Додаткові відомості

Освіта
Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1996 р.
Перелік місць роботи
1995-2002 рр. психолог лікувально-діагностичного центру "Епілепсія" Київської психоневрологічної лікарні №1
2002- 2009 рр. доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин та туризму Федерації профспілок України
Теми дисертацій (захищених)
Особливості подолання хворими на епілепсію стресових ситуацій, пов"язаних з хворобою
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
8 2 0 2021.12.10 11:12:22 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7689 IV Міжнародна науково-практична конференція «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» Толерантність як чинник психологічної готовності майбутніх психологів до роботи з наркозалежними особами Ванкувер, Канада document
7688 «MODERN ASPECTS OF SCIENCE AND PRACTICE» Відновлення психологічного ресурсу медичного персоналу в умовах COVID-19 Мельбурн, Австралія document
7687 "Modern systems of science and education in the USA, EU and post-Soviet countries ‘2021" Преимущества и риски дистанционного обучения для адаптации первокурсников USA. document
6245 «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» Акмеологічні практики розвитку професійної самосвідомості особистості м. Київ document.pdf
6243 Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи Вторинна травматизація дружин учасників бойових дій м. Київ document.pdf
6244 Актуальні проблеми практичної психології Соціально-психологічні проблеми дружин учасників бойових дій м.Глухів document.pdf
4928 V всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу» Тренінг як засіб підвищення комунікативної компетентності працівників сфери обслуговування м. Харків, Україна. document.pdf
3078 Актуальні питання деменції у ХХІ столітті: зарубіжний та вітчизняний досвід Психологічна підтримка осіб, які доглядають за людьми з деменцією Київ document.pdf
2969 Всеукраiнська науково-практична конференцiя "Психолого-педагогiчнi особливостi розвитку особистостi в освiтньому просторi" Розвиток рефлексивних вмiнь майбутнiх психологiв м.Мукачево document.pdf
2968 Всеукраiнська науково-практична конференцiя з мiжнародною участю "Психологiчна освiта в Украiнi: традицii, сучаснiсть та перспективи" "Уявлення про майбутню професiю як складова професiйноi самосвiдомостi у студентiв-психологiв Киiв document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
41789 Psychological Aspects of Professional Development: Through the Eyes of Students and Professors
41233 Academic Procrastination As A Challenge For Students’ Mental Health In The Context Of Distance Learning And The Virtual World During The Covid-19 Pandemic

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
41789 Psychological Aspects of Professional Development: Through the Eyes of Students and Professors
41788 Research of Women's Attitudes on Self-realization of Men
39143 The role of parents` educational strategies in the gender socialization of preschoolers
27372 Reflection as a Component of Professional Self-Determination of Future Psychologists
17212 Psychological characteristics of predisposition to dependent behavior of students of socionomic branches of training
15154 Content submissions of students-psychologists about the specifics of future professional activity

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
41788 Research of Women's Attitudes on Self-realization of Men
39143 The role of parents` educational strategies in the gender socialization of preschoolers
31839 Personal resources of wives of participants in fighting difficult life situations
27372 Reflection as a Component of Professional Self-Determination of Future Psychologists
24770 Modern approaches to development of young teachers' readiness for innovative activites: teoretical and applied aspects
23736 The influence of reflection in professional becoming of students-psychologists
15154 Content submissions of students-psychologists about the specifics of future professional activity
13190 Optimization of the students' autonomous work: search of reserves

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
35495 Benefits and Risks of Distance Learning for the First-year Students' Adaptation
34226 Соціально-психологічні проблеми дружин учасників бойових дій
23108 Розвиток рефлексивних вмiнь майбутнiх психологiв
23107 Уявлення про майбутню професiю як складова професiйноi самосвiдомостi у студентiв-психологiв
17212 Psychological characteristics of predisposition to dependent behavior of students of socionomic branches of training
11670 Social services employee's motivation of activity
1380 The role of pathopsychological diagnostics in psychocorretional work
3437 Activity of psychologist of preschool educational establishment in the process of forming of parents' strateges in psychosexual development of a child
3448 Forming of professional competence of future psychologists: present challenges
7913 Психологія мотивації студенської занятості
8053 Організація самостійної роботи майбутніми соціальними педагогами при вивченні психології
8051 Установки студентської молоді щодо майбутнього працевлаштування

