Додаткові відомості

Освіта
Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1996 р.
Перелік місць роботи
1995-2002 рр. психолог лікувально-діагностичного центру "Епілепсія" Київської психоневрологічної лікарні №1
2002- 2009 рр. доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин та туризму Федерації профспілок України
Теми дисертацій (захищених)
Особливості подолання хворими на епілепсію стресових ситуацій, пов"язаних з хворобою
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
302 Кафедра психології особистості та соціальних практик DVS-2554-2022 2 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/15352957

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 9 2 0 0 2023.03.14 14:58:50 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 6 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
80 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра психології особистості та соціальних практик 6.5 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Helena_Sorokina

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9853 ІІI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «Collective Thinking: Unifying Scientific Approaches in Multifaceted Research» ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОДРУЖНІХ СТОСУНКІВ В СИТУАЦІЇ ВИМУШЕНОГО РОЗДІЛЕННЯ СІМ’Ї м. Амстердам, Нідерланди document
9852 Освіта - сутність часу Безперервна освіта як механізм професійного зростання м. Київ document
7689 IV Міжнародна науково-практична конференція «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» Толерантність як чинник психологічної готовності майбутніх психологів до роботи з наркозалежними особами Ванкувер, Канада document
7688 «MODERN ASPECTS OF SCIENCE AND PRACTICE» Відновлення психологічного ресурсу медичного персоналу в умовах COVID-19 Мельбурн, Австралія document
7687 "Modern systems of science and education in the USA, EU and post-Soviet countries ‘2021" Преимущества и риски дистанционного обучения для адаптации первокурсников USA. document
6245 «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» Акмеологічні практики розвитку професійної самосвідомості особистості м. Київ document.pdf
6243 Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи Вторинна травматизація дружин учасників бойових дій м. Київ document.pdf
6244 Актуальні проблеми практичної психології Соціально-психологічні проблеми дружин учасників бойових дій м.Глухів document.pdf
4928 V всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу» Тренінг як засіб підвищення комунікативної компетентності працівників сфери обслуговування м. Харків, Україна. document.pdf
3078 Актуальні питання деменції у ХХІ столітті: зарубіжний та вітчизняний досвід Психологічна підтримка осіб, які доглядають за людьми з деменцією Київ document.pdf
2969 Всеукраiнська науково-практична конференцiя "Психолого-педагогiчнi особливостi розвитку особистостi в освiтньому просторi" Розвиток рефлексивних вмiнь майбутнiх психологiв м.Мукачево document.pdf
2968 Всеукраiнська науково-практична конференцiя з мiжнародною участю "Психологiчна освiта в Украiнi: традицii, сучаснiсть та перспективи" "Уявлення про майбутню професiю як складова професiйноi самосвiдомостi у студентiв-психологiв Киiв document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
41789 Psychological Aspects of Professional Development: Through the Eyes of Students and Professors
41233 Academic Procrastination As A Challenge For Students’ Mental Health In The Context Of Distance Learning And The Virtual World During The Covid-19 Pandemic

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
41789 Psychological Aspects of Professional Development: Through the Eyes of Students and Professors
41788 Дослідження настановлень жінок щодо самореалізації чоловіків
39143 Роль виховних статегій батьків у гендерній соціалізації дошкільників
27372 Рефлексія у структурі професійного самовизначення майбутніх психологів
17212 Психологічні особливості схильності до залежної поведінки студентів соціономічних напрямів підготовки
15154 Зміст уявлень студентів-психологів про специфіку майбутньої професійної діяльності

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
41788 Дослідження настановлень жінок щодо самореалізації чоловіків
39143 Роль виховних статегій батьків у гендерній соціалізації дошкільників
31839 Особистісні ресурси дружин учасників бойових дій у складних життєвих ситуаціях
27372 Рефлексія у структурі професійного самовизначення майбутніх психологів
24770 Сучасні підходи до розвитку готовності молодих вчителів до інноваційної діяльності: теоретичний та прикладний аспекти
23736 Вплив рефлексії на професійне становлення студентів-психологів
15154 Зміст уявлень студентів-психологів про специфіку майбутньої професійної діяльності
13190 Оптимізація самостійної роботи студентів: пошук резервів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
35495 Benefits and Risks of Distance Learning for the First-year Students' Adaptation
34226 Соціально-психологічні проблеми дружин учасників бойових дій
23108 Розвиток рефлексивних вмiнь майбутнiх психологiв
23107 Уявлення про майбутню професiю як складова професiйноi самосвiдомостi у студентiв-психологiв
17212 Психологічні особливості схильності до залежної поведінки студентів соціономічних напрямів підготовки
11670 Мотивація діяльності працівників соціальних служб
1380 Роль патопсихологічної діагностики у психокорекційній роботі
3437 Діяльність психолога дошкільного закладу з формування виховних стратегій батьків щодо психосексуального розвитку дитини
3448 Формування професійної компетентності иайбутнього психолога: проблеми сьогодення
7913 Психологія мотивації студенської занятості
8053 Організація самостійної роботи майбутніми соціальними педагогами при вивченні психології
8051 Установки студентської молоді щодо майбутнього працевлаштування

