Додаткові відомості

Освіта

Український державний університет харчових технологій, диплом
з відзнакою за спеціальністю "Менеджмент у виробничий сфері",1995

Міжрегіональна Академія управління персоналом, диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування", спеціалізація "Державна служба", 2021

Перелік місць роботи
Український державний університет харчових технологій, асистент, старший викладач кафедри економіки та фінансів; Національна академія статистики, обліку та аудиту, доцент кафедри менеджменту, заступник декана фінансового факультету
Теми дисертацій (захищених)

Спеціальність 08.00.04 – Економіка
підприємства і організація виробництва.

Тема: Формування господарського механізму підприємств харчової промисловості в умовах переходу до ринкової економіки

Громадська активність
секретар Вченої ради ФЕУ

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 5 1 2024.06.16 06:00:12 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
132 Кафедра управління - 2 0 2021 -
530 Кафедра управління AEH-9122-2022 2 0 2024 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3419806

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 479 10 12 2024.06.15 10:00:04 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 226 9 7

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
476 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління 8.3 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Akilina
802 Факультет економіки та управління Кафедра управління 14.5 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olena-Akilina/stats

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6323 36th IBIMA International Conference Practice Of Institutional Auditing Within The Education Quality Management System Granada, Spain document.pdf
6324 36th IBIMA International Conference Using Game Theory To Describe The Ways Of Ensuring Quality Education Challenges Granada, Spain document.pdf
5316 35th IBIMA Conference Peculiarities of Implementation of Peace Education in Ukraine Seville, Spain document.pdf
6443 Uni-biz bridge 4 Практикоорієнтоване навчання: досвід КУБГ Київ document
5179 34th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019 Sustainable development of regions: Creation of a future settlement by means of unification of territorial communities and implementation of innovative initiatives by agents of change Madrid, Spain document.pdf
4318 II International Scientific Congress SMART SOCIETY MONITORING THE QUALITY OF EDUCATION AS A MANAGEMENT TOOL FOR CHANGES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION Czestochowa, Poland document.pdf
4319 Міжнародна науково-практична конференція \ Оцінка впливу розвитку ІТ-сфери на економіку України Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2388 Наукова конференція «Україна та її прагнення до членства в Європейському Союзі» Вплив міграційних процесів на ринок праці України та Польщі Варшавський університет (м. Варшава, Польща) document
1926 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету IMPACT OF ICT ON LABOR MARKET DEVELOPMENT: MAIN TRENDS AND PROSPECTIVES Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9 Міжнародна наукова конференція 'Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі' Вирішення проблем забезпечення соціально-економічної безпеки особистості: соціальне залучення Київський університет імені Бориса Грінченка document
6 Международная научная конференция «Глобализация и современное социально-экономические развитие региона» Межрегиональная асимметрия в формировании доходов населения Украины Национальный исследовательский Томский государственный университет
7 Аграрная наука, образование, производство: актуальные вопросы: всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Обзор рынка труда украинского агросектора Новосибирск
8 Модернизация аграрного образования: технологический аспект: Международная научно-практическая конференция Социальное партнерство в подготовке и реализации сельскохозяйственных специальностей Томск, Россия

Монографії (колективні) (9)

ID Назва Рік
48791 Developing Peacemaking Soft Skills of Managers as a Method of Preventing Professional Burnout and Restoring Work-Life Balance: A Ukrainian Case Study
48789 Prospects for the Implementation of Practice-Based Learning for Students of Managerial Profile
36878 Challenges of the COVID-19 Pandemic Concerning the Work: Organization of Employees of Business Structures
36136 Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія
31651 Tourism as a factor of regional development of the territories and communities along the Ukrainian-Polish border
20500 Актуалітети маркетингової складової взаємовідносин з персоналом
24221 Вплив екзогенних факторів на національний ринок праці
15526 Подолання соціального відторгнення як один із напрямів забезпечення економічної безпеки особистості
11024 Sosial-economic problem of management: Collective monograh. Гендерні тенденції розвитку соціально-трудових відносин в Україні:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
48791 Developing Peacemaking Soft Skills of Managers as a Method of Preventing Professional Burnout and Restoring Work-Life Balance: A Ukrainian Case Study
48789 Prospects for the Implementation of Practice-Based Learning for Students of Managerial Profile
36943 Peculiarities of Implementation of Peace Education in Ukraine
27723 Accumulation and fulfilment of the human capital potential in order to strengthen the economic security
28404 Institutialization Features of the Financial Sector of the Economy
31813 Sustainable development of regions: Creation of a future settlement by means of unification of territorial communities and implementation of innovative initiatives by agents of change

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (22)

