Додаткові відомості

Освіта

Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка з відзнакою, 1984 рік.

Аспірантура при Харківському державному педагогічному інституті імені Г.С. Сковороди, 1993 рік.

Перелік місць роботи
1987-2004рр. - Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя.
2004р. - Київський університет імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Гоголівський міф про Петербург в контексті російської літератури 30-40-х рр. ХІХ ст. (1993).
Громадська активність
Радник президента Української асоціації викладачів зарубіжної літератури, Член профкому факультету.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 9 2 0 2024.05.17 10:04:11 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 5 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
34 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра світової літератури 20.3 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Tveritinova

Конференції (23)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9988 Всеукраїнський літературознавчий круглий стіл (з міжнародною участю) "Грінченко-енциклопедист" Б. Грінченко і архів В. Тарнавського Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9634 "Літати небом. Жити на Землі. Геополітичні стратегії сучасних літературознавчих досліджень" Жанрова специфіка романістики Д. Брауна: між тревелогом і туристичним довідником Бердянський державний університет document
9638 Літературний процес: від нації колонізованої до нації-переможця Проблема національної травми в романі В. Скотта "Айвенго" Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8707 Українська культура в контексті світової Традиції кафедри світової літератури:літературознавчі круглі столи М. Київ document.pdf
7947 Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи La famme fatale в романистике Ф.М. Достоевского 1860-х гг. М. Переяслав document
7664 Всеукраїнський літературознавчий круглий стіл "Автор і твір крізь призму ідентичності у світовій літературі: 1821 - 1921 - 2021" Проблема самоідентичності в книзі "Прокляті поети" П. Верлена М. Київ, Київський уніеврситет імені Бориса Грінченка document.pdf
7508 "Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях" Сучасні театральні інтерпретації п'єси А. Чехова "Чайка" М. Бердянськ, БДПУ document
6272 Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірі (1820-2020) Мемуарна спадщина Н.В. Кукольника Ніжинський державний університет document
6271 Фразеологія в контексті суміжних наук Сюжетотворча роль фразеологізмів у повісті М.В. Гоголя "Ніс" Ужгородський національний університет document
5111 "Слов"янські зустрічі - 2019" "Соціальні концепти та їхня роль в аксіологічній інтерпретації картини сучасного світу" М. Гомель, Республіка Білорусь document
5110 Текст. Мова. Людина. "Петербурзький міф в поемі О.С. Пушкіна "Мідний вершник": традиції і новаторство М. Мозир, Республіка Білорусь document
3382 Інтервали: 1918-1968-2018 (література/літературознавство) Поема О. Блока "Дванадцять" у дзеркалі християнської критики Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича document
2508 Світовий і український літературний процес у 3-D форматі Посттоталітарна та постколоніальна візія літературного канону м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2507 Франциск Скорина и его время. 500-летие белорусского и восточнославянского книгопечатания Українські письменники-романтики - перекладачі Біблії м. Мінськ, Білорусь document
2511 Українська мова як чинник національної державності Подвижницька праця Пилипа Морачевського м. Чернігів, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти document
2710 ІХ Міжнародна наукова конференція \ Интертекстуальность в драматической поэме А. К. Толстого \ М. Мозир, Республіка Білорусь document
2512 ХІV Міжнародна конференція "Пасіонарність другорядного" Пастиш как метажанр литературы постмодернизма м. Чернівці, Чернівецький національний університет document
754 'Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае у славянскіх літаратурах', прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І.Я. Навуменкі Судьба 'Северного сфинкса': Л.Н. Толстой и В.Г. Короленко о старце Федоре Кузьмиче М. Гомель, Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини (Білорусь) document
756 Актуальні проблеми філології та журналістики Рецепція явищ світової літератури Ужгородський національний університет document
755 Поетика дому Поэтика дома в усадебном тексте Э. Бронте (на материале романа 'Грозовой Перевал') Київський національний лінгвістичний університет document
753 Екранізація як інтерпретація: на межі мистецтва і літератури Памяти режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича: экранизация романа А. Дюма 'Граф Монте-Кристо' в 1988 году М. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
752 ІІІ Всеукраїнські Волошинські читання 'Ціннісні парадигми наукової спадщини Ніли Волошиної' Класика крізь призму сучасності: компаративний підхід до вивчення творів російської класичної літератури М. Черкаси, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького document
751 Актуальные проблемы азербайджановедения Азербайджанский дискурс в литературном творчестве М. Магомаева Бакинский славянский университет, г. Баку, Азербайджан document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
7084 Імператив provincia

