Додаткові відомості

Освіта

1991-1996рр.
– Національний університет фізичного
виховання та спорту України за
спеціальністю фізичне виховання і
спорт;


2002-2003рр.
– Запорізький державний університет,
спеціальність «Олімпійський та
професійний спорт»

Перелік місць роботи

1991-
2006 рр. – спортсмен-інструктор в клубах
«Динамо» Київ, Україна; «Лайсве»
Каунас, Литва; «Академік» Пловдів,
Болгарія; «Козачка – ЗАлК» Запоріжжя
Україна;


2004-2006 рр.
– викладач кафедри Олімпійського та
професійного спорту в Запорізькому
державному університеті;


2006–2009 рр.
– викладач кафедри спортивних ігор в
Національному університеті фізичного
виховання та спорту України в м. Києві;


2009–2013рр.
– старший викладач кафедри спортивних
ігор НУФВСУ;


2015–2018 рр.
– докторант НУФВСУ;


2018р.
– доцент кафедри фізичного виховання
і педагогіки спорту Київського
університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

2011 р.
– захист дисертаційної роботи на
здобуття наукового ступеня кандидата
наук з фізичного виховання та спорту
на тему: «Удосконалення змагальної
діяльності на основі моделювання
техніко-тактичних дій висококваліфікованих
баскетболісток різного ігрового амплуа»;
2018 р.
– захист дисертаційної роботи на
здобуття наукового ступеня доктора
наук з фізичного виховання та спорту
на тему: «Теоретико-методичні основи
розвитку спортивних ігор в умовах
глобалізації
(на
матеріалі баскетболу)

Громадська активність
Експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
10 31 4 2023.12.05 06:04:42 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 762 13 25 136 2023.12.08 11:34:16 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 561 11 18

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
460 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 86 6 2023 https://www.researchgate.net/profile/Ruslana_Sushko

Конференції (30)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9562 Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії Сучасні тенденції управліннятехніко-тактичною підготовкою юних баскетболісток Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту document
9239 HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND SPORT: PERSPECTIVES AND BEST PRACTICES КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТРЕНЕРА ДЮСШ В БАСКЕТБОЛІ Київський університет імені Бориса Грінченка document
8998 Фізична культура і спорт: досвід та перспективи СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТОК Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document
8873 «Жінка. Наука. Спорт у просторі військового часу» Соціально-психологічні проблеми розвитку жіночого спорту Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document
8733 Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО БАСКЕТБОЛУ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ХДАФК, Харків document.pdf
8345 Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії Програмно-нормативні основи підготовки тренерів з баскетболу в Україні Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту document.pdf
7782 «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (У ЦИКЛІ АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ) Соціально-психологічні проблеми розвитку жіночого спорту Київський університет імені Бориса Грінченка document
7479 V International Scientific Online Conference November 25, 2021 Характеристика проблемних питань тренерської роботи в сучасному спорті Національний університет оборони України імені Івана Черняховського document
7285 Актуальні проблеми спортивної медицини та боротьби з допінгом у спорті Проблеми спортивного тренування в аспекті спортивної медицини Сумський державний університет document
