Додаткові відомості

Освіта

1983-1987 роки – Сімферопольське вище військово-політичне будівельне училище. Диплом з відзнакою. Спеціальність – військово-політична. Кваліфікація – учитель історії та суспільствознавства.

1995-1996 роки – Київський інститут внутрішніх справ. Спеціальність – психологія. Кваліфікація – психолог-практик.

Перелік місць роботи

1987-1992 – служба у Збройних Силах.

1992 – 1995 – психолог Микитинської виправної колонії м. Горлівки Донецької області.

1995 – 2001 – викладацька діяльність у Київському інституті внутрішніх справ.

2001 – 2005 – Інститут проблем боротьби зі злочинністю Національної академії внутрішніх справ

2005- 2014 - провідний психолог Микитинської виправної колонії № 87 Управління  Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області.

2005 – 2014 – викладацька та наукова діяльність у Горлівському регіональному інституті Університету «Україна».

2014 -2017  пенсіонер МВС України.

2017 року -2018 року – старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 03.09.2018 року - доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

Тема дисертаційного дослідження: “Психологічні особливості засуджених-суїцидентів”. Прилюдний захист відбувся 13 травня 2002 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 26.007.01 в Національній академії внутрішніх справ України.

Громадська активність
Заступник Голови Робочої групи з питань профілактики та попередження самогубств серед ув’язнених та засуджених Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства Юстиції України (Наказ Департаменту з питань виконання кримінальних покарань від 28.07.2021 року № 211 / ОД - 21)
Голова профспілки факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти з жовтня 2022 року.
Член Вченої ради факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти з жовтня 2022 року.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
36 4 0 2022.11.28 23:41:01 Перейти на сторінку link