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
24 Вплив рефлексії на професійне становлення студентів-психологів фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23736/ 2018

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
147 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
32 Консультативно-діагностичний семінар "Навички XXI століття: мій шлях до конкурентноспроможної особистості" 08 грудня 2016р. 3
275 Разова участь 2017 1

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
714 Інше - Сертифікат насильство.pdf 04.12.2016
952 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_12_17.pdf 30.12.2016
1365 Дидактичний модуль - document 23.10.2015
1680 Лідерський модуль - document 12.10.2017
1798 Фаховий модуль (стажування) - document 28.11.2017
2837 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
3716 Інше Інший модуль Сертифікат_Сорокіна_19.pdf 08.11.2019
4017 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4672 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5308 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
6709 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.10.2022
6992 інше Інший модуль document 21.11.2022
7634 Лідерський модуль Інший модуль document 12.04.2023
8191 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
8496 АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ І ЗДОБУВАЧІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА В УКРАЇНІ Інший модуль document 10.04.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
213 «Я крокую в професію» Психологічний проект Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 11.04.2016 2
332 “Психологія сьогодення” (в межах Наукової цукерні) керівництво секцією Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 12.05.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
7910 Психологія залежності
8052 Формування у вихованців притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації необхідних життєвих навичок

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
41510 Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник

Навчальні та методичні матеріали (5)

ID Назва Рік
41510 Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник
17199 Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна психологія" напрям підготовки 053 «Психологія»
3495 Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям
8044 Навчально-методичний комплекс з курсу “ЕТНОПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ МЕНШИН” для студентів спеціальності 7.040202 “СОЦІАЛЬНА РОБОТА”
8045 Навчально-методичний комплекс з курсу “ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ПСИХОДІАГНОСТИКА” для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 7.040202 “СОЦІАЛЬНА РОБОТА”

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
155 Загальна психологія (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.) Інститут людини Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015
197 Психологія загальна (1 курс, СП, з.ф.н.) Інститут людини Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
299 Загальна психологія з практикумом (1 курс, ПП, з.ф.н.) Інститут людини Бакалавр Заочна 2016 728 30.12.2016
1008 Екстремальна психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2021 301 05.05.2021 22/23 н.р.
1136 Психологія залежної поведінки особистості (5-6 курс, ЕКПС, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2021 811 06.12.2021 22/23 н.р.
1521 Загальна психологія (1 курс, СР, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023

Використання ЕНК (24)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
344 Інститут людини Загальна психологія (1 курс, ПП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 30.12.2016
345 Інститут людини Загальна психологія (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується 30.12.2016
397 Інститут людини Психологія загальна (1 курс, СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
643 Інститут людини Психологія залежності (3 курс) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
3669 Інститут людини Загальна психологія з практикумом (1 курс) Бакалавр Заочна 6 не враховується 25 28.12.2018
3784 Інститут людини Нейропсихологія (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 7 9 не враховується 28.12.2018
3890 Інститут людини Психологія залежності (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 10 не враховується 28.12.2018
3906 Інститут людини Психологія: Загальна психологія (1 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується 25 28.12.2018
6992 Інститут людини Психологічна допомога в стресових і кризових станах (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7014 Інститут людини Психологія залежної поведінки особистості (5-6 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7018 Інститут людини Психологія особистості (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7760 Інститут людини Практикум з кризового консультування (5-6 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7847 Інститут людини Психологія розвитку (1 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
8251 Інститут людини Загальна психологія (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8744 Інститут людини Психологія стресу та посттравматичний стресовий розлад (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 6 4 не враховується 31.12.2020
8745 Інститут людини Психологія стресу та посттравматичний стресовий розлад (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 6 5 не враховується 31.12.2020
8871 Інститут людини Психологія залежності (5 курс, СП, заочна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020
8956 Інститут людини Екстремальна психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 9 5 10 30.11.2021
9427 Інститут людини Психологія особистості (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9853 Інститут людини Загальна психологія (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10140 Інститут людини Практикум з кризового консультування (5-6 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10528 Інститут людини Психологія залежної поведінки особистості (5-6 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 9 не враховується 10 30.11.2021
12310 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Екстремальна психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 10 4 3 31.12.2022
12533 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Психологія залежної поведінки особистості (5-6 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 9 4 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
641 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,68 30.12.2016
1438 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,86 12.01.2017
2280 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,74 27.12.2018
3024 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,83 28.12.2019
4060 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,86 28.12.2020
4804 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,78 28.12.2021
5739 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,64 30.12.2022