Додаткові відомості

Освіта

Запорізький державний університет, історичний факультет, 1995.

Запорізький державний універститет, аспірантура з відривом від виробництва, історичний факультет, 1999.

Перелік місць роботи

09.2022 – і дотепер   доцент кафедри міжнародних відносин, факультет права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка;

02.2020 – 08.2022   доцент кафедри міжнародних
відносин та міжнародного права, факультет права та міжнародних відносин
Київського університету імені Бориса Грінченка;гарант
освітньої програми "Регіональні студії" першого (бакалаврського)
рівня, спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії"02.2018 – 01.2020         доцент
кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, факультет права та
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка (за сумісництвом)01.2014 – 09.2019         завідувач
відділу аспірантури Державної установи “Інститут всесвітньої історії НАН
України” (за суміщенням);09.2012 – 06.2017         доцент кафедри дипломатичної та консульської служби
Дипломатичної академії України при МЗС України (за сумісництвом);02.2012 – 02.2020         старший
науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Державної установи
“Інститут всесвітньої історії НАН України”;09.2001 – 02.2012         доцент
кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин кафедри (до 2007 р. –
кафедри всесвітньої історії) Запорізького національного (до 2004 р. –
державного) університету;09.1995 – 08.2001         асистент/старший
викладач кафедри всесвітньої історії Запорізького державного університету.

Теми дисертацій (захищених)
"Зміни у східноєвропейській політиці США (1989 - перша половина 1990 рр.)", кандидатська дисертація, 07.00.02 - всесвітня історія.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 86 4 2 2024.07.16 11:49:32 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 59 4 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
545 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин 37.8 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Bessonova

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10057 Автократичні режими в пострадянських країнах: міждисциплінарні підходи до вивчення вивчення проблеми Антиамериканізм та авторитаризм у країнах пострадянського простору (на прикладі європейського регіону) Запоріжжя, Запорізький національний університет document.pdf
10056 V Міжнародна наукова конференція: «Міжнародні відносини і безпека в багатополярному світі: контури нового світоустрою для України та світу» Geo-Security Dimensions of the russian-Ukrainian War Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка document.pdf
10055 США: політика, суспільство, культура – 2023 Реакція української діаспори США на російське вторгнення в Україну у 2022 р. Київ, КНУ ім.Тараса Шевченка document.pdf
10058 Міжнародні відносини та міжнародне право в постбіполярній системі міжнародних відносин "Воєнна” хвиля еміграції з України 2022 р. та українська діаспора Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8152 ІV Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини: Україна і світ в умовах воєнних викликів» Нові риси міграційної політики США та Канади щодо українських біженців у 2022 р. Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, м.Суми document.pdf
7597 Сучасне право: міжнародний вимір і національний досвід Врегулювання міграційних процесів в умовах пандемії (на прикладі США та Канади) Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document.pdf
7596 Енциклопедистика: ґенеза в часі та просторі (до 30-річчя проголошення незалежності України) The Canadian Encyclopedia (Канадська енциклопедія) як вимір сучасної культурної дипломатії Канади Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», м. Київ document
7595 Міжнародні відносини: історія, теорія, практика Нелегальна імміграція до США: «стіна Трампа» та антиамериканізм Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м.Суми document.pdf
7594 Соціально-політичні процеси в Україні та світі у контексті глобалізаційних перетворень Антиамериканізм як глобальний феномен та його український вимір Університет державної фіскальної служби України, м.Ірпінь document.pdf
7598 Глобальний екологічний порядок денний сучасності: проблеми, виклики, перспективи, український досвід Міжнародна співпраця в рамках проекту «Укриття» на Чорнобильській АЕС Українське представництво ESEH (European Society of Environmental History), м.Київ document.pdf
5790 Центрально- та Південно-Східна Європа після Холодної війни: політичні, соціально-економічні та соціокультурні трансформації (до 30-річчя «Паризької Хартії для Нової Європи») Нелегальна міграція з країн Центральної та Південно-Східної Європи часів холодної війни: історія та комеморація Харків document.pdf
6293 Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права Канадсько-американські інформаційні відносини через призму географічного детермінізму Київ document.pdf
5793 СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕОРІЙ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У ВІТЧИЗНЯНИХ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАННЯХ Дніпро document
5791 Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку Формування професійної компетентності в рамках дисципліни «Теорія міжнародних відносин» (на прикладі підготовки студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії)» Київ document.pdf
5792 Світовий порядок і Україна: історія, сучасність, перспективи Висвітлення пандемії COVID-19 інформаційною агенцією L’Agence France-Presse (початок 2020-го р.) Суми document
6051 Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин Основні вектори сучасної канадської допомоги Україні Київ document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
43226 Еміграція з країн Східної Європі в часи Холодної війни: основні виміри та уроки
41186 Розвиток енциклопедистики у Канаді: досвід для України

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
47196 Історичні колективні травми: особливості прийняття та подолання

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
48182 Вплив історичних травм на традиційні підходи до інтерпретації американської історії в США
47196 Історичні колективні травми: особливості прийняття та подолання
47826 Позиції країн Вишеградської групи щодо російсько-української війни: публічний вимір
43596 Central and Eastern Europe in Canadian foreign policy
34551 Canada’s perception of democratic development in independent Ukraine
33879 Canadian Assistance to Central and Eastern Europe in Post-Cold War Times