ID Назва Рік
47560 Audit as a technology for assessing the quality of education in a general secondary education institution in the context of change
48207 Implementation of peacebuilding education in educational institutions of Ukraine
45089 Практики миротворчої освіти Латвії та Естонії
43416 Аdministration of experimental activities at the secondary educational institutions in the context of educational changes
42293 Впровадження нових механізмів управління роботою закладів соціальної сфери у зв’язку із наслідками вторгнення російської федерації
42855 Сonceptual approaches to post-war development of regions
42294 Управління якістю послуг закладу загальної середньої освіти
38261 Modernization of Social Management System at Consolidated District Level in a Climate of Decentralization Reform in Ukraine
37056 Актуалітети регіональної політики в Україні
41526 Забезпечення професійної працездатності персоналу в умовах пандемії Covid-19
37684 Модернізація системи управління соціальною сферою в умовах децентралізації
36940 Формування регіональної політики в Україні
31307 Управління соціальною сферою в умовах прискорення реформи децентралізації
27728 Actual importance of public-private partnership for providing economic modernization of city Kyiv under eurointegration
27724 Monitoring the quality of education as a management tool for changes in higher educational institution
30495 Проектний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства
24247 Державно-приватне партнерство як інструмент управління змінами у сучасному місті
24222 Конкурентоспроможність робочої сили ІТ-сфери через призму трансформацій ринку праці
20501 Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives
19911 Актуальні проблеми державного регулювання ринку праці в Україні
15526 Подолання соціального відторгнення як один із напрямів забезпечення економічної безпеки особистості
11024 Sosial-economic problem of management: Collective monograh. Гендерні тенденції розвитку соціально-трудових відносин в Україні:

Фахові видання, що затверджені МОН (23)

ID Назва Рік
47560 Audit as a technology for assessing the quality of education in a general secondary education institution in the context of change
45432 Impact of higher education on human capital formation in Ukraine: Assessment of educational reforms
48207 Implementation of peacebuilding education in educational institutions of Ukraine
45887 Нові управлінські підходи до вибору організаційно-правових форм комунальних підприємств в умовах змін
45089 Практики миротворчої освіти Латвії та Естонії
42293 Впровадження нових механізмів управління роботою закладів соціальної сфери у зв’язку із наслідками вторгнення російської федерації
42855 Сonceptual approaches to post-war development of regions
42294 Управління якістю послуг закладу загальної середньої освіти
37056 Актуалітети регіональної політики в Україні
41526 Забезпечення професійної працездатності персоналу в умовах пандемії Covid-19
37684 Модернізація системи управління соціальною сферою в умовах децентралізації
36940 Формування регіональної політики в Україні
31307 Управління соціальною сферою в умовах прискорення реформи децентралізації
27728 Actual importance of public-private partnership for providing economic modernization of city Kyiv under eurointegration
27722 Impact of migration processes on the labour market in Ukraine and Poland
27865 Критерії оцінювання ефективності функціонування сучасної освітньої мережі
28376 Проблеми підготовки кадрів для роботи з молоддю в новоутворених громадах
30495 Проектний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства
24247 Державно-приватне партнерство як інструмент управління змінами у сучасному місті
24222 Конкурентоспроможність робочої сили ІТ-сфери через призму трансформацій ринку праці
24233 Стандарти КСВ як інструмент системи управління якістю
24319 Управління змінами на молодіжному ринку праці сучасного міста
19911 Актуальні проблеми державного регулювання ринку праці в Україні

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
27725 Ocena wpływu rozwoju branży ІТ na gospodarkę Ukrainy
30568 Sustainable development of regions: Creation of a future settlement by means of unification of territorial communities and implementation of innovative initiatives by agents of change
27726 Формування фахових компетентностей менеджера: інноваційний та проектний аспект
19802 Проблеми регулювання молодіжного ринку праці м. Києва в умовах євроінтеграції
19804 Формування механізму регулювання молодіжного ринку праці м. Києва
19912 Актуальність дослідження молодіжних ринків праці
20901 Вирішення проблем забезпечення соціально-економічної безпеки особистості:соціальне залучення
19805 Особливості громадянського суспільства
11023 Застосування компетентнісного підходу при підготовці магістрів за спеціальністю "Публічна політика та управління"
11022 Проблеми соціального відторгнення в країнах ЄС
11021 Соціальна оцінка процесу модернізації політичної системи України: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи"
6642 Interregional asymmetry is in forming of profits of population of Ukraine
7385 Problems of preparation of modern managers
6628 Обзор рынка труда украинского агросектора

