Додаткові відомості

Освіта

Київський медичний інститут ім. О.О.Богомольця, 1984.

Перелік місць роботи

Кримський
державний університет ім. С.І.Георгієвського, професор
кафедри фтизіатрії і пульмонології, 2014.Кримський
республіканський НДІ фізичних методів лікування та медичної кліматології ім.
І.М.Сєченова (1985-2014): 

заступник
директора з наукової роботи (2003-1014), 

зав.
відділом медичних інформаційних систем і комп’ютерних технологій (1996-2003), 

старший
науковий співробітник науково-організаційного відділу (1994-1996), 

молодший
науковий співробітник відділу бронхолегеневої патології у дорослих і
торакальної хірургії (1986-1993), 

лікар
лікувальної фізкультури, лікар відділення реабілітації (1985-1986)

Теми дисертацій (захищених)

Стандартизація
діагностичного  процесу у хворих на
хронічний  обструктивний бронхіт на
етапі  відновлювального лікування (дисертація доктора медичних наук),  2003.

Оцінка за допомогою математичних методів
тяжкості
стану хворих на хронічний бронхіт на етапі відновного
лікування (дисертація кандидата медичних наук), 1993. 

Громадська активність
Лікар Територіальної оборони Петропавлівської Борщагівки Київської області.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 1 1 2024.02.29 06:03:04 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 281 7 6 2023.03.14 15:11:04 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 116 5 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
458 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 34 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Valentyn_Savchenko

Конференції (18)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8496 Біобезпека та сучасні реабілітаційні технології. Теорія, практика, перспективи. ІІ науково-практична Міжнародна конференція, 15 - 16 листопада 2022 року Особливості застосування інструментів оцінювання доменів міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я у фізичній терапії Київ document
7896 II Національний конгрес фізичної та реабілітаційної медицини «Фізичнa та реабілітаційна медицина в Україні: організація надання мультидисциплінарної реабілітаційної допомоги в закладах охорони здоров’я» Учасник Київ document.pdf
7788 Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) Ефективність впливу точкового ароматерапевтичного масажу на стан здоров’я пацієнтів з хронічним необструктивним бронхітом Київ document
7661 Біобезпека та сучасні реабілітаційні технології "Фізична терапія, ерготерапія, та споріднені реабілітаційні технології". Теорія практика перспективи Учасник Київ document
7309 Від лікувальної фізичної культури до фізичної реа-білітації, фізичної терапії та ерготерапії: спадкоєм-ність спеціальностей і навчальних дисциплін. Ма-теріали Всеукраїнської науково-практичної конфе-ренції з міжнародною участю Інформована згода пацієнта при наданні послуг з фізичної терапії Запоріжжя document
7311 Х Міжнародний медичний Конгрес. Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України Учасник Київ document
7310 Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: матеріали ІІІ Міжнародної нау-ково-практичної онлайн-конференції Деякі особливості формування інструментів оцінювання доменів реабілітаційного набору міжна-родної класифікації функціону-вання, обмеження життєдіяльнос-ті та здоров’я Київ document
7307 Взаємодія духовного й фізичного виховання в ста-новленні гармонійно розвиненої особистості. Збір-ник статей за матеріалами VІII Міжнародної науко-во-практичної онлайн-конференції (Слов’янськ-Краматорськ, 25-26 березня 2021 р.) Зв’язок духовності за рисами ха-рактеру з вживанням алкоголю та ставленням до куріння хворих і здорових людей Слов’янськ-Краматорськ document
7308 Physical culture and sports in the educational space: innovations and development prospects» : conference proceedings Зв’язок духовності за рисами характеру з фізичною активністю хворих і здорових людей Wloclawek, Republic of Poland document
6746 VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (у циклі Анохінських читань) Мотивація до здоров’я та її зв’язок з біодемографічними й антропометричними характеристиками та функціональним станом кардіо-респіраторної системи хворих і здорових людей Київ document
5028 1й Національний Конгрес з фізичної та реабілітаційної медицини «Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: практичне впровадження мульти-професійної реабілітації в закладах охорони здоров'я» Учасник Київ document.pdf
5027 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (У ЦИКЛІ АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ) Учасник Київ document
4538 Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання лікування та реабілітації м’язово-скелетних порушень” Учасник Київ document.pdf
4537 Міжнародна науково-практична конференція «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» Учасник Київ document.pdf
3757 XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Фізичнa та реабілітаційна медицина в Україні: впровадження мультидисциплінарного підходу на етапах реабілітації» Фізичнa та реабілітаційна медицина в Україні: впровадження мультидисциплінарного підходу на етапах реабілітації Київ document.pdf
3228 Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та найкращі практики ДУХОВНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ЇЇ РОЛЬ В РЕАБІЛІТАЦІЇ Київ document.pdf
3227 Європейські цінності спортивної освіти РОЛЬ ДУХОВНОСТІ У СПОРТІ Київ document.pdf
3489 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі анохінських читань) Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі анохінських читань) Київ document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
41094 Духовність за рисами характеру хворих і здорових людей та її зв’язок з показниками фізичного, психічного і соціального здоров’я, способу життя та особистісними факторами

