Додаткові відомості

Освіта

1986 - 1991: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка
Спеціальність - англійська, німецька мови. Закінчила з відзнакою
1995 - 1999: аспірантура при Київському державному лінгвістичному університеті (кафедра стилістики та лексикології)
2000 - 2001: магістратура при Київському національному економічному університеті. Спеціальність - Управління міжнародним бізнесом. Диплом магістра

Перелік місць роботи

1999 - 2017
ТОВ НВП "ПРОМІНЬ"
Посада: Начальник відділу ЗЕД
Обов'язки:
- координація і підготовка всієї документації, пов'язаної з зовнішньоекономічною діяльністю компанії;
- нагляд і координація міжнародних експортних та імпортних контрактів, доповнень, додатків;
- робота з постачальниками (підписання / повторне підписання контрактів, обговорення всіх умов співпраці);
- розрахунок, координація та розміщення замовлень, контроль термінів;
- логістика, оцінка, організація і контроль кращих варіантів доставки товарів;
- контроль супутніх документів;
- підготовка документів на відвантаження для митного оформлення, співпраця з брокерами;
- забезпечення ефективної підтримки всім учасникам міжнародних економічних відносин компанії;
- забезпечення процедур експорту та імпорту від замовлення до митного оформлення з повною відповідальністю за всі етапи процесу,
- усний і письмовий переклад.

1998-1999
Журнал "Енергетична політика України"
Посада: заст. директора з міжнародних зв'язків
Обов'язки:
- участь у заходах і круглих столах, підтримання зв'язків з державними установами в енергетичному секторі;
- встановлення і підтримання контактів з найбільшими міжнародними компаніями, що працюють в енергетичному секторі;
- організація міжнародних семінарів;
- налагодження співпраці з найбільшими міжнародними компаніями та інформаційними агентствами в сфері енергетики.

1995-1998
ТОВ «Оріон-Сервіс»

Посада: Начальник відділу ЗЕД, перекладач
Обов'язки:
- контроль і координація міжнародних експортних та імпортних контрактів, доповнень, додатків;
- підготовка документів на відвантаження для митного оформлення, співпраця з брокерами;
- логістика, організація і контроль за доставкою товарів;
- усний і письмовий переклад.

1991 - 1995
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка
Посада: викладач англійської мови (Практика мови, Фонетика, Граматика, Інтерпретація)

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Індекс цитування в Research Gate (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
121 НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти 0 0 2020
666 НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти 0.3 0 2021
760 НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти 0.3 0 2022

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3249 Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи Інтернаціоналізація вищої освіти та її ризикоформуючий потенціал Державна вища професійна школа в м.Коніні document.pdf
3251 Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики Інтернаціоналізація вищої освіти в контексті модернізації Болонського процесу Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара document.pdf
3247 Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах політкультурного світового простору:стан, проблеми, перспективи Інтернаціоналізація вищої освіти як можливість для України взяти участь у побудові спільного майбутнього в розрізненому світі Маріупольський державний університет document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
38954 Developing prospective teachers' reflexivity in the process of professional training

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
401 Університет імені Овідія (Румунія) Міжнародне стажування Еразмус+ 27.06-01.07.2022

Cristina Elene Szente

Erasmus Office Representative

Учасник програми document
402 Західний університет Тмішоари (Румунія) Міжнародне стажування Еразмус+ 24-28.10.2022

Cristina COJOCARU

Erasmus+ Officer

Department of International Relations

West University of Timișoara

Учасник програми document
485 Університет Мессіни, Італія Міжнародне стажування Еразмус+ 22-26.05.2023

Unità Operativa Programmi di Mobilità Extra-UE


Учасник програми STT CERTIFICATION Iryna Mankovska.pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (3)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
92 Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 Університет Агдера (NO-UiA) Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання DeDiMaMo 01.06.2019 – 01.06.2021 Учасник проєкту
94 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Учасник проекту
95 Еразмус+ КА2 2018-1-NO01-KA203-038887 Європейська комісія Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) 01.09.2018-31.08.2021 р. Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (11)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
70 «Shared opportunities – SOS Europe» Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
76 Ніч науки Горизонт 2020 Коллективний - 2018
188 Інтернаціоналізація вищої освіти, академічне співробітництво та дослідження в деталях (IHEAD) Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
309 «Грінченкіана: зведений архів Грінченка в цифровому форматі» Український культурний фонд Коллективний - 2019
354 Internationalization of higher education and academic cooperation in dynamics for EU integration provision (IHEAD-EUpro) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
501 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2020
617 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2021
712 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2022
715 Наукометричний аналіз та мапування наукових досліджень у сфері креативних індустрій Український культурний фонд Коллективний - 2022
726 DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) Erasmus KA203 Коллективний - 2022
739 International Office Development Fostering European Integration and Female Empowerment Erasmus+ КА2 Коллективний - 2023

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
237 MIGRATION, FORCED DISPLACEMENT AND THE POLITICS OF LOSS IN UKRAINE AND BEYOND UK-Ukraine Twinning Initiatiave (Great Britain) Виграно document 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1964 Інше - document 14.12.2017
2565 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
3384 Інше Інший модуль document 08.11.2019
6603 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 27.08.2022
6746 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 28.10.2022
7746 Дидактичний модуль Інший модуль document 09.03.2023
7890 Дидактичний Інший модуль STT CERTIFICATION Iryna Mankovska-1.pdf 26.05.2023

Викладацька діяльність