Додаткові відомості

Освіта

1989р. - Закінчила с/ш №138 м. Київ – з відзнакою (золота медаль)1994р. - Закінчила історичний факультет НПУ ім. М.П.Драгоманова – з
відзнакою (червоний диплом)

2003р. – отримала ступінь
кандидата філософських наук
, спеціальність
– релігієзнавство - 09. 00. 11
. - (тема – Духовно-релігійні вияви
української ментальності) -  № диплома (ДК
№ 023367). – захищалась в  Інституті
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН 
України2010р. – отримала вчене звання
доцента
- № атестату - 12дц № 023314

Перелік місць роботи

1.09.1991 - 15.01.1997 -- вчитель історії Технічного ліцею Шевченківського району м.Києва

17.06.1997 - 28.08.2003 -- Викладач історії Педагогічного коледжу Головного Управління освіти і науки Київської міської держадміністрації при КНУ ім.Т.Шевченка

01.09.2003-31.08.2004 -- Старший викладач кафедри Суспільних та гуманітарних наук Київського Університету економіки та технологій транспорту (КУЕТТ)

01.09.2004 - доцент кафедри філософії освіти Національного Педагогічного Університету ім.М.П. Драгоманова

26.11.2007 - доцент кафедри культурології Національного Педагогічного Університету ім.М.П. Драгоманова

01.09.2017 - доцент кафедри філософії Київського Університету ім.Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

2003р. – ступінь
кандидата філософських наук
, спеціальність
– релігієзнавство - 09. 00. 11
. - (тема – Духовно-релігійні вияви
української ментальності) -


Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 0 0 2024.05.27 06:01:47 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
27 Кафедра філософії AAB-8817-2019 13 4 2021 https://publons.com/researcher/3165906/svitlana-khrypko/
265 Кафедра філософії та релігієзнавства AAB-8817-2019 23 5 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1878297
404 Кафедра філософії та релігієзнавства AAB-8817-2019 24 5 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1878297

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 291 9 8 2024.05.25 10:16:11 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 248 8 7

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
775 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра філософії та релігієзнавства 22.7 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Hripko

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3891 ПТС в умоваї війни Комунікативна складова аксіології освіти як духовний феномен і праксеологічний інструментарій подолання посттравматичного стресу в умовах війниир Київ-Краків-Вашава document.pdf
3870 Міжнародна конференція -Толерантеість на кордонах Європи Толерантність як стрижень духовно-релігійних виявів української ментальності Ужгород document.doc
3871 Наукова конференція «КИЇВСЬКІ ФІЛОСОФСЬКІ СТУДІЇ – 2018» 17-18 травня 2018 року Вдова в Біблійній традиції Київ КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Історико-філософський факультет Кафедра філософії document.pdf
3130 Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект Етнокультурний вимір історичної пам’яті у контексті аксіологічної парадигми українського буття Полтава document.doc
2331 МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА АСАМБЛЕЯ_ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕС: дорослі, діти та родини в ситуації війни_8-10 грудня 2017 року_Міжнародний Конгрес-центр \ Комунікативна складова аксіології освіти як духовний феномен і праксеологічний інструмент подолання посттравматичного стресу в умовах війни м.Київ document.pdf
2450 ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА І ПАЇСІЙ ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ: ПОСТАТІ НА ТЛІ ЕПОХИ Філософія Г.Сковороди в аксіологічному вимірі 30 листопада 2017 року, Полтава document.doc
2449 Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект «Полівекторність ціннісного простору в українському соціальному вимірі» 23 – 24 березня 2017 року - Черкаси – 2017. document.doc
2448 ЛЕСЯ УКРАЇНКА – ПИСЬМЕННИЦЯ, ПЕРЕКЛАДАЧ, ФОЛЬКЛОРИСТ ТА ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ: ДО 145-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Антеїзм (сакралізація землі) та поетичний міфологізм у творчій спадщині Лесі Українки 25 лютого 2016 року, Полтава document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (26)

ID Назва Рік
48547 Self-Development as a Vector of Sustainable Development of Society: The Perspective of Ukrainian Students
45602 Vocation: Theory and Practice
45016 Scientist and teacher – two facets of being a lecturer of high school in a postmodern world
42196 Money phenomenon as a value-based self-identification: speech semantics, communicative culture, philosophical meanings
42550 Real and Virtual Space of Life Activities of Ukrainian Adolescents in War Conditions
41233 Academic Procrastination As A Challenge For Students’ Mental Health In The Context Of Distance Learning And The Virtual World During The Covid-19 Pandemic
43090 Metaphysics of Corporeality in the Post-modern Thinking. A. Artaud’s Theater: Self-less Actions, Mercantile Identity Accents
42785 Modification of Religion in the Future under the Influence of IT
42733 The Axiological Paradigm of Virtual Community Multi-vector Nature as a Threat to Information Culture and National Security
41791 Ukrainian Students’ Analysis of Abuse Treatment by Parents: Retrospective and Perspective in Virtual and Real Environments
41434 Value Semantics of Multivector Behavior of Virtual Communities as a Psycho-Potential Hazard to Spiritual Foundations, Information Culture, and National Security
40224 Value Complexity of Virtual Communities and Information Security in the Postmodern World: Semantic Focus and Language Innovations
38847 Cybercrime in the Economic Space: Psychological Motivation and Semantic-Terminological Specifics
38062 Multiculturalism of virtual communities in the field of information security in the postmodern world
37082 Futurology of Separatism and National Security: Being vs Dissipation
39018 Axiological Paradigm of Understanding the Education Phenomenon as a Polyvector Discursive Construct: Harmony of Peace vs. Conflict of Military Interpretations
38065 Cybercrime as a Discourse of Interpretations: the Semantics of Speech Silence vs Psychological Motivation for Actual Trouble
40277 Human identity as freedom statement in the philosophy of child education
38063 The Phenomenon of National Security within Postmodern Cultures: Interests, Values, Mentality
38066 The Sanctification of Woman and Family in the Ukrainian Spiritual Tradition: Ethnic Mentality and Language
39602 Videogames in Cybersecurity: Philosophical and Psychological Review of Possible Impact
38846 Dialogue of Generations as Communicative Dimension of Bread Culture Semantics in the Ukrainian Sacral Tradition
32583 Geo-policy and Geo-psychology as Cultural Determinants of Ukrainian Religion, Mentality, and National Security
32581 Solitude as a Problem of Human’s Mature Choice
38061 Philosophy of a Surname: Ukrainian Context
27692 Philosophy of a Name: Ukrainian Context

