Додаткові відомості

Освіта

1. Юридичний
факультет Пракарпатського університету імені Василя Стефаника: закінчила у 2001
році, отримала базову
вищу освіту за напрямом підготовки "Право", здобула
кваліфікацію бакалавра права. Диплом з відзнакою
ВА № 17038122.

2. Юридичний
інститут Прикарпатського університету імені Василя Стефаника: закінчила у 2002
році, отримала повну вищу
освіту за спеціальністю "Правознавство", здобула
кваліфікацію юриста. Диплом з відзнакою
ВА № 21253639.3. Аспірантура
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: закінчила у 2005
році, рекомендовано до
захисту кандидатської дисертації.

Перелік місць роботи

1. Юрисконсульт - 2002 р.2. Аспірант Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника - 2002-2005 рр.3. Асистент кафедри цивільного права та процесу Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника - 2005-2006 р.4. Доцент кафедри цивільного права та процесу Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника - 2006-2008 рр.5. Доцент кафедри цивільного права Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника - 2008-2015 р.6. Керуючий партнер ТОВ "Ана-Лі" - 2015-2016 рр.7. Професор кафедри комерційного та трудового права
Хмельницького інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" - 2016 р.8. Професор кафедри публічного та приватного права Київського
університету імені Бориса Грінченка - з 2017 р.

9. Завідувач кафедри публічного та приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка - з 2018 р. по 2022 р.

10. Завідувач кафедри приватного права Київського столичного університету імені Бориса Грінченка - з 2022 р.


Теми дисертацій (захищених)

1. Кандидатська
дисертація "Система особистих немайнових прав у цивільному праві
України": 

захищена 2006 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Диплом ДК № 036952.

2. Докторська
дисертація "Особисті немайнові права юридичних осіб": 

захищена 2015 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Диплом ДД № 004567.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
71 4 2 -3 2022.11.30 23:20:19 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2022.12.03 23:37:28 Перейти до Scopus link

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8253 V Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права" Проблеми регулювання відносин, пов‘язаних з відповідальністю за військові порушення Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7272 Міжнародний круглий стіл «СУЧАСНЕ ПРАВО: МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР І НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД» Порівняльний аналіз майнових та особистих немайнових прав України, Федеративної Республіки Німеччини та Республіки Польщі Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7055 Х Міжнародний цивілістичний форум "Рекодифікація (оновлення) цивільного законодавства України" Оновлення Книги 2 Цивільного кодексу України щодо особистих немайнових прав юридичних осіб м. Київ, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України document.pdf
7054 IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права" Щодо питання модернізації Цивільного кодексу України Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6184 VI Круглий стіл «ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ» Право на банківську таємницю в сучасних реаліях Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6200 Всеукраїнська науково-практична конференція «Оновлення Цивільного кодексу України: концептуальні засади» Проблема вдосконалення особистих немайнових прав особи НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» ФАКУЛЬТЕТ ЦИВІЛЬНОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮСТИЦІЇ document.pdf
6027 ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції "НАУКОВІ РОЗВІДКИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА" Модернізація Книги 2 Цивільного кодексу України Кафедра публічного та приватного права ФПМВ, Google Meet document.pdf
4585 Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: 2 Всеукраїнська науково-практична конференція. Західна наука про немайнові права юридичних осіб м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
3792 IV Круглий стіл \ Право на конкуренцію: приватноправовий аспект Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
3791 V Всеукраїнська науково-практична конференція \ Право на таємницю суб'єктів підприємницької діяльності Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України document.pdf
3314 Моніторинг прогресу реформи цивільного процесуального права Підсумки судової реформи та оновлення цивільного процесуального законодавства Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
3313 Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права Здобутки та проблеми сучасної цивілістичної науки і практики щодо судової реформи Факультет права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка document.pdf

Монографії (одноосібні) (6)

ID Назва Рік
43082 Non-property rights of subjects of the capital
39311 Professional secret in business.
33539 Moral Rights of Legal Entities
24778 Democratization rights of legal entities : monography
24514 Індивідуалізаційні права юридичних осіб
24513 Інформаційні права юридичних осіб : Монографія