Конференції (56)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8303 The 4th International scientific and practical conference “Discussion and development of modern scientific research” Практичне використання бібліотерапії у роботі пенітенціарного психолога Helsinki, Finland document
8302 14th Annual International Scientific Conference Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning Education in the Conditions of Pandemic and War: Ukrainian Students’ Representatives Opinion University of Silesia in Katowice (Poland) document
8243 The ХХXIII International Scientific and Practical Conference «Trends in the development of science in the modern world» Вплив бібліотерапії на процес виправлення та ресоціалізації засуджених Graz, Austria document
8182 The ХХVI International Scientific and Practical Conference «Problems of science and practice, tasks and ways to solve them» Психологічні особливості засуджених із обмеженою осудністю Helsinki, Finland document
8191 Всеукраїнський міжвідомчий психологічний форум «Забезпечення психологічної допомоги в секторі Сил оборони України» РОБОТА ПЕНІТЕНЦІАРНОГО ПСИХОЛОГА В УМОВАХ ВІЙНИ Київ document
8101 The ХХIII International Scientific and Practical Conference «Theoretical and science bases of actual tasks» Психологічні особливості формування прихильності до лікування у засуджених хворих туберкульозом Lisbon, Portugal. document
8037 The ХХI International Scientific and Practical Conference «Actual priorities of modern science, education and practice» Совість: філософські та соціально-психологічні підходи Paris, France. document
8100 Міжнародна науково-практична інтернет конференції «Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану» Психологічне забезпечення та супроводження діяльності персоналу установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Київ document
7990 The ХIХ International Scientific and Practical Conference «Modern problems in science» Особливості роботи пенітенціарного психолога з персоналом установи виконання покарань і слідчого ізолятора Vancouver, Canada document
7970 The ХVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice» Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби в пенітенціарних закладах України Tokyo, Japan. document
8143 «Актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти: виклик сьогодення» «Соціальна підтримка батьків дітей з інвалідністю в умовах воєнних дій: проблеми, досвід, виклики» Полтава document.pdf
7948 The ХIV International Scientific and Practical Conference «Theoretical and science bases of actual tasks» Профілактика повторних кримінальних правопорушень серед осіб, які відбувають покарання в органах пробації Lisbon, Portugal. document
7940 he IХ International Scientific and Practical Conference «Advancing in research, practice and education» Підготовка дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування до самостійного життя в суспільстві Florence, Italy. document
7939 The VIII International Scientific and Practical Conference «Actual trends in science and practice» Соціальна робота в установах виконання покарань України Geneva, Switzerland. document
7911 IV Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE, PRACTICE AND THEORY» Професійна готовність майбутнього соціального працівника до роботи із засудженими в місцях позбавлення волі Tokyo, Japan. document
7890 II International Scientific and Practical Conference «Modern trends of scientific development» Вплив позбавлення волі на формування соціально-педагогічних та психологічних характеристик у жінок, які відбувають покарання Vancouver, Canada document
7548 The XI International Science Conference «Modern aspects of science and practice» Зарубіжний досвід соціально-педагогічної підтримки неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом Melbourne, Australia document
7205 VII Международная научно-практическая конференция «MODERN TRENDS IN DEVELOPMENT SCIENCE AND PRACTICE» Оцінка ризиків і потреб у період нагляду за правопорушниками під час їх знаходження на обліку в органах пробації Varna, Bulgaria document
7049 The II International Science Conference «Trends in the scientific development» Проблеми суїцидальної активності серед засуджених в установах виконання покарань Vancouver, Canada. document
6902 Science, theory and practice. Abstracts of XXIX International Scientific and Practical Conference. Підготовка соціальних працівників до вирішення конфліктних ситуацій Tokyo, Japan. document
6871 15th International Scientific Conference „Society. Integration. Education” (SIE2021) THE ROLE OF REPENTANCE OF CONVICTS IN THE PROCESS OF THEIR CORRECTION AND RESOCIALIZATION REZEKNES TEHNOLOGIJU AKADEMIJA document.pdf
6722 Grant-Funded Projects as an Essential Driver of the Research and Education Advancement of the HEIs Improving the quality of preparation of convicts for life in freedom Lodz, Poland document
6547 The XII International Science Conference «Advances in Technology and Science» Соціально-педагогічна робота працівників органів пробації щодо виправлення та ресоціалізації засуджених Berlin, Germany document
6512 VI Міжнародна наукова конференція з фундаментальних наук, мистецтва, бізнесу та освіти, інтернет-технологій і суспільства «Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society» Розвиток соціально-виховного потенціалу батьків неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення Stockholm, Sweden document
6499 IV Міжнародна наукова конференція «Prospects and achievements in applied and basic sciences» ІНСТИТУТ ПРОБАЦІЇ ЯК СИСТЕМА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У СВІТОВІЙ ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ ПРАКТИЦІ Будапешт, Угорщина document
6496 The III International Science Conference on E-Learning and Education Соціально-педагогічна профілактика повторного кримінального правопорушення неповнолітніми Lisbon, Portugal document
5899 «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» Соціально-психологічне супроводження процесу ресоціалізації засуджених у виправних колоніях м. Київ document.pdf
5409 Сучасний вимір психології та педагогіки Притча-терапія у роботі з клієнтом Львів document.pdf
5410 SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Motivational readiness of students to work with condemned prisoners in Ukraine Rēzekne, Latvija. document.pdf
5437 Сучасні наукові дослідження в психології та педегогіці - прогрес майбутнього Засуджені: можливість отримання вищої освіти м. Одеса document.pdf
5320 Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформацій Безконтактна детекція брехні в практичній діяльності соціального педагога м. Харків document
5436 Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті Соціально-педагогічна робота з жінками, які перебувають у конфлікті з законом м. Одеса document.pdf
5191 Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває у конфлікті з законом, крізь призму правових реформ Соціально-педагогіна робота з особами, які перебувають у конфлікті з законом м. Київ document.pdf
5435 Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук Соціальна профілактика повторної злочинності підлітків, які перебувають у конфлікті з законом м. Харків document.pdf
5196 Міжнародна Зимова психологічна школа "Притчатерапія" м. Санкт-Петербург document.pdf
4356 Теоретико-методологічні засади та сучасний досвід розроблення професіограм працівників системи МВС України Професіограма працівників соціальної служби м. Київ document.PDF
4355 Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі Соціальна профілактика протиправної поведінки громадськими організаціями м. Київ document.PDF
4322 Сучасна педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень Професійна готовність майбутнього соціального працівника до роботи з засудженими у місцях позбавлення волі м. Київ document.pdf
4321 Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології Стан та перспективи розвитку медіації в Україні м. Львів document.pdf
5015 Непомічені підлітки Профілактика правопорушень серед підлітків м. Київ document
4080 "Суспільство, право, психологія та педагогіка: поступ у майбутнє" Соціальна робота в установах виконання покарань м. Київ document
4004 Міжнародна зимова психологічна школа Профілактика самогубств серед підлітків (протидія деструктивним сайтам) м. Санкт-Петербург document.pdf
3442 "Актуальні проблеми надання правової та психологічної допомоги особам, які перебувають у конфлікті зі законом" Історія розвитку наукових поглядів на процес ресоціалізації злочинців у поглядах вітчизняних та іноземних вчених м. Київ document
3559 "Забезпечення якості вищої освіти: європейські й національні стандарти та індікатори Ефективність проведення соціально-педагогічної профілактики суїцидальної та аутодеструктивної поведінки серед студентської молоді м. Старобільськ document.pdf
3380 “Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ” Завдання та перспективи розвитку психологічної служби виправних колоній і слідчих ізоляторів м. Київ document
3271 Актуальні питання та перспективи розвитку судово-психологічної експертизи та комплексної експертизи за участю психолога Теорія та практика психологічної аутопсії за фактом самогубства Вірменія, м. Єреван document
3253 Сучасні тенденції розвитку науки Психолінгвістика в технології психологічного портретування особистості м. Львів document
3304 «Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для України та Польщі» СУЧАСНА РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У РОБОТІ З ЗАСУДЖЕНИМИ м. Стальова Воля, Республіка Польща document.PDF
3134 Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні Сучасні дослідження суїцидальної поведінки В США місто Львів document.pdf
3006 Педагогічна спадщина Антона Макаренка в науці та практиці (присвяченій 130-річчю від дня народження) Научно-педагогическое наследие А.С. Макаренко: реалии сегодняшнего дня. м. Київ document.pdf
2591 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики. Психологічна основа ресоціалізації засуджених м. Київ document.pdf
2232 Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ Професійна підготовка психологів для роботи з засудженими, хворими туберкульозом м. Київ document.pdf
2146 Психологія та педагогіка:сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування Питання профілактики самогубств серед засуджених у місцях позбавлення волі м. Львів document.pdf
2134 Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії Історія розвитку та шляхи вдосконалення діяльності психологічної служби у кримінально-виконавчій системі України м. Одеса document.pdf
1934 Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики Роль совісті у ставленні засудженого до вчиненого злочину м. Харків document.pdf
1894 Юридична наука і практика: пошук правової гармонії Юридичні аспекти діяльності психологічної служби в місцях позбавлення волі м. Київ, Україна document.PDF