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
38115 Personal maturity of sick and healthy people and its relationship to gender, age and anthropometric indicators
37026 Legal aspects of the informed consent of the patient during physical therapy in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (15)

ID Назва Рік
45476 Освіта в Київському університеті імені Бориса Грінченка в умовах повномасштабної збройної агресії росії проти України
47353 Методологічні особливості оцінювання доменів міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, що використовуються у фізичній терапії, ерготерапії
43221 Зв’язок особистісної зрілості людини зі способом життя
41085 Особистісна зрілість людини та її зв'язок з інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
36550 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
35785 Зв’язок духовності за рисами характеру з фізичною активністю хворих і здорових людей
35470 Зв’язок духовності за рисами характеру з вживанням алкоголю та ставленням до куріння хворих і здорових людей
36460 Мотивація до здоров’я та її зв’язок із біодемографічними й антропометричними характеристиками та функціональним станом кардіо-респіраторної системи хворих і здорових людей
41092 Розробка письмової форми інформованої згоди пацієнта під час надання послуг із фізичної терапії
33365 Levels of personal maturity among the students of humanitarian university
28865 Вивчення міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я студентами зі спеціальності «фізична терапія, ерготерапія»
28864 Рівень духовного розвитку студентів гуманітарного університету та його зв’язок з самооцінкою здоров'я
28866 Стан духовного здоров’я хворих людей та його зв’язок з медичними висновками про соматичне здоров’я на курорті
28863 Role of special breathing techniques in current physiotherapy practice for chronic obstructive pulmonary diseases
25425 Роль духовності у спорті (огляд вітчизняної та російськомовної літератури)

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
47353 Методологічні особливості оцінювання доменів міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, що використовуються у фізичній терапії, ерготерапії
43221 Зв’язок особистісної зрілості людини зі способом життя
41085 Особистісна зрілість людини та її зв'язок з інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
36460 Мотивація до здоров’я та її зв’язок із біодемографічними й антропометричними характеристиками та функціональним станом кардіо-респіраторної системи хворих і здорових людей
41092 Розробка письмової форми інформованої згоди пацієнта під час надання послуг із фізичної терапії
33365 Levels of personal maturity among the students of humanitarian university
29241 Сучасні апаратні засоби фізичної терапії в реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (18)

