Додаткові відомості

Освіта
Київський інститут народного господарства 1987 р., Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка 2003 р., Київський університет імені Бориса Грінченка 2010 р., аспірантура КУБГ 2014 р., Московський інститут гештальту і психодрами 2006 р., Київський Гештальт Університет 2009, 2014 р.
Перелік місць роботи
Будинок творчості дітей та юнацтва Голосіївського району м. Києва 1992-2004
Теми дисертацій (захищених)
Психологічні особливості формування етнічної свідомості в юнацькому віці засобами української народної вишивки
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 3 1 2024.05.18 06:09:53 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 54 5 0 2024.05.13 12:04:52 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 36 3 0

Індекс цитування в Research Gate (4)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
357 Інститут післядипломної освіти Кафедра освітнього лідерства 2.6 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Diana_Sabol
696 Інститут післядипломної освіти Кафедра освітнього лідерства 2.8 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Diana-Sabol
843 Інститут післядипломної освіти Кафедра освітнього лідерства 7.2 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Diana-Sabol
1007 Інститут післядипломної освіти Кафедра освітнього лідерства 9.8 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Diana-Sabol

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3816 - Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах» «Профілактика вигорання як передумова психологічного здоров’я педагога» КУ імені Бориса Грінченка, Інститут післядипломної педагогічної освіти document
3817 - Міжнародний науково-практичний семінар «Сучасний погляд на обдарованість та розвиток талантів» Особливості комунікації з обдарованою дитиною Киів, Національна академія педагогічних наук document
3818 - Перший фестиваль тренінгів і просвітницьких програм «Калейдоскоп життя» Емоційний інтелект. Що це? Киів document
673 International scientific-practical conference of pedagogues and psychologists «Science of future» Вплив українського народного прикладного мистецтва на формування етнічної свідомості молоді Geneva (Switzerland) document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
36473 Alacrity of Preschool Education Teachers to Work with Children in Inclusive Groups
31314 Research of the Level of Emotional Intelligence of Preschool Teachers-Methodologists

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
47709 Готовність керівників шкіл м. Києва до змін в умовах воєнного стану
46754 Соціально-психологічний клімату закладах загальної середньої освіти м. Києва в умовах воєнного стану
42030 Мотивація професійної діяльності керівників закладів загальної середньої освіти міста Києва
42024 Особистісна готовність до змін керівника закладу загальної середньої освіти міста Києва: результати аналітичного дослідження
26397 Діагностика етнознакової компетентності юнаків при сприйнятті фрагментів українського традиційного орнаменту
24067 Специфіка змісту професійної компоненти у вербалізованій картині майбутнього вишивальниць
20954 Тренінг за методикою «Родове дерево» як засіб формування етнічної свідомості
9873 Структура асоціативних полів концепту «українська народна вишивка» в етнічній свідомості юних українців

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
47709 Готовність керівників шкіл м. Києва до змін в умовах воєнного стану
42030 Мотивація професійної діяльності керівників закладів загальної середньої освіти міста Києва
42024 Особистісна готовність до змін керівника закладу загальної середньої освіти міста Києва: результати аналітичного дослідження
32579 Зв’язок між асоціаціями власної особистості юнаків та Батьківщини
26397 Діагностика етнознакової компетентності юнаків при сприйнятті фрагментів українського традиційного орнаменту
20954 Тренінг за методикою «Родове дерево» як засіб формування етнічної свідомості
21017 Етнонаціональна самоідентифікація юнацтва в контексті народної творчості
3038 ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ВИШИВКИ
3040 Прикладна творчість як засіб гармонізації особистості
3039 Етнокультурна семантика української вишивки
6655 Стосунки з дорослими як чинник становлення самооцінки підлітка

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (20)

