Додаткові відомості

Освіта

Харківський державний педагогічний інститут
імені Г. С.
Сковороди, 1989 р.
Перелік місць роботи

1990 р. – учитель російської мови і літератури у
школі № 7 м. Новограда-Волинського Житомирської області.1991-2004 рр. – вихователь у дошкільному
навчальному закладі № 4 м. Новограда-Волинського Житомирської області.2004-2017 рр. – методист інформаційно-методичного
центру управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради.2017 р. і донині –
старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Киїівського
університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

Розвиток рефлексивної культури педагогів
дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 6 2 2024.07.14 06:02:14 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
229 Кафедра дошкільної освіти - 1 0 2021 -
288 Кафедра дошкільної освіти AAA-7339-2022 2 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2455113
444 Кафедра дошкільної освіти AAA-7339-2022 2 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2455113

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 94 5 1 2023.03.14 15:41:53 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 72 5 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
181 Кафедра дошкільної освіти 22.2 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Inna_Kondratec

Конференції (35)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9582 Всеукраїнський круглий стіл «Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал» учасник м.Київ document
9579 Preschool and primary education in European integration and national dimensions Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини раннього віку: принципи підготовки фахівців Riga, Latvia document.pdf
9312 Освіта та наука крізь виклики сьогодення Рефлексійний простір як засіб забезпечення емоційної стабільності дітей дошкільного віку в сучасних реаліях Запоріжжя document
8633 Всеукраїнська науково-практична конференція «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ДИТИНСТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ» ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО В ПЛОЩИНІ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РІЗНИХ ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ В ГРУПАХ РАННЬОГО ВІКУ м. Дніпро document
8342 Дитинство XXI століття: інноваційна освіта Мистецтво і війна: бачу, чую, дію Кременчук document
8341 Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану: теорія, практика, інновації Проєктування інформаційно-літературного середовища майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в площині розвитку дітей раннього віку. Інтернет-конференція document
8106 Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі Артосвіта майбутніх вихователів: особливості психологопедагогічного супроводу Полтава document
8117 Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищо освіти ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ Одеса document
7573 Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти Методичний супровід формування виконавської культури дітей старшого дошкільного віку в інсценуванні Бердянськ document.pdf
7860 IV Міжнародні педагогічні читання пам'яті професора Т. І. Поніманської "Актуальні проблеми дошкільної освіти Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти" Рефлексійна культура як необхідна компонента професійної підготовки сучасних фахівців дошкільної освіти. Рівне document
7273 «Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі безперервної освіти» Мистецтво рефлексії у батьківсько-дитячих взаєминах Вінниця document.pdf
7274 Дитинство XXI століття: інноваційна освіта Програма «Дитина 2020»: вектори парадигмальних змін Кременчук document.pdf
7572 V Фестиваль освітнього лідерства "Clever" - Київ document
6951 Освіта дітей раннього та дошкільного віку в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку Мистецько-творча компетентність: діяльність у рефлексійному просторі Луцьк document
6952 Конкурс освітніх технологій Пісочні арттехніки: нові акценти у знайомих іграх Київ document
6101 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Формування рефлексивної культури майбутніх вихователів в процесі фахової підготовки Київ document
5628 Всеукраїнська науково-практична конференція "Психологічні засади розвитку, психодіагностика та корекція особистості в системі неперервної освіти" Особливості формування мистецької компетентності майбутніх вихователів в умовах дистанційного навчання м. Вінниця document
5588 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція \ Особливості формування мистецької компетентності майбутніх вихователів в умовах дистанційного навчання м. Кременчуг document
6739 Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти Рефлексія як компонент інноваційної культури майбутніх вихователів м. Хмельницький document
6740 Всеукраїнський форум "Нові вектори програма "Дитина" Рефлексійний підхід у взаємодії з батьками м. Київ document
5336 VI Міжнародна науково-практична конференція "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи" Рефлексивний підхід як ефективний інструмент взаємодії з батьками Запоріжжя document
5335 Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships - Брюсель document
5629 Грамота Видавництво "Свічадо" "Перезавантаження" після відпустки Україна document
6733 Mini-EDCampNovohrad-Volynsjkyj Рефлексія: оцінка і самоцінність Новоград-Волинський document.pdf
4852 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Формування рефлексивної культури майбутніх вихователів в процесі фахової підготовки Київ document
4860 Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей Філософія рефлексії: особливості використання в педагогічниій діяльності м. Червоноград document
4168 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Формування рефлексивних умінь у майбутніх педагогів м. Старобільськ document
4044 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Формування рефлексивної культури майбутніх вихователів в контексті навчальної дисципліни «Методика ознайомлення дітей з мистецтвом» Біла Церква document
3339 Особистість у просторі виховних інновацій Потенціал художньої спадщини В.О. Сухомлинського крізь призму сучасної дошкільної освіти Київ document
3838 Фестиваль педагогічних ідей \ Методичний аукціон як засіб популяризації педагогічного досвіду Одеса document
3340 Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій Розвиток рефлексійної культури педагогів закладів дошкільної освіти у системі післядипломної освіти. Івано-Франківськ document
3867 Фестиваль освітніх технологій "Перспектива" Рефлексія особистісна і професійна. Миколаїв document
3865 Всеукраїнський психологічний фестиваль "Паросток" Рефлексійна культура - ключ до самопізнання, щастя й успіху. Київ document
3864 Хортинг - національний бренд України у світі: олімпійська перспектива Хортинг як засіб вихованя вольової сфери дошкільників Ірпінь document
3866 Фестиваль освітніх технологій "Перспектива Формування рефлесії та рефлексійної культури в педагогів. Суми document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
46380 Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини раннього віку: принципи підготовки фахівців
40113 Формування глядацької та виконавської культур у дітей старшого дошкільного віку: змістовий контекст театрального образотворення
31674 Педагогічні технології підготовки майбутніх вихователів до формування художньо-продуктивної компетентності дітей дошкільного віку