7214 Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації (на матеріалі баскетболу) Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту document
6804 ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференції «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» Соціально-психологічні проблеми розвитку жіночого спорту Київський університет імені Бориса Грінченка document
6507 V Міжнародна наукова конференція з нових тенденцій у науці та освіті Дистанційне навчання як форма проведення уроків фізичної культури Рим, Італія document
6275 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) - Київський університет імені Бориса Грінченка document
6136 Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних сил України..... на шляху євроатлантичної інтеграції України Соціально-психологічні проблеми розвитку жіночого спорту Національний університет оборони України і мені І.Черняховського document
5562 VII Международная научно-практическая конференция «EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS» Сучасні процеси міграції висококваліфікованих волейболістів Барселона, Іспанія document.pdf
5563 ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "Перспективи розвитку сучасної науки і освіти" Селекційна робота у провідних футбольних клубах України Львів, Україна document.pdf
5566 XІІІ Міжнародна конференція молодих вчених «МОЛОДЬ ТА ОЛІМПІЙСЬКИЙ РУХ» Формування ціннісних орієнтацій здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання НУФВСУ, Київ document.pdf
5030 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (У ЦИКЛІ АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ) - Київський університет імені Бориса Грінченка document
4819 Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи - НУФВСУ, Київ document
4651 Сучасні тенденції та перспективи розвиткуфізичної підготовки і спорту.... Сучасні підходи до вдосконалення підготовленості фахівців фізичної культури і спорту: огляд проблеми і шляхи вирішення Національний університет оборони України імені Івана Черняховського document
5055 МУЛЬТИМЕДІЙНА МАЙСТЕРНЯ сучасних освітніх технологій (практичний кейс для освітян) - Східно-Європейський Інститут Психології (Україна – Франція) document
4446 Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації Технологія підготовки збірних команд у спортивних іграх з урахуванням чинників міграції Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту document
4390 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" Київський університет імені Бориса Грінченка document
4320 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Аналіз результатів виступу українських спортсменів у літніх олімпійських іграх Переяслав-Хмельницький document
4207 XІI Міжнародної конференції молодих вчених «Молодь та олімпійський рух» Аналіз результатів виступу українських спортсменів у зимових олімпійських іграх НУФВСУ, Київ document
4206 Міжнародній науково-практичній конференції «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики» Технологія планування підготовки в баскетболі з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень Київський університет імені Бориса Грінченка document
3785 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перпективи (у циклі Анохінських читань) Проблеми глобалізації спорту Київ document
3786 Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи _ НУФВСУ, Київ document
3787 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Аналіз результативності національних збірних команд -переможців і призерів Ігор Олімпіад Переяслав-Хмельницький document
9844 Сталий розвиоток і спадщина у спорті: проблеми і перспективи Сучасні підходи до фізичної підготовки юних баскетболісток НУФВСУ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
29746 Баскетбол України

