Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім.О.М.Горькогою 1979
Перелік місць роботи
Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова, Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
Теми дисертацій (захищених)
"Теория и практика профессионального отбора в высшую педагогическую школу"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
4 1 0 2021.12.01 12:00:49 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7965 XVI International Scientific and Practical Conference «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them», Антична софістика в умовах античної демократії за класичного періоду. Athens, Greece document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
39777 Ways of transformation of antique state of ancient Greece in the age of polis system crisis
33433 Forming of greek ethnos and state on Balkan peninsula In ІІI- And thousand B.C

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
20167 The origins of establishing process of religious beliefs in ancient society
20157 Афіни та Спарта на передодні Пелопоннеської війни
20169 Transformation in the land army of the Athenian polis in the Peloponnesian war (431-404 BC)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
15900 Place of woman in polis society and legal institute of prostitution in Athens in 5 th century b.c.
20154 Місце міфології в становленні релігійних уявлень античного суспільства в Афінській державі

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
44 Програма Еразмус+ з Афінським університетом ім.Каподистрії (Греція) Наукове стажування 24.04.-30.04.207 р.

Афінський
національний університет імені Каподистрії (Греція), кафедра археології та
праісторії (відповідальний – професор кафедри Ліліан Каралі).Учасник проекту Certificate of Teaching Golovanov Sergii_signed.PDF

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1008 Модуль з ІКТ - 119_goz_stazh_13.pdf 13.03.2013
1446 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1455 Дидактичний модуль - document 03.04.2017
1618 Фаховий модуль (стажування) - document 27.06.2017
2904 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.01.2019
3065 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
28109 Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)
21073 Історія стародавнього світу
24365 Всесвітня історія

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
41733 Methodical recommendations are from organization of independent work From course History of the ancient world for students And course of daily and in absentia form of studies after the credit-module system

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
54 Історико-філософський факультет Історія світової культури (1 курс, КББб) Бакалавр Денна 3 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
55 Історико-філософський факультет Історія світової цивілізації (2 курс, КРб) Бакалавр Денна 3 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
56 Історико-філософський факультет Історія стародавнього світу (1 курс) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
11287 Історико-філософський факультет Методика навчання історії (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
524 Кафедра всесвітньої історії 4,78 30.12.2016
1043 Кафедра всесвітньої історії 4,87 12.01.2017
1900 Кафедра всесвітньої історії 4,83 26.12.2018
2558 Кафедра всесвітньої історії 4,92 28.12.2019
3632 Кафедра всесвітньої історії 4,55 28.12.2020
4690 Кафедра всесвітньої історії 4,91 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
318 ІСб-1-15-4.0д III 5 5 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
46 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017