Додаткові відомості

Освіта

Державний університет телекомунікацій, 2014 рік, магістр.

Перелік місць роботи

1) Державний університет телекомунікацій:

- з березня 2014 року, старший лаборант кафедри Систем захисту інформації;

- з грудня 2014 року, асистент кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки;

- з вересня 2015 року,  асистент кафедри Систем захисту інформації;

- з вересня 2016 року,  старший викладач кафедри Систем захисту інформації.

2) Київський університет імені Бориса Грінченка:

- з вересня 2018 року, старший викладач кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету інформаційних технологій та управління;

- з січня 2020 року, доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету інформаційних технологій та управління;

- з вересня 2021, доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Факультету інформаційних технологій та управління.

Теми дисертацій (захищених)

Тема: "Технологія забезпечення функціональної безпеки систем бездротового зв’язку на основі вдосконалення парольних політик".

16 грудня 2019 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.

Громадська активність
Член редакційної колегії електронного фахового наукового видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка» (ISSN: 2663-4023)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
45 4 2 19 2022.12.03 20:44:39 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 17 1 2022.12.03 23:38:42 Перейти до Scopus link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4417 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology Analysis of Implementation Results of the Distributed Access Control System Borys Grinchenko Kyiv University document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
33914 Development of Low-Budget Spectrum Analyzers for IoT and Sensor Networks
25657 Use of near field communication technology for automated profile replication

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
43154 Video Channel Suppression Method of Unmanned Aerial Vehicles
41913 Ensuring Data Security in the Peer-to-Peer Economic System of the DAO
36999 Improvement of Steganographic Methods based on the Analysis of Image Color Models
31519 Analysis of Implementation Results of the Distributed Access Control System

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
36742 Technical Means of Air Intelligence to Ensure the Physical Security of Information Activities
40426 Comparison of Modern Technical Means of Air Intelligence to Ensure the Security of the Controlled Zone
27565 Selection of the rational password generation method for the expected multiples
27229 Password generation for wireless network with using variable complication rule

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
36742 Technical Means of Air Intelligence to Ensure the Physical Security of Information Activities
40426 Comparison of Modern Technical Means of Air Intelligence to Ensure the Security of the Controlled Zone
27229 Password generation for wireless network with using variable complication rule

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
48 Analysis of Implementation Results of the Distributed Access Control System http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31519/ 2020
192 Ensuring Data Security in the Peer-to-Peer Economic System of the DAO https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41913/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
108 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 57216485441 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216485441&eid=2-s2.0-85083654177

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
576 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 28.6 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Artem_Platonenko

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
136 Research of Natural Language Processing Ender Turing Подано Документ відсутній 2021

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
64

Бурячок Володимир Леонідович, д.т.н, професор, завідувач кафедри
інформаційної та кібернетичної безпеки факультету інформаційних
технологій та управління, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Технологія забезпечення функціональної безпеки систем бездротового зв’язку на основі вдосконалення парольних політик./ 05.13.06 – «Інформаційні технології» Державний університет телекомунікацій, очна, 2014-2017 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України document 2019

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2768 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2769 Інше Інший модуль document 26.12.2014
3762 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.12.2019
6047 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
38746 Прикладні аспекти аналізу та синтезу політик безпеки

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
36 Факультет інформаційних технологій та управління Комп'ютерна інженерія Не міжгалузева Створення програми 25.11.2021 Витяги_ОП_25.11.2021.PDF
39 Факультет інформаційних технологій та математики Комп'ютерна інженерія Не міжгалузева Набір на програму 09.09.2022 1-кі-д-к.pdf

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1133 Системи технічного захисту інформації (3 курс, КБ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2182 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,87 27.12.2018
3069 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 5,00 28.12.2019
4569 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,67 28.12.2021