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
42783 Training future pre-school professionals in psycho-pedagogical support for early childhood development
38563 The Use of ICT for Training Future Teachers: An Example of the Course on «Art Education of Preschool Children»
37021 Fostering Artistic Reflection Skills in Student Pre-School Educators Seen as Artistic Competence Development
37022 Postmodern Trends in Teaching Painting to Preschoolers in the Post-Soviet Space

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
41396 Teaching children to ask questions as a basis for developing critical thinking
43567 Артосвіта дітей раннього віку: аспекти психолого-педагогічного супроводу
43038 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до пcихолого-педагогічного супроводу розвитку дітей раннього віку
43276 Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів з розвитку мовлення дітей раннього віку
35748 Взаємодія з батьками: формування цінностей у дітей засобом художньої літератури
36627 Живописні перформанси: методичний інструментарій підготовки майбутніх вихователів
31544 Формування мистецької компетентності майбутніх вихователів: мотиваційна компонента
31673 Формування мистецької компетентності майбутніх вихователів: технологічний аспект
27246 The formation and development of a child's skills to be free in the conditions of kindergarten

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
48461 Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів у плануванні та організації літературних проєктів з дітьми дошкільного віку
45909 Психолого-педагогічні умови для закладання основ читацького інтересу й сприймання художніх творів у дітей раннього віку
43567 Артосвіта дітей раннього віку: аспекти психолого-педагогічного супроводу
43276 Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів з розвитку мовлення дітей раннього віку
38131 Формування професійної компетентності магістрів дошкільної освіти: орієнтир на сучасність
36627 Живописні перформанси: методичний інструментарій підготовки майбутніх вихователів
31192 Рефлексійний аналіз зарубіжного й вітчизняного досвіду підтримки дитини в горюванні
31544 Формування мистецької компетентності майбутніх вихователів: мотиваційна компонента
31673 Формування мистецької компетентності майбутніх вихователів: технологічний аспект
27588 Нові підходи до формування художньо-практичної компетентності майбутніх вихователів
25803 Вербальне заохочення як ефективний засіб формування впевненості у дітей дошкільного віку

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (24)

