Додаткові відомості

Освіта

1992-1997гг. – Київський педагогічний коледж при
Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка, спеціальність
«Учитель початкових класів»;

1997-2001рр. – Національний педагогічний університет ім.
М.П.Драгоманова, спеціальність «Практичний психолог»;

2005-2008 рр. – Аспірантура Київського національного
лінгвістичного університету, спеціальність «Загальна психологія. Історія
психології».

Перелік місць роботи

2000-2003 рр. – шкільний
психолог CШ №78 м.Києва;

2002-2011 рр. – викладач
кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету;

2012-2016 рр. – методист
Державної бібліотеки України для юнацтва.      

Теми дисертацій (захищених)
-
Громадська активність
Дійсний член ГС "Національна психологічна асоціація"
Дійсний Член ГО "Асоціація психологів вищої школи України"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 2 1 0 2023.11.30 19:30:36 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 2 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
73 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра практичної психології 0 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Nataliya_Mykolenko

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9877 XV Міжнародна науково-практична конференції Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Наукові пошуки в контексті викликів і конфліктів Феномен духовності в умовах воєнного стану. Конін – Ужгород – Перемишль – Херсон document
8593 XXIV Міжнародна науково-практична конференції «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice» ПРОБЛЕМАТИКА САМОЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ Мадрид, Іспанія. document
6621 V Міжнародна науково-практична конференція «Актуалльні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства» Робота з самоцінністю в Емоційному Моделюванні м. Ірпінь document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
43074 Методологічні підстави підготовки практичних психологів у мінливих умовах суспільного буття
43706 Феномен кризи чверті життя та засоби її подолання

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
48376 Змістовний аналіз поняття самоцінності особистості
43074 Методологічні підстави підготовки практичних психологів у мінливих умовах суспільного буття
43706 Феномен кризи чверті життя та засоби її подолання
38020 Особливості особистісних і групових базових потреб студентів-психологів
36171 Категориальный анализ эстетико-философской концепции М.М.Бахтина.
36156 М.М.Бахтин и проблема развивающего диалога в отечественной психотерапии
35710 Православная психотерапия. Попытка анализа

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
47717 Феномен духовності в умовах воєнного стану
43076 Проблематика самоцінності особистості в умовах війни
43072 Проблема самоцінності особистості у психологічній теорії та практиці

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
127 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
291 Разова участь 2017 1

Підвищення кваліфікації (18)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1854 Дидактичний модуль - document 05.03.2017
1999 Дослідницький модуль - document 20.12.2017
2077 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.09.2016
2112 Лідерський модуль Інший модуль document 30.03.2018
2959 Модуль з ІКТ Інший модуль document 27.02.2019
4745 Інше Інший модуль document 14.12.2019
4899 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5054 інше Інший модуль document 30.03.2021
5298 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5454 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 24.06.2021
5840 інше Інший модуль document 30.11.2021
6355 Лідерський модуль Інший модуль document 13.06.2022
6947 інше Інший модуль document 13.06.2022
6948 інше Інший модуль document 26.10.2022
7716 Дослідницький модуль Інший модуль document 03.04.2023
8679 Інший Інший модуль document 22.11.2023
8680 Using the opportunities of Cloud services in online education Інший модуль document 22.11.2023
8681 Війна не спише: на тему військової, клінічної, трансгенераційної психології Інший модуль document 22.11.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
848 Практикум з психологічного консультування (5 курс, ПП, заочна) Інститут людини Магістр Заочна 2020 812 23.12.2020
1002 Техніки консультування (2 курс, КП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.

Використання ЕНК (20)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3844 Інститут людини Практикум з консультування: Модуль 1. Техніки консультування (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 12 не враховується не враховується 28.12.2018
5587 Інститут людини Психічна саморегуляція і аутотренінг (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 27.12.2019
6624 Інститут людини Методи діагностики групи (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6659 Інститут людини Методика проведення тренінгу (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7613 Інститут людини Патопсихологія (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 3 не враховується 10.12.2020
7673 Інститут людини Практика (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7763 Інститут людини Практикум з психологічного консультування (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується 10 10.12.2020
9019 Інститут людини Техніки консультування (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 30.11.2021
9311 Інститут людини Методика проведення тренінгу (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9312 Інститут людини Методика проведення тренінгу (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9315 Інститут людини Методика соціально-психологічного тренінгу (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9316 Інститут людини Методика соціально-психологічного тренінгу (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10145 Інститут людини Практикум з психологічного консультування (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10766 Інститут людини Методи діагностики групи (4 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
11777 Інститут людини Гендерна психологія (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2021
11851 Інститут людини Методи діагностики групи (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
11856 Інститут людини Патопсихологія (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
11866 Інститут людини Психічна саморегуляція і аутотренінг (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021
12621 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Техніки консультування (2 курс, КП, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
13432 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Техніки консультування (2 курс, КП, денна) Бакалавр Денна 10 4 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1277 Кафедра практичної психології 4,47 12.01.2017
2116 Кафедра практичної психології 4,80 27.12.2018
2594 Кафедра практичної психології 4,55 28.12.2019
3889 Кафедра практичної психології 4,90 28.12.2020
5085 Кафедра практичної психології 4,93 28.12.2021
5759 Кафедра практичної психології 4,77 30.12.2022
6626 Кафедра практичної психології 4,59 30.12.2023

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (4)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
374 Білоус Тетяна Олександрівна Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти II І Всеукраїнський онлайн-конкурс майстер-класів "Студенти-студентам" Київ 2023 Всеукраїнський I -
375 Медвідь Вікторія Валентинівна Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти II І Всеукраїнський онлайн-конкурс майстер-класів "Студенти-студентам" Київ 2023 Всеукраїнський I -
376 Чалкова Наталія Сергіївна Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти II І Всеукраїнський онлайн-конкурс майстер-класів "Студенти-студентам" Київ 2023 Всеукраїнський I -
377 Щелок Неля Василівна Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти II І Всеукраїнський онлайн-конкурс майстер-класів "Студенти-студентам" Київ 2023 Всеукраїнський I -