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
48182 Вплив історичних травм на традиційні підходи до інтерпретації американської історії в США
47196 Історичні колективні травми: особливості прийняття та подолання
47826 Позиції країн Вишеградської групи щодо російсько-української війни: публічний вимір
43596 Central and Eastern Europe in Canadian foreign policy
34551 Canada’s perception of democratic development in independent Ukraine
33879 Canadian Assistance to Central and Eastern Europe in Post-Cold War Times

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
47789 Devet decenija od Holodomora: Ukrajina još osjeća posljedice Velike gladi
47216 Geo-security dimensions of the russian-Ukrainian war
47211 Реакція української діаспори США на російське вторгнення в Україну у 2022 р.
47210 “Воєнна” хвиля еміграції з України 2022 р. та українська діаспора.
41725 Нові риси імміграційної політики США щодо українських біженців у 2022 р
41188 Врегулювання міграційних процесів в умовах пандемії COVID-19 (на прикладі США та Канади)
39201 Нелегальна імміграція до США: «стіна Трампа» та антиамериканізм
39202 Антиамериканізм як глобальний феномен та його український вимір
34563 Висвітлення канадськими медіа подій Євромайдану в Україні
34565 Законодавче регулювання культурної дипломатії у США
34564 Основні виміри арктичної політики Канади
33880 Канадсько-американські інформаційні відносини через призму географічного детермінізму
33881 Класифікація теорій міжнародних відносин у вітчизняних навчальних виданнях
33882 Формування професійної компетентності в рамках дисципліни «Теорія міжнародних відносин» (на прикладі підготовки студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії)»
33883 Висвітлення пандемії COVID-19 інформаційною агенцією L’Agence France-Presse (початок 2020-го р.)
33552 Основні вектори сучасної канадської допомоги Україні

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
227 Canada’s perception of democratic development in independent Ukraine фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34551/ 2021
335 Розвиток енциклопедистики у Канаді: досвід для України монографія https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41186/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
455 Загребський університет, Хорватія Міжнародне стажування 01.02-30.04.2023 Prof. Andrija Henjak Учасник програми Skeniranje_20230412.pdf
540 Durham University Міжнародне стажування 15-22.07.2023 Professor Cheryl McEwan Учасник програми Bessonova ZNU Visa Invitation letter from Geography for july corrected (1).pdf

Індивідуальні гранти (2)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
278 Наукове дослідження NAWA Подано document 2023
296 Virtual DUSS Scholars Університет Альберти, Канада Виграно document 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4084 Модуль ІКТ Інший модуль document 22.05.2020
4204 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 21.05.2018
4783 Інше Інший модуль document 31.07.2020
4806 Інше Інший модуль document 25.12.2020
5755 інше Інший модуль document 24.04.2021
5859 інше Інший модуль document 27.11.2021
6369 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
7659 ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ Інший модуль document 15.01.2023
7904 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 1.pdf 30.04.2023
8988 Інший Інший модуль certificate-workshop-how-to-use-ai-michael-patsan-2023.pdf 05.05.2023
9100 Інший Інший модуль Bessonova_.pdf 27.12.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
33971 Економічна та політична історія світу: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Навчальні та методичні матеріали (6)

ID Назва Рік
39200 Методичні рекомендації для написання магістерських робіт студентами освітньо-професійної програми 291.00.01 «Суспільні комунікації» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
39199 Методичні рекомендації для написання магістерських робіт студентами освітньо-професійної програми 291.00.02 «Регіональні студії» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
39198 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів 1 року навчання за освітньо-професійною програмою 291.00.01«Суспільні комунікації» другого (магістерського) рівня спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», денної форми навчання
39197 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів 1 року навчання за освітньо-професійною програмою 291.00.02 «Регіональні студії» другого (магістерського) рівня спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», денної форми навчання.
39196 Методичні рекомендації для написання бакалаврських робіт студентами 4 курсу галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми: 291.00.01«Суспільні комунікації», 291.00.02 «Регіональні студії» денної форми навчання
39195 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 2 курсу галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми: 291.00.01«Суспільні комунікації», 291.00.02 «Регіональні студії» денної форми навчання

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6692 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6693 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6831 Факультет права та міжнародних відносин Політична географія та історія країн Північної Америки та Західної Європи (3 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6832 Факультет права та міжнародних відносин Політична географія та історія країн Північної Америки та Західної Європи (4 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7073 Факультет права та міжнародних відносин Світові міграційні процеси (6 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7555 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні інформаційні системи та глобальний розвиток (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
9922 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (1-2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10070 Факультет права та міжнародних відносин Політична географія та історія країн Північної Америки та Західної Європи (3-4 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10237 Факультет права та міжнародних відносин Світові міграційні процеси (6 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10518 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (1-2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3444 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,71 28.12.2020
4373 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,85 28.12.2021
5634 Кафедра міжнародних відносин 4,90 30.12.2022
6513 Кафедра міжнародних відносин 4,92 30.12.2023