ID Назва Рік
39106 Емоційна складова української народної вишивки
37101 Розвиток емоційного інтелекту в дітей дошкільного віку
39031 Розвиток емоційного інтелекту школярів засобами мистецтва
32953 Вплив української народної вишивки на етнічну свідомість
32580 Взаємозв’язок сучасності та минувшини в аспекті формування етнічної свідомості молоді
29587 Народна творчість у культурологічному і соціально-психологічному контекстах
26193 Виховуємо громадянські почуття. Круглий стіл з авторами програми "Я-киянин"
25697 Профілактика вигорання як передумова психологічного здоров’я педагога
24391 Організація дослідження етнічної свідомості юнаків та юнок
20059 Емоційний інтелект як складова педагогічної майстерності
21015 Методики дослідження етносвідомості юнацтва
20970 Результати сприймання учнями ПТНЗ психологічної програми формування етнічної свідомості
17402 Етнічна обізнаність та компетентність як фактори формування етнічної свідомості школярів
12196 Використання комп’ютерних технологій, як інновації, в розвитку дошкільника
9922 Психологічне благополуччя першокласника
9928 Вплив української народної вишивки на формування етнічної свідомості молоді
13708 Етнічна свідомість та етнічна самосвідомість як фактори етнотворення
6459 Вплив українського народного прикладного мистецтва на формування етнічної свідомості молоді
3363 Прикладна народна творчість у проблемному контексті генетичної психології
3364 Психологічні аспекти підготовки лекторів та екскурсоводів шкільних музеїв

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
19 Специфіка змісту професійної компоненти у вербалізованій картині майбутнього вишивальниць наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24067/ 2018
83 Діагностика етнознакової компетентності юнаків при сприйнятті фрагментів українського традиційного орнаменту фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26397/ 2019
189 Зв’язок між асоціаціями власної особистості юнаків та Батьківщини фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32579/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
349 ISMA University of Applied Sciences (Riga, Latvia) Міжнародне стажування 17.01-17.02.2022 Prof. Deniss Djakons Учасник програми Sabol Diana.pdf
350 ISRAEL TRAUMA COALITION Міжнародне стажування 01-30.04.2022

Program Director

Aleksandr Gershanov

Учасник програми document
404 Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna (WSTS) Міжнародне стажування 13.06-20.11.2022

Anna Boboryk, керівник Курсу кризового консультування, викладач WSTSКонтактна особа: Lina Komarynets- sekretariat@wsts.edu.pl

Учасник програми document

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
37 Виховуємо киянина на основі впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я-киянин" ДНЗ 565, 17, 107, 688. 762, 810, НВК "Оріана", 696 - 84-050216.pdf

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
19 Лозова О.М., д. псих., н., проф.
"Психологічні особливості формування етнічної свідомості в юнацькому віці засобами української народної вишивки" 2010-2014 р.,заочна форма Київський університет імені Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка, К 26.133.04 document 2016

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
119 разова участь 19 березня 2016 р. 1
124 разова участь 19.03.16 р. 1

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3424 ІКТ Інший модуль Сертифікат Сабол .pdf 25.06.2019
3524 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.11.2019
4667 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
6951 інше Інший модуль document 19.11.2022
9756 Психологічна витривалість в умовах життєвої турбулентності Інший модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
9923 Вишиваємо пісню... Проектно-технологічна діяльність у вишиванні

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
12305 Я – киянин: регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
29611 Я - киянин
25338 Я-Киянин : регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку
3334 Український вишитий рушник як сімейна світлина
3365 Доросла розмова про дитячу самотність. Хлопчик, якого подарували цуцику

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
12494 Факультет педагогічної освіти Людинознавство (1 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1400 Кафедра практичної психології 4,42 12.01.2017
2479 4,7 27.11.2019
3357 Кафедра освітнього лідерства 4,6 30.11.2020
4201 Кафедра освітнього лідерства 4.9 06.12.2021
5117 Кафедра освітнього лідерства 4.7 29.11.2022

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
271 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології СЗШ № 81 20.04.2018

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
31 з педагогіки і психології Інститут післядипломної педагогічної освіти - org_komitet_pedagogika_i_psyhologia.pdf 21.02.2017

Рейтинг викладача за проведення очних занять для педколективів закладів освіти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Кількість занять Рік
26 Кафедра освітнього лідерства 24 2023

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
42 Кафедра освітнього лідерства 50 2023

Нові освітні програми (ІПО) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
24 Кафедра освітнього лідерства Укладач 2023