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (10)

ID Назва Рік
47022 Determinants of entrepreneurial intentions in European sports science students: Towards the development of future sports entrepreneurs
46437 Myofascial release as a means of injury prevention and recovery of the amplitude of movements in qualified football players
41436 Modern approaches for the physical training of young female basketball players
43582 Сучасні підходи до організації дитячо-юнацького баскетболу: зарубіжний досвід
37604 Modern approaches to analysis of technical and tactical actions of skilled volleyball players
37511 Psychological readiness of elite and well-trained billiard players for the main competitions of the macrocycle
35497 Особливості організації дистанційного навчання як форми проведення уроків фізичної культури
34376 Analysis of the competitive activity structure of skilled female basketball players
27738 The competitive activity structure of highly skilled basketball players on the basis of factor analysis methods
28282 Psychological selection in game sports on the basketball example

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
45991 Аналіз і інтерпретація ефективності змагальної діяльності юних баскетболісток
43582 Сучасні підходи до організації дитячо-юнацького баскетболу: зарубіжний досвід
31422 Технологія планування підготовки в баскетболі з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень

Фахові видання, що затверджені МОН (26)

ID Назва Рік
46574 Стилі тренерської діяльності як основа управління у спортивних іграх
45991 Аналіз і інтерпретація ефективності змагальної діяльності юних баскетболісток
45876 Вплив інноваційних видів спорту на мотивацію школярів до уроків фізичної культури
45695 Використання засобів відновлення працездатності для профілактики пошкодженнь опорно-рухового апарату спортсменів високого класу
45698 Концепція програмування тренувального процесу спортсменів (на прикладі хокею на траві)
45679 Особливості навчально-тренувального процесу юних баскетболісток в умовах кризових явищ
45696 Сучасні підходи до техніко-тактичної підготовки юних баскетболісток
45196 Distance learning as a cause of professional burnout of physical education teachers
44716 Distance learning as a cause of professional burnout of practicing physical education teachers
45650 Сучасна концепція передзмагальної підготовки спортсменів в веслуванні академічному
45475 Формування змагальної діяльності у веслуванні академічному на основі застосування пролонгуючих навантажень
40997 Програмно-нормативні основи підготовки тренерів з баскетболу в Україні
40506 Організаційні основи комунікації учасників навчально-тренувального процесу в художній гімнастиці
43582 Сучасні підходи до організації дитячо-юнацького баскетболу: зарубіжний досвід
38121 Сучасні тренерські підходи до організації навчально-тренувального процесу юних баскетболістів різних амплуа
36500 Особливості дистанційного навчання майбутніх викладачів фізичного виховання в умовах пандемії коронавірусу.
36501 Проблематика техніко-тактичної підготовки школярів у варіативному модулі «футбол».
35497 Особливості організації дистанційного навчання як форми проведення уроків фізичної культури
38705 Selection in sports games with account for athletes’ psychological characteristics
32175 Влияние селекционной работы в футболе на эффективность соревновательной деятельности команд
33189 Міграція волейболістів високої кваліфікації (на матеріалах турнірів олімпійських ігор 1988 - 2016 рр.)
32170 Проблемні питання розвитку жіночого спорту вищих досягнень в умовах глобальної конкуренції
28653 Міграція у системі підготовки футболістів високої кваліфікацції (на матеріалі чемпіонатів України)
28283 Технологія підготовки збірних команд у спортивних іграх з урахуванням чинників міграції
27207 Влияние процессов глобализации на развитие спортивных игр
27150 До питання профілактики функціональних порушень опорно-рухового апарату юних спортсменів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
44808 Критерії оцінки ефективності роботи тренера ДЮСШ в баскетболі
44718 Сучасні тенденції управління техніко-тактичною підготовкою юних баскетболісток
44762 Сучасні тенденції управління техніко-тактичною підготовкою юних баскетболісток
39221 Характеристика проблемних питань тренерської роботи в сучасному спорті
36877 Сучасні підходи до викладання волейболу на уроках фізичної культури
36584 Комплексний відбір у спортивних іграх з урахуванням психологічних характеристик гравців
34786 Дистанційне навчання як форма проведення уроків фізичної культури
32178 Селекційна робота у провідних футбольних клубах України
32179 Сучасні процеси міграції висококваліфікованих волейболістів
32177 Формування ціннісних орієнтацій здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання
27893 Аналіз результатів виступу українських спортсменів у літніх олімпійських іграх
27412 Аналіз результатів виступу українських спортсменів у зимових Олімпійських іграх
29234 Сучасні підходи до вдосконалення підготовленості фахівців фізичної культури і спорту: огляд проблеми і шляхи вирішення
27208 Технологія планування підготовки в баскетболі з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (1)

ID Назва статті DOI Назва видання Профіль журналу на порталі Scimago Посилання на статтю в репозиторії Рік публікації Рік внесення до реєстру
28 Determinants of entrepreneurial intentions in European sports science students: Towards the development of future sports entrepreneurs https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2023.100229 European Research on Management and Business Economics Посилання Посилання 2023 2023

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
71 Analysis of the competitive activity structure of skilled female basketball players http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34376/ 2021
279 Modern approaches to the organization children's and youth basketball: abroad experience https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43582/ 2023
280 Peculiarities for the online teaching process organisation as a form of physical training lessons https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35497/ 2023

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (4)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
42 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Спортивна наука та здоров'я людини Зміст Головний редактор № 1 (5) Дотримано 2021
61 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Спортивна наука та здоров'я людини Зміст Головний редактор № 2 (6) Дотримано 2021
125 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Спортивна наука та здоров'я людини Зміст Головний редактор № 1 (7) Дотримано 2022
130 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Спортивна наука та здоров'я людини Зміст Головний редактор № 2 (8) Дотримано 2022