ID Назва Рік
45305 Зв’язок особистісної зрілості людини з фізичною активністю хворих і здорових людей
43997 Характеристика духовності хворих і здорових людей за рисами характеру
42720 Зв’язок особистісної зрілості з вживанням алкоголю та ставленням до куріння хворих і здорових людей
36550 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
35785 Зв’язок духовності за рисами характеру з фізичною активністю хворих і здорових людей
38532 Інформована згода пацієнта при наданні послуг з фізичної терапії
38531 Апаратні засоби фізичної терапії при бронхоектатичній хворобі
38530 Деякі особливості формування інструментів оцінювання доменів реабілітаційного набору міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я
41093 Ефективність впливу точкового ароматерапевтичного масажу на стан здоров’я пацієнтів з хронічним необструктивним бронхітом
35470 Зв’язок духовності за рисами характеру з вживанням алкоголю та ставленням до куріння хворих і здорових людей
38529 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
38527 Роль фізичної терапії у лікуванні пацієнтів з COVID-19 у відділені інтенсивної терапії
27030 Стан духовного здоров’я хворих людей та його зв’язок з медичними висновками про соматичне здоров’я на курорті
27351 Фізична терапія хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: значення, засоби і принципи
23916 Рівень фізичного стану студентів першокурсників вищого навчального закладу залежно від напряму підготовки
25429 Про роль духовності в спорті у вітчизняній та російськомовній літературі
25432 Рівень духовного розвитку людей, які страждають на хронічні хвороби, і його зв'язок з медичними показниками здоров'я
25382 Рівень фізичного стану студентів першокурсників вищого навчального закладу залежно від напрямку підготовки

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
276 Критерії оцінки функціонального стану та ефективності фізичної терапії осіб із хворобами і травмами опорно-рухової та нервової систем (на основі міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я) Повноцінне дослідження 04.2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2664 Інше Інший модуль Савченко ВМ ФЗФВС Кафедра фізичної реабілітації Сертифікат англійська мова 2018.pdf 31.05.2018
3482 Інше Інший модуль А1-А2.pdf 27.12.2018
3567 Лідерський Інший модуль document 08.11.2019
3690 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3756 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 1.pdf 29.05.2019
5213 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
7079 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_266_03.06.2022.pdf 03.06.2022
8484 Informal education in the training of bachelor's and masters degrees in the countries on the European Union and Ukraine Інший модуль document 03.07.2023

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
36339 Основи безпечного переміщення та супроводу пацієнтів (методичні рекомендації)
33855 Програма фізичної терапії для покращення функції стопи «Рухливі стопи»
29995 Основи геронтології та геріатрії

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
945 Основи геронтології та фізична терапія в геріатрії (5 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Денна 2021 181 05.03.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
977 Методологія наукових досліджень та методи обстеження у фізичній терапії (5 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Денна 2021 252 05.04.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1041 Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування (2 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1166 Методи дослідження у фізичній терапії (2 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1242 Курортологія (2 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2022 266 03.06.2022 22/23 н.р.

Використання ЕНК (21)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6430 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6546 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Курортологія (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6665 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методологія наукових досліджень та методи обстеження у фізичній терапії (5 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6666 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методологія наукових досліджень у професійній галузі (5 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6709 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі міжнародної класифікації функціонування) (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7590 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи геронтології та фізична терапія в геріатрії (5 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8581 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи фармакології (3 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8943 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9032 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методологія наукових досліджень та методи обстеження у фізичній терапії (5 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 9 4 10 30.11.2021
9047 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи геронтології та фізична терапія в геріатрії (5 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 9 4 10 30.11.2021
9899 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Курортологія (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10012 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи клінічної медицини (2-3 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10167 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Преформовані фізичні чинники (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
10186 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Протезування та ортезування у фізичній терапії (5 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10785 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи фармакології (3 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10931 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Інтегровані моделі знань і навичок з фізичної терапії, ерготерапії (4 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11713 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методи дослідження у фізичній терапії (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 30.11.2021
12268 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12321 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Курортологія (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 31.12.2022
12638 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методологія наукових досліджень та методи обстеження у фізичній терапії (5 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12673 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи геронтології та фізична терапія в геріатрії (5 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2234 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,77 27.12.2018
2781 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,78 28.12.2019
4019 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,94 28.12.2020
4892 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,90 28.12.2021
5436 Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 4,89 30.12.2022
6325 Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 4,98 30.12.2023