ID Назва Рік
46379 Рефлексійні "Вітаміни"
46376 Чи готові ви до змін?
41249 Дитина і книжка: новий формат взаємодії з дітьми
41253 Літні перлинки для Марка й Маринки
42936 Методичний супровід планування й організації полілогів з дітьми дошкільного віку
43241 Мистецтво жити в невизначених умовах
42764 Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів ЗДО в площині планування та організації різних форм взаємодії з розвитку мовлення в групах раннього віку
41252 Рухаймось, малята, щоб не сумувати!
41251 Спочатку надіньте кисневу маску на себе, або Як формувати психологічну стійкість
42410 Спочатку надіньте кисневу маску на себе, або Як формувати психологічну стійкість
42970 Теоретичні засади розвитку рефлексії та особливості застосування з дітьми дошкільного віку
41250 Читання з продовженням, або «Філософські години» з дітьми
39920 Рефлексійна культура як необхідна компонента професійної підготовки сучасних фахівців дошкільної освіти
36367 Ласкаво просимо до театру! Ознайомлення дошкільників із театральним мистецтвом
35376 Програма "Дитина": нові підходи й змістові акценти в дошкільній освіті
36930 Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобом експериментування з матеріалами
30641 Тімбілдінг: як перетворити колектив на команду
25740 Рефлексійна культура педагогів у системі післядипломної освіти підготовка дітей до навчання грамоти в контексті педагогіки партнерства: неперервність дошкільної та початкової освіти
24948 Роль рефлексивной культуры в профессиональном развитии педагогов дошкольных.
23328 Ранок радісних зустрічей
21991 Дитячі ігри очима дорослих, або Навчаємо педагогів бути активними учасниками дитячої гри
21987 Педагогічний плейбек. Ефективний засіб ситуаційного навчання педагогів
21976 Професійні забавки дорослих: рольові ігри як засіб фахового навчання
21989 Щасливий педагог - щасливі діти

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
189 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve
329 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до педагогічного супроводу формування основ соціально-громадянської компетентності дітей раннього віку Етап дослідження 10.2023 https://fpo.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-fakultetu/kafedra-doshkilnoi-osvity/naukova-robota/naukovi-doslidzhennia.html#naukova-tema-kafedry-zvity

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
222 Факультет педагогічної освіти Кафедра дошкільної освіти Аналітик-дослідник 07.11.2023

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1639 Фаховий модуль (стажування) - document 27.04.2017
4079 Модуль ІКТ Інший модуль document 22.05.2020
4322 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.09.2020
4498 Модуль ІКТ Інший модуль document 09.11.2020
5111 Інше Інший модуль document 24.04.2021
5234 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5957 інше Інший модуль document 01.04.2021
6138 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.12.2021
6352 Лідерський модуль Інший модуль document 13.06.2022
7041 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
7312 інше Інший модуль document 23.12.2022
8060 Основні принципи лідерства служіння Інший модуль document 10.05.2023
8853 Дидактичний модуль Інший модуль document 21.12.2023
9061 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023
9557 Спілкування без вигорання Лідерський модуль document 01.04.2024
9785 Лепбук професійного успіху 2024 Інший модуль document 20.04.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
41268 Артосвіта
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
975 Артосвіта дітей дошкільного віку (3 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1216 Арт-освіта дітей дошкільного віку (1-2 курс, ДО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1341 Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку з методикою (1 курс, спп, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022
1371 Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022
1667 Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2-3 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 843 25.12.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (23)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6101 Педагогічний інститут Арт-освіта дітей дошкільного віку (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6157 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6226 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2-3 курс, ДО) Бакалавр Денна 6 4 не враховується 10.12.2020
7694 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8374 Педагогічний інститут Арт-освіта дітей дошкільного віку (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8529 Педагогічний інститут Методика ознайомлення дітей з мистецтвом (3-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8625 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8953 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2-3 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 5 3 30.11.2021
9056 Педагогічний інститут Артосвіта дітей дошкільного віку (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 6 5 10 30.11.2021
9784 Педагогічний інститут Арт-освіта дітей дошкільного віку (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9825 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11055 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11060 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11096 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12001 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна) (1-2 курс, спп, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
12300 Факультет педагогічної освіти Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 5 10 31.12.2022
12302 Факультет педагогічної освіти Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку з методикою (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 5 10 31.12.2022
12707 Факультет педагогічної освіти Артосвіта дітей дошкільного віку (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
13089 Факультет педагогічної освіти Арт-освіта дітей дошкільного віку (1-2 курс, ДО, спп) Бакалавр Денна 9 5 5 31.12.2023
13113 Факультет педагогічної освіти Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2-3 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 4 15 31.12.2023
13115 Факультет педагогічної освіти Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 31.12.2023
13117 Факультет педагогічної освіти Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку з методикою (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023
13557 Факультет педагогічної освіти Артосвіта дітей дошкільного віку (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 4 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1169 Кафедра дошкільної освіти 4,52 12.01.2017
2026 Кафедра дошкільної освіти 4,63 26.12.2018
2651 Кафедра дошкільної освіти 3,85 28.12.2019
3774 Кафедра дошкільної освіти 4,64 28.12.2020
4854 Кафедра дошкільної освіти 4,73 28.12.2021
5672 Кафедра дошкільної освіти 4,79 30.12.2022
6554 Кафедра дошкільної освіти 4,82 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
100 Ярошенко Марина Вікторівна Педагогічний інститут IV Дошкільна освіта II - 2021