Додаткові відомості

Освіта
Криворізький державний педагогічний інститут 1993
Перелік місць роботи
Криворізький державний педагогічний університет
Теми дисертацій (захищених)

Особливості вивчення християнських образів зарубіжної літератури в загальноосвітній школі (кандидатська дисертація, 1997)

Теорія і технологія вивчення художніх образів-персонажів у курсі зарубіжної літератури старшої школи (докторська дисертація, 2020)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
180 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства - 1 0 2021 -
277 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства AAX-1784-2021 3 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2508671
428 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства AAX-1784-2021 3 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2508671

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 58 4 2 2024.07.22 10:15:09 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 54 4 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
780 Факультет східних мов Кафедра східної культури і літератури 33.8 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Larisa-Udovicenko

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10619 ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ У СЕРЕДНІЙ І ВИЩІЙ ШКОЛАХ Сучасний методичний дискурс Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка document.pdf
1278 «СУЧАСНА УКРАЇНІСТИКА: ПРОБЛЕМИ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ Й КУЛЬТУРИ» 2. Контекстний принцип вивчення художніх творів у шкільній літературній освіті Ізмаїльський державний гуманітарний університет document.docx
1279 «СУЧАСНА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА: НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ» 3. Сучасна зарубіжна література у шкільних програмах та читацькі інтереси українських старших підлітків. Національний музей літератури України document.docx
1277 VІІ щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: становлення ідентичностей» Проблема вивчення національної ідентичності у шкільному вивченні зарубіжної літератури Київський університет імені Бориса Грвінченка document.doc

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
34305 Теорія і технологія вивчення художніх образів-персонажів у курсі зарубіжної літератури старшої школи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
47707 A transdisciplinary approach to teaching and building a higher education system
40073 Project-based learning in the training of future philologists
40938 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
47707 A transdisciplinary approach to teaching and building a higher education system
41512 Проблема культурно-національної ідентичності та шляхи її вирішення у Новій українській школі
41536 Formation of civic identity of students based on methodical heritage of Yevhen Pasichnyk
41518 Специфіка мови графічного роману Сергія Захарова «Діра»
40073 Project-based learning in the training of future philologists
37509 Innovative methods in improving the pedagogical skills of teachers
35362 Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов: міжнародний досвід
40938 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties
24761 Проблема вивчення образів-персонажів у підручниках із зарубіжної літератури для старшої школи
21329 Особливості методичної роботи з підручником із зарубіжної літератури в старшій школі

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
41512 Проблема культурно-національної ідентичності та шляхи її вирішення у Новій українській школі
41536 Formation of civic identity of students based on methodical heritage of Yevhen Pasichnyk
35362 Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов: міжнародний досвід
24741 Застосування засад педагогічної антропології у вивченні образів-персонажів художніх творів зарубіжної літератури
21329 Особливості методичної роботи з підручником із зарубіжної літератури в старшій школі
16499 Reader centric model modern textbook of foreign literature for older teens: concept, content and form
12999 Аспектне вивчення образів-персонажів в методиці навчання літератури до кінця ХІХ ст.

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
47689 Громадянська ідентичність учнів як базовий компонент нової філософії освіти
34310 «Чорний детектив», що порушує серйозні проблеми
34968 Les chercheurs européens sur le développement de la compétence professionnelle dans le métier d’enseignant
28582 CASE STUDY або вивчення зарубіжної літератури в українській школі в кращих традиціях Гарвардського університету
24766 Авторська концепція підручників із зарубіжної літератури для старшої школи
21330 Проблема теорії та технології аналізу образів-персонажів у сучасній українській методиці навчання учнів середньої школи
13410 Історичні поеми А.Міцкевича і Т.Шевченка у шкільному вивченні
13416 Розвиток методики аспектного вивчення образів-персонажів художніх творів у науці радянського періоду
8126 Розвиток в учнів поняття про образ-персонаж в історико-літературному курсі загальноосвітньої школи
2029 Новітні методики вивчення образів-персонажів у курсі літературної освіти учнів

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
53 Учасник проекту Центр розвитку освіти у Варшаві ORE Нова українська школа

Центр розвитку освіти у Вашаві, Єва Бобінська OSRODEK ROZWOJU EDUKACJI

AL. UJAZDOWSKIE, 28

00-478 WARSZAWA


POLSKA


ewa.bobinska@ore.edu.pl


+48 22 345 37 00


Fax +48 22 345 37 70


та КЗ ЛОР "Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти", координатор - директор Роман Богданович Шиян, кандидат біологічних наук, r.shyyan@gmail.com, тел. 2445531.document 2016-2017 рр.

