Додаткові відомості

Освіта

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В.П.Затонського, 1995, спеціальність 0104 фізика, кваліфікація вчитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки.

Перелік місць роботи

Завідувач науково-дослідної лабораторії цифровізації освіти (з вересня 2022 р.), професор кафедри комп'ютерних наук Факультету інформаційних технологій та математики (2022, за суміщенням);

Завідувач науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти (з жовтня
2012 р.), доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління (2016, за суміщенням);

Заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної
роботи Інституту психології та соціальної педагогіки (січень 2008- вересень
2012); доцент кафедри інформатики Інституту лідерства (2011, за суміщенням);

Старший викладач кафедри інформатики та математичних дисциплін (з вересня
2007 р); викладач кафедри інформатики (з вересня 2006 р.)

Теми дисертацій (захищених)

Система педагогічного проєктування інформаційно-освітнього середовища для здійснення підготовки майбутніх соціальних педагогів: монографія на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті".  Дата захисту 21.12.2021 р.


Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі: Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук зі спеціальності 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)". Дата захисту 12.11.2008 р.

Громадська активність
Участь складі Робочої групи з розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року (Інформаційно-комунікаційні технології), 2020-2025 рр.

Відзнаки та нагороди:
Грамота Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (2024)
Знак "Відмінник столичної освіти" (2021)
Подяка Київського міського голови (2018)
Відзнака «Лідер року – 2017» Київського університету імені Бориса Грінченка (2017)
Подяка Президента Української Академії Акмеології (2016)
Диплом «Лідер року – 2016» Київського університету імені Бориса Грінченка (2016)
Грамота ректора Київського університету імені Бориса Грінченка (2014)
Грамота директора Інституту суспільства КУ імені Бориса Грінченка (2013)
Грамота ректора Київського університету імені Бориса Грінченка (2011)
Грамота Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (2010)
Подяка ректора КМПУ імені Б.Д. Грінченка (2009)
Диплом ІІ ступеня ІІІ-го міського конкурсу науково-дослідницьких робіт серед студентів та молодих вчених вищих навчальних закладів м. Києва «Інтелект молодих - на службу столиці»

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
5 10 2 2024.07.11 06:00:11 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
2 НДЛ цифровізації освіти O-1538-2016 5 1 2021 https://publons.com/researcher/1514345/oksana-buinytska/
313 НДЛ цифровізації освіти O-1538-2016 7 2 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/127558
504 НДЛ цифровізації освіти O-1538-2016 8 3 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/127558

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 1138 16 27 2024.07.14 10:00:04 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 799 14 20

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
1 НДЛ НДЛ цифровізації освіти 142.9 6 2023 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Buinytska

