Додаткові відомості

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1990

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

«Директорія УНР: формування засад української державності (1918-1920)»

"Діяльність Державного центру УНР в екзилі. 1920-1992 рр." 

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
767 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин 0 0 2023

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10118 Міжнародні відносини та міжнародне право в постбіполярній системі міжнародних відносин Двосторонні відносини еміграційних урядів України і Польщі у другій половині ХХ століття Київ document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
48268 State center of upr in exile in 1920-1992: domestic political and international aspect

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
46444 Settlement’s problems of Polish-Ukrainian relations in the policy of the State Center of the Ukrainian People's Republic in exile in 1948-1990

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
46450 Формування та трансформація політичного режиму Директорії УНР наприкінці 1918 — у 1919 рр.
46444 Settlement’s problems of Polish-Ukrainian relations in the policy of the State Center of the Ukrainian People's Republic in exile in 1948-1990
43446 Проблеми зовнішньополітичного вибору Державного центру УНР у 1939–1940 рр.

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
46450 Формування та трансформація політичного режиму Директорії УНР наприкінці 1918 — у 1919 рр.
43446 Проблеми зовнішньополітичного вибору Державного центру УНР у 1939–1940 рр.

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
48319 Двосторонні відносини еміграційних урядів України і Польщі у другій половині ХХ століття
47221 The Post-Soviet Space: the "Idea" or "Repository of Spaces"?
47225 Priorities of Ukrainian-Polish bilateral relations in contexts of the Russian-Ukrainian war in february-june 2022

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
307 Kwestia uregulowania RelacJi polsko-ukrainskich w polityce Centrum panstwowego url na wychodzstwie w latach 1948-1990 https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/46444/ 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
7189 інше Інший модуль document 06.11.2022

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4967 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 3,51 28.12.2021
5625 Кафедра міжнародних відносин 4,27 30.12.2022
6511 Кафедра міжнародних відносин 4,89 30.12.2023