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
57 Sustainable development of regions: Creation of a future settlement by means of unification of territorial communities and implementation of innovative initiatives by agents of change http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31813/ 2020
94 Peculiarities of Implementation of Peace Education in Ukraine https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36943/ 2021

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
15 Вплив екзогенних факторів на національний ринок праці (три і більше, за кордоном) монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24221/ 2018
343 Забезпечення професійної працездатності персоналу в умовах пандемії Covid-19 фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41526/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
413 Таллінський технолгічний університет Міжнародне стажування 20-22.09.2022

Ingrid Pappel, Vice-Dean of Master's Studies,

Department of Software Scince

Учасник програми Certificate_study visit_Akilina.pdf
423 ISMA Міжнародне стажування 07.11-09.12.2022 Prof. Dennis Djakons Учасник програми document

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
88 МЗС Естонії УС-282/20 Таллінський технологічний університет (Естонія) Консультування українських університетів щодо розробки навчальних планів магістерської роботи в електронному уряді 01.09.2019-01.03.2022 Учасник проєкту
105 Jean Monnet 101094420 — PeaECH — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA Erasmus+ Миротворча освіта заради консолідованої та людино-центрованої Європи 01.10.2022-30.09.2025 Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
392 EU human development for democracy and peace in neighboring countries Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
587 Peace education as a part of human development in EU and neighboring countries (PEHD) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
658 Peace education for consolidated and human-centered Europe Програма імені Жана Моне Коллективний - 2022
687 Миротворча освіта заради консолідованої та людино-центрованої Європи Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2022

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
92 Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва Повноцінне дослідження 04.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
149 Факультет економіки та управління Кафедра управління Аналітик-дослідник 21.12.2022

Підвищення кваліфікації (29)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
185 Фаховий модуль (стажування) - document 26.09.2015
186 Дидактичний модуль - document 23.05.2016
187 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
792 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1895 Інше - document 06.12.2017
1993 Інше - document 26.12.2017
2253 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2473 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
2605 Інше Інший модуль document 24.10.2018
2606 Інше Інший модуль document 29.08.2018
3243 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
3280 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) Підвищення кваліфікації Акіліна.pdf 22.03.2019
3518 Інше Інший модуль document 21.11.2019
3685 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4608 інше Інший модуль document 30.11.2020
4876 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
4919 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.12.2020
4958 інше Інший модуль document 03.03.2021
5221 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5584 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 235.pdf 14.06.2021
6343 інше Інший модуль document 24.05.2022
6970 інше Інший модуль document 22.11.2022
6984 інше Інший модуль document 28.11.2022
7015 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_162_08.04.2022.pdf 08.04.2022
7096 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 09.12.2022
7162 інше Інший модуль document 06.12.2022
7987 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
8423 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_699_02.11.2023_compressed.pdf 02.11.2023
9549 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. БК Дослідницький модуль document 01.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
348 Корпоративна соціальна відповідальність Круглий стіл Факультет інформаційних технологій та управління 06.12.2016 5
1014 Сучасне управління: нові виклики та перспективи Круглий стіл Факультет інформаційних технологій та управління 19.05.2016 5
1017 Наукові дослідження у ВНЗ: перспективи та можливості Науковий семінар Факультет інформаційних технологій та управління 02.12.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
15527 Соціальна ідентифікація розвитку регіонів Європейського Союзу

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
33738 Економіка праці та соціально-трудові відносини
6614 Економіка праці та соціально-трудові відносини

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
13175 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»

Англомовні освітні програми (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва Діяльність Дата Документ, що засвідчує
10 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління Учасник робочої групи "Менеджмент організацій та адміністрування" Створення програми 28.10.2021 Витяг_ОП_28.10.2021.PDF

Сертифіковані ЕНК (13)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
356 Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МЕН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018 21/22 н.р.
512 Управління якістю (5 курс, МЕН, денна) - Магістр Денна 2019 446 27.06.2019 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
513 Управління змінами (5 курс, МЕН, денна) - Магістр Денна 2019 446 27.06.2019 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
829 Прийняття управлінських рішень (2 курс, МЕН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
952 Адміністративний менеджмент (5 курс, УЕН, заочна) Факультет економіки та управління Магістр Заочна 2021 252 05.04.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1106 Менеджмент (1 курс, МО, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1182 Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МО, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2022 162 08.04.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1200 Прийняття управлінських рішень (2 курс, МО, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1284 Управління якістю (5 курс, МОА, денна) Факультет економіки та управління Магістр Денна 2022 599 15.11.2022 23/24 н.р.
1285 Управління змінами (5 курс, МОА, денна) Факультет економіки та управління Магістр Денна 2022 599 15.11.2022 23/24 н.р.
1310 Управління якістю (5 курс, МОА, заочна) Факультет економіки та управління Магістр Заочна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1311 Управління змінами (5 курс, МОА, заочна) Факультет економіки та управління Магістр Заочна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1582 Адміністративний менеджмент (2 курс, МО, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023

