Додаткові відомості

Освіта
Криворізький державний педагогічний інститут 1993
Перелік місць роботи
Криворізький державний педагогічний університет
Теми дисертацій (захищених)

Особливості вивчення християнських образів зарубіжної літератури в загальноосвітній школі (кандидатська дисертація, 1997)

Теорія і технологія вивчення художніх образів-персонажів у курсі зарубіжної літератури старшої школи (докторська дисертація, 2020)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
39 3 1 2022.11.15 11:08:01 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1278 «СУЧАСНА УКРАЇНІСТИКА: ПРОБЛЕМИ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ Й КУЛЬТУРИ» 2. Контекстний принцип вивчення художніх творів у шкільній літературній освіті Ізмаїльський державний гуманітарний університет document.docx
1279 «СУЧАСНА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА: НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ» 3. Сучасна зарубіжна література у шкільних програмах та читацькі інтереси українських старших підлітків. Національний музей літератури України document.docx
1277 VІІ щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: становлення ідентичностей» Проблема вивчення національної ідентичності у шкільному вивченні зарубіжної літератури Київський університет імені Бориса Грвінченка document.doc

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
34305 Theory and technology of studying artistic images-characters in the course of foreign literature in high school

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
40073 Project-based learning in the training of future philologists
40938 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
41512 The problem of cultural and national identity and ways to solve it in the New Ukrainian school
41518 Specifics of the language of Sergiy Zakharov’s graphic novel “The Hole”
40073 Project-based learning in the training of future philologists
37509 Innovative methods in improving the pedagogical skills of teachers
35362 Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов: міжнародний досвід
40938 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties
24761 Рroblem of studying characters in foreign literature textbooks for high school
21329 Peculiarities of methodical work with a foreign literature textbook in the high school

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
41512 The problem of cultural and national identity and ways to solve it in the New Ukrainian school
35362 Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов: міжнародний досвід
24741 Using the foundations of the pedagogic anthropology in the study of foreigh literary characters
21329 Peculiarities of methodical work with a foreign literature textbook in the high school
16499 Reader centric model modern textbook of foreign literature for older teens: concept, content and form
12999 Аспектне вивчення образів-персонажів в методиці навчання літератури до кінця ХІХ ст.

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
34310 "Black detective" that raises serious problems
34968 Les chercheurs européens sur le développement de la compétence professionnelle dans le métier d’enseignant
28582 CASE STUDY or study of foreign literature in a Ukrainian school in the best traditions of Harvard University
24766 Author's concept of textbooks on foreign literature for senior high school
21330 Problem of the theory and technology of analysis of character images in the modern Ukrainian method of teaching secondary school students
13416 Development of a technique of studying the aspect of images , characters hudozhestvennіh works in the science of the Soviet period
13410 Historical poems A. Mickiewicz and Shevchenko in the school study
8126 Розвиток в учнів поняття про образ-персонаж в історико-літературному курсі загальноосвітньої школи
2029 Новітні методики вивчення образів-персонажів у курсі літературної освіти учнів

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
53 Учасник проекту Центр розвитку освіти у Варшаві ORE Нова українська школа

Центр розвитку освіти у Вашаві, Єва Бобінська OSRODEK ROZWOJU EDUKACJI

AL. UJAZDOWSKIE, 28

00-478 WARSZAWA


POLSKA


ewa.bobinska@ore.edu.pl


+48 22 345 37 00


Fax +48 22 345 37 70


та КЗ ЛОР "Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти", координатор - директор Роман Богданович Шиян, кандидат біологічних наук, r.shyyan@gmail.com, тел. 2445531.document 2016-2017 рр.

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
129 Project-based learning in the training of future philologists https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40073/ 2022
141 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40938/ 2022

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
180 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
780 Факультет східних мов 14 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Larisa-Udovicenko

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
28 Удовиченко Лариса Миколаївна Теорія і технологія вивчення художніх образів-персонажів у курсі зарубіжної літератури старшої школи/13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література) Докторантура Київський університет імені Бориса Грінченка Удовиченко д.н..pdf 2021

