Додаткові відомості

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю фізіологія людини і тварин 

відділ докторантури і аспірантури Національного університету фізичного виховання і спорту України

Перелік місць роботи

 • 1990 – молодший науковий
  співробітник проблемної науково–дослідної лабораторії Київського
  державного інституту фізичної культури (тепер Національний університет
  фізичного виховання і спорту України)

 • 1993-2004 – Державний
  науково–дослідний інститут фізичної культури і спорту: молодший науковий
  співробітник (1990–1994), науковий співробітник (1994–1998), старший
  науковий співробітник (1998–2002), завідувач лабораторії діагностики
  функціонального стану спортсменів (2002–2004)

 • 2002-2014 – доцент кафедри
  теорії і методики спортивної підготовки і резервних можливостей
  спортсменів Національного університету фізичного виховання і спорту
  України

 • 2014-2016 – професор кафедри
  теорії і методики спортивної підготовки і резервних можливостей
  спортсменів Національного університету фізичного виховання і спорту
  України
 • 2004-2019 - завідувач лабораторії теорії і методики
  спортивної підготовки і резервних можливостей спортсменів Науково–дослідного
  інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України
 • 2016-2021 - професор кафедри
  інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті
  Національного університету фізичного виховання і спорту України
 • з 2021 - професор кафедри кіберспорту та інформаційних технологій Національного університету фізичного виховання і спорту України
 • з 2016 - професор кафедри фізичної
  терапії та ерготерапії Факультету здоров'я, фізичного виховання і
  спорту Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)

Лисенко
Олена Миколаївна. Фізіологічна
реактивність кардіореспіраторної системи і особливості прояву фізичної працездатності
кваліфікованих спортсменів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
біологічних наук, спеціальність  03.00.13
– фізіологія людини і тварин. – Київ -  2002.
-  304 с.

Лисенко
Олена Миколаївна. Оптимізація фізіологічної
реактивності системи дихання в процесі адаптації до напруженої м’язової
діяльності.  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук,
спеціальність  03.00.13 – фізіологія
людини і тварин. – Київ -  2013. -  415 с.

Громадська активність
• член Експертної ради з питань підготовки і участі спортсменів України в Олімпійських іграх Міністерства молоді і спорту України і Національного олімпійського комітету України
• член Комісії з підвищення кваліфікації тренерського складу та стратегії олімпійської підготовки Національного олімпійського комітету України
• член Комісії «Інновації в спорті» Національного олімпійського комітету України
• член комплексних наукових груп збірної команди України з різних видів спорту: з 1987 – з веслування на байдарках і каное, 1991–1999 з баскетболу, 2000–2005 з гандболу, а також веслувального слалому, легкої атлетики, важкої атлетики, кульової стрільбі, академічного веслування, біатлону, лижних гонок, фрістайлу, художньої гімнастики і інш.
• член редколегії наукового журналу «Спортивна наука та здоров'я людини»
• член редколегії наукового журналу «Спортивна медицина, фізична реабілітація та ерготерапія»
• член редколегії наукового журналу «Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки»
• голова осередку Української Асоціації по Біоетиці в Київській області

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 1504 20 40 2024.05.25 10:21:51 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 639 11 16

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
490 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 34 3 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Lysenko

