Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького, 1989
Перелік місць роботи

Із 1989 р. до 2013 р. працювала в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, з 201З р. – доцент кафедри психології Київського університету імені Бориса Грінченка, з 2014 р. – доцент кафедри педагогіки та психології Київського університету імені Бориса Грінченка, з 2022 р. – доцент кафедри освітології та психолого-педагогічних наук Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків
Громадська активність
член спеціалізованої вченої ради К 26.133.04

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
319 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук ADS-2828-2022 2 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3255632

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 455 10 12 73 2023.12.08 10:13:38 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 294 8 5

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
123 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 120.3 3 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Muzyka

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7192 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити, освітні тренди» Самоефективність студентів як суб'єктний ресурс професіоналізації Київ document.pdf
7190 ІV Міжнародна науково-практична конференція "Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми" Особистісно-ціннісні чинники розвитку самоефективності студентів Київ document.PDF
7191 ІІІ Всеукраїнська конференція з міжнародною участю "Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми" Ціннісно-мотиваційні засади і психосемантичні особливості розвитку самоефективності в освітньому просторі Київ document.pdf
7189 ІІ Всеукраїнська конференція з міжнародною участю "Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми" Ціннісно-мотиваційні чинники професіоналізації студентів Київ document.pdf
2264 Особистісні та ситуаційні детермінанти здоров'я Аксіопсихологічні аспекти життєстійкості обдарованої особистості Донецький національний університет імені Василя Стуса document
2079 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти у вимірах розбудови суспільства сталого розвитку та міжкультурної інтеграції» Ціннісно-мотиваційні аспекти педагогічної взаємодії викладача і студентів Київський університет імені Бориса Грінченка document
2013 Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи» Педагогічна взаємодія: ціннісно-мотиваційні аспекти Київський університет імені Бориса Грінченка document
1638 Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми перспективи розвитку Педагогічна взаємодія як чинник розвитку внутрішньої мотивації навчально-професійної діяльності студентів Бердянськ document
1639 Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми Вікова динаміка референтних стосунків музично обдарованої особистості Київ document

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
35585 Ціннісний досвід досягнень і розвиток професійної самоефективності студентів / Сучасна освіта, навчання і виховання
32882 Аксіогенез обдарованої особистості в освітньому просторі
20317 Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості
14847 Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
45320 Psychoemotional problems of participants in the educational process under martial law: from emergence to overcoming
41540 Development of e-platform for psychological online testing of gifted senior pupils and students
36509 Психосемантичні основи професійної самоефективності студентів: стан сучасного наукового дискурсу

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
45640 A University as a Space of Values for Students' Professional Self-Efficacy Development
44380 Development of assertiveness of gifted students in difficult life situations
41057 Розвиток обдарованої особистості у світлі культурно-історичної психології Л.С. Виготського
41540 Development of e-platform for psychological online testing of gifted senior pupils and students
32877 Адаптаційний тренінг як засіб розвитку самоефективності студентів
19033 Оцінювання навчальних досягнень першокласників: психологічні аспекти
14847 Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
45640 A University as a Space of Values for Students' Professional Self-Efficacy Development
41057 Розвиток обдарованої особистості у світлі культурно-історичної психології Л.С. Виготського
31472 Розвиток самоефективності студентів у процесі адаптаційного тренінгу
29782 Аксіогенез і розвиток самоефективності студентів із ознаками обдарованості
29794 Психологічні перешкоди у розвитку здібностей молодших школярів із високим рівнем навчальних досягнень
27618 Смисложиттєві орієнтації та самоефективність у ціннісному розвитку музично обдарованих студентів
24241 Самоефективність як чинник професіоналізації студентів
24166 Смисложиттєві орієнтації та життєві цілі як чинники аксіогенезу музично обдарованих студентів
19587 Вікові аспекти розвитку референтних стосунків осіб із ознаками музичної обдарованості
22120 Ціннісно-мотиваційні аспекти педагогічної взаємодії викладача і студентів
14799 Референтні стосунки у розвитку потребово-мотиваційної сфери студентів з ознаками музичної обдарованості
15521 Референтні стосунки як ресурс духовного розвитку студентів
11647 Пустощі дітей з ознаками обдарованості як прояви суб’єктної активності
11643 Формування ключових компетенцій у дітей дошкільного віку засобами усної народної творчості
3597 Особливості застосування методики «Профіль латеральної організації мозку» в роботі психолога
3528 Мотивація досягнення у структурі творчої активності технічно обдарованих підлітків
14846 Мотивація творчої активності у становленні технічно обдарованої особистості
3328 Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мотивації творчості