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
41476 Соціально-педагогічна робота з особами, які перебувають на обліку в органах пробації України
41131 Основні напрями реформування психологічної служби установ виконання покарань і слідчих ізоляторів в Україні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
36470 The role of repentance of convicts in the process of their correction and resocialization
31494 Motivational readiness of students to work with convicted prisoners in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (18)

ID Назва Рік
41760 Psychological characteristics of people convicted of deliberate murder
41432 Psychological features of convicted patients with tuberculosis
40646 Професійна готовність майбутнього соціального працівника до роботи із засудженими в місцях позбавлення волі
40513 Вплив позбавлення волі на формування соціально-педагогічних та психологічних характеристик у жінок, які відбувають покарання
39480 Зарубіжний досвід соціально-педагогічної підтримки неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом
38090 Оцінка ризиків і потреб у період нагляду за правопорушниками під час їх знаходження на обліку в органах пробації
37301 Проблеми суїцидальної активності серед засуджених в установах виконання покарань
36579 Підготовка соціальних працівників до вирішення конфліктних ситуацій
36450 Settlement of interpersonal conflicts of youth in the professional activity of a social worker
35402 Соціально-педагогічна робота працівників органів пробації щодо виправлення та ресоціалізації засуджених
34721 Інститут пробації як система виконання покарань у світовій пенітенціарній практиці
35000 Розвиток соціально-виховного потенціалу батьків неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення
34666 Соціально-педагогічна профілактика повторного кримінального правопорушення неповнолітніми
31820 Social And Pedagogical Work With Women Who Are In Conflict With Law
31664 Social risks of adult repeated crime of adolescents in conflict with the law
31614 Legal support for the activities of psychologists in correctional facilities
31492 Parable-therapy in work with a clients
24954 Theory and practice of psychological autopsy on the facts of suicide

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
40512 Соціальна підтримки батьків неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом
36450 Settlement of interpersonal conflicts of youth in the professional activity of a social worker
36449 Психолого-педагогічна профілактика повторного кримінального правопорушення неповнолітніми
31820 Social And Pedagogical Work With Women Who Are In Conflict With Law
31664 Social risks of adult repeated crime of adolescents in conflict with the law
31613 Psychological service in Ukraine’s penitentiary system: history and experience
25227 Effectiveness of Social and Pedagogical Prevention of Suicidal and Self-Destructive Behavior Among Students

