Додаткові відомості

Освіта

1. Державний університет телекомунікацій, 2014 рік

Спеціальність: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Кваліфікація: професіонал із організації інформаційної безпеки

2. Державний університет телекомунікацій, 2015 рік

Спеціальність: менеджмент організацій та адміністрування

Кваліфікація: спеціаліст з менеджменту організацій та адміністрування

Перелік місць роботи

1) Державний університет
телекомунікацій:

- з лютого 2014 року - інженер 1 категорії
відділу супроводження навчального процесу у відокремлених структурних
підрозділах;

- з липня 2014 року - інженер 1 категорії
навчально-методичного відділу;

- з листопада 2014 року - старший викладач
кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Навчально-наукового інституту
захисту інформації.

2) Київський університет імені Бориса
Грінченка:

- з листопада 2017 року -  старший викладач
кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету
інформаційних технологій та управління;

- з березня 2018 року - старший викладач
кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету інформаційних
технологій та управління;

- з вересня 2021 року -  завідувач
кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира
Бурячка Факультету інформаційних технологій та управління.

Теми дисертацій (захищених)

26 червня 2021 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.

Тема дисертації: «МОДЕЛІ І МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІМІТОСТІЙКОСТІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ В СИСТЕМАХ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ".

Громадська активність
Головний редактор електронного фахового наукового видання Київського університету імені Бориса Грінченка "КІБЕРБЕЗПЕКА: ОСВІТА, НАУКА, ТЕХНІКА".
Член редакційної колегії електронного наукового видання Національного центру управління та випробувань космічних засобів "Космос. Технології. Суспільство"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
279 10 10 2022.11.23 09:39:15 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
25 80 6 2022.12.03 23:39:41 Перейти до Scopus link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3727 VIII Inter University Conference of Students and Young Scientists "Engineer of XXI Century" Use of Near Foeld Communication technology for automated profile replication Bielsko-Biala, Poland document
3428 Круглий стіл "Кібербезпека: освітній аспект" Подготовка фахівців з кібербезпеки Київський університет імені Бориса Грінченка document
3429 BlockChain: погляд вчених Система моніторингу безпроводових мереж Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25657 Use of near field communication technology for automated profile replication

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (26)

ID Назва Рік
40908 Development of a mobile automated air quality monitoring system for use in places of technogenic accidents on railway transport
41336 Formation of Dependability and Cyber Protection Model in Information Systems of Situational Center
41337 Increasing the Functional Network Stability in the Depression Zone of the Hydroelectric Power Station Reservoir
41190 Stability Verification of Self‐Organized Wireless Networks with Block Encryption
40894 Performing Sniffing and Spoofing Attack Against ADS-B and Mode S using Software Define Radio
40895 Technology of Location Hiding by Spoofing the Mobile Operator IP Address
39219 Use of Service-Oriented Information Technology to Solve Problems of Sustainable Environmental Management
36994 Computing of Odd Degree Isogenies on Supersingular Twisted Edwards Curves
41216 Analysis of Ways and Methods of Increasing the Availability of Information in Distributed Information Systems
41217 Assessing Approaches of IT Infrastructure Audit
41952 Analysis of the Process of Information Transfer from the Source-to-User in Terms of Information Impact
41951 Decentralized Access Demarcation System Construction in Situational Center Network
36998 Formation of Requirements for the Electronic Record-Book in Guaranteed Information Systems of Distance Learning
41867 Implementation of the CSIDH Algorithm Model on Supersingular Twisted and Quadratic Edwards Curves
41803 Natural Language Technology to Ensure the Safety of Speech Information
33908 Analysis of 2-Isogeny Properties of Generalized Form Edwards Curves
33913 Invasion Detection Model using Two-Stage Criterion of Detection of Network Anomalies
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine
31627 Modeling of 3- and 5-Isogenies of Supersingular Edwards Curves
37096 Last Mile Technique for Wireless Delivery System using an Accelerating Lens
29410 Implementation of an index optimize technology for highly specialized terms based on the phonetic algorithm Metaphone
27702 Security Rating Metrics for Distributed Wireless Systems
31884 Data Mining Usage for Social Networks
31883 Operation System for Modern Unmanned Aerial Vehicles
25406 Development of a conceptual model of adaptive access rights management with using the apparatus of Petri nets
24565 Training model of professionals in the field of information and cyber security in the higher educational institutions of Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (22)