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (19)

ID Назва Рік
44380 Development of assertiveness of gifted students in difficult life situations
19553 Педагогічна взаємодія як чинник розвитку внутрішньої мотивації навчально-професійної діяльності студентів
19266 Про непусті дитячі пустощі
19629 Професіоналізація студентів: ціннісно-мотиваційні аспекти
19279 Психологічні особливості сприймання часу дітьми дошкільного віку
16546 Психологічні особливості розвитку мотивації навчальної діяльності першокласників
16281 Референтність як чинник соціалізації обдарованої особистості
11651 Пустощі як своєрідні прояви активності дитини
7669 Індивідуально-психологічні особливості дитини-шульги: діагностика та врахування як ресурсу життєздатності
7676 Творча активність у позанавчальній діяльності як умова розвитку обдарованості
2526 Ціннісні орієнтири і психологічна підтримка обдарованих дітей
2533 Контрсоціальна мотивація у розвитку учбових здібностей студентів
2632 Підготовка студентів до роботи по запобіганню торгівлі дітьми в Україні
2527 Особливості ціннісної підтримки обдарованих підлітків, що мають прогресивний мотиваційний профіль
2631 Ціннісна підтримка творчо обдарованих підлітків з контрсоціальною мотиваційною тенденцією
2805 Соціальний статус та афіляція у мотивації творчої активності
3330 Чинники активності технічно обдарованих підлітків
3329 Вплив соціальних очікувань на розвиток технічної обдарованості в підлітковому віці
3327 Категорії активність і діяльність у дослідженні мотивації творчості

Заявки на колективні гранти (10)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
182 Впровадження цінностей ЄС у процесі підготовки вчителів в Україні Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
358 The effectiveness of teacher training in Ukraine in the context of EU values and educational practices (EFFECT) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
533 Адаптаційний тренінг для студентів-першокурсників GlobalLogic Education Коллективний - 2021
536 Сучасні стратегії педагогічної освіти: відповіді на глобальні виклики GlobalLogic Education Коллективний - 2021
546 Культура академічної доброчесності Центр культурного менеджменту за фінансування Посольства Королівства Нідерландів Коллективний - 2021
668 Критичне мислення в дії Академія української преси Коллективний - 2022
670 Психологія критичного мислення Академія української преси Коллективний - 2022
730 Розвиток самоефективності і психологічної стійкості в умовах війни Академія української преси Коллективний - 2023
756 Психологічні ресурси життєстійкості в умовах війни Мережа ANTS за фінансової підтримки NED Коллективний - 2023
758 Онлайн-психодіагностування і саморозвиток учнів і студентів в умовах війни Мережа ANTS за фінансової підтримки NED Коллективний - 2023

Індивідуальні гранти (7)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
26 Mutual support and development of self-efficacy Culture of Solidarity Fund Подано Документ відсутній 2020
27 Sources of student self-efficacy Culture of Solidarity Fund Подано Документ відсутній 2020
31 Психологія діалогу Konrad-Adenauer-Stiftung Подано Документ відсутній 2020
76 Вектори української психології Американська фундація «Я розмовляю українською» Подано Документ відсутній 2021
77 Психологія мови Американська фундація «Я розмовляю українською» Подано Документ відсутній 2021
78 Resource Center for Gifted Students (RESOURCE) European Endowment for Democracy (ЕЕD) Подано Документ відсутній 2021
148 Тhe war changed my life Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) Подано Документ відсутній 2022