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (37)

ID Назва Рік
42009 Практичне використання бібліотерапії у роботі пенітенціарного психолога
41695 Вплив бібліотерапії на процес виправлення та ресоціалізації засуджених
41505 Психологічні особливості засуджених із обмеженою осудністю
41504 Психологічне забезпечення та супроводження діяльності персоналу установ виконання покарань і слідчих ізоляторів
41351 Психологічні особливості формування прихильності до лікування у засуджених хворих туберкульозом
41016 Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби в пенітенціарних закладах України
41083 Особливості роботи пенітенціарного психолога з персоналом установи виконання покарань і слідчого ізолятора
41171 Совість: філософські та соціально-психологічні підходи
40918 Профілактика повторних кримінальних правопорушень серед осіб, які відбувають покарання в органах пробації
40887 Підготовка дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування до самостійного життя в суспільстві
40886 Соціальна робота в установах виконання покарань України
40646 Професійна готовність майбутнього соціального працівника до роботи із засудженими в місцях позбавлення волі
40513 Вплив позбавлення волі на формування соціально-педагогічних та психологічних характеристик у жінок, які відбувають покарання
39480 Зарубіжний досвід соціально-педагогічної підтримки неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом
38090 Оцінка ризиків і потреб у період нагляду за правопорушниками під час їх знаходження на обліку в органах пробації
37301 Проблеми суїцидальної активності серед засуджених в установах виконання покарань
36579 Підготовка соціальних працівників до вирішення конфліктних ситуацій
36449 Психолого-педагогічна профілактика повторного кримінального правопорушення неповнолітніми
35402 Соціально-педагогічна робота працівників органів пробації щодо виправлення та ресоціалізації засуджених
34721 Інститут пробації як система виконання покарань у світовій пенітенціарній практиці
35000 Розвиток соціально-виховного потенціалу батьків неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення
34666 Соціально-педагогічна профілактика повторного кримінального правопорушення неповнолітніми
31555 Осужденные: возможность получения высшего образования
31495 Притча-терапія в роботі з клієнтами
31554 Соціально-педагогічна робота з жінками, які перебувають в конфлікті з законом
31553 Соціальна профілактика повторної злочинності підлітків, які перебувають у конфлікті з законом
28973 Social officer in the prison service of Ukraine: basic requirements for professional readiness
28967 Social prevention of illegal behavior by public organizations
28962 Professional training of a social worker for work with prisoners in prison
28956 The state and prospects for the development of mediation in Ukrainian schools
24963 Psycholinguistics in the technology of the psychological portrait of the person
24957 The modern role of the psychological service in working with convicts
24960 Current research on suicidal behavior in the United States
21608 Training of psychologists to work with convicts suffering tuberculosis
21040 The psychological methods of suicide prevention in prisons is elaborated.
20978 Developmental history and guiding their improvement to work service of psychologists for the penal system
20564 The role and reprehensible ect of attitude convict to completed offens

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
220 The role of repentance of convicts in the process of their correction and resocialization https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36470/ 2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
83 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 40 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Vadym_Sulitskyi

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
281 Соціальна підтримки батьків неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40512/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
224 National Louis University (USA) Наукове стажування 05.04-10.05.2021

Larysa Koval

ICEA President, professor

Учасник програми document
225 Uczelnia Nauk Społecznych & Fundacja Central European Academy Studies and Certifications. Наукове стажування 01.02.08.04.2021

Микола Смолинський

Директор  Fundacja Central European Academy Studies and Certifications

Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
136 ПРОФІЛАКТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ САМОГУБСТВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Посольство США в Україні Індивідуальний - 2018

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
144 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 40

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
39233 Encyclopedia of Education