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6313 Цифрові інструменти Google для науковців: всеукраїнський онлайн-семінару Google Академія в Київському університеті імені Бориса Грінченка Київ document
6315 Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси: Міжнародна науково-практична онлайн-конференція слухач Київ, онлайн document
6312 12th International Scientific Conference DLCC2020. Subtitle: Innovative Educaonal Technologies, Tools and Methods for E-learning : Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning E-LEARNING TO ENSURE THE EDUCATIONAL SERVICES’ QUALITY IN UNIVERSITY DISTANCE LEARNING Cieszyn-Katowice, Poland document
6311 Управління сучасним ЗВО: Перша міжнародна конференція Рейтинг викладачів - відслідковуємо динаміку Київ, онлайн document
6310 Науково-практична онлайн-конференція "Забезпечення якості освіти у країнах Європейського Союзу" слухач Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4616 Microsoft Education Day 2019: для вищих навчальних закладів слухач Київ document
4622 СЕД АСКОД - автоматизація процесів документообігу: семінар слухач Київ document
4621 Кібербезпека. Захисти свій бізнес: міжнародний форум слухач Київ document
4615 International Conference : New Pedagogical Approaches in STEAM Education (project MoPED) Використання ЕНК для підвищення цифрової компетентності майбутніх учителів Kyiv, BGKU document
3694 Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах середньої та вищої освіти: Всеукраїнська науково-практична конференція Персональний кабінет учасника освітнього процесу у системі Moodle Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова document
2918 9th Annual International Scientific Conference DLCC2017. Subtitle: Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning : Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning Use of Bot-technologies for educational communication at the university Cieszyn-Katowice, Poland document.pdf
2917 III International Scientific Conference : Open educational e-environment of modern University Integration of information and educational systems in the universal education university electronic environment Kyiv, BGKU document
2915 13th International Conference ICTERI 2017. Subtitle: ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer E-Learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators Kyiv, Ukraine document.pdf
1303 Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning: 8th Annual International Scientific Conference DLCC2016. Subtitle: E-learning Methodology – Implementation and Evaluation E-Education Content Management Cieszyn, Poland document
1302 Open educational e-environment of modern University. II International Scientific Conference 1. Webometrics Rating as Instrument for quality assessment of open Educational E-environment University. 2. Підготовка менеджерів електронного навчання Kyiv document
1301 Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning: 7th International Scientific Conference DLCC2015. Subtitle: IT Tools – Good Practice of Effective Use in Education Implementation of corporate standards of ict competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university Katowice, Poland document
1300 Information and Communication Technology in Education (ICTE 2015) PUBLIC INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS ONE OF THE WAYS TO IMPROVE THE ICT COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS Ostrava, Czech Republic document
1299 Open educational e-environment of the modern university: International scientific conference Open educational e-environment of the modern university Kyiv document
1298 2nd International Workshop on Methods and Resources of Distance Learning (MRDL 2014) - ICTERI 2014: International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications Corporate Standard ICT competence Masters Kherson document.pdf
1296 V International Research and Practical Conference Methodogical Principles of Education Quality Management at University Впровадження інноваційних технологій в відкритому інформаційному просторі сучасного університету Kyiv document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
39617 Система педагогічного проєктування інформаційно-освітнього середовища для здійснення підготовки майбутніх соціальних педагогів

Монографії (колективні) (9)

ID Назва Рік
40794 Quality of University Education: Educological Discourse
40176 Portrait of a social educator as a carrier of information-digital competence
38542 Модернізація освіти в цифровому вимірі: монографія
34186 E-learning to Ensure the Educational Services' Quality in University Distance Learning
27843 Digital Competencies of University Teachers
22604 Use of bot-technologies for educational communication at the university
18693 E-education content management
11356 Implementation of corporate standards of ict competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university
10019 Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри /редкол. Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л. та ін./ (Розділ ІІ. ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційного освітнього середовища університету. с.151-196)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (14)

ID Назва Рік
47080 Development of advanced digital ecosystems at universities: A study comparing experiences from Ukraine, Poland and Slovakia
42244 Monitoring of the teacher's rating indicators for making management decisions using ICT
40445 Designing a rating system based on competencies for the analysis of the University teachers’ research activities
39685 Modeling of the internal certification system of educational resources
42466 Utilization of E-Learning System for Innovative Methods Implementation in Humanities Pedagogy
40176 Portrait of a social educator as a carrier of information-digital competence
34186 E-learning to Ensure the Educational Services' Quality in University Distance Learning
27843 Digital Competencies of University Teachers
27098 Структурно-функційна модель інформаційно-освітнього середовища університету
19666 E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators
22604 Use of bot-technologies for educational communication at the university
19906 Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників – ключова вимога якості освітнього процесу
2276 Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету
641 Використання електронних навчально-методичних комплексів у процесі фахової підготовки студентів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (26)