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (19)

ID Назва Рік
48473 Новела «Жених-привид» в контексті «Книги шкіців» В. Ірвінга
46951 Британський культурний текст в романі д. Брауна «Код да Вінчі»
45685 Антиномія «свій» - «чужий» в романі В. Скотта «Айвенго»
43385 Культурний код італійського міста в романі Д. Брауна «Інферно»
41561 Флорентійський текст та інтертекст в романі Д. Брауна «Інферно»
40192 Три міфи про «Маленьку людину» в творчості раннього Ф.М. Достоєвського
36327 Мемуарна спадщина Н.В. Кукольника: спогади про родину
36677 Проблема самоідентичності в книзі П. Верлена «Прóкляті поети»
40814 Психологічний портрет фатальної жінки в романі Ф.М. Достоєвського «Гравець»
33784 Сюжетотворча роль фразеологізмів у повісті М.В Гоголя "Ніс"
32958 Проблема национальной идентичности украинских эмигрантов в творчестве В.Г. Короленко
32690 Проблема "Я-Інший" в оповідання В.Г. Короленка "Без мови"
29275 Петербургский миф в поэме А.С. Пушкина "Медный всадник": традиции и новаторство
29647 Проблема культуроцентризму в романі Б. Акуніна "Алтин-толобас"
30298 Социальные концепты и их роль в аксиологической интерпретации картины современного мира
29272 "Батальон ангелов" Б. Акунина как историографический роман
19803 Интертекстуальность в романе Б. Акунина "Алмазная колесница
14797 Поэтика дома в усадебном тексте Э. Бронте (на материале романа "Грозовой Перевал")
11253 Наука и жизнь Л.Г. Фризмана

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
45685 Антиномія «свій» - «чужий» в романі В. Скотта «Айвенго»
43385 Культурний код італійського міста в романі Д. Брауна «Інферно»
32690 Проблема "Я-Інший" в оповідання В.Г. Короленка "Без мови"
29647 Проблема культуроцентризму в романі Б. Акуніна "Алтин-толобас"
29649 Поема О.О. Блока "Дванадцять" у дзеркалі християнської критики: pro et contra
19803 Интертекстуальность в романе Б. Акунина "Алмазная колесница
24904 История, не имеющая аналогов: время и его герои в романе-кино б. Акунина «Батальон ангелов»
15824 К проблеме биографии Н. В. Кукольника
14797 Поэтика дома в усадебном тексте Э. Бронте (на материале романа "Грозовой Перевал")
11319 Г. Флобер и Г. де Мопассан: лекарство от боваризма
6363 "Уединенный домик на Васильевском" как жанр устного салонного рассказа в творчестве А.С. Пушкина

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (40)

