Додаткові відомості

Освіта

2011-2015 
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Факультет: спорту та менеджменту

Спеціальність: тренер з плавання. Бакалавр з відзнакою

2013-2015 
Національний Університет оборони України

Кафедра підготовки офіцерів запасу

Спеціальність: організація тилового забезпечення військ

2015-2016 
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Факультет: спорту та менеджменту

Спеціальність: менеджмент та маркетинг у спорті. Магістр з відзнакою


Перелік місць роботи

Вересень 2018

Київський університет імені Бориса Грінченка
Старший викладач кафедри спорту та фітнесу

Вересень 2016 – Серпень 2018

Компанія StudentlandTM

Менеджер по роботі з клієнтами

Лютий-травень 2016

Стажування в Українському інституті аналізу і менеджменту політики

Помічник керівника

2012-2015 
Фітнес клуб «Sportlife» 
Старший тренер з аквафітнесу

Теми дисертацій (захищених)
Організаційно-методичні засади інтеграції олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді 
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 31 4 0 9 2023.11.22 11:18:13 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 31 4 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
446 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра спорту та фітнесу 7 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Halyna_Ivanenko

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9731 Вебінар \ учасник Київський університет ім Б.Грінченка document
9287 Міжнародна онлайн-конференція "Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики" ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ФУТБОЛІСТІВ Київський університет ім Б.Грінченка document
9286 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» Презентація проєкту "Серія візуальної реклами "Fair play в навчанні та в науці"" Київський університет ім Б.Грінченка document.pdf
8400 Вебінар "Академічна доброчесність у спортивній науці" Реалізація основних засад академічної доброчесності (на прикладі Київського університету імені Бориса Грінченка) Київський університет ім Б.Грінченка document.pdf
8344 Міжнародна науково-практична конференція «ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ» Шляхи впровадження олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту document.pdf
8787 Міжнародний семінар-практикум "Фітнес на захисті фізичного і психічного здоров'я під час війни" учасник Київ document
7811 IX Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" Організаційно-методичні засади інтеграції олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді Київський університет ім Б.Грінченка document
6800 "Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та найкращі практики" Використання інтерактивних технологій при інтеграції олімпійської освіти в освітній процес студентів Київський університет ім Б.Грінченка document
6273 VII Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань) учасник конференції Київський університет ім Б.Грінченка document
5522 IV Фестиваль освітнього лідерства "Clever" учасник фестивалю Київський університет ім Б.Грінченка document
5037 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) учасник конференції Київський університет імені Бориса Грінченка document
4347 III Фестиваль освітнього лідерства "Clever" учасник фестивалю Киїівський університет ім. Б. Грінченка document
4204 XII Міжнародна конференція "Молодь та олімпійський рух" Використання інтерактивних технологій при реалізації олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді Національний університет фізичного виховання та спорту України document
4203 Міжнародна науково-практична конференція \ Проблеми реалізації олімпійської освіти у закладах вищої освіти України та шляхи їх вирішення Київський університет імені Бориса Грінченка document
3444 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) учасник конференції Київський університет імені Б. Грінченка document
3270 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" учасник фестивалю Київський університет імені Б. Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
44652 Реалізація основних засад академічної доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 017 Фізична культура і спорт у Київському університеті імені Бориса Грінченка
42889 Педагогічні технології впровадження олімпійської освіти в освітній процес студентів
41669 Методологічні засади діяльності закладів вищої освіти України, щодо впровадження Олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді
42228 Шляхи впровадження олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді України
37019 Організаційно-методичні умови інтеграції олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді
35437 Interactive technologies during implementation of the Olympic education into the student educational process
27410 Олімпійська освіта в системі підготовки фахівців зі спеціальності "фізична культура і спорт" в Україні
31422 Технологія планування підготовки в баскетболі з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
44652 Реалізація основних засад академічної доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 017 Фізична культура і спорт у Київському університеті імені Бориса Грінченка
42889 Педагогічні технології впровадження олімпійської освіти в освітній процес студентів
41669 Методологічні засади діяльності закладів вищої освіти України, щодо впровадження Олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді
42228 Шляхи впровадження олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді України
37019 Організаційно-методичні умови інтеграції олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді
33511 Психологічна структура комунікативної компетентності майбутнього тренера
27410 Олімпійська освіта в системі підготовки фахівців зі спеціальності "фізична культура і спорт" в Україні

