Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
136 ЦК суспільних дисциплін і правознавства - 1 0 2021 -

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 2 1 0 2023.03.14 15:16:27 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 1 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
540 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 1 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olha_Musiiachenko

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8510 "Ніч молодіжної науки - 2022 в умовах війни Memoirs of Oleksandr Koshyts: reinterpretation in modern Kyiv Київ document.pdf
8509 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації" (оргкомітет)) - Київ document.pdf
2862 VII щорічна Всеукраїнська науково-пракична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот" Вплив історичних подій на розвиток музичного середовища Києва другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Київський університет імені Бориса Грінченка document
2864 IІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів "Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених" Просопографічний портрет київських семінаристів кінця ХІХ - початку ХХ ст. на основі джерел особового походження Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
33501 Путівники кінця ХХ — початку ХХ ст. про музичне середовище Києва

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
44652 Реалізація основних засад академічної доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 017 Фізична культура і спорт у Київському університеті імені Бориса Грінченка
33501 Путівники кінця ХХ — початку ХХ ст. про музичне середовище Києва

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
44652 Реалізація основних засад академічної доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 017 Фізична культура і спорт у Київському університеті імені Бориса Грінченка
33501 Путівники кінця ХХ — початку ХХ ст. про музичне середовище Києва
18002 Відомості про музичну освіту киян на сторінках газети «Жизнь и искусство» (1893-1898) як джерело дослідження музичного середовища міста
15994 Українська художня література як джерело дослідження місця музики у повсякденному житті киян другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
16938 Газети як джерело дослідження музичного життя Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст.
16823 Дослідження образу музичного життя Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на сторінках друкованих джерел
16936 Музично–концертне життя Києва у кінці ХІХ ст. на сторінках газети "Жизнь и искусство"

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
42890 Київ у спогадах Олександра Кошиця: досвід розробки театралізованої екскурсії
9941 Музика у повсякденному житті київської інтелігенції на сторінках щоденника О.Ф. Кістяківського
4862 Образ Тараса Шевченка у музичному середовищі Києва другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
1954 Kyiv’s Сave Temples in the XIX — beginning of the XX с.: Scientific Researches, Religious Worship, Legends

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
529 Угорський університет спортивних наук (Угорщина) Міжнародне стажування Еразмус+ 10-20.07.2023 Gabriela Sztojalovzky, IRO coordinator Учасник програми Musiiachenko_Erasmus2023.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1010 Модуль з ІКТ - 110_godin_staz2012.pdf 05.10.2012
4950 стажування Фаховий модуль (в Україні) document 03.03.2021
8255 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023
9385 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024
9508 Лідерство і комунікація як базові інструменти викладача в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024
9535 Освітнє лідерство в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1226 Чайні традиції країн світу крізь призму історії повсякденності Наукові чаювання Університетський коледж 15.12.2017 2
1228 Печерська фортеця: від доби козаччини до сьогодення театралізована екскурсія місто Київ 21.10.2017 2

Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва заходу Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
50 Фаховий коледж «Універсум» ЦК суспільних дисциплін і правознавства Режисер Бюро театралізованих екскурсій м.Київ 2021 document
88 Фаховий коледж «Універсум» ЦК суспільних дисциплін і правознавства Хормейстер, керівник ансамблю (постановник хорових, ансамблевих номерів) Казка "Новорічна подорож" м.Київ 2021 document

Підготовка та проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів педагогічними працівниками (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Тип участі Дата Документ, що засвідчує
57 «Поділ у творах художньої літератури (фрагмент)» у рамках Школи кураторів Онлайн-екскурсія Київський університет імені Бориса Грінченка Координатор (керівник) робочої групи 22.05.2021 document

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
122 "Лабіринт" упродовж 2021 року 25 Університетський 29.11.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1531 Університетські студії (1 курс, ФР, ТД, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2023 398 03.07.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
12222 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Університетські студії (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2022
12803 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Історія фізичної культури і спорту (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
13008 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Університетські студії (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2023
13317 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Університетські студії (1 курс, ФР, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 5 15 31.12.2023
13793 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Історія фізичної культури і спорту (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
256 Фаховий коледж «Універсум» 4,77 23.12.2016
858 ЦК суспільних дисциплін і правознавства 4,85 29.12.2017
1717 ЦК суспільних дисциплін і правознавства 4,79 22.12.2018
2901 ЦК суспільних дисциплін і правознавства 4,77 28.12.2019
3497 ЦК суспільних дисциплін і правознавства 4,88 28.12.2020
4632 ЦК суспільних дисциплін і правознавства 4,90 28.12.2021
5425 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,94 30.12.2022
6312 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,97 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
229 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Грінченка 07.11.2017