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
198 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
121 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Аналітик-дослідник 10.05.2023

Підвищення кваліфікації (37)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
824 Лідерський модуль - document 16.11.2016
941 Модуль з ІКТ - document 10.04.2017
1323 Дослідницький модуль - document 26.12.2016
1490 Фаховий модуль (стажування) - document 17.03.2017
1892 Інше - document 21.03.2012
1923 Інше - document 06.12.2017
2125 Дидактичний модуль Інший модуль document 13.04.2018
2245 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2337 Дидактичний модуль Інший модуль Certificate_Muzyka_O.pdf 02.09.2018
2352 Інше Інший модуль Музика_О_О_Certificate.pdf 30.09.2018
2503 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
3024 Лідерський модуль Інший модуль document 27.03.2019
3092 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3654 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
3676 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3865 інше Інший модуль Музика_ОО_Certificate.pdf 12.04.2020
3915 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
3983 інше Інший модуль document 07.06.2020
4011 Дидактичний модуль Інший модуль document 05.02.2020
4164 Інше Інший модуль document 21.06.2020
4224 Інше Інший модуль document 29.05.2020
4955 інше Інший модуль document 02.02.2021
4956 інше Інший модуль document 10.02.2021
4957 інше Інший модуль document 06.02.2021
5246 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5596 інше Інший модуль document 01.11.2021
6258 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 1.pdf 28.03.2022
6259 інше Інший модуль document 15.04.2022
6365 інше Інший модуль document 17.06.2022
6415 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
7368 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_162_08.04.2022.pdf 08.04.2022
8113 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023
8279 Вчителі 2.0: онлайн-курс із професійного розвитку та наставництва Інший модуль Музика О. Вчителі 2.0_certificate_compressed.pdf 18.09.2023
8281 Школа стійкості Інший модуль Музика О. Школа стійкості_certificate_compressed.pdf 19.09.2023
8341 Оцінювання без знецінювання Інший модуль Музика О. Оцінювання без знецінювання_certificate.pdf 30.10.2023
8383 Дослідницький модуль Інший модуль Музика О.О..pdf 16.11.2023
8615 Лідерський модуль Інший модуль наказ №751.pdf 29.11.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
664 Адаптаційний тренінг для першокурсників Тренінг Педагогічний інститут 07.10.2016 2
1037 Проблеми ресоціалізації випускників інтернатних закладів Круглий стіл Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України 28.10.2016 2
1038 Вікові чинники ціннісного розвитку обдарованої особистості Науковий семінар Київський міський будинок вчителя 20.10.2016 2
1245 «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017 10

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
88 Проблемна група «Психогенез» упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 12 Не зазначено 20.05.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
7796 Навчальна(пропедевтична) практика: методичні рекомендації

Навчальні та методичні матеріали (8)

ID Назва Рік
47381 Ціннісна підтримка професійної самоефективності музично обдарованих студентів: психолого-технологічний комплекс
19545 Практика з додаткової спеціалізації «Практична психологія»: методичні рекомендації
19546 Курсові роботи з педагогіки та психології: методичні рекомендації
16025 Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»
18580 Навчальна та виробнича практика з психології: методичні рекомендації
7796 Навчальна(пропедевтична) практика: методичні рекомендації
2853 Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Загальна психологія”
2806 Особливості рефлексії здібностей технічно обдарованих підлітків