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
80 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра психології особистості та соціальних практик 5 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Helena_Sorokina

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
24 Вплив рефлексії на професійне становлення студентів-психологів фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23736/ 2018

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
147 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 30

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
32 Консультативно-діагностичний семінар "Навички XXI століття: мій шлях до конкурентноспроможної особистості" 08 грудня 2016р. 3
275 Разова участь 2017 1

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
714 Інше - Сертифікат насильство.pdf 04.12.2016
952 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_12_17.pdf 30.12.2016
1365 Дидактичний модуль - document 23.10.2015
1680 Лідерський модуль - document 12.10.2017
1798 Фаховий модуль (стажування) - document 28.11.2017
2837 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
3716 Інше Інший модуль Сертифікат_Сорокіна_19.pdf 08.11.2019
4017 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4672 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5308 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
6709 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.10.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
213 «Я крокую в професію» Психологічний проект Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 11.04.2016 2
332 “Психологія сьогодення” (в межах Наукової цукерні) керівництво секцією Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 12.05.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
7910 Психологія залежності
8052 Формування у вихованців притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації необхідних життєвих навичок

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
41510 Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник

Навчальні та методичні матеріали (5)

ID Назва Рік
41510 Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник
17199 Рабочая программа учебной дисциплины "Общая психология" направление подготовки 053 "Психология"
3495 Comprehensive help homeless and street children
8044 Навчально-методичний комплекс з курсу “ЕТНОПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ МЕНШИН” для студентів спеціальності 7.040202 “СОЦІАЛЬНА РОБОТА”
8045 Навчально-методичний комплекс з курсу “ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ПСИХОДІАГНОСТИКА” для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 7.040202 “СОЦІАЛЬНА РОБОТА”

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
155 Загальна психологія (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.) Інститут людини Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015
197 Психологія загальна (1 курс, СП, з.ф.н.) Інститут людини Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
299 Загальна психологія з практикумом (1 курс, ПП, з.ф.н.) Інститут людини Бакалавр Заочна 2016 728 30.12.2016
1008 Екстремальна психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Інститут людини Магістр Денна 2021 301 05.05.2021
1136 Психологія залежної поведінки особистості (5-6 курс, ЕКПС, денна) Інститут людини Магістр Денна 2021 811 06.12.2021

Використання ЕНК (22)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
344 Інститут людини Загальна психологія (1 курс, ПП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
345 Інститут людини Загальна психологія (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
397 Інститут людини Психологія загальна (1 курс, СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
643 Інститут людини Психологія залежності (3 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
3669 Інститут людини Загальна психологія з практикумом (1 курс) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 25 28.12.2018
3784 Інститут людини Нейропсихологія (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 7 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
3890 Інститут людини Психологія залежності (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3906 Інститут людини Психологія: Загальна психологія (1 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 25 28.12.2018
6992 Інститут людини Психологічна допомога в стресових і кризових станах (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7014 Інститут людини Психологія залежної поведінки особистості (5-6 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7018 Інститут людини Психологія особистості (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7760 Інститут людини Практикум з кризового консультування (5-6 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 7 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7847 Інститут людини Психологія розвитку (1 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8251 Інститут людини Загальна психологія (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8744 Інститут людини Психологія стресу та посттравматичний стресовий розлад (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 6 не враховується 4 не враховується 31.12.2020
8745 Інститут людини Психологія стресу та посттравматичний стресовий розлад (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8871 Інститут людини Психологія залежності (5 курс, СП, заочна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8956 Інститут людини Екстремальна психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 9 5 5 10 30.11.2021
9427 Інститут людини Психологія особистості (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9853 Інститут людини Загальна психологія (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10140 Інститут людини Практикум з кризового консультування (5-6 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10528 Інститут людини Психологія залежної поведінки особистості (5-6 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
641 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,68 30.12.2016
1438 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,86 12.01.2017
2280 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,74 27.12.2018
3024 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,83 28.12.2019
4060 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,86 28.12.2020
4804 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,78 28.12.2021