Додаткові відомості

Освіта

Донецький державний університет, філологічний факультет. 1994

Донецька державна академія управління, магістратура за спеціальністю "Адміністративний менеджмент". 1999

Донецький державний університет управління, аспірантура за спеціальністю 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії". 2003

Перелік місць роботи

1994-1996 - Донецький державний медичний інститут. Ст.лаборант кафедри української та російської мов

1996-2002 - Донецька державна академія (університет) управління. Завідувач лабораторії профорієнтації, спеціаліст Центру "Абітурієнт"

2004-2018 - ГО "Українский культурологічний центр". Редактор жуналу "Схід".

2007-2014 - Директор ТОВ "Східний видавничий дім" (м.Донецьк) 

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
ГО "Український культурологічний центр"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 13 1 2024.05.27 06:01:08 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 42 4 1 2024.05.21 11:35:25 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 38 3 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
431 Бібліотека 62.5 3 2023 https://www.researchgate.net/profile/Halyna_Tymofieieva

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4304 Київські філософські студії-2019 Мережне суспільство: як технічна архітектура змінює соціальні зв'язки Київ document.pdf
4303 Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях Основні тренди управління глобальними компаніями Маріуполь (Україна) – Київ (Україна) –­ Бельско-­Бяла (Польща) document.pdf
3386 Київськіф філософські студії-2018 Аксіологіка ідеологічної інверсії смислу: від розсудкової упередженості до прямої міфотворчості http://iff.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/kaf_f/PDF/Kyiv_philos_studii_2018/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%A4%D0%A1-2018.pdf#page=217 document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
33429 Uncertainty as a regular feature of modern ukrainian society
33952 Social Activity of Contemporary Ukrainian Society: Threat to Internal Stability or Possibility of Social Dialogue

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
48158 Філософсько-методологічні підходи до дослідження інформації в контексті змін суспільних парадигм (індустріальне/постіндустріальне суспільство)
39349 Використання інноваційних інструментів у редакційному процесі наукових журналів України
31497 Українські університети в рейтингах публікаційної активності 2019 року

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
48158 Філософсько-методологічні підходи до дослідження інформації в контексті змін суспільних парадигм (індустріальне/постіндустріальне суспільство)
39349 Використання інноваційних інструментів у редакційному процесі наукових журналів України
27707 Інтернаціоналізація як стратегія розвитку академічних бібліотек

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
43675 Інструменти цифрової економіки в інституційному середовищі
36942 Простір бібліотек в порядку денному ООН в сфері сталого розвитку на період до 2030 року

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
73 Social Activity of Contemporary Ukrainian Society: Threat to Internal Stability or Possibility of Social Dialogue http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33952/ 2021
93 Uncertainty as a regular feature of modern Ukrainian society https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33429/ 2021

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (14)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
9 Історико-філософський факультет Схід Технічний супровід Випусковий редактор Том 1 № 1 (Філософські науки) Дотримано 2021
20 Історико-філософський факультет Схід Технічний супровід Випусковий редактор Том 2 № 1 (Історичні науки) Дотримано 2021
40 Історико-філософський факультет Схід Технічний супровід Випусковий редактор Том 1 № 2 (Філософські науки) Дотримано 2021
41 Історико-філософський факультет Схід Технічний супровід Випусковий редактор Том 2 № 2 (Історичні науки) Дотримано 2021
57 Історико-філософський факультет Схід Технічний супровід Випусковий редактор Том 1 № 3 (Філософські науки) Дотримано 2021
70 Історико-філософський факультет Схід Технічний супровід Випусковий редактор Том 2 № 3 (Історичні науки) Дотримано 2021
88 Факультет суспільно-гуманітарних наук Схід Технічний супровід Випусковий редактор Том 3 № 2 Дотримано 2022
89 Бібліотека Схід Технічний супровід Випусковий редактор Том 3 № 3 Дотримано 2022
90 Бібліотека Схід Технічний супровід Випусковий редактор Том 3 № 1 Дотримано 2022
142 Бібліотека Схід Технічний супровід Випусковий редактор Том 3 № 4 Дотримано 2022
151 Бібліотека Схід Технічний супровід Випусковий редактор Том 4(1) "Проблеми комунікативної реальності та дискурсивного соціального простору" Дотримано 2023
152 Бібліотека Схід Технічний супровід Випусковий редактор Том 5 (1) "Регіональний дискурс історії України" Дотримано 2023
153 Бібліотека Схід Технічний супровід Випусковий редактор Том 4 (2) "Релігієзнавчі проблеми в сучасному глобалізованому світі" Дотримано 2023
154 Бібліотека Схід Технічний супровід Випусковий редактор Том 4 (3) "Цифрові трансформації в культурі" Дотримано 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
8717 Дослідницький модуль Інший модуль наказ №782_.pdf 04.12.2023

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
6842 Кафедра філософії та релігієзнавства 4,64 30.12.2023