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (19)

ID Назва Рік
46897 Precariat As an Anomic Vector ofthe Shadow Economy: Challenges and Threats to the Sustainable Development of Society
46246 Bridging Education and Sustainable Development: Assessing Future Psychologists’ Perspectives
47526 Money as a Polycontextual Value and Means of SelfIdentification of a Modern Person: Traditional vs Virtual
43571 Use of Visual Digital Media to Develop Creativity: The Example of Video Games
42786 Communication with Video Games as a Process of Semiosis
42768 Information Politics of Ukraine in the Field of Freedom of Conscience in a Pandemic
43090 Metaphysics of Corporeality in the Post-modern Thinking. A. Artaud’s Theater: Self-less Actions, Mercantile Identity Accents
41791 Ukrainian Students’ Analysis of Abuse Treatment by Parents: Retrospective and Perspective in Virtual and Real Environments
38847 Cybercrime in the Economic Space: Psychological Motivation and Semantic-Terminological Specifics
38065 Cybercrime as a Discourse of Interpretations: the Semantics of Speech Silence vs Psychological Motivation for Actual Trouble
38063 The Phenomenon of National Security within Postmodern Cultures: Interests, Values, Mentality
30671 Symbolic transformation of the widows image in biblical cultural tradition: semantics, analogies, universal features
32623 Морально-эстетическая сакрализация символики табу хлебной культуры в фольк-философии и духовной аутентичной этно-традиции украинского народа (на примере Рождественского Святого Вечера)
32585 Семантика хлібної культури в сакральній традиції українського народу
33780 Філософське осмислення семантики української антропоніміки: феномен прізвищ
29271 The Ideological Sources of Religious Leadership in Ukrainian Cultural Space
28720 The ideological sources of religious leadership in Ukrainian cultural space
28716 Transformation of Ukrainian Name-giving Process: Historical Analysis
26301 Комунікативна складова аксіології освіти як духовний феномен і праксеологічний інструмент подолання посттравматичного стресу в умовах війни

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
30671 Symbolic transformation of the widows image in biblical cultural tradition: semantics, analogies, universal features
32585 Семантика хлібної культури в сакральній традиції українського народу
33780 Філософське осмислення семантики української антропоніміки: феномен прізвищ
32871 Феномен української антропоніміки: духовно-семантичний контекст осмислення
33774 Феномен футурології сепаратизму як проблема детермінації буття х уламків vs розпорошення
29271 The Ideological Sources of Religious Leadership in Ukrainian Cultural Space
28716 Transformation of Ukrainian Name-giving Process: Historical Analysis
26194 The valued focus of a widow and an orphan statuses and scale of protection in the old and new testament tradition
26302 The Communication Component of Education Axiology as a Spiritual Phenomenon and Praxeological Tool in Posttraumatic Stress Overcoming in the War Conditions
23860 Аксіологічна парадигма релігійних пріоритетів українства: вияви, стан, тенденції
23862 Духовно-релігійні цінності сучасної молоді: усталеності та інновації

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
39614 Феномен самотності як проблема зрілого вибору в ціннісному просторі буття особистості
28723 Family And Female Sacral Consideration In Ukrainian Spiritual Tradition
28719 Толерантність як стрижень духовно-релігійних виявів української ментальності
28721 Феномен зрілої самотності як втілення життя і творчої спадщини Ханни Арендт
26244 A widow’s image on the Bible pages

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
105 Dialogue of Generations as Communicative Dimension of Bread Culture Semantics in the Ukrainian Sacral Tradition https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38846/ 2021
119 Value Complexity of Virtual Communities and Information Security in the Postmodern World: Semantic Focus and Language Innovations https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40224/ 2022
133 Human identity as freedom statement in the philosophy of child education https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40277/ 2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2360 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2361 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2362 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
4924 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.01.2019

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
39609 Етнокультурологія : навчально-методичний посібник для підготовки студентів за спеціальністю 034 – Культурологія
23859 Аксіологія освіти в сфері комунікативної культури: ціннісні акценти; комунікативні тенденції; дистанційний формат: Навчально-методичний посібник

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7309 Історико-філософський факультет Філософські студії (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8130 Історико-філософський факультет Філософські студії (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
10375 Історико-філософський факультет Філософські студії (1-2 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
11697 Історико-філософський факультет Філософські студії (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1513 Кафедра філософії 4,77 12.01.2017
2352 Кафедра філософії 4,85 27.12.2018
3243 Кафедра філософії 4,61 28.12.2019
4137 Кафедра філософії 4,57 28.12.2020
4772 Кафедра філософії 4,85 28.12.2021
5970 Кафедра філософії та релігієзнавства 4,83 30.12.2022
6851 Кафедра філософії та релігієзнавства 4,92 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
77 Довга Крістіна Русланівна Інститут людини II Філософія II document 2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
60 Прохорчук Віра Андріївна II Філософія I 2018
97 Омельченко Яна Андріївна III Філософія I 2019