ID Назва Рік
47080 Development of advanced digital ecosystems at universities: A study comparing experiences from Ukraine, Poland and Slovakia
45675 Modeling of an internal educational resource certification system
42244 Monitoring of the teacher's rating indicators for making management decisions using ICT
43176 System for digital professional development of university teachers
43175 Корпоративний стандарт цифрової компетентності викладача університету
39973 System for digital professional development of university teachers
39393 Персоналізовані траєкторії професійного розвитку викладачів університету за цифровим напрямом
33742 Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу
30148 Інтернет-портал як складова формування іміджу сучасного університету
27943 Використання ЕНК для підвищення цифрової компетентності майбутніх учителів
26117 Тест з самодіагностики як один із інструментів визначення рівня цифрової компетентності магістра
24061 Rating as assessment tool of quality and competitiveness of university
20119 Integration of information and educational systems in the universal education university electronic environment
18693 E-education content management
19667 E-learning Managers Training to Design High-tech Electronic Learning Environment
18701 Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості відкритого освітнього е-середовища університету
11356 Implementation of corporate standards of ict competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university
16418 OPEN E-ENVIRONMENT – THE KEY INSTRUMENT OF THE EDUCATION QUALITY
10221 Public Information and Educational Environment as One of the Ways to Improve the ICT Competence of Future Specialists
16432 Імплементація корпоративних стандартів ік-компетентності – запорука якісного відкритого е- середовища університету
10019 Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри /редкол. Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л. та ін./ (Розділ ІІ. ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційного освітнього середовища університету. с.151-196)
3861 Corporate Standard of ICT competence of masters
3344 Институционный репозиторий как средство повышения научного рейтинга преподавателя
2276 Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету
3661 Ректорский контроль как форма оценки качества обучения
641 Використання електронних навчально-методичних комплексів у процесі фахової підготовки студентів

Фахові видання, що затверджені МОН (31)

ID Назва Рік
45675 Modeling of an internal educational resource certification system
42244 Monitoring of the teacher's rating indicators for making management decisions using ICT
43175 Корпоративний стандарт цифрової компетентності викладача університету
39393 Персоналізовані траєкторії професійного розвитку викладачів університету за цифровим напрямом
34024 3D-картографування системи освіти в Україні (Звіт 2).
34026 Профіль викладача з напрямку цифрової компетентності з використанням інноваційних інструментів навчання (Звіт 4)
33742 Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу
31370 Цифровізація закладу вищої освіти
30148 Інтернет-портал як складова формування іміджу сучасного університету
27943 Використання ЕНК для підвищення цифрової компетентності майбутніх учителів
27098 Структурно-функційна модель інформаційно-освітнього середовища університету
19906 Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників – ключова вимога якості освітнього процесу
19722 Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів
11355 Модуль «електронний деканат» в системі управління навчальним контентом середовища LMS Moodle
13688 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка
9986 Формування компетентностей майбутніх фахівців з програмної інженерії
3865 Вбудовані системи, програмне забезпечення для їх проектування в системі навчання майбутніх студентів
3861 Corporate Standard of ICT competence of masters
2276 Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету
647 Використання віртуального навчального середовища при підготовці фахівців соціальної сфери
641 Використання електронних навчально-методичних комплексів у процесі фахової підготовки студентів
814 Організація спільного віртуального простору викладача і студентів засобами технологій web 2.0
670 Система тестової перевірки ключових компетентностей студентів
633 Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі
637 Тестовий контроль як засіб вимірювання навчальних досягнень студентів
626 Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі професійної підготовки соціальних педагогів
696 Цікавість як засіб підвищення ефективності навчання фізики
695 Ігри на уроках фізики
665 Використання інформаційно-комунікативних технологій у шкільному курсі фізики
660 Елементи цікавої фізики та експерименту під час вивчення фізики
658 Урок-дослідження "Світ електрики" (8 клас)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
45746 Analysis of Research Activities of University Teachers as Part of the Education Quality Assurance System
45745 Development of the Certification System of Educational Resources
45743 Differentiated System for Digital Professional Development of University Teachers
25580 Персональний кабінет учасника освітнього процесу у системі Moodle
20119 Integration of information and educational systems in the universal education university electronic environment
16437 Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості відкритого освітнього е-середовища університету
3661 Ректорский контроль как форма оценки качества обучения
635 Використання інноваційних інформаційних технологій навчання у підготовці фахівців напряму підготовки «Педагогічна освіта»
632 Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі
627 Інтерактивні технології у процесі професійної підготовки соціальних педагогів
626 Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі професійної підготовки соціальних педагогів
667 Використання нових інформаційних технологій у позакласній роботі з фізики

