Додаткові відомості

Освіта
Вища, у 1996 році закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю "Біологія - хімія". 
Перелік місць роботи

1996-2004 р.р. вчитель біології та хімії ліцею "Універсум" м.Києва

2004-2005 р.р. старший викладач кафедри психології ВМУРоЛ "Україна"

2005-2018 р.р. доцент кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ

Теми дисертацій (захищених)
У 2005 році в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України захистила кандидатську дисертацію на тему "Формування емоційної стійкості в ранньому юнацькому віці" за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 32 3 1 4 2023.11.23 20:57:38 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 17 2 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
76 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра психології особистості та соціальних практик 4.8 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Reva

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8724 ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн конференція Соціально-психологічна адаптація як показник психологічного здоров’я студентів м. Львів document
6449 "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики". Психологічне здоров’я як ресурс розвитку особистості КУБГ, м. Київ document.pdf
6414 «Менеджмент Mental health сервісів в закладах вищої освіти» Компоненти психологічного здоров’я студентської молоді: результати дослідження» онлайн конференція document.pdf
6838 VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми практичної психології" Психологічна підготовка молоді до безпечної поведінки в ситуації терористичного характеру м.Глухів document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
43120 Socio-psychological barriers of individual regarding Covid-19 vaccine acceptance

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
37312 Психологічні особливості управління стресом в умовах суспільних трансформацій
32762 Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні
32493 Модель збереження психологічного здоров'я студентської молоді в Україні

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
37312 Психологічні особливості управління стресом в умовах суспільних трансформацій
32762 Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні
32493 Модель збереження психологічного здоров'я студентської молоді в Україні

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
112 Учасник проекту Канадський інститут українських студій (Канада) «Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні»

Канадський інститут
українських студій (Канада)

cius@ualberta@ca
document 01.09.2019-25.08.2020

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
44 Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні Повноцінне дослідження 10.2020 https://cutt.ly/Sg379Qj
134 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3447 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
3464 Лідерський Інший модуль document 28.10.2019
5304 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
6484 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6604 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 24.06.2022
6978 інше Інший модуль document 21.06.2022
7217 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_335_30.06.2022.pdf 30.06.2022
7718 Дослідницький модуль Інший модуль document 03.04.2023
8025 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_137_21.03.2023.pdf 21.03.2023

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
41404 Психологічне здоров'я студентської молоді

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1008 Екстремальна психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2021 301 05.05.2021 22/23 н.р.
1273 Психофізіологія людини з основами генетики (1 курс, ПП, ПКБ, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022
1274 Психологія (3 курс, МАТ, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022
1409 Психологія здоров`я (4 курс, ПП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2023 137 21.03.2023
1410 Психологія (2 курс, ФВ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2023 137 21.03.2023

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7036 Інститут людини Психофізіологія людини з основами генетики (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7093 Інститут людини Соціально-політичні студії (1 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8748 Інститут людини Психофізіологія людини з основами генетики (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8957 Інститут людини Екстремальна психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 9 5 10 30.11.2021
9166 Інститут людини Психофізіологія людини з основами генетики (1 курс, ПП, ПКБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9437 Інститут людини Психофізіологія людини з основами генетики (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10200 Інститут людини Психологія здоров`я (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12120 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Психофізіологія людини з основами генетики (1 курс, ПП, ПКБ, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 31.12.2022
12311 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Екстремальна психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 10 4 3 31.12.2022
12414 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Психологія (3 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2214 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,65 27.12.2018
2696 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,84 28.12.2019
4000 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,50 28.12.2020
4806 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,83 28.12.2021
5737 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,40 30.12.2022