Використання ЕНК (43)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
86 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка праці та соціально-трудові відносини (3 курс, Мб) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 25.11.2016
465 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 5 4 не враховується 28.12.2017
3660 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 15 9 25 28.12.2018
3742 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
3848 Факультет інформаційних технологій та управління Прийняття управлінських рішень (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 7 9 не враховується 28.12.2018
4017 Факультет інформаційних технологій та управління Управління змінами (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 7 10 не враховується 28.12.2018
4023 Факультет інформаційних технологій та управління Управління якістю (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 6 10 не враховується 28.12.2018
5065 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 27.12.2019
5549 Факультет інформаційних технологій та управління Прийняття управлінських рішень (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 27.12.2019
5877 Факультет інформаційних технологій та управління Управління якістю (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 9 5 10 27.12.2019
6003 Факультет інформаційних технологій та управління Управління змінами (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 9 5 10 27.12.2019
6609 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
6622 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент та маркетинг інновацій (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6947 Факультет інформаційних технологій та управління Прийняття управлінських рішень (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
7292 Факультет інформаційних технологій та управління Управління якістю (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7568 Факультет інформаційних технологій та управління Операційний менеджмент (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
8044 Факультет інформаційних технологій та управління Управління змінами (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
8424 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2020
8895 Факультет інформаційних технологій та управління Управління змінами (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 5 3 30.11.2021
8896 Факультет інформаційних технологій та управління Управління якістю (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 5 3 30.11.2021
8906 Факультет інформаційних технологій та управління Адміністративний менеджмент (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 30.11.2021
9409 Факультет інформаційних технологій та управління Прийняття управлінських рішень (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
10994 Факультет інформаційних технологій та управління Виробнича (функціональна) практика (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11143 Факультет інформаційних технологій та управління Виробнича (управлінська-стажування) практика (4 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11549 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 30.11.2021
11594 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
12091 Факультет економіки та управління Управління змінами (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 5 10 31.12.2022
12095 Факультет економіки та управління Управління якістю (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 5 10 31.12.2022
12157 Факультет економіки та управління Адміністративний менеджмент (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 3 31.12.2022
12179 Факультет економіки та управління Прийняття управлінських рішень (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 31.12.2022
12733 Факультет економіки та управління Управління змінами (5 курс, МЕН, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 10 31.12.2022
12734 Факультет економіки та управління Управління якістю (5 курс, МЕН, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 10 31.12.2022
12815 Факультет економіки та управління Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 31.12.2022
12831 Факультет економіки та управління Менеджмент (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 31.12.2022
12870 Факультет економіки та управління Управління змінами (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 5 5 31.12.2023
12873 Факультет економіки та управління Управління якістю (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 5 5 31.12.2023
12939 Факультет економіки та управління Адміністративний менеджмент (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 5 31.12.2023
12966 Факультет економіки та управління Прийняття управлінських рішень (2 курс, МО, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13586 Факультет економіки та управління Управління змінами (5 курс, МЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 5 31.12.2023
13587 Факультет економіки та управління Управління якістю (5 курс, МЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 5 31.12.2023
13633 Факультет економіки та управління Адміністративний менеджмент (2 курс, МО, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023
13802 Факультет економіки та управління Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МО, денна) Бакалавр Денна 10 4 5 31.12.2023
13817 Факультет економіки та управління Менеджмент (1 курс, МО, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
452 Кафедра управління 4,53 30.12.2016
915 Кафедра управління 4,74 12.01.2017
1780 Кафедра управління 4,84 26.12.2018
2504 Кафедра управління 4,91 28.12.2019
3388 Кафедра управління 4,76 28.12.2020
4259 Кафедра управління 4,85 28.12.2021
5283 Кафедра управління 4,70 30.12.2022
6171 Кафедра управління 4,68 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
4 Полегенька Юлія Василівна Факультет інформаційних технологій та управління IV Менеджмент організацій і адміністрування II document 2016

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
10 Мінєєва Оксана VI Всеукраїнський хакатон з Ціцлей Сталого Розвитку "Hack4SDGs: як зробити Цілі Сталого Розвитку зрозумілими для бізнесу" Не зазначено document 2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
37 Полегенька Юлія Василівна V Менеджмент I 2017
141 Кислицька Інна Ігорівна V Управління проектами і програмами I 2020
239 Приймачек Анастасія Іванівна,
Іванченко Олексій Ігорович
II Управління персоналом і економіка праці I 2022