Конференції (89)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8744 «Перспективи розвитку фізичної культури і спорту у закладах освіти»: Всеукр. наук. конф. з міжнародною участю, 19-20 травня 2022 року Федорчук С., Лисенко О. Ефективність психічної саморегуляції і адаптивності спортсменів-тенісистів м. Луцьк, Україна document.pdf
8730 Науковий вербінар «Академічна доброчесність в спортивній науці» учасник Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна document
8742 Науково-освітній вебінар НОК України «Олімпійський рух в Україні: історія і су-часність» учасник НОК України, м.Київ, Україна document.pdf
8740 Науково-освітній вебінар НОК України «Сучасна система психологічного забезпечення підготовки спортсменів: проблеми психокорекції» учасник НОК України, м.Київ, Україна document.pdf
8739 Науково-освітній вебінар НОК України «Сучасна система психологічного забезпе-чення підготовки спортсменів: проблеми психодіагностики» учасник НОК України, м.Київ, Україна document.pdf
8731 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Здоров'я, фізичне вихо-вання та спорт: перспективи та кращі практики», «Структура функціональної підготовленості спортсменок високого класу як фактор забезпечення змагальної діяльності в жіночому боксі» Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна document
8738 Науково-освітній вебінар НОК України «Вітаміни, мінерали та питний режим у практиці підготовки спортсменів» учасник НОК України, м.Київ, Україна document.pdf
8737 Науково-освітній вебінар НОК України «Розвиток силових і швидкісно-силових якостей в системі фізичної підготовки спортсменів (сучасні уявлення й основи методики розвитку)» учасник НОК України, м.Київ, Україна document.pdf
8736 Науково-освітній вебінар НОК України «Перша допомога при травматичних ушко-дженнях у спорті» учасник НОК України, м.Київ, Україна document.pdf
8741 Науково-освітній вебінар НОК України «Періодизація річної підготовки спортсме-нів (історія, сучасний стан, альтернативні підходи, типові моделі, етап безпосередньої підготовки до головних змагань, зв'язок з етапами багаторічної підготовки)» учасник НОК України, м.Київ, Україна document.pdf
8735 Науково-освітній вебінар НОК України «Значення різнобічної рухової підготовки в спорті» учасник НОК України, Київ, Україна document.pdf
8729 VIІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) учасник м. Київ document
5778 IV Фестиваль освітнього лідерства «Clever» (онлайн) учасник м. Київ, Київський університет ім. Бориса Грінченка document
8743 Вебінар «Олімпійський спорт у гуманітарному розвитку людини» учасник НОК України, м.Київ, Україна document.pdf
5777 Вебінар «Дієтологічний, фармакологічний та психологічний супровід підготовки спортсменів» учасник м. Київ document.pdf
5776 Вебінар «Рухові якості та фізична підготовка в системі багаторічного вдосконалення спортсменів» учасник м. Київ document.pdf
5131 VII Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань) Вплив поліморфізмів генів на зниження маси тіла у жінок із ожирінням під час занять аеробним фітнесом? м. Київ, Київський університет ім. Бориса Грінченка document
5126 II Всеукраїнська наукова електронна конференція "Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності" COPING STRATEGIES IN HIGH-SKILLED ATHLETES (CANOEING /KAYAKING) м. Київ document.pdf
5125 XX з”їзд Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, присвячений 95-річчю від дня народження академіка П.Г.Костюка Peculiarities of the qualified boxers special working capacity manifestation м. Київ document
5775 IІ All-Ukrainian Electronic Scientific &Practical Conference with International participation "Actual Problems of Physical Culture and Sport, Physical Therapy and Ergotherapy: Biomechanical, Psychophysiological and Metrological Aspects" Taking into account the compatibility of athletes in the crew in the academic rowing Kiev document.pdf
5129 Міжнародна конференція "Актуальні проблеми спортивної медицини" Сучасна концепція порогу анаеробного обміну в спорті м. Київ, НУФВСУ document
5149 VI Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань) учасник м. Київ, Київський університет ім. Бориса Грінченка document
5150 Міжнародна конференція \ Определение уровня специальной работоспособности женщин-боксеров високого класса м. Київ, НУФВСУ document
5133 7th World Conference on Psychology and Sociology Psychophysiological markers of adaptive and nonadaptive coping strategies of highly skilled athletes Madrid, Spain, at Universidad de Alcala document
5140 Міжнародна науково-практична конференція «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» Співвідношення «стимул — реакція» за умов фізичних навантажень різного характеру в залежності від фізіологічної реактивності і втоми м. Київ, Київський університет ім. Бориса Грінченка document
5130 Всеукраїнська наукова конференція "Європейські цінності спортивної освіти" Практична значущість навчання студентів м. Київ, Київський університет ім. Бориса Грінченка document