Сертифіковані ЕНК (22)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
186 Загальна психологія (1 курс, ДО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
308 Психологія (1 курс, ХКСб) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
347 Психологія (1 курс, ММ, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2017 846 28.12.2017 -
387 Психологія (1 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2018 549 04.09.2018
388 Психологія (2 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2018 549 04.09.2018
397 Психологія (2 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2018 736 13.11.2018
558 Психологія (6 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 735 31.10.2019
559 Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія (5 курс, ММ, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 768 11.11.2019
655 Психологія: Психологія розвитку дитини (5 курс, ПМДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 902 28.12.2019
694 Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія (5 курс, ММ(СС), денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 198 19.03.2020
740 Психологія: Інтеракційна психологія (5 курс, ПМДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2020 251 12.05.2020
756 Психологія: Педагогічна психологія (1 курс, ПМПО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2020 282 26.05.2020
898 Психологія (1-2 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
899 Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ХОР) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2020 821 31.12.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
973 Психологія (1 курс, ММ, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021
1130 Психологія (5 курс, ПСО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2021 811 06.12.2021
1195 Психологія (1 курс, ММ, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 162 08.04.2022 22/23 н.р.
1196 Педагогіка і психологія (1 курс, ОМ*, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 162 09.04.2022 22/23 н.р.
1297 Психологія освіти дорослих (5 курс, ОДК, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 599 15.11.2022
1452 Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2023 244 08.05.2023
1474 Психологія (2 курс, ХР, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 244 08.05.2023
1579 Психологія і педагогіка (1 курс, ЦЕ, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023

Використання ЕНК (56)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
343 Інститут людини Загальна психологія (1 курс, ДО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
403 Інститут людини Психологія загальна та вікова (1 курс, ПО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується 30.12.2016
585 Педагогічний інститут Вікова психологія (3 курс, ПО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 5 5 не враховується 29.12.2017
586 Педагогічний інститут Психологія (1 курс, ОМб) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
587 Педагогічний інститут Психологія (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
588 Педагогічний інститут Психологія (1 курс, ХКСб) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
589 Педагогічний інститут Психологія загальна та вікова (1 курс, ПО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 5 не враховується 29.12.2017
590 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ХОР, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
591 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (6 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
592 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (6 курс, ММ(СС), заочна) Магістр Заочна 3 5 не враховується 29.12.2017
593 Педагогічний інститут Психологія (1 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
594 Педагогічний інститут Психологія (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
595 Педагогічний інститут Психологія (2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
596 Педагогічний інститут Психологія (1 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 3 5 не враховується 29.12.2017
597 Педагогічний інститут Психологія (2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 3 5 не враховується 29.12.2017
722 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 29.12.2017
3824 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс) Магістр Денна 5 10 не враховується 28.12.2018
3880 Педагогічний інститут Психологія (1 курс) Бакалавр Денна 9 10 25 28.12.2018
3886 Педагогічний інститут Психологія (2 курс) Бакалавр Заочна 12 10 25 28.12.2018
3905 Педагогічний інститут Психологія: Вікова психологія (1 курс) Бакалавр Заочна 7 10 не враховується 28.12.2018
5462 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 10 5 10 27.12.2019
5463 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія (5 курс, ММ, заочна) Магістр Заочна 7 5 не враховується 27.12.2019
5464 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія (5 курс, ММ(СС), заочна) Магістр Заочна 6 5 не враховується 27.12.2019
5594 Педагогічний інститут Психологія (1 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
5598 Педагогічний інститут Психологія (2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
5603 Педагогічний інститут Психологія (5 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 9 5 10 27.12.2019
5604 Педагогічний інститут Психологія (6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 8 5 10 27.12.2019
5625 Педагогічний інститут Психологія: Вікова психологія (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
7627 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ХОР) Магістр Денна 8 5 10 10.12.2020
7629 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
8169 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 10 4 10 10.12.2020
8191 Педагогічний інститут Психологія: Інтеракційна психологія (5 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 10.12.2020
8201 Педагогічний інститут Психологія: Педагогічна психологія (1 курс, ПМПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 10 10.12.2020
8231 Педагогічний інститут Психологія (6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 10.12.2020
8731 Педагогічний інститут Психологія (1 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8733 Педагогічний інститут Психологія (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8734 Педагогічний інститут Психологія (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2020
8737 Педагогічний інститут Психологія (2 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020
8746 Педагогічний інститут Психологія: Вікова психологія (1 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується 31.12.2020
8900 Педагогічний інститут Психологія (1 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9145 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9146 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9348 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ХОР) Магістр Денна 9 4 3 30.11.2021
9432 Педагогічний інститут Психологія (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
10439 Педагогічний інститут Психологія (1-2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11420 Педагогічний інститут Психологія (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11469 Педагогічний інститут Психологія (5 курс, ПСО, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 30.11.2021
11684 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ММ, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11736 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11737 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ПО, денна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12119 Факультет педагогічної освіти Психологія (1 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 31.12.2022
12170 Факультет педагогічної освіти Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ХОР) Магістр Денна 10 5 3 31.12.2022
12189 Факультет педагогічної освіти Психологія (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12749 Факультет педагогічної освіти Психологія (5 курс, ПСО, заочна) Магістр Заочна 9 4 не враховується 31.12.2022
12789 Факультет педагогічної освіти Психологія освіти дорослих (5 курс, ОДК, денна) Магістр Денна 10 4 10 31.12.2022
12838 Факультет педагогічної освіти Педагогіка і психологія (1 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
631 Кафедра педагогіки та психології 4,81 30.12.2016
1300 Кафедра педагогіки та психології 4,77 12.01.2017
2134 Кафедра педагогіки та психології 4,96 27.12.2018
2712 Кафедра педагогіки та психології 4,82 28.12.2019
3912 Кафедра педагогіки та психології 4,83 28.12.2020
4349 Кафедра педагогіки та психології 4,70 28.12.2021
5702 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,82 30.12.2022