ID Назва Рік
41958 Уразливості шифрування коротких повідомлень в мобільних інформаційно-комунікаційних системах об’єктів критичної інфраструктури
41521 Comparative analysis of solutions to provide control and management of privileged access in the IT environment
40424 Experimental Studies of the Stand of Simulation Modeling of Laser Microphone Operation for Removal of Acoustic Information
36741 Experimental Investigations of the Influence of Screens and Protective Equipment on the Level of Acoustic Signal in a Room with Glass and Metal Plastic
36742 Technical Means of Air Intelligence to Ensure the Physical Security of Information Activities
35730 Interdisciplinary Approach to the Development of IS Risk Management Skills on the Basis of Decision-Making Theory
40426 Comparison of Modern Technical Means of Air Intelligence to Ensure the Security of the Controlled Zone
38310 Mathematical methods in cibersecurity: graphs and their application in information and cybernetic security
34063 Криптовірологія: загрози безпеки гарантоздатним інформаційним системам і заходи протидії шифрувальним вірусам
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31898 Застосування середовища Ni Multisim при формуванні практичних навичок студентів спеціальності 125 «Кібербезпека»
31562 3- and 5-Isogenies of Supersingular Edwards Curves
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine
32028 Analysis of European Experience in Library Information Services and Cybersecurity of Scientific Library Users
27777 Analysis and research of the characteristics of standardized in Ukraine antivirus software
30480 Etting and processing geoproditional data with MATLAB Mapping Toolbox
25406 Development of a conceptual model of adaptive access rights management with using the apparatus of Petri nets
24157 Організація розробки безпечних .net прикладних програм у закладах вищої освіти
24027 Policy aspects in crypto protection of confidential information
24565 Training model of professionals in the field of information and cyber security in the higher educational institutions of Ukraine
26735 Virtual laboratory for modeling of processes in informational and cyber securities as a form of forming practical skills of students
23065 Fast algorithm of generation of substations of multiple-alphabetic replacement

Фахові видання, що затверджені МОН (23)

ID Назва Рік
41958 Уразливості шифрування коротких повідомлень в мобільних інформаційно-комунікаційних системах об’єктів критичної інфраструктури
40911 Insiders and insider information: essence, threats, activities and legal responsibility
41521 Comparative analysis of solutions to provide control and management of privileged access in the IT environment
40424 Experimental Studies of the Stand of Simulation Modeling of Laser Microphone Operation for Removal of Acoustic Information
36741 Experimental Investigations of the Influence of Screens and Protective Equipment on the Level of Acoustic Signal in a Room with Glass and Metal Plastic
36742 Technical Means of Air Intelligence to Ensure the Physical Security of Information Activities
35730 Interdisciplinary Approach to the Development of IS Risk Management Skills on the Basis of Decision-Making Theory
40426 Comparison of Modern Technical Means of Air Intelligence to Ensure the Security of the Controlled Zone
38310 Mathematical methods in cibersecurity: graphs and their application in information and cybernetic security
34063 Криптовірологія: загрози безпеки гарантоздатним інформаційним системам і заходи протидії шифрувальним вірусам
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31898 Застосування середовища Ni Multisim при формуванні практичних навичок студентів спеціальності 125 «Кібербезпека»
31562 3- and 5-Isogenies of Supersingular Edwards Curves
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine
29410 Implementation of an index optimize technology for highly specialized terms based on the phonetic algorithm Metaphone
27777 Analysis and research of the characteristics of standardized in Ukraine antivirus software
30480 Etting and processing geoproditional data with MATLAB Mapping Toolbox
26821 Методологія інтелектуального управління маршрутизацією в конфліктуючих сенсорних мережах варіативної топології
24157 Організація розробки безпечних .net прикладних програм у закладах вищої освіти
24027 Policy aspects in crypto protection of confidential information
24565 Training model of professionals in the field of information and cyber security in the higher educational institutions of Ukraine
23065 Fast algorithm of generation of substations of multiple-alphabetic replacement
38335 The problems of controlling the security of corporate networks and solutions

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
32028 Analysis of European Experience in Library Information Services and Cybersecurity of Scientific Library Users
27537 Normalized Method for Threats Assessing for Distributed Wireless Systems
25663 Аудит інформаційної безпеки – основа ефективного захисту підприємства
24015 Раціональний вибір степені підстановок шифру багатоалфавітної заміни та джерела рівномірно розподіленої випадкової послідовності
24014 Уточнена модель порушника та модель реалізації кібератак в системах управління технологічними процесами

Індексування публікацій у Scopus, WoS (11)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
54 Data Mining Usage for Social Networks http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31884/ 2020
55 Operation System for Modern Unmanned Aerial Vehicles http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31883/ 2020
90 Last Mile Technique for Wireless Delivery System using an Accelerating Lens https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37096/ 2021
134 Technology of Location Hiding by Spoofing the Mobile Operator IP Address https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40895/ 2022
135 Performing Sniffing and Spoofing Attack Against ADS-B and Mode S using Software Define Radio https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40894/ 2022
151 Assessing Approaches of IT Infrastructure Audit https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41217/ 2022
152 Analysis of Ways and Methods of Increasing the Availability of Information in Distributed Information Systems https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41216/ 2022
183 Natural Language Technology to Ensure the Safety of Speech Information https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41803/ 2022
184 Implementation of the CSIDH Algorithm Model on Supersingular Twisted and Quadratic Edwards Curves https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41867/ 2022
194 Decentralized Access Demarcation System Construction in Situational Center Network https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41951/ 2022
210 Analysis of the Process of Information Transfer from the Source-to-User in Terms of Information Impact https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41952/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
8 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 57204922790 24 6 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57204922790&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
90 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка L-9491-2018 6 1 0 https://www.webofscience.com/wos/author/record/29131378?state=%7B%7D