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
45374 Застосування педагогічних засобів відновлення працездатності у тренувальному процесі футболістів
41940 Вплив олімпійської освіти на розвиток особистих якостей студентської молоді України
36590 Використання інтерактивних технологій навчання при впровадженні питань з олімпійської освіти в освітній процесс студентів (на прикладі Київського Університету імені Бориса Грінченка)
27411 Заходи з впровадження олімпійської освіти в підготовці фахівців спеціальності 017 "Фізична культура і спорт"
26378 Олімпійська освіта в роботі освітніх закладів галузі "Фізична культура і спорт"

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
301 Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті Повноцінне дослідження 04.2023

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
92

Радченко Лідія Олексіївна, доктор наук з фізичного виховання та спорту,
професор кафедри історії та теорії олімпійського спорту Національного
університету фізичного виховання та спорту України

Організаційно-методичні засади інтеграції олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді /спеціальність 017 Фізична культура і спорт Навчання в аспірантурі Національного університету фізичного виховання та спорту України - очно. Термін навчання - 01.10.2016-30.09.2020 Національний університет фізичного виховання та спорту України Іваненко диплом доктора філософії.pdf 2022

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2970 Інше Інший модуль document 28.11.2018
2971 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 25.01.2019
3622 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
4076 Модуль ІКТ Інший модуль document 19.03.2020
4836 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5429 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
7729 Дослідницький модуль Інший модуль document 03.04.2023
8097 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
580 Теорія і методика викладання обраного виду спорту (1 курс, ТД, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
871 Загальна теорія підготовки спортсменів (1-3 курс, ТД, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1022 Загальна теорія підготовки спортсменів (1-4 курс, ТД, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1098 Теорія і методика викладання обраного виду спорту (1-4 курс, ТД, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2021 785 25.11.2021 22/23 н.р.
1463 Методи дослідження морфо-функціонального стану організму людини (3-4 курс, ТД, ФІР, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2023 244 08.05.2023

Використання ЕНК (26)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5775 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика викладання обраного виду спорту (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 27.12.2019
6512 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Комп`ютерні технології та методи дослідження морфо-функціонального стану організму людини (3 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6634 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методика викладання спортивних дисциплін (1-3 курс, ФІТР, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
7193 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика викладання обраного виду спорту (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7194 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика викладання обраного виду спорту (2 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7298 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8065 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8094 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8295 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Загальна теорія підготовки спортсменів (1-3 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 10.12.2020
8390 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Виробнича (тренерська / без відриву від навчання) практика (3-4 курс, ТД, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8431 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Загальна теорія підготовки спортсменів (1-4 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8485 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Комп`ютерні технології та методи дослідження морфо-функціонального стану організму людини (3 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8822 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика викладання обраного виду спорту (1-4 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
9004 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Загальна теорія підготовки спортсменів (1-4 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9025 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика викладання обраного виду спорту (1-4 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9557 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9564 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9568 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9605 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10466 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методика викладання спортивних дисциплін (1-3 курс, ФІТР, ТД, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10742 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Комп`ютерні технології та методи дослідження морфо-функціонального стану організму людини (3-4 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10744 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Комп`ютерні технології та методи дослідження морфо-функціонального стану організму людини (3-4 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10957 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Виробнича (тренерська / без відриву від навчання) практика (3-4 курс, ТД, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11425 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Виробнича (тренерська) практика (5 курс, ТД, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12628 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика викладання обраного виду спорту (1-4 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12635 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Загальна теорія підготовки спортсменів (1-3 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1978 Кафедра спорту та фітнесу 4,45 26.12.2018
2930 Кафедра спорту та фітнесу 4,64 28.12.2019
3721 Кафедра спорту та фітнесу 4,80 28.12.2020
4414 Кафедра спорту та фітнесу 4,82 28.12.2021
5399 Кафедра спорту та фітнесу 4,80 30.12.2022

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
213 Бадзюх Ілля Романович IV Фізична культура і спорт (спеціалізація: Спорт) I 2022