ID Назва Рік
46984 Жанрова специфіка романістики Д. Брауна: між тревелогом і туристичним путівником
40896 La famme fatale в романистике Ф.М. Достоевского 1860-х гг
43489 Формула успіху Дена Брауна
38937 Сучасні театральні інтерпретації п'єси Антона Чехова "Чайка"
29651 Три кіноверсії історії кохання О. де Бальзака: екранізація як інтерпретація
24902 Діалог про Одісея. До 60-річчя професора Юрія Ковбасенка
24905 Поема О.О. Блока "Дванадцять" у дзеркалі християнської критики
21703 Пастиш как метажанр литературы постмодернизма (на материале романа Б. Акунина "Алмазная колесница")
21287 Интертекстуальность в драматической поэме А. К. Толстого "Дон Жуан"
17459 Путешествие в русскую ментальность XVII века в романе Б. Акунина "Алтын-толобас"
17446 Судьба "Северного сфинкса": Л.Н. Толстой и В.Г. Короленко о старце Федоре Кузьмиче
23694 Українські письменники-романтики - перекладачі Біблії
14837 Мифологизация "маленького человека" в творчестве Н.В. Гоголя
12042 "Национальная поэзия": святочные гадания в балладе В.А. Жуковского "Светлана"
11895 "Национальная поэзия": святочные гадания в балладе В.А. Жуковского "Светлана"
10509 Класика крізь призму сучасності: компаративний підхід до вивчення творів російської класичної літератури
10677 Л.Г. Фризман - ученый и человек
10769 М. Лермонтов и А. Брусникин: диалог о герое времени
10765 Петербургский текст в творчестве М.Ю. Лермонтова
10508 Петербурзький міф в творчості М.В. Гоголя
8205 Фантастика в русских балладах В.А. Жуковского
10675 Фантастическое в повести М.Ю. Лермонтова "Штосс"
7157 Автобиографизм в творчестве Ш. Бронте
7391 Азербайджанский дискурс в литературном творчестве М. Магомаева
5051 Баллада И.В. Гете «Лесной царь» в сюжетной структуре повести М.Ю. Лермонтова «Штосс»
10767 Музей Б.Д. Грінченка в Києві
12035 Пастиш как метажанр в литературе постмодернизма (на материале романа А. Брусникина "Герой иного времени")
5061 Поэтика мифа и символа в повести А.С. Пушкина „Пиковая дама"
10775 Три мифа о "маленьком человеке" в творчестве Н.В.Гоголя
8674 Трансформация сюжета бюргеровской "Леноры" в творчестве В.А. Жуковского и В. Ирвинга
6445 Трансформация сюжета бюргеровской "Леноры" в творчестве В.А. Жуковского и В. Ирвинга
7316 Петербургский миф в русской литературе первой половины 19 века
7167 Провинциал в Петербурге: гоголевские традиции в творчестве Е.П. Гребенки
7389 Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в школе и вузе: pro et contra
6453 Чехов, Достоевский... Акунин: русская классика сквозь призму современности
7146 А.П. Чехов и Б. Акунин: пастиш-сиквел "Чайка"
7318 Роман Б. Акунина "Пелагия и белый бульдог" как полипастиш
6449 Ф. Достоєвський і Б. Акунін: монопастиш "Ф.М."
6806 Мифопоэтика гоголевской "Шинели"
12038 По волне моей памяти. Литературно-музыкальная композиция

Реєстр наукових публікацій (4)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
17 История, не имеющая аналогов: время и его герои в романе-кино Б. Акунина «Батальон ангелов» фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24904/ 2018
92 Поема О. Блока "Дванадцять" в дзеркалі християнської критики: pro et contra фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29649/ 2019
93 «Батальон ангелов» как историографический роман наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29272/ 2019
310 Психологічний портрет фатальної жінки в романі Ф.М. Достоєвського «Гравець» наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40814/ 2022

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
61 Організатор/виконавець 01.09.2012 - теперішній час 3
214 Організація екскурсій до відомих місць України упродовж семестру 2017 5

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
695 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.05.2018
804 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
833 Лідерський модуль Інший модуль document 30.03.2018
1757 Інше - document 01.06.2017
2507 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
2666 Інше Інший модуль document 31.05.2018
3302 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
4326 інше Інший модуль document 31.01.2020
4905 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
6051 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
7058 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
7779 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.04.2023
9594 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. БК Дослідницький модуль document 01.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
984 Участь у вікітренінгу для педагогів із використанням та редагуванням Вікіпедії Тренінг Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 15.04.2016 5
985 Всеукраїнський літературознавчий круглий стіл з міжнародною участю Круглий стіл Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 12.12.2016 10
986 Гостьова лекція закордонного фахівця Гостьова лекція Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 13.04.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
33637 Історія зарубіжної літератури ХІХ століття. Доба реалізму
10762 Е.Ф. Карский о вкладе Н.В. Гоголя в развитие русского литературного языка
7317 Історія зарубіжної літератури ХІХ століття. Частина друга.