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
280 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 164.4 3 2022 https://www.researchgate.net/profile/Pavlo_Skladannyi

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (6)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
11 Факультет інформаційних технологій та управління Кібербезпека: освіта, наука, техніка Зміст Відповідальний секретар Том 3 № 11 Дотримано 2021
12 Факультет інформаційних технологій та управління Кібербезпека: освіта, наука, техніка Технічний супровід Відповідальний секретар Том 3 № 11 Дотримано 2021
24 Факультет інформаційних технологій та управління Кібербезпека: освіта, наука, техніка Технічний супровід Відповідальний секретар Том 4 № 12 Дотримано 2021
25 Факультет інформаційних технологій та управління Кібербезпека: освіта, наука, техніка Зміст Відповідальний секретар Том 4 № 12 Дотримано 2021
65 Факультет інформаційних технологій та управління Кібербезпека: освіта, наука, техніка Зміст Відповідальний секретар Том 1 № 13 Дотримано 2021
82 Факультет інформаційних технологій та управління Кібербезпека: освіта, наука, техніка Зміст Відповідальний секретар Том 2 № 14 Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
89 Віртуальна лабораторія для моделювання процесів в інформаційній та кібербезпеці як засіб формування практичних навичок студентів наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26735/ 2019

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
419 Digital Citizenship Erasmus+KA2 Коллективний - 2020
653 Mathematical and Cybersecurity Education in the Countries of the European Union Програма імені Жана Моне Коллективний - 2022

Індивідуальні гранти (4)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
87 Research of Natural Language Processing Ender Turing Подано ApLet.pdf 2021
152 Methods for determining the investment attractiveness of Decentraized Autonomous Organisations XDAO Виграно Confirmation Letter (xDAO).pdf 2022
160 Design of DAO for economy of University Community XDAO Виграно Confirmation Letter - research 2.pdf 2022
175 Research of Natural Language Processing. Stage 3 Ender Turing Виграно Acceptance_Letter_3.pdf 2022

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
77

Гулак Геннадій Миколайович, доктор технічних наук, доцент, завідувач
лабораторією з питань кібербезпеки Інституту проблем математичних машин і
систем НАН України

Моделі і методи забезпечення імітостійкості та конфіденційності в системах обробки інформації / 05.13.06 - Інформаційні технологій Державний університет телекомунікацій (Київ), денна, 2014–2017 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (Київ) document 2021

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2323 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.11.2015
2817 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 29.05.2015
2818 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2819 Модуль з ІКТ Інший модуль document 28.09.2018
2820 Інше Інший модуль document 15.11.2018
2821 Інше Інший модуль document 19.11.2018
2822 Інше Інший модуль document 19.01.2018
2823 Інше Інший модуль document 26.12.2014
4300 інше Інший модуль document 29.10.2020
4304 інше Інший модуль document 30.10.2020
4305 Інше Інший модуль document 31.10.2020
4670 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4723 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
5436 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
5500 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 777.pdf 11.07.2021
6000 Дослідницький модуль (поглиблений рівень) Інший модуль document 03.12.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
38746 Прикладні аспекти аналізу та синтезу політик безпеки
27369 Methods of information protection in telecommunication systems
27370 Основи інформаційної та кібернетичної безпеки
27191 Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
34 Факультет інформаційних технологій та управління Комп'ютерна інженерія Не міжгалузева Створення програми 25.11.2021 Витяги_ОП_25.11.2021.PDF
38 Факультет інформаційних технологій та математики Комп'ютерна інженерія Не міжгалузева Набір на програму 09.09.2022 1-кі-д-к.pdf

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1043 Основи інформаційної і кібербезпеки та захисту інформації (1 курс, КБ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021 21/22 н.р.
1165 Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній і кібербезпеці (1 курс, КБ) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021
1217 Організація науки і наукових досліджень (5 курс, КБ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2022 212 02.05.2022
1243 Основи інформаційної безпеки (2 курс, КВД, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2022 266 03.06.2022

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3689 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс) Магістр Заочна 15 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
5150 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5416 Факультет інформаційних технологій та управління Основи інформаційної і кібербезпеки та захисту інформації (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5873 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (6 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
7594 Факультет інформаційних технологій та управління Основи інформаційної і кібербезпеки та захисту інформації (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
9675 Факультет інформаційних технологій та управління Основи інформаційної і кібербезпеки та захисту інформації (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021
11711 Факультет інформаційних технологій та управління Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній і кібербезпеці (1 курс, КБ) Доктор філософії Денна 7 не враховується не враховується 10 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1426 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,00 12.01.2017
2265 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,87 27.12.2018
2932 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,67 28.12.2019
4045 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,89 28.12.2020
4708 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,81 28.12.2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
165 Репін Владислав Володимирович III Кібербезпека I 2021
236 Марценюк Максим Станіславович IV Кібербезпека I 2022