5128 Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохороних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України” «Современные подходы к оценке долговременной адаптации человека к условиям напряженной мышечной деятельности» м. Київ, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського document
5132 VIІІ Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» присвяченій 175-річчю кафедри фізіології та анатомії Вплив індивідуально-типологічних особливостей спортсменок на співвідношення “стимул-реакція” за умов фізичних навантажень різного характеру м.Київ, Київській національний університет імені Тараса Шевченка document
5136 VI Всеукраїнська науково-практична конференція "Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність" Вплив основних характеристик сенсомоторної діяльності на формування структури дихальної реакції за умов фізичних навантажень м.Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького document
5141 V Всеукраїнська електронна конференція «Сучасні біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті» Современные технологии повышения эффективности спортивной подготовки в женском боксе м. Київ, НУФВСУ document
5134 Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура і спорт: досвід та перспективи" Оцінка емоційного стану і ефективності психічної саморегуляції спортсменів-велосипедистів за методикою вибору кольорів м.Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document
5127 ХХІ Міжнародна наукова конференція "Молода спортивна наука України" Техніко-тактичні дії та функціональна підготовленість волейболістів різного ігрового амплуа м. Львів document
5147 Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) Медико-біологічний супровід підготовки спортсменів до Ігор Олімпіади м. Київ, Київський університет ім. Бориса Грінченка document
5146 Міжнародна конференція зі спортивної медицини «Проблема хронічного фізичного перенапруження в практиці сучасного спорту» Втома та її вплив на прояв реактивних властивостей кардіореспіраторної системи за умов фізичних навантажень м. Київ, НУФВСУ document
5143 X Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» Физиологическая реактивность кардиореспираторной системы и характер мобилизации функционального потенциала спортсменов в условиях гипоксии м.Дніпропетровськ document
5145 Всеукраїнський семінар для тренерів вищої кваліфікації «Система підготовки спортсменів до Олімпійських ігор: спортивно-педагогічні та медичні аспекти» СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПУЛЬСОВИХ ЗОН У СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОГО КЛАСУ м. Київ, НУФВСУ document
5139 Всеукраїнський семінар для тренерів вищої кваліфікації «Періодизація і зміст процесу підготовки за рік до Олімпійських ігор» Прогнозування функціонального стану та спеціальної працездатності спортсменів на заключному етапі підготовки до Олімпійських ігор м. Київ, НУФВСУ document
5144 VI Міжнародна науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» Фізіологічна реактивність та співвідношення «стимул-реакція» за умов фізичних наванта-жень різного характеру Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки document
5148 VIII Міжнародна наукова конференція молодих учених «Молодь та олімпійський рух», присвяченій 85-річчю Національного університету фізичного виховання і спорту України Медико-біологічний супровід підготовки спортсменів м. Київ, НУФВСУ document
5135 International Scientific Conference: Sport Health & Education – Complementary Approach to Gymnastics Reactivity of cardiorespiratory system and manifestations of fast kinetics responses in athletes of different sports specialization at Gdansk University of Physical Education and Sport, Poland document
5142 XIX з’їзд Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, при-свяченого 90-річчю від дня народження академіка П.Г.Костюка РЕАКЦІЇ КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У СПОРТСМЕНІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ РЕ-АКТИВНОСТІ м. Львів document
5171 міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної спортивної медицини» Сучасні підходи до оцінювання функціональної підготовки спортсменів високої кваліфікації м. Київ, НУФВСУ document
5169 ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» Динамика физиологической реактивности при адаптации к физическим нагрузкам скоростно-силовой направленности м.Вінниця document
5172 » VII Міжнародна наукова конференція памяті Анатолія Миколайовича Лапутіна «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» Типы физиологической реактивности кардиореспираторной системы спортсменов различной специализации в условиях гипоксии нагрузки м.Чернігів, ЧНПУ ім.Т.Г.Шевченка document
5164 VII Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології», присвячена 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка Фізична працездатність і особливості продукції СО2 в умовах напружених фізичних навантажень м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка document
5163 V Всеукраїнська науково-практична конференція "Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність" Вплив індивідуально-типологічних особливостей на формування індивідуального стилю професійної діяльності (на прикладі спорту) м.Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького document