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
30504 Renewal of The Civil Code of Ukraine: Formation of Approaches

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
37026 Legal aspects of the informed consent of the patient during physical therapy in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
40610 The administrative and legal impact on the economy and entrepreneurship: comparative legal aspect
37027 Проблеми здійснення туристичної діяльності в умовах карантину
37328 Basic principles of local self-government during Cossack era
37032 Personal non-property rights of legal persons
31698 Realization of the right to life on the materials of the practice of the European court of human rights
34329 Сучасні методи навчання цивільного права та процесу

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
40610 The administrative and legal impact on the economy and entrepreneurship: comparative legal aspect
37028 Achievement and problems of modern civilian science and practice on judicial reform
37032 Personal non-property rights of legal persons
40748 The administrative and legal impact on the economy and entrepreneurship: comparative legal aspect

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
42441 Comparative analysis of property and personal non-property rights of Ukraine, the Federal Republic of Germany and the Republic of Poland
42438 Foreign experience in regulating land relations and the possibility of adapting it in Ukraine
42437 Institute of guardianship and care in Ukraine and European countries
36631 Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції
33568 Modernization of Book 2 of the Civil Code of Ukraine
28791 Західна наука про немайнові права юридичних осіб
28798 Право на конкуренцію: приватно-правовий аспект
28799 Право на таємницю суб’єктів підприємницької діяльності

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
225 Кафедра публічного та приватного права 57225181189 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57225181189&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
239 Факультет права та міжнародних відносин 0.7 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Liliya_Orel

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
302 Про адміністративно-правовий вплив на економіку та підприємництво (порівняльно-правовий аспект) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40748/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
200 Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері (ФРН) Наукове стажування 24.08-02.10.2020 Професор Юлія фон Блуменхайль Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
266 Rights Protection in Private Law in Ukraine National Endowment for Democracy Коллективний - 2019
295 Наукове стажування 2018 STUDY OF THE UNITED STATES INSTITUTE (SUSI) FOR SECONDARY EDUCATORS (TEACHERS) Індивідуальний - 2018
520 Забезпечення професійних видів таємниць у приватному житті та в умовах пандемії. Міжнародний фонд “Відродження” Коллективний - 2020
626 Проєкт: «Розв’язання проблем забезпечення прав людини та здійснення правосуддя в Україні в умовах збройного конфлікту». Конкурс грантів «Повага до прав людини та здійснення правосуддя в умовах збройного конфлікту на території України». Міжнародний фонд «Відродження» Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1731 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.06.2015
2121 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2179 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
2261 Інше Інший модуль document 13.05.2018
2393 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2401 Інше Інший модуль document 18.10.2018
2700 Інше Інший модуль document 18.10.2018
3815 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4251 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 02.10.2020
4592 інше Інший модуль document 23.11.2020
5491 інше Інший модуль document 29.09.2021
5577 інше Інший модуль document 04.11.2021
5650 інше Інший модуль document 12.11.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
36629 Civil Law and Process: a textbook

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
639 Цивільне та сімейне право: Цивільне право (2 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5925 Факультет права та міжнародних відносин Цивільне та сімейне право: Цивільне право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
7355 Факультет права та міжнародних відносин Цивільне та сімейне право: Цивільне право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
9669 Факультет права та міжнародних відносин Цивільне та сімейне право (2 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9671 Факультет права та міжнародних відносин Цивільне та сімейне право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1499 Кафедра публічного та приватного права 3,41 12.01.2017
2158 Кафедра публічного та приватного права 4,26 27.12.2018
2886 Кафедра публічного та приватного права 4,43 28.12.2019
3945 Кафедра публічного та приватного права 4,65 28.12.2020
4446 Кафедра публічного та приватного права 4,86 28.12.2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (5)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
145 Чиж Дар'я Сергіївна III Право I 2020
154 Левицька Анастасія Андріївна II Право I 2021
155 Масляний Богдан Олександрович II Право I 2021
219 Орєхов Олександр Ігорович II Цивільне та сімейне право I 2022
220 Хаджиогло Марія Михайлівна II Цивільне та сімейне право I 2022