Додаткові відомості

Освіта

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, 2000 р.

Спеціальність "Мистецтвознавство"

Кваліфікація "Мистецтвознавець"

Перелік місць роботи

2000–2001
рр. – молодший науковий співробітник фондового відділу фарфору й скла
Державного музею українського народного декоративного мистецтва,
одночасно редактор часопису «Ант»;


2001–2002
рр. – науковий співробітник фондового відділу фарфору й скла Державного
музею українського народного декоративного мистецтва, одночасно
редактор часопису «Ант»;


2002
– вчений секретар відділу образотворчого мистецтва Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України імені Максима
Рильського;


2005
– мистецтвознавець відділу образотворчого мистецтва Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України імені Максима
Рильського;


2007
– вчений секретар відділу образотворчого мистецтва Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України імені Максима
Рильського;


2008
– молодший науковий співробітник, вчений секретар відділу
образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та
етнології НАН України імені Максима Рильського;


2008–2009 – голова інвентаризаційної комісії львівського Центру іудаїки та єврейського мистецтва ім. Фаїни Петрякової;


2009 – проректор з наукової роботи Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука;


2009–2011
– докторант Львівської національної академії мистецтва (факультет
Історії та теорії мистецтва), спеціальність 17.00.06 – декоративне і
прикладне мистецтво;


2012–2013
– начальник відділу музейної справи управління музейної справи та
нормативно-методичного забезпечення переміщення культурних цінностей
Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства
культури України;


2012–2014 – доцент кафедри мистецтвознавства та експертної діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;


2015–2016
– професор ВПНЗ Київський університет культури; професор, завідувач
кафедри мистецтвознавства Київського національного університету культури
і мистецтв;


2015–2016
– професор кафедри мистецтвознавства та експертизи Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв; професор кафедри
культурології Київського національного університету культури і мистецтв;


2016–2017 рр. – професор кафедри мистецтв ВПНЗ Київський університет культури; професор кафедри графічного дизайну КНУКіМ;


З 2017 – завідувач кафедри образотворчого мистецтва, професор Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2019 р. – професор ДАК МОН України.

Теми дисертацій (захищених)

Тема кандидатської
дисертації: "Творчість
і мистецько-педагогічна діяльність Михайла Жука в контексті становлення
української школи художників фарфору (перша половина ХХ століття)" на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.06 "Декоративне і
прикладне мистецтво", 2008 р.

Тема докторської дисертації: "Мистецтво фарфору-фаянсу України кінця ХІХ – початку ХХІ століття: типологія, художні особливості, стилістика" на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальностями 26.00.01 "Теорія та
історія культури" та 17.00.06 "Декоративне і
прикладне мистецтво", 2014 р.

Громадська активність
Член експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики з нематеріальної культурної спадщини

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
75 5 0 2022.06.28 02:05:54 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5733 Всеукраїнська науково-практична конференція "100 років сучасності: шдеї баугаузу та українського авангарду у сучасному дизайні та дизайн-освіті Бойчукізм у Межигірському мистецько-керамічному технікумі-інституті як явище авангардного порядку Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
25465 Великосвітські мануфактури князів Радзивіллів ХVІІІ–ХІХ століть на теренах Східної Європи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
37148 Half-timbered houses of the Tudor and Elizabethan periods in Britain
37782 Kyivan Rus Kolts with Enamels and Niello: Genesis, Sources of Inspiration, Iconography, Attribution Issues
26290 The role of the Radzivil family in the formation of the historical, cultural and artistic panorama of Europe in the XVIII–XIX centuries
27525 Питання підготовки мистецтвознавців-експертів із супроводу культурних цінностей в умовах збройного конфлікту

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
41270 Вияви авангардизму в образотворчому мистецтві Європи 1910-х – 1930-х рр
40982 Пашотниці та кодлери в європейському фарфорі-фаянсі
39083 Інтерактивні можливості дистанційної освіти з живопису та рисунку в Україні
39079 Бідермайєр в інтер’єрі та меблях першої половини ХІХ століття
37148 Half-timbered houses of the Tudor and Elizabethan periods in Britain
39074 Concerning the Closeness of the Form of Sufi Kashkul and the Slavic Boats
32628 Впровадження авангардних концепцій у дизайн побутових речей у галузі кераміки та фарфору
31557 Painted eggs in traditional culture of Iran
32632 Продукування високого фаянсу на Пациківській фаянсовій фабриці впродовж 1912–1939 рр.
32617 Натюрморти «малих голландців» як першоджерела мотивів «Німецькі квіти» у фарфорі
30445 Still-Lifes of “The Lesser Dutches” as Primary Sources “The German Flowers” Motifs in Porcelain Ware of European Countries
30458 Торгові знаки Києво-Межигірської фаянсової фабрики у сучасній мистецтвознавчій експертизі

Фахові видання, що затверджені МОН (22)