5170 Семінар-нарада «Стратегія підготовки національних збірних команд України до участі і іграх ХХХІ Олімпіади 2016 р. у м. Ріо-де-Жанейро» Медико-біологічний супровід підготовки спортсменів м. Київ, НУФВСУ document
5173 Семінар тренерів України з веслування на байдарках і каное «Удосконалення системи підготовки спортсменів у веслуванні на байдарках і каное» Функціональна підготовленість веслувальників у річному циклі підготовки м. Київ, НУФВСУ document
5740 \ The Features of Functional Capabilities of Elite Basketball Players of Different Specialization м. Київ, НУФВСУ document
5742 "Молодь та Олімпійський рух", "Студент і спортивна наука" Майстер-клас м. Київ, НУФВСУ document
5159 ХІІ Всероссийской Школа-семинар с международным участием “Экспериментальная и клиническая физиология дыхания” Учасник г.Санкт-Петербург, п.Репино document
5151 VI Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОРТСМЕНІВ ТА ПРОЯВИ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка document
5175 I Международная научная конференция «Физическая культура и спорт основа здоровой нации» Медико-биологический контроль в оздоровительном фитнессе Таджикистан document
5743 «Сучасна система спортивної підготовки гімнастів» Майстер-клас м. Київ, НУФВСУ document
5754 науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми регенеративної медицини» participant м. Київ document
5174 V Всеукраїнський науковий симпозіум «Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій людини в онтогенезі» Оптимізація фізіологічної реактивності організму спортсменів як основа адаптації до фізичних навантажень різного характеру м.Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького document
5166 XVI International Scientifi c Congress "Olympic Sports and Sport for All" and VI International Scientifi c Congress „Sport, Stress, Adaptation” THE FEATURES OF FUNCTIONAL CAPABILITIES OF ELITE BASKETBALL PLAYERS OF DIFFERENT SPECIALIZATION Sofia, document
5167 XVI International Scientifi c Congress "Olympic Sports and Sport for All" and VI International Scientifi c Congress „Sport, Stress, Adaptation” THE FEATURES OF FUNCTIONAL CAPABILITIES OF ELITE BASKETBALL PLAYERS OF DIFFERENT SPECIALIZATION Sofia, Bulgaria document
5176 Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх» Особливості досягнення максимального споживання кисню у кваліфікованих спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу м. Київ, НУФВСУ document
5160 ХІ Всероссийская Школа-семинар с международным участием “Экспериментальная и клиническая физиология дыхания” учасник г.Санкт-Петербург document
5177 XIII Международный научный конгресс «Современный олимпийский спорт и спорт для всех» Реакция кардиореспираторной системы в условиях нагрузок аэробного характера и прогнозирование аэробных и анаэробных возможностей организма спортсменов высокого класса Алматы, Казахстан document
5747 Sports Medicine participant Kiev document
5168 Науково-практичний семінар тренерів України з хокею «Вдосконалення системи під-готовки спортсменів у хокеї» Вивчення функціональних резервів системи енергозабезпечення спортсменів у хокеї та перспективи їх реалізації м. Київ, НУФВСУ document
5748 Науково-практичний семінар «Удосконалення системи підготовки спортсменів в біатлоні» Вивчення функціональних резервів системи енергозабезпечення і перспективи їх реалізації м. Київ document
5162 The Games of the XXIX Olympiad participant Beijing, China document
5752 Науково-практичний семінар тренерів України з веслування на байдарках і каное та веслувального слалому «Напрямки вдосконалення підготовки членів збірних команд України до чемпіонатів світу, Європи та ХХІХ Олімпійських ігор» 4. 4. Функціональні резерви організму при адаптації до факторів зовнішнього середо-вища м. Київ document
5751 Науково-практичний семінар тренерів України з веслування на байдарках і каное та веслувального слалому «Напрямки вдосконалення підготовки членів збірних команд України до чемпіонатів світу, Європи та ХХІХ Олімпійських ігор» 3. Методи контролю за станом організму спортсменів-веслувальників м. Київ document
5750 Науково-практичний семінар тренерів України з веслування на байдарках і каное та веслувального слалому «Напрямки вдосконалення підготовки членів збірних команд України до чемпіонатів світу, Європи та ХХІХ Олімпійських ігор» 2. "Адаптація системи енергозабезпечення. Втома та відновлення при фізичному на-вантаженні як реакція адаптації " м. Київ document
5749 Науково-практичний семінар тренерів України з веслування на байдарках і каное та веслувального слалому «Напрямки вдосконалення підготовки членів збірних команд України до чемпіонатів світу, Європи та ХХІХ Олімпійських ігор» 1. "1. Основи теорії адаптації і функціональні резерви організму спортсменів при адап-тації до напруженої м‘язової діяльності" м. Київ document
5741 "Здоровя у житті і спорті: фактори ризику та зберігаючи технології" Медико-біологічний контроль в оздоровчому фітнесі м. Київ, НУФВСУ document