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
41801 Історія зарубіжної літератури межі ХІХ-ХХ століть. Навчально-методичний посібник
24735 Історія зарубіжної літератури ХІХ століття. Перша половина: доба романтизму

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
5474 Історія зарубіжної літератури межі ХІХ-ХХ століть: навчально-методичний посібник для студентів
7136 Навігатор дослідника-початківця з зарубіжної літератури

Сертифіковані ЕНК (9)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
67 Історія зарубіжної літератури (3 курс, Ф(МЛА)) Інститут філології Бакалавр Денна 2014 71 28.02.2014
245 Історія зарубіжної літератури (3 курс, Ф(МЛА), з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2016 200 13.04.2016
314 Історія зарубіжної літератури (ХІХ століття, доба романтизму) (2 курс, ФАб, з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2017 249 10.04.2017
391 Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2018 549 04.09.2018
540 Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФН, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019 -
862 Історія світової художньої культури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Інститут філології Магістр Денна 2020 812 23.12.2020
1118 Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, МЛН, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1222 Історія світової художньої культури (5-6 курс, ЗЛ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Магістр Денна 2022 212 02.05.2022 23/24 н.р.
1323 Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, МЛН, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.

Використання ЕНК (46)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
47 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (3 курс, Ф(МЛА)) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 25.11.2016
438 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (3 курс, Ф(МЛА), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 5 не враховується не враховується 30.12.2016
494 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 28.12.2017
645 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (ХІХ століття, доба романтизму) (2 курс, ФАб, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 5 не враховується 29.12.2017
646 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 3 5 не враховується 29.12.2017
648 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
740 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (ХІХ століття, доба романтизму) (2 курс, ФПб) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 29.12.2017
759 Інститут людини Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (3 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 29.12.2017
3725 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (2 курс) Бакалавр Заочна 3 9 25 28.12.2018
3726 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (3 курс) Бакалавр Денна 3 10 25 28.12.2018
3925 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс) Бакалавр Денна 3 10 25 28.12.2018
3929 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс) Бакалавр Денна 5 10 25 28.12.2018
5198 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується 27.12.2019
5202 Інститут філології Історія світової художньої культури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
5666 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5671 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 27.12.2019
5677 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 27.12.2019
5679 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
7399 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 6 5 не враховується 10.12.2020
7401 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7402 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 7 4 не враховується 10.12.2020
7404 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7405 Інститут філології Історія світової художньої культури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 8 5 10 10.12.2020
7466 Інститут філології Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7894 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7898 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7900 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
8771 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 31.12.2020
8772 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 6 5 не враховується 31.12.2020
8774 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8775 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 31.12.2020
9276 Інститут філології Світова література (1-2 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9278 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9468 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
9473 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9477 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 30.11.2021
11522 Інститут філології Історія світової літератури (1-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11525 Інститут філології Історія світової літератури (1-4 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
11675 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11706 Інститут філології Історія світової художньої культури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12197 Факультет української філології, культури і мистецтва Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022
12761 Факультет української філології, культури і мистецтва Історія світової художньої культури (5-6 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 10 5 10 31.12.2022
12851 Факультет української філології, культури і мистецтва Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2022
12984 Факультет української філології, культури і мистецтва Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
13635 Факультет української філології, культури і мистецтва Історія світової художньої культури (5-6 курс, ЗЛ, денна) Магістр Денна 10 5 5 31.12.2023
13843 Факультет української філології, культури і мистецтва Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, МЛА, денна) Бакалавр Денна 9 4 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
389 Кафедра світової літератури 4,57 29.12.2016
1467 Кафедра світової літератури 4,61 12.01.2017
2309 Кафедра світової літератури 4,64 27.12.2018
3199 Кафедра світової літератури 4,55 28.12.2019
4089 Кафедра світової літератури 4,77 28.12.2020
4935 Кафедра світової літератури 4,70 28.12.2021
6008 Кафедра світової літератури 4,89 30.12.2022
6884 Кафедра світової літератури 4,11 30.12.2023