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
61 Влияние процессов глобализации на развитие спортивных игр фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27207/ 2019
62 До питання профілактики функціональних порушень опорно-рухового апарату юних спортсменів фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27150/ 2019

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
178 Програма Європейського Союзу Еразмус+ Наукове стажування 08-12.04.2019

Литовський університет спорту (Литва)

Diana Reklaitiene, Rector

Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
293 Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті Повноцінне дослідження 04.2023

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
15 Сушко Руслана Олександрівна Теоретико-методичні основи розвитку спортивних ігор в умовах глобалізації ( на матеріалі баскетболу ) /24.00.01 – олімпійський і професійний спорт НУФВСУ, роки навчання в докторантурі – 2015-2018 На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1). document 2018

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2665 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.07.2018
2708 Модуль з ІКТ Інший модуль document 13.11.2018
2933 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
3043 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 12.04.2019
3236 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
5046 інше Інший модуль document 16.04.2021
5312 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
6433 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6581 інше Інший модуль document 08.08.2022
6916 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) сертификат (1).PDF 09.10.2022
7139 інше Інший модуль document 28.10.2022
7296 Лідерський "Медіаосвіта" Інший модуль document 22.12.2022
7848 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.05.2023
8529 Психолого-фізіологічна стійкість освітян Інший модуль Сертифікат ПК-К 23-07_209 Сушко Р.О..pdf 12.07.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
37965 Методи наукових досліджень у баскетболі

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
494 Теорія і методика фізичного виховання (2 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
542 Теорія і методика фізичного виховання (2 курс, ФВ, заочна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2019 605 20.09.2019
543 Теорія і методика викладання фізичного виховання (2 курс, ТД, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019 22/23 н.р.; 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
544 Спортивні ігри і методика їх викладання (1 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
1011 Спортивні ігри і методика їх викладання (1-2 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1139 Методологія підготовки дисертаційної роботи у галузі фізичної культури і спорту (1-2 курс, АСП) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Доктор філософії Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.

Використання ЕНК (19)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5776 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика викладання фізичного виховання (2 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 27.12.2019
5778 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика фізичного виховання (2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 27.12.2019
7196 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика викладання фізичного виховання (2 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7197 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика викладання фізичного виховання (2 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7198 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика фізичного виховання (2-4 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7517 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методика викладання спортивних дисциплін (1-3 курс, ФІТР, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
8784 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Спортивні ігри і методика їх викладання (1-2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8922 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика викладання фізичного виховання (2 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 4 3 30.11.2021
9030 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Спортивні ігри і методика їх викладання (1-2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 30.11.2021
9961 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методика викладання дисциплін з фізичного виховання у ЗВО (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10294 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика викладання фізичного виховання (2 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10473 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методика викладання спортивних дисциплін (1-3 курс, ФІТР, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10914 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика фізичного виховання (2-4 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11011 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика фізичного виховання (2-4 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11013 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Спортивні ігри і методика їх викладання (1-2 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11300 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методологія підготовки дисертаційної роботи у галузі фізичної культури і спорту (1-2 курс, АСП) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 30.11.2021
12214 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика викладання фізичного виховання (2 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
12632 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Спортивні ігри і методика їх викладання (1-2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12688 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методологія підготовки дисертаційної роботи у галузі фізичної культури і спорту (1-2 курс, АСП) Доктор філософії Денна 10 не враховується 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2305 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,56 27.12.2018
3168 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,64 28.12.2019
4084 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,60 28.12.2020
4917 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,85 28.12.2021
5413 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,56 30.12.2022

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
171 Шаповалов Микола Валерійович III Фізична культура і спорт, фізична культура I 2021
172 Яршовець Олександр Іванович IV Фізична культура і спорт, фізична культура I 2021
215 Стеценко Ніла Юріївна III Фізична культура і спорт (спеціалізація: Спорт) I 2022