5161 11th IAAF World Championships in Athletics participant Osaka, Japan document
5757 XI Международный научный конгресс «Современный олимпийский спорт и спорт для всех» Особенности мобилизации аэробных возможностей спортсменов, определяемые направленностью процесса долговременной адаптации Минск, Республика Беларусь document
5762 Міжнародний науково-практичний семінар-нарада «Здоровя людини, фітнес і «Спорт для всіх» «Функціональна діагностика в процесі контролю та корекції підготовки спортсменів України до XXIX літніх Олімпійських ігор: можливості і перспективи» м. Київ document
5756 Sport Medicine participant Kiev document
5758 Четвърти Международен Научен Конгрес “Спорт, Стрес, Адаптация” Физиологическая реактивность кардиореспираторной системы и особенности проявления физической работоспособности квалифицированных спортсменов София, България document
5761 Міжнародний науково-практичний семінар тренерів з веслування на байдарках і каное «Інноваційно-педагогічні технології підготовки спортсменів з веслування на байдарках і каное» «Функциональная подготовленность спортсменов-гребцов и особенности контроля в го-дичном цикле» м. Київ document
5760 III Всеукраїнська наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології», присвяченій 70-річчю з дня народження Г.М.Чайченко Зміни фізіологічної реактивності кардіореспіраторної системи на зрушення дихального гомеостазису під впливом засобів передчасної стимуляції працездатності м. Київ document
5165 III Всеукраїнська наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології», присвяченій 70-річчю з дня народження Г.М.Чайченко Зміни фізіологічної реактивності кардіореспіраторної системи на зрушення дихального гомеостазису під впливом засобів передчасної стимуляції працездатності м.Київ, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка document
5759 10-th International Scientific Congress «Modern Olympic sport and sport for all» «Физиологическая реактивность и особенности реализации энергетических возможностей квалифицированных спортсменов» Gdansk, Poland document
5774 Міжнародний науковий семінар «Сучасна система спортивної підготовки і медико-біологічні шляхи підвищення її ефективності» «Функціональна діагностика в практиці спортивної підготовки» м. Київ, НУФВСУ document
5765 ІХ Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх» Особенности реакции организма спортсменов в условиях физических нагрузок различного характера м. Київ, НУФВСУ document
5764 Seminar Viasys Healthcare “Cardiopulmonary Exercise Testing” participant Kiev document
5763 Українсько-британський симпозіум з проблем біоетики participant м. Київ document
5767 Науково-практичний семінар для провідних тренерів України учасник м. Київ document
5766 IV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійській спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації» Мобилизация механизмов энергообеспечения у спортсменов с разной направленностью долговременной адаптации м. Київ, НУФВСУ document
5768 Sports Medicine учасник Kiev document
5769 Науково-практичний семінар для провідних тренерів України «Система багаторічної та річної підготовки в сучасному Олімпійському спорті та додаткові фактори, що стимулю-ють її ефективність» учасник м. Київ, НУФВСУ document
5770 Науково-практичний семінар для провідних тренерів України «Дозволені та заборо-нені засоби стимулювання працездатності у спорті» учасник м. Київ, НУФВСУ document
5771 International Scientific Congress «The Modern Olympic Sport. International Scientific Congress» Structure of preparedness of top-ranking basketball players depending on their various playing positions Kiev document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
43321 Взаємозалежність психофізіологічних та електронейроміографічних показників у кваліфікованих спортсменів-веслувальників
43323 Функціональний стан центральної нервової системи спортсменів-веслувальників за показниками реакції на рухомий об'єкт
43329 Стан нейродинамічних функцій і динамічна м’язова витривалість кваліфікованих спортсменів-веслувальників
43327 Прояв спеціальної працездатності жінок-боксерів високого класу
33373 Influence of vegetative regulation of heart rhythm on the manifestation of physical performance of qualified athletes (І message)
34289 Particularities of the structure of the functional training degree of athletes-leaders in female boxing
34285 Reaction of cardiorespiratory system under physical activities of different nature depending on physiological reactivity and fatigue
34302 Strategies of overcoming stress among qualified sportsmen-rowers
34288 Особливості структури функціональної підготовленості спортсменок-лідерів в жіночому боксі
34299 Реакція кардіореспіраторної системи за умов фізичних навантажень різного характеру в залежності від фізіологічної реактивності і стомлення
34295 Стратегії подолання стресу у кваліфікованих спортсменів-веслувальників
34311 Features of manifestation the energy potential of qualified athletes and sensitivity of cardiorespiratory system to hypercapnia