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
104 Фаховий модуль (стажування) - ACFrOgB5m1mqYTBvQCwx1QbBGZ2tjLJejYFglrPVdCIl39KIagkLAIoKN94bgt0u8Ki04XdzhI6rkVAtOcLVUs1hU1QB9eMR3N6tB-nLGYEn9A0cN5RTie2dP6NRiwQ=.pdf 10.09.2016
119 Лідерський модуль - document 15.04.2015
199 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
3436 ІКТ Інший модуль Сертифікат Удовиченко .pdf 25.06.2019
3658 Інше Інший модуль document 26.10.2019
3744 ІКТ Інший модуль nakaz_768_11.11.2019.pdf 11.11.2019
5122 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 6432112.pdf 09.02.2021
5444 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
5586 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 597563652.pdf 28.08.2021
6816 інше Інший модуль document 13.11.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
169 «Нова українська школа» (ORE (Osrodek rozwoju edukacji) у співпраці з Львівським інститутом післядипломної освіти в рамках Прог Участь у проекті Польща, м. Львів 03.09.2016 10
170 Презентація підручника: Зарубіжна література: підруч. Для 8 кл. загальноосвіт. Навч. закл. / Н.М. Кадоб’янська, Л.М. Удовиченко. Презентація Миколаївський ОІППО Криворізький ОІППО Тернопільський ОІППО Луцький ОІППО Запорізький ОІППО Ужгородський ОІППО 18.11.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (4)

ID Назва Рік
41511 Methods of studying foreign literature in secondary schools. Textbook for preparation for certification of students-philologists
17736 Foreign literature: a textbook for 8th grade of secondary schools
17712 METHOD of specialized education UKRAINIAN language and literature
17693 Methods of teaching of foreign literature in the school

Підручники, навчальні посібники (колективні) (16)

ID Назва Рік
41534 Foreign literature: a textbook for the 5th form of general education
41533 Foreign literature: a textbook for the 9th form of general education
37359 Foreign literature. Grade 11. Standard Level: reader
27710 Foreign literature. Standard level: a textbook for 11 cells. institutions of secondary education
27711 Foreign literature. Grade 10. Standard Level: reader
28566 World Literature. Grade 10. Notebook for current and thematic evaluation
24742 World Literature. Grade 10. Textbook
24743 World Literature. Grade 10. Notebook for current and thematic evaluation
20864 World Literature. Grade 8 A notebook for the current and thematic evaluation
17797 Zarubіzhna literature. 8 classes. Chrestomathy.
20924 Foreign literature. 7 class. Notebook for current and thematic evaluation
20920 Foreign literature.6 class. Notebook for current and thematic evaluation
20865 Foreign literature: a textbook for the 9th form of general education
20925 World Literature. Grade 5 A notebook for the current and thematic evaluation
20926 World Literature. Grade 9 A notebook for the current and thematic evaluation
20922 World Literature. Grade 9. Reader

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
28569 Foreign literature in tables and diagrams. 5th grade
28581 Foreign literature in tables and diagrams. 6th grade

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
592 Методика викладання мовознавчих і літературознавчих дисциплін (5 курс, ФІН, денна) Інститут філології Магістр Денна 2019 768 11.11.2019
669 Методика викладання у вищій школі (5 курс, ФІН, денна) - Магістр Денна 2019 902 28.12.2019 -
1052 Методика навчання в середній школі (3 курс, ФІС, ФФР, ФІТ, денна) - Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5318 Інститут філології Методика викладання мовознавчих і літературознавчих дисциплін (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10 27.12.2019
7510 Інститут філології Методика викладання мовознавчих і літературознавчих дисциплін (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 7 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7777 Інститут філології Практична педагогіка й методика навчання: Практична педагогіка (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8993 Інститут філології Методика навчання в середній школі (3 курс, ФІС, ФФР, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
10588 Інститут філології Методика навчання в середній школі (3 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10589 Інститут філології Методика навчання в середній школі (3 курс, ФЯ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11682 Інститут філології Практична педагогіка й методика навчання (2, 4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11683 Інститут філології Методика викладання мовознавчих і літературознавчих дисциплін (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 6 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
190 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4.0 20.05.2016
1492 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,29 12.01.2017
2331 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,42 27.12.2018
3164 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,71 28.12.2019
4114 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,74 28.12.2020
5017 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,43 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
112 ФІТб-1-13-4.0д IV 3 5 2016

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
11 Фещенко Марія Іванівна IV Українська мова та література (у т.ч. методика їх викладння) I 2017