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (33)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1694 Лідерський модуль - document 12.10.2017
2042 Модуль з ІКТ Інший модуль document 11.01.2018
2216 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2923 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.02.2019
3275 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.07.2019
3433 ІКТ Інший модуль Сертифікат Суліцький .pdf 25.06.2019
3504 Інше Інший модуль document 12.10.2019
3634 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
3947 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
4099 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
4266 інше Інший модуль document 09.10.2020
4566 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
5045 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 08.04.2021
5134 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.05.2021
5351 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5487 інше Інший модуль document 18.09.2021
5498 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.09.2021
5519 інше Інший модуль document 08.10.2021
5618 інше Інший модуль document 10.11.2021
5914 Цифровий модуль Інший модуль document 30.11.2021
6022 ІКТ(енк) Інший модуль наказ №785.pdf 25.11.2021
6257 інше Інший модуль document 13.04.2022
6323 інше Інший модуль document 08.06.2022
6342 Лідерський модуль Інший модуль document 13.06.2022
6498 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6548 інше Інший модуль document 11.03.2022
6549 інше Інший модуль document 20.05.2022
6550 інше Інший модуль document 08.07.2022
6551 інше Інший модуль document 03.06.2022
6552 інше Інший модуль document 10.06.2022
6774 інше Інший модуль document 21.10.2022
6905 інше Інший модуль document 07.10.2022
6946 інше Інший модуль document 07.10.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
41510 Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
41510 Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник
31522 Кваліфікаційна магістерська робота: методичні рекомендації

Сертифіковані ЕНК (13)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
570 Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
571 Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей та молоді (2 курс, СП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
721 Соціальна конфліктологія (5 курс, СП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 212 02.04.2020 21/22 н.р.
722 Соціальна конфліктологія (5 курс, СП, заочна) Інститут людини Магістр Заочна 2020 212 02.04.2020 21/22 н.р.
814 Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів (5 курс, СП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 706 11.11.2020 21/22 н.р.
815 Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів (5 курс, СП, заочна) Інститут людини Магістр Заочна 2020 706 11.11.2020 21/22 н.р.
816 Практикум із соціальної роботи (2 курс, СП, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
861 Практикум з ведення переговорів (6 курс, СП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 812 23.12.2020
908 Детекція брехні (6 курс, СП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 821 31.12.2020
1087 Соціальна геронтологія (1-2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2021 785 25.11.2021
1219 Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті із законом (3 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022
1220 Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом (3 курс, СП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022
1279 Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом (3 курс, СА, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022

Використання ЕНК (36)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3889 Інститут людини Психологія девіантної поведінки (2 курс) Бакалавр Денна 12 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
3933 Інститут людини Соціальна геронтологія (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3939 Інститут людини Соціальна робота в пенітенціарній системі (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 5 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3940 Інститут людини Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг (3 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
3944 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей Бакалавр Денна 4 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
3955 Інститут людини СР з особливими групами отримувачів послуг: Соціальна робота в пенітенціарній системі (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 5 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
5373 Інститут людини Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
5689 Інститут людини Соціальна конфліктологія (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 6 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5690 Інститут людини Соціальна конфліктологія (5 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5702 Інститут людини Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
6201 Інститут людини Детекція брехні (6 курс, СП, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 10 10.12.2020
6202 Інститут людини Детекція брехні (6 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6907 Інститут людини Практикум з ведення переговорів (6 курс, СП, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6908 Інститут людини Практикум з ведення переговорів (6 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6918 Інститут людини Практикум із соціальної роботи (2 курс, СП, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 10 10.12.2020
7671 Інститут людини Практика (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7907 Інститут людини Соціальна геронтологія (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8179 Інститут людини Соціальна конфліктологія (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8216 Інститут людини Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 10 10.12.2020
8219 Інститут людини Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з особами, які Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8271 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей та молоді (2 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8317 Інститут людини Практикум з ведення переговорів (6 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8393 Інститут людини Виробнича практика - Проміжний етап № 1 (5 курс, МОСП, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8544 Інститут людини Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів (5 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 5 10 31.12.2020
8980 Інститут людини Соціальна геронтологія (1-2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
10248 Інститут людини Соціальна конфліктологія (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 9 5 5 3 30.11.2021
10692 Інститут людини Виробнича в НУО практика (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10696 Інститут людини Стажерська в НУО практика (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11314 Інститут людини Практика переддипломна (6 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11334 Інститут людини Виробнича в НУО практика (4 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11340 Інститут людини Виробнича практика / в реабілітаційних центрах (4 курс, СП) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11411 Інститут людини Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті із законом (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11416 Інститут людини Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11417 Інститут людини Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом (3 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11729 Інститут людини Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 8 5 5 3 30.11.2021
11734 Інститут людини Соціальна конфліктологія (5 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 6 5 5 3 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1458 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,24 12.01.2017
2302 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,82 27.12.2018
3153 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,69 28.12.2019
4080 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,89 28.12.2020
4903 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,80 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
501 СПб-1-16-4.0д II 2 3 2017-2018