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
43321 Взаємозалежність психофізіологічних та електронейроміографічних показників у кваліфікованих спортсменів-веслувальників
43323 Функціональний стан центральної нервової системи спортсменів-веслувальників за показниками реакції на рухомий об'єкт
43329 Стан нейродинамічних функцій і динамічна м’язова витривалість кваліфікованих спортсменів-веслувальників
43327 Прояв спеціальної працездатності жінок-боксерів високого класу
33373 Influence of vegetative regulation of heart rhythm on the manifestation of physical performance of qualified athletes (І message)
34296 Електронейроміографічні критерії ризику травматизму у різних гендерних групах спортсменів, що спеціалізуються у боксі
23469 Аналіз тренувальних прграм, розроблених з урахуванням будови тіла спортсменів
34311 Features of manifestation the energy potential of qualified athletes and sensitivity of cardiorespiratory system to hypercapnia

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2397 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 06.03.2018
5203 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
7818 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.02.2022

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
938 Фізіологія рухової активності (3 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7500 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту (1-4 курс, ФІТР, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8991 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія (1 курс, ТД, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 30.11.2021
9031 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізіологія рухової активності (3 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 30.11.2021
10462 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту (1-4 курс, ФІТР, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10918 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізіологія рухової активності (2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10925 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту (1-4 курс, ФіР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12636 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізіологія рухової активності (3 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1225 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,17 12.01.2017
2418 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,51 31.12.2018
2984 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 3,68 28.12.2019
3839 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 3,40 28.12.2020
5015 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,53 28.12.2021
5427 Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 3,94 30.12.2022
6314 Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 3,66 30.12.2023