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
129 Project-based learning in the training of future philologists https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40073/ 2022
141 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40938/ 2022

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
28 Удовиченко Лариса Миколаївна Теорія і технологія вивчення художніх образів-персонажів у курсі зарубіжної літератури старшої школи/13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література) Докторантура Київський університет імені Бориса Грінченка Удовиченко д.н..pdf 2021

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
104 Фаховий модуль (стажування) - ACFrOgB5m1mqYTBvQCwx1QbBGZ2tjLJejYFglrPVdCIl39KIagkLAIoKN94bgt0u8Ki04XdzhI6rkVAtOcLVUs1hU1QB9eMR3N6tB-nLGYEn9A0cN5RTie2dP6NRiwQ=.pdf 10.09.2016
119 Лідерський модуль - document 15.04.2015
199 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
3436 ІКТ Інший модуль Сертифікат Удовиченко .pdf 25.06.2019
3658 Інше Інший модуль document 26.10.2019
3744 ІКТ Інший модуль nakaz_768_11.11.2019.pdf 11.11.2019
5122 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 6432112.pdf 09.02.2021
5444 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
5586 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 597563652.pdf 28.08.2021
6816 інше Інший модуль document 13.11.2022
7983 Лідерський модуль Інший модуль nakaz_675_27.10.2023 (1).pdf 27.10.2023
8288 STEM-школа Інший модуль Удовиченко_Л_М_Сертифікат_STEM_2023.pdf 02.03.2023
9130 Інший Інший модуль Удовиченко Лариса Миколаївна.pdf 31.05.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
169 «Нова українська школа» (ORE (Osrodek rozwoju edukacji) у співпраці з Львівським інститутом післядипломної освіти в рамках Прог Участь у проекті Польща, м. Львів 03.09.2016 10
170 Презентація підручника: Зарубіжна література: підруч. Для 8 кл. загальноосвіт. Навч. закл. / Н.М. Кадоб’янська, Л.М. Удовиченко. Презентація Миколаївський ОІППО Криворізький ОІППО Тернопільський ОІППО Луцький ОІППО Запорізький ОІППО Ужгородський ОІППО 18.11.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (4)

ID Назва Рік
41511 Методика навчання зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти. Навчальний посібник для підготовки до атестації студентів-філологів
17736 Зарубіжна література: підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів
17693 Методика викладання зарубіжної літератури в школі
17712 МЕТОДИКА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Підручники, навчальні посібники (колективні) (18)

ID Назва Рік
47705 Зарубіжна література. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти
47703 Зарубіжна література: підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти
41534 Зарубіжна література: підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
41533 Зарубіжна література: підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти
37359 Зарубіжна література. 11 клас. Рівень стандарту: хрестоматія
27710 Зарубіжна література. Рівень стандарту: підручник для 11 кл. закладів загальної середньої освіти
27711 Зарубіжна література. 10 клас. Рівень стандарту: хрестоматія
28566 Зарубіжна література. 11 клас. Зошит для поточного і тематичного оцінювання
24742 Зарубіжна література. 10 клас. Підручник
24743 Зарубіжна література. 10 клас. Зошит для поточного і тематичного оцінювання
20864 Зарубіжна література. 8 клас. Зошит для поточного та тематичного оцінювання
17797 Зарубіжна література. 8 клас. Хрестоматія.
20920 Зарубіжна література. 6 клас. Зошит для поточного та тематичного оцінювання
20924 Зарубіжна література. 7 клас. Зошит для поточного та тематичного оцінювання
20865 Зарубіжна література: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
20925 Зарубіжна література. 5 клас. Зошит для поточного та тематичного оцінювання
20926 Зарубіжна література. 9 клас. Зошит для поточного та тематичного оцінювання
20922 Зарубіжна література. 9 клас. Хрестоматія

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
28569 Зарубіжна література в таблицях і схемах. 5 клас
28581 Зарубіжна література в таблицях і схемах. 6 клас

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
592 Методика викладання мовознавчих і літературознавчих дисциплін (5 курс, ФІН, денна) Інститут філології Магістр Денна 2019 768 11.11.2019
669 Методика викладання у вищій школі (5 курс, ФІН, денна) - Магістр Денна 2019 902 28.12.2019 -
1052 Методика навчання в середній школі (3 курс, ФІС, ФФР, ФІТ, денна) - Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5318 Інститут філології Методика викладання мовознавчих і літературознавчих дисциплін (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 8 не враховується 10 27.12.2019
7510 Інститут філології Методика викладання мовознавчих і літературознавчих дисциплін (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7777 Інститут філології Практична педагогіка й методика навчання: Практична педагогіка (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
8993 Інститут філології Методика навчання в середній школі (3 курс, ФІС, ФФР, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
10588 Інститут філології Методика навчання в середній школі (3 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10589 Інститут філології Методика навчання в середній школі (3 курс, ФЯ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11682 Інститут філології Практична педагогіка й методика навчання (2, 4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11683 Інститут філології Методика викладання мовознавчих і літературознавчих дисциплін (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
190 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4.0 20.05.2016
1492 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,29 12.01.2017
2331 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,42 27.12.2018
3164 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,71 28.12.2019
4114 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,74 28.12.2020
5017 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,43 28.12.2021
5988 Кафедра східної культури і літератури 3,60 30.12.2022
6863 Кафедра східної культури і літератури 4,18 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
11 Фещенко Марія Іванівна IV Українська мова та література (у т.ч. методика їх викладння) I 2017