Підготовка переможців Міжнародних наукових конкурсів, олімпіад з навчальних дисциплін, спеціальностей (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
2 Виливченко Ілона Вікторівна Педагогічний інститут II І Міжнародний студентський конкурс на найкращу наукову доповідь у рамках І Міжнародної науково-практичної конференції "Вектори психології" Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, м. Гомель, Республіка Білорусь III document 2019

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
6 Топольницька Ольга Олегівна Педагогічний інститут IV Початкова освіта III document 2016
76 Виливченко Ілона Вікторівна Педагогічний інститут III Гендерні дослідження II document 2020

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (7)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
1 Топольницька Ольга Олегівна VI XI Всеукраїнський молодіжний конкурс "Новітній інтелект Украни" Не зазначено document 2017
2 Повисок Альона Анатоліївна VI XI Всеукраїнський молодіжний конкурс "Новітній інтелект Украни" Не зазначено document 2017
8 Топольницька Ольга Олегівна VI Всеукраїнський дистанційний конкурс наукових проектів "Змінити майбутнє" Не зазначено document 2017
16 Топольницька Ольга Олегівна VI VI Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських і учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки 2018 Всеукраїнський рівень document 2018
17 Топольницька Ольга Олегівна VI Всеукраїнський молодіжний конкурс "Новітній інтелект" Всеукраїнський рівень document 2018
34 Виливченко Ілона Вікторівна II І Міжнародний студентський конкурс на найкращу наукову доповідь у рамках І Міжнародної науково-практичної конференції "Вектори психології" Міжнародний рівень document 2020
40 Шевченко Ірина Олександрівна VI ІІ Міжнародний студентський конкурс на найкращу наукову доповідь у рамках ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Вектори психології:психолого-педагогічний супровід особистості в сучасному освітньому середовищі" Міжнародний рівень document 2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
5 Повисок Альона Анатоліївна VI Дошкільна освіта I 2017
93 Виливченко Ілона Вікторівна II Гендерні дослідження I 2019

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
373 Задорожна Надія Вікторівна Факультет педагогічної освіти II Всеукраїнський конкурс творчих робіт "Національно-патріотичне становлення молоді" Київ 2023 Всеукраїнський II document