордоном) document 29.05.2020
4878 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
6140 інше Інший модуль document 22.12.2021
6612 інше Фаховий модуль (в Україні) document 08.08.2022
6613 інше Інший модуль document 22.08.2022
7277 інше Інший модуль document 23.12.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1248 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1259 "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017 5
1275 «Реалізація концепції «Нова українська школа» Круглий стіл Районний методичний кабінет відділу освіти Обухівської районної державної адміністрації Київської області 01.11.2017 5

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
42 Формування риторичної культури у майбутніх учителів початкової школи Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 15 Не зазначено 29.04.2016

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
23426 Notebook - manual № 8 "School of Courtesy"
7369 History of pedagogical rhetoric

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
343 Дитяча література з методикою навчання (2 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2017 846 29.12.2017
526 Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, заочна) Факультет педагогічної освіти Магістр Заочна 2019 605 20.09.2019 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
527 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5-6 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2019 605 20.09.2019 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
598 Освітній менеджмент в початковій школі (5 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Магістр Заочна 2019 882 21.12.2019 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
831 Університетські студії (1 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.

Використання ЕНК (22)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
380 Педагогічний інститут Планування та організація освітнього процесу у початковій школі (з.ф.н.) Магістр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
3653 Педагогічний інститут Дитяча література з методикою навчання (2 курс) Бакалавр Денна 1 не враховується 25 28.12.2018
3831 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями: Комунікація в управлінській діяльності (5 курс) Магістр Заочна 6 10 не враховується 28.12.2018
5397 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в початковій школі (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 9 5 10 27.12.2019
5482 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 5 10 27.12.2019
5485 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 27.12.2019
5752 Педагогічний інститут Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 8 5 10 27.12.2019
6748 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в початковій школі (6 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7157 Педагогічний інститут Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7272 Педагогічний інститут Університетські студії (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
8330 Педагогічний інститут Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
8560 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8606 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8646 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (5-6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
9679 Педагогічний інститут Університетські студії (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 30.11.2021
9694 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5-6 курс, ПО, ПМПО) Магістр Денна 9 5 3 30.11.2021
10412 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 5 3 30.11.2021
11717 Педагогічний інститут Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 6 5 3 30.11.2021
12210 Факультет педагогічної освіти Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 3 31.12.2022
12239 Факультет педагогічної освіти Університетські студії (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 4 3 31.12.2022
12242 Факультет педагогічної освіти Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5-6 курс, ПО) Магістр Денна 10 5 3 31.12.2022
12474 Факультет педагогічної освіти Освітній менеджмент в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
20 Кафедра початкової освіти 4,8 20.05.2016
959 Кафедра початкової освіти 4,85 12.01.2017
1824 Кафедра початкової освіти 4,93 26.12.2018
2949 Кафедра початкової освіти 4,96 28.12.2019
3486 Кафедра початкової освіти 4,94 28.12.2020
4417 Кафедра початкової освіти 4,78 28.12.2021
5731 Кафедра початкової освіти 4,93 30.12.2022

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
34 ПОм-1-16-2.0д V 1 - 2016

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
13 Сізоненко Катерина Володимирівна Кафедра початкової освіти V Педагогічні науки I document 2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
211 ІІ (міський) тур Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2017" м. Київ 06.02.2017