Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім.О.М.Горькогою 1979
Перелік місць роботи
Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова, Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
Теми дисертацій (захищених)
"Теория и практика профессионального отбора в высшую педагогическую школу"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 24 3 1 2023.03.14 15:40:35 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 6 2 0

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7965 XVI International Scientific and Practical Conference «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them», Антична софістика в умовах античної демократії за класичного періоду. Athens, Greece document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
48250 Сократ і Афінська демократія
43010 Armed Forces of Athenian Policy on the Eve of the Peloponnesian Wars
39777 Ways of transformation of antique state of ancient Greece in the age of polis system crisis
33433 Формування грецького етносу та держави на Балканському півострові в ІІI-І тис. до н.е

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
45809 Book movement in camps for interned Ukrainian soldiers of Ukrainian People's Republic Army in Poland (1921 – first half of 1924)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
45809 Book movement in camps for interned Ukrainian soldiers of Ukrainian People's Republic Army in Poland (1921 – first half of 1924)

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
45809 Book movement in camps for interned Ukrainian soldiers of Ukrainian People's Republic Army in Poland (1921 – first half of 1924)
20157 Афіни та Спарта на передодні Пелопоннеської війни
20167 Витоки процесу становлення релігійних уявлень античного суспільства
20169 Трансформації в сухопутній армії Афінської полісу в умовах Пелопоннеської війни (431-404 рр. до н.е.)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
15900 Місце жінки в полісному суспільстві та інститут легальної проституції в Афінах V ст. до н.е.
20154 Місце міфології в становленні релігійних уявлень античного суспільства в Афінській державі

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
44 Програма Еразмус+ з Афінським університетом ім.Каподистрії (Греція) Наукове стажування 24.04.-30.04.207 р.

Афінський
національний університет імені Каподистрії (Греція), кафедра археології та
праісторії (відповідальний – професор кафедри Ліліан Каралі).Учасник проекту Certificate of Teaching Golovanov Sergii_signed.PDF

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
47623 Media studies

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1008 Модуль з ІКТ - 119_goz_stazh_13.pdf 13.03.2013
1446 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1455 Дидактичний модуль - document 03.04.2017
1618 Фаховий модуль (стажування) - document 27.06.2017
2904 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.01.2019
3065 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
7159 інше Інший модуль document 12.12.2022
8224 ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ Інший модуль document 23.10.2023
9177 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.03.2024
9528 Лідерство і комунікація як базові інструменти викладача в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
28109 Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)
21073 Історія стародавнього світу
24365 Всесвітня історія

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
41733 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з курсу Історія стародавнього світу для студентів І курсу денної та заочної форми навчання за кредитно-модульною системою

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
54 Історико-філософський факультет Історія світової культури (1 курс, КББб) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 25.11.2016
55 Історико-філософський факультет Історія світової цивілізації (2 курс, КРб) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 25.11.2016
56 Історико-філософський факультет Історія стародавнього світу (1 курс) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 25.11.2016
11287 Історико-філософський факультет Методика навчання історії (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
524 Кафедра всесвітньої історії 4,78 30.12.2016
1043 Кафедра всесвітньої історії 4,87 12.01.2017
1900 Кафедра всесвітньої історії 4,83 26.12.2018
2558 Кафедра всесвітньої історії 4,92 28.12.2019
3632 Кафедра всесвітньої історії 4,55 28.12.2020
4690 Кафедра всесвітньої історії 4,91 28.12.2021
5934 Кафедра археології та давньої історії 4,91 30.12.2022
6809 Кафедра всесвітньої історії 4,55 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
46 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017