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (1)

ID Назва видання Тип фахового видання Рік підтвердження фаховості Додано
9 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Електронне не встановлено

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (1)

ID Назва статті DOI Назва видання Профіль журналу на порталі Scimago Посилання на статтю в репозиторії Рік публікації Рік внесення до реєстру
34 Development of advanced digital ecosystems at universities: A study comparing experiences from Ukraine, Poland and Slovakia https://doi.org/10.1111/ejed.12588 European Journal of Education Посилання Посилання 2023 2023

Індексування публікацій у Scopus, WoS (6)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
2 Використання бот-технологій для освітньої комунікації в університеті / Use of bot-technologies for educational communication at the university http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22604/ 2018
130 Modeling of the internal certification system of educational resources https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39685/ 2022
131 Designing a rating system based on competencies for the analysis of the University teachers’ research activities https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40445/ 2022
187 Portrait of a social educator as a carrier of information-digital competence https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40176/ 2022
188 E-learning to Ensure the Educational Services' Quality in University Distance Learning https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34186/ 2022
213 Utilization of E-Learning System for Innovative Methods Implementation in Humanities Pedagogy https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42466/ 2022

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (6)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
2 НДЛ Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Технічний супровід Відповідальний секретар № 10 Дотримано 2021
62 НДЛ Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Технічний супровід Відповідальний секретар № 11 Дотримано 2021
98 НДЛ цифровізації освіти Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Технічний супровід Відповідальний секретар № 12 Дотримано 2022
99 НДЛ цифровізації освіти Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Технічний супровід Відповідальний секретар № 13 Дотримано 2022
173 НДЛ цифровізації освіти Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Технічний супровід Відповідальний секретар № 14 Дотримано 2023
174 НДЛ цифровізації освіти Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Технічний супровід Відповідальний секретар № 15 Дотримано 2023

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
12 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія DESIRE 01.12.2013-31.03.2017 Учасник проекту
37 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Адміністратор проекту

Заявки на колективні гранти (7)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
408 Multimedia Educational Content Design Based on European Experience Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
474 DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) Програма Еразмус+КА2 Коллективний - 2020
565 EU Tools and Experience to increase Digital Competence for Ukrainian Professors Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
576 Digital learning and teaching in European Union Higher Education : experience for Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
619 Трансформація освітніх технологій в університеті в умовах глобальних кризових явищ Національний фонд досліджень України Коллективний - 2021
673 DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) Erasmus KA203 Коллективний - 2022
800 DiGreU ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2 Коллективний - 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
237 Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти Повноцінне дослідження 05.2022 https://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/doslidzhennia-ndl-informatyzatsii-osvity/rozvytok-vidkrytoho-osvitnoho-informatsiinoho-seredovyshcha-universytetu-dlia-zabezpechennia-iakosti-osvity.html

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
32 Буйницька Оксана Петрівна «Система педагогічного проєктування інформаційно-освітнього середовища для здійснення підготовки майбутніх соціальних педагогів» / зі спеціальності 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті Прикріплена здобувачем до відділу інформатизації навчально-виховних закладів ІІТЗН НАПН України з 07.05.2013р. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України document 2022

Підвищення кваліфікації (20)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
849 Модуль з ІКТ - document 13.12.2016
1330 Фаховий модуль (стажування) - document 21.11.2014
1331 Дидактичний модуль - document 01.04.2015
1332 Дослідницький модуль - c3_1_2012.pdf 16.03.2012
1519 Лідерський модуль - document 26.04.2017
1978 Інше - сертифікат_мопед.pdf 15.12.2017
2264 Інше Інший модуль document 12.06.2018
2341 Інше Інший модуль document 19.09.2018
2342 Інше Інший модуль document 14.09.2018
2735 Інше Інший модуль brighttalk-viewing-certificate-sciencedirect.pdf 30.11.2018
3393 ІКТ Інший модуль Сертифікат Буйницька .pdf 25.06.2019
3565 Лідерський Інший модуль document 08.11.2019
3794 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4823 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5272 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
6178 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
7513 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_756_29.12.2022.pdf 29.12.2022
8910 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_819_20.12.2023.pdf 20.12.2023
9084 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023
9140 Інший Інший модуль СЕРТИФІКАТ (3).pdf 14.06.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (12)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
692 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 09.09.2016 10
713 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 11.03.2016 2
716 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 14.03.2016 2
744 Словник Бориса Грінченка та сучасність Конкурс Київський університет імені Бориса Грінченка 07.12.2016 2
749 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 18.03.2016 2
750 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 21.03.2016 2
757 Використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар для навчальних відділів Київський університет імені Бориса Грінченка 03.03.2016 2
758 Використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар для навчальних відділів Київський університет імені Бориса Грінченка 04.03.2016 2
771 Створення каталогу дисциплін та використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 15.03.2016 2
969 STEM та Інтернет речей Майстер-клас в рамках Фестивалю науки Київський університет імені Бориса Грінченка 18.05.2016 2
975 Зустріч студентів та співробітників з представниками InRobots Навчально-практичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 23.09.2016 2
1040 Створення каталогу дисциплін та використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 16.03.2016 2

Оригінальні заходи (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рік Назва Дата затвердження на засіданні ректорату Університету
3 НДЛ НДЛ цифровізації освіти 2023 «Цифровий хаб Київського університету імені Бориса Грінченка» 27.12.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
6258 Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посібник.
6248 Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навчальний посібник
6231 Навчальні проекти в позакласній роботі з фізики (з використанням сучасних інформаційних технологій): посібник для вчителів

Підручники, навчальні посібники (колективні) (20)

ID Назва Рік
46143 Я — студент
44698 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
41852 Я — студент
40446 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
37185 Я — студент
31809 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
31834 Я — студент
27967 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
27966 Я — студент
25586 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
20983 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
20107 Я — студент
18684 Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE
16478 Сходинки зростання: практикум до навчального посібника "Я - студент"
14990 Я — студент
11357 Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент"
10195 Я — студент
3849 Я студент (Розділ V)
3852 Я – студент: навч.посіб
6657 Я – студент: навч.посіб

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
6253 Портативний електронний комплекс навчальної дисципліни + CD-диск: навч.-метод. посібник
6245 Інформаційні технології та технічні засоби навчання: курс лекцій
6235 Інформаційні технології та технічні засоби навчання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. курсу.

Сертифіковані ЕНК (12)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
207 Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в соціальній сфері (5 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2015 317 08.07.2015
222 Методика викладання інформатики у вищій школі (6 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2015 574 02.12.2015
276 Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології" - - - 2016 611 11.11.2016
277 ІКТ у викладацькій діяльності (СРм) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2016 611 11.11.2016
307 Методика викладання фахових дисциплін (ІНм) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2017 249 10.04.2017
318 Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (з.ф.н.) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2017 392 12.06.2017
346 Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології" - - - 2017 846 28.12.2017
599 Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс, ПВШ) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Заочна 2019 882 21.12.2019 22/23 н.р.; 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
872 Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, ДО, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2020 821 31.12.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1003 Менеджмент електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Заочна 2021 301 05.05.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1025 Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, ПО, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Заочна 2021 385 04.06.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1060 Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, КОРП, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Заочна 2021 448 30.06.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.

Використання ЕНК (45)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
10 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ у викладацькій діяльності (5 курс) Магістр Денна 9 5 не враховується 25.11.2016
11 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ у викладацькій діяльності (СРм) Магістр Денна 9 5 не враховується 25.11.2016
120 Факультет інформаційних технологій та управління Методика викладання фахових дисциплін (ІНм) Магістр Денна 8 5 не враховується 25.11.2016
242 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в соціальній сфері (5 курс) Магістр Денна 6 5 не враховується 26.11.2016
400 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (з.ф.н.) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.12.2016
401 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у психології (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується 30.12.2016
402 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у соціальній сфері (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується 30.12.2016
439 Факультет інформаційних технологій та управління Методика викладання інформатики у вищій школі (6 курс) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 30.12.2016
480 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ у викладацькій діяльності (5 курс) Магістр Денна 4 5 не враховується 28.12.2017
481 Факультет інформаційних технологій та управління Методика викладання фахових дисциплін (ІНм) Магістр Денна 5 5 не враховується 28.12.2017
482 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 4 5 не враховується 28.12.2017
483 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс, ПВШ, заочна) Магістр Заочна 4 5 не враховується 28.12.2017
484 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 4 5 не враховується 28.12.2017
671 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у соціальній сфері (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 5 5 не враховується 29.12.2017
672 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у психології (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 5 5 не враховується 29.12.2017
3675 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ у професійній діяльності (5 курс) Магістр Денна не враховується не враховується 25 28.12.2018
3747 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент ЕН ...: Експертиза сучасного інформаційного комунікативного середовища (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 10 не враховується 28.12.2018
3748 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент ЕН ...: Моделювання високотехнологічного освітнього середовища (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 14 10 не враховується 28.12.2018
3866 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5, 6 курс) Магістр Заочна 15 10 25 28.12.2018
5300 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент ЕН ...: Експертиза сучасного інформаційного комунікативного середовища (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 7 5 не враховується 27.12.2019
5301 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент ЕН ...: Моделювання високотехнологічного освітнього середовища (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 27.12.2019
5571 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 27.12.2019
5573 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 27.12.2019
5577 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс, ПВШ, заочна) Магістр Заочна 9 5 10 27.12.2019
6613 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент ЕН ...: Експертиза сучасного інформаційного комунікативного середовища (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 10.12.2020
6615 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент ЕН ...: Моделювання високотехнологічного освітнього середовища (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 10.12.2020
6870 Факультет інформаційних технологій та управління Практика (6 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 10.12.2020
6974 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 10.12.2020
6975 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс, ПВШ, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 10.12.2020
8742 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 10.12.2020
8898 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс, ПВШ, заочна) Магістр Заочна 10 5 3 30.11.2021
8914 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 30.11.2021
9040 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 30.11.2021
9419 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 3 30.11.2021
11033 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 30.11.2021
11288 Факультет інформаційних технологій та управління Практика (6 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11754 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ у професійній діяльності (5 курс, СП, заочна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12180 Факультет інформаційних технологій та математики Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 5 3 31.12.2022
12181 Факультет інформаційних технологій та математики Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 3 31.12.2022
12655 Факультет інформаційних технологій та математики Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 10 5 3 31.12.2022
12660 Факультет інформаційних технологій та математики Менеджмент електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 3 31.12.2022
12726 Факультет інформаційних технологій та математики Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс, ПВШ, денна) Магістр Денна 10 5 3 31.12.2022
12967 Факультет інформаційних технологій та математики Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 5 5 31.12.2023
13468 Факультет інформаційних технологій та математики Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 10 5 5 31.12.2023
13474 Факультет інформаційних технологій та математики Менеджмент електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
467 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,96 30.12.2016
1588 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,82 12.01.2017
1843 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,95 26.12.2018
3083 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,72 28.12.2019
3516 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,87 28.12.2020
4465 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,94 28.12.2021
5477 Кафедра комп'ютерних наук 4,91 30.12.2022
6354 Кафедра комп'ютерних наук 4,44 30.12.2023