ID Назва Рік
41274 Життя і творчість Ангеліни Жданової – майстрині розпису фарфору другої половини ХХ ст
41278 Творчий спадок художників форми і розпису Бориславського фарфорового заводу
40982 Пашотниці та кодлери в європейському фарфорі-фаянсі
39960 Stylistics of Ukrainian fine art, architecture and design in the second half XIX – early XXI centuries’ period
39959 Пашотниці та кодлери в європейському фарфорі-фаянсі
38432 Тропічні графіті на полотнах Лідії Селянко
32625 Artistic features of domestic architecture in England of the Renaissance period
32629 Рекламні листівки Є. Гапчинської для МОЗ України проти коронавірусу в період карантину
32622 Візантійсько-Києворуські емальєрні традиції у дизайні сучасних ювелірних виробів України
32631 Києворуські зірчасті та дископодібні колти з чорнінням в українських і закордонних колекціях: джерела інспірацій
31508 Методологические основы осуществления научного исследования по специальности 023 — «изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация»
32632 Продукування високого фаянсу на Пациківській фаянсовій фабриці впродовж 1912–1939 рр.
30386 Особливості становлення і розвитку українського фарфорового колекційного наперстку 2010-х рр.
30395 Діяльність Києво-Межигірської фаянсової фабрики періоду Барських за першоджерелами
30403 Mirror interiors in Iranian architecture of the 19th - 21th centuries
30469 Зображення жінок у муралах ісламського соціуму в епоху глобалізаційних викликів (на прикладі образів стріт-арту Стамбула)
30405 Поняття "машрабія", "пишка", "шушабанді", "ма'ага", "шаббак" в архітектурі країн Азії, Близького Сходу та Північної Африки
30458 Торгові знаки Києво-Межигірської фаянсової фабрики у сучасній мистецтвознавчій експертизі
25920 Нові дані щодо діяльності Барашівського фарфоро-фаянсового заводу
25466 Дибинецька фаянсова фабрика графів Браницьких на Київщині в світлі даних першоджерел
25921 Переобладнання Києво-Межигірської фаянсової фабрики другої половини 1850-х і трансформації її художньо-виробничої частини
27525 Питання підготовки мистецтвознавців-експертів із супроводу культурних цінностей в умовах збройного конфлікту

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (17)

ID Назва Рік
40068 Межигірський фаянс в колекції сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького
37372 Аспекти дизайну та інформаційних технологій у сучасній освіті з образотворчого мистецтва
32635 Бойчукізм у Межигірському мистецько-керамічному технікумі-інституті як явище авангардного порядку
31292 Mirrored interiors of iranian and caucasus architecture of the XVIII–XXІ centuries
30393 Сучасне мистецтво тонкої кераміки Ірану
30457 Mirrored interiors of Iran palaces and holy places
30404 Британський фарфор і фаянс в музейних колекціях Лондона
30468 Внутренние дворики-миансары в традиционных иранских домах закрытого типа
30451 Марокканские риады в контексте развития современного туризма Украины
25617 Атрибуція фарфоро-фаянсових предметів для напоїв у музейній експертизі та науковій реставрації
25506 Пошуки "іншої" реальності в творчості Жозефіни Діндо першої половини ХХ століття
25521 Поняття "культурні цінності" та "культурна спадщина" у вітчизняному і міжнародному науковому обігу
25616 Фарфор-фаянс як елемент сервірування столу в контексті української гостинності
27002 Integration of Fine Art Works into Design of Environment on the Example of Works by Eugenia Gapchinska
30453 Біле золото Межигір'я
26262 Скульптура Києво-Межигірської фаянсової фабрики в світлі архівних даних
30447 Фарфурні князів Радзивіллів ХVIII-ХІХ століть на теренах України

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
15 Роль семьи Радзивиллов в формировании исторической, культурной и художественной панорамы Европы в XVIII–XIX столетиях http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26290/ 2019

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
223 Кафедра образотворчого мистецтва 57291324000 2 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57291324000&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
212 Кафедра образотворчого мистецтва - 2 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
195 Інститут мистецтв Кафедра образотворчого мистецтва 9.67 12.2 2021 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Shkolna

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
39 The role of the Radzivil family in the formation of the historical, cultural and artistic panorama of Europe in the XVIII–XIX centuries наукове службова 2018
190 Натюрморти «малих голландців» як першоджерела мотивів «Німецькі квіти» у фарфорі наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32617/ 2020
324 Пашотниці та кодлери в європейському фарфорі-фаянсі фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40982/ 2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2345 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.02.2015
2880 Модуль з ІКТ Інший модуль 88350001-converted.pdf 26.12.2018
3126 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
4367 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.10.2020
6056 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
26844 Основи гемології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
440 Основи геммології (3 курс, ДМ, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019
1145 Історія декоративного мистецтва (3 курс, ОМ*, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6477 Інститут мистецтв Історія образотворчого мистецтва (1-2 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8474 Інститут мистецтв Історія декоративного мистецтва (3 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9755 Інститут мистецтв Історія декоративного мистецтва (3 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10 30.11.2021
10503 Інститут мистецтв Історія образотворчого мистецтва (1-2 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1544 Кафедра образотворчого мистецтва 3,67 22.05.2017
2388 Кафедра образотворчого мистецтва 3,64 28.12.2018
3294 Кафедра образотворчого мистецтва 3,51 28.12.2019
4168 Кафедра образотворчого мистецтва 3,69 28.12.2020
4939 Кафедра образотворчого мистецтва 3,72 28.12.2021