Додаткові відомості

Освіта

У 1981 році закінчила  Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка,  факультет кібернетики, спеціальність –
економічна кібернетика.

У 1993 році закінчила аспірантуру
при Інституті кібернетики імені В. М.Глушкова НАН України за спеціальністю 05.13.11
- математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин, комплексів,
систем і мереж .

 

 
Перелік місць роботи

1981 - 1995 Науковий співробітник відділу операційних систем інституту кібернетики імені В. М.Глушкова НАН України. 

1995-2003 доцент кафедри інформатики. Департамент комп'ютерних технологій. Національний університет «Києво-Могилянська академія». 

2003- 2018 доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки. Інститут захисту
інформації. Державний університет телекомунікацій. 


Теми дисертацій (захищених)

«Методи
та засоби розподілу ресурсів в обчислювальних системах з жорсткими часовими
обмеженнями»

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
31 3 0 2022.12.01 00:46:25 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 4 1 2022.11.21 06:02:09 Перейти до Scopus link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6687 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці" Особливості застосування технологій захисту інформації в корпоративних освітніх мережах Київ. ун-т ім.. Б. Гринченка document.pdf
7023 CEUR Workshop Proceedingsthis Information security risk analysis SWOT Київ. ун-т ім.. Б. Гринченка document.pdf
3684 Сучасний рух науки Підготовка вчителів початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні м. Дніпро document
3440 Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці Застосування комп’ютерних технологій у процесі організації самостійної роботи студентів Київ, Київ. ун-т ім. Б. Гринченка document
3439 Математика в сучасному технічному університеті Автоматизація процесу генерування завдань як інноваційний підхід організації самостійної роботи студентів м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
41823 Model of Informational and Cyber Security Synthetic Learning Environment Step-by-Step Implementation
37268 The educational environment for forming secure base behavior in cyberspace of future professionals in economics and management
37152 Information Security Risk Analysis SWOT

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
38310 Mathematical methods in cibersecurity: graphs and their application in information and cybernetic security
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31942 Appliedandmethodicalaspectsofusinghashfunctionsforinformationsecurity
27842 Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки
28623 Mathematical methods in cyber security: fractals and their applications in information and cyber security
30510 Security problems of universal data management systems
27092 Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK
24157 Організація розробки безпечних .net прикладних програм у закладах вищої освіти

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
37268 The educational environment for forming secure base behavior in cyberspace of future professionals in economics and management
38310 Mathematical methods in cibersecurity: graphs and their application in information and cybernetic security
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31942 Appliedandmethodicalaspectsofusinghashfunctionsforinformationsecurity
27842 Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки
28623 Mathematical methods in cyber security: fractals and their applications in information and cyber security
30510 Security problems of universal data management systems
27092 Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK
24157 Організація розробки безпечних .net прикладних програм у закладах вищої освіти
23096 Integrated security of heterogeneous data warehouse for the enterprise

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
34860 Active teaching methods in the study of information security risks
31050 Застосування фракталів в інформаційній та кібернетичній безпеці
26599 Формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека за допомогою віртуальних лабораторій
25667 Перспективи розвитку додатків блокчейн в Україні
25437 Use of informatively-communication technologies at initials school

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
203 Model of Informational and Cyber Security Synthetic Learning Environment Step-by-Step Implementation https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41823/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
217 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 57226698311 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226698311

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
227 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
482 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 75.6 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Spasiteleva

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2521 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2703 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2704 Модуль з ІКТ Інший модуль document 13.11.2018
2706 Інше Інший модуль document 15.10.2018
2761 Інше Інший модуль document 26.12.2014
6574 інше Інший модуль document 29.07.2022

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1244 Технології безпечного програмування (1-2 курс, КБ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2022 266 03.06.2022

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3693 Факультет інформаційних технологій та управління Інформатика (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3701 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в іноземних мовах: Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
5799 Факультет інформаційних технологій та управління Технології безпечного програмування (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6315 Факультет інформаційних технологій та управління Захист баз та сховищ даних (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7970 Факультет інформаційних технологій та управління Технології безпечного програмування (1-2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9854 Факультет інформаційних технологій та управління Захист баз та сховищ даних (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10326 Факультет інформаційних технологій та управління Технології безпечного програмування (1-2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2284 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,00 27.12.2018
3056 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,73 28.12.2019
4064 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,71